Nové části

19.7. 2018 Vytvořena táborová kuchařka obsahující jednoduché a tradiční receptury, včetně normování studené kuchyně. Ke stažení zde: kuchařská kniha tábor 2018

29.4. 2018 Byla dokončena část Historie pedagogiky/Antická výchova – zde

Pojem Kalokagathia vyjadřuje antické řecké přesvědčení, že krásné a dobré, krása a ctnost patří k sobě a mají mnoho společného. Co není zároveň dobré, nemůže být krásné a naopak. Aplikován na člověka vyjadřuje ideál harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti.

28.4. 2018 Byla dokončena část Historie pedagogiky – zde

Dějiny pedagogiky jsou disciplínou pedagogiky. Poskytují komplexní obraz o vývoji výchovy jako sociálního jevu, o vývoji výchovných zařízení i o vývoji pedagogické teorie jako zobecnění a reflexe výchovně-vzdělávací praxe.

8. 4. 2018 Byla dokončena část Šikana (Speciální pedagogika/Etopedie/Šikana) – zde

Šikana, neboli „chicane“ z francouzského slova týrání či zlomyslné obtěžování. Za šikanování označujeme chování, kdy jedna osoba či skupina úmyslně týrá a zotročuje osobu jinou a používá…

22. 3. 2018 Byla dokončena část – Didaktika TV – zde

Tělesná výchova je cílevědomá výchovná a vzdělávací činnost působící na tělesný a pohybový vývoj člověka…

12. 3. 2018 Byla dokončena část – Pedagogická psychologie – zde

Pro duševně zdravý vývoj osoby nepostačují pouze příznivé vnější podmínky – pestrá strava v jídelně, vhodné bydlení, školní systém a školní řád, ani vysoká odbornost učitele, jeho odborné znalosti a odborná kompetence. Nezbytné jsou uspokojivé vztahy mezi učitelem a žáky.

8. 3. 2018 Byla dokončena část – Komparativní pedagogika – zde

Počátky historického vývoje srovnávací pedagogiky ve světě můžeme najít již v období antických států, odkud se dochovaly písemné záznamy o výchově mládeže v různých zemích.
12.2. 2018 Byla dokončena část – Sociální pedagogika – zde

sociální pedagogika je „vědní obor transdisciplinární povahy, který se zaměřuje na roli prostředí ve výchově, na zvládání životních situací bez ohledu na věk ve smyslu napomáhání souladu potřeb jedince a společnosti, na utváření optimálního životního způsobu

11.2. 2018 Receptury na tábor – zde.

 

Ať tak či onak, z učitelů, vychovatelů se mnohdy stává organizátor, rekreací, výletů a táborů. Musí vědět něco málo o účetnictví, o vaření o zdravotnictví. Musí zvládnout stolařskou práci, stejně jako kopání, případně práci profesionálního řidiče. Vaření pro dvacet, případně padesát i více lidí 

 

19. 1. 2018 byla vytvořena přehledná Mapa webu – zde.

 

17. 1. 2018 byla dokončena část Didaktika odborné výchovy – zde.

Didaktika odborného výcviku je nadstavbou obecné didaktiky v pedagogice. Jejím hlavním cílem je zkoumat zákonitosti jevů a procesů v průběhu odborném výcviku a jejich vliv na rozvoj osobnosti žáka, zpracovávat obsah, zásady, organizační formy, metody a prostředky odborného výcviku. Zkoumá také činnost učitele odborné výchovy a žáků a vztahy mezi nimi a účastníky výchovně-vzdělávacího procesu.

5.1. 2018 byla dokončena část E přípravy na vyučování – zde.

Vyučování je jeden s finálních a rozhodně stěžejních úkonů, směřujících ke vzdělávání. To je však cesta, sestávající se z dlouhého a vytrvalého studia a další přípravy, včetně konkrétní přípravy na vyučovací hodinu. Technicky vzato je tak příprava vlastně celá cesta k vyučování, nevyjímaje přípravu na učitelské povolání, ani kontinuální vzdělávání.

4.1. 2018 byla dokončena část Klíčové kompetence – zde.

Klíčové kompetence představují obecné dovednosti, které jsou důležité v řadě studijních, pracovních i osobních životních situací.

20.12. 2017 byla dokončena část Učební styly – zde.

„Učební styl je určitý specifický způsob přijímání a zpracovávání informací, kterému dává jedinec přednost. Konkrétní styl učení se vyvíjí na základě osobnostních vlastností jedince a určuje, podle jakých charakteristik přistupuje žák a student k výukovému procesu.“ (Sitná, 2009, str. 36)

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené, Podúroveň 1-1, Různé. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář