Speciální školství

 

 

stahnout

Obsah:

 1. Předškolní vzdělávání
 2. Základní vzdělávání
 3. Střední vzdělávání
 4. Celoživotní vzdělávání

 

Středisko rané péče
 • diagnostika
 • komplexní přístup a péči o děti
 • odborná podpora
 • poradenství

Předškolní vzdělávání

 • mateřská škola
 • speciální třída při mateřské škole
 • mateřská škola speciální
 • přípravná třída základní školy – především pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a děti s odkladem školní docházky

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – u osob s mentálním postižením je zaměřen na zvládnutí sebeobsluhy a hygienických návyků s ohledem na stupeň a věk dítěte.

Zpět na úvod


 

Základní vzdělávání

 • základní škola
  • individuální integrace – individuální vzdělávací program
  • skupinová integrace – vzděláváni mentálně postižených ve třídách zřízených pro žáky se zdravotním postižením při běžné škole nebo ve třídě pro žáky s jiným druhem postižení
 • základní škola praktická
  • vzdělávání se realizuje po dobu devíti let, nejvýše však do 17 let věku
  • zařazení žáka do základní školy praktické může předcházet diagnostický pobyt v délce 2–6 měsíců
  • RVP pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
 • přípravný stupeň základní školy speciální
  • umožňuje nezbytnou přípravu na vzdělávání dětem s těžším mentálním postižením, postižením více vadami nebo autismem
  • přípravný stupeň není součástí povinné školní docházky
 • základní škola speciální (dříve pomocná škola)
  • vzdělává žáky se středním a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a žáky s poruchou autistického spektra
  • RVP pro základní školu speciální, obsahuje dva díly:
   • díl I – vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením,
   • díl II – vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.
  • Vzdělávání je desetileté:
   • 1. stupeň: 1.–6. ročník
   • 2. stupeň: 7.–10. ročník
 • Rehabilitační třída základní školy speciální
  • pro žáky se středním a těžkým mentálním postižením a žáky s kombinovanými vadami
  • žák zde plní povinnou školní docházku
  • člení se na dva stupně, stejně jako u ZŠ – rozdíl je, že oba jsou pětileté

Zpět na úvod


 

Střední vzdělávání

 •  Odborná učiliště – střední odborné školy
  • Dvouletý obor ukončený závěrečnou zkouškou a získáním vysvědčením
  • Tříletý obor ukončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu
  • Orientace na praktické dovednosti směřující uplatnění absolventa
 • Praktické školy
  • pro žáky kteří ukončili docházku v nižší než deváté třídě
  • pro žáky ze základní školy speciální a praktické
  • studium je jednoleté nebo dvouleté
  • ukončeno složením závěrečné zkoušky a získáním vysvědčení
  • střední a těžké mentální postižení – škola plní funkci rehabilitační a až sekundárně funkci produktivní

Zpět na úvod


 

Celoživotní vzdělávání

 • Speciální kurzy a večerní školy
 • Rekvalifikační kurzy

 

 

Napsat komentář