Etiologie poruch chování

 


stahnout

Etiologie (také aetiologie, aitiologie, z řec. αἰτία aitia, příčina) znamená soustavné hledání a výklad příčin.

Porucha chování – projevy chování dětí a mládeže, které nerespektují ustálené společenské normy.

Známe tři primární příčiny vzniku poruchy chování:dyslexie

 1. Porucha centrální nervové soustavy (původ poruchy organický)
 2. Geneticky podmíněná dispozice (původ poruchy dědičný)
 3. Vliv sociálního prostředí  (původ poruchy v prostředí)
 1. Vliv sociálního prostředí:
  • vliv rodiny
   • rodina asociálních jedinců
   • rodina psychopatických osobností
   • rodina s tendencí k nevhodným návykům (alkoholismus)
   • rodina emočně chladných rodičů, bez zájmu o své děti a jejich rozvoj
   • rodina s málo vhodnou strukturou hodnot a norem.
   • rodina ambiciózních rodičů
   • nevšímavost rodičů k trávení volného času dítěte
   • neznalost, či nevšímavost rodičů k okruhům kamarádů
   • nemotivující přístup
   • vliv sourozenců a prarodičů
  • Vliv školního prostředí
   • atmosféra školy
   • sociální rozvrstvení třídy a školy
  • Okolní vlivy
   • Sociální status rodiny
   • Etnické a kulturní rozdíly
   • Politický a náboženský extrémismus
 2. Geneticky podmíněná dispozice:
  •  dispozice k disharmonickému vývoji
  • dispozice k psychopatickému vývoji
  • dispozice s odchylkou v rozvoji emočních a volních charakteristik
 3. Oslabení nebo porucha centrální nervové soustavy
  • vznik v období v období prenatálním
   • fetální alkoholový syndrom
   • toxikomanie a kouření matky
   • toxicita životního prostředí
   • nemoc matky, infekce, úraz
   • Stresové prostředí matky
   • Rh inkompatibilita matky a plodu
  • vznik v období perinatálním (před nebo během porodu)
   • komplikace u porodu
    • poloha plodu koncem pánevním
    • perinatální asfyxie
    • porod mimo dohled odborníka, alternativní porody
    • mechanické poškození mozku
   • nízká porodní hmotnost
   • detoxikace novorozence po porodu
   • vznik adaptačních poruch, jejichž základem je kolísavost emočního ladění, impulzivita a nižší schopnost sebeovládání:
    • ADHD Attenetion Deficit Hyperactivity Disorder – porucha pozornosti s hyperaktivitou
    • ADD Attenetion Deficit Disorder – porucha pozornosti
    • ODD Oppositional Defiant Disorder – porucha opozičního vzdoru
    • CD Conduct Disorder – porucha chování (hluboká)

Výše uvedená klasifikace by však mohla odpovídat i geneticky podmíněným dispozicím.

Porucha chování bývá často spojována s vlivem všech ,těchto faktorů, případně většinou z nich. Vznikají například tyto vazby:

Modelová kauza č. 1

Rodina bydlí v sociálně vyloučené lokalitě. Matka v průběhu těhotenství kouří, pije alkohol. Otec je nezaměstnaný, rodina ho příliš nezajímá Oba rodiče nečekají v životě změnu, zvykli si na tento způsob života.

 • rodina asociálních jedinců
 • s málo vhodnou strukturou hodnot a norem
 • nevšímaví k okruhu kamarádů dítěte
 • nemotivují dítě ke vzdělání, připravují ho na stejný život jako mají oni
 • dítě trpí poruchou chování a poruchou pozornosti s hyperaktivitou
 • dítě je ve třídě s ostatními dětmi ze stejné lokality
 • dítě nevnímá žádnou osobnost, která by mu umožnila pozitivní motivaci

Otázka rodičů – KDO ZA TO MŮŽE?

 1. Společnost – nechtějí nás mezi sebou
 2. Špatní kamarádi – my ho (ji) to neučili
 3. Škola – má na naše dítě zbytečně velké nároky a nenaučí
 4. Stát – nedává nám dost peněz
 5. Alkohol, drogy – on (ona) by to jinak nikdy neudělal/a
Modelová kauza č. 2

Rodiče dítěte bydlí v domě rodičů matky. Ta nebyla schopná se oprostit od vlivu rodičů, zvláště matky. Otec dítěte se pracovně zdržuje mimo bydliště, dojíždí jen na víkendy. Dítě vychovávají jak rodiče matky, tak i matka. Prarodiče dítě hýčkají, motivují ho dárky a pozorností. Vzhledem k faktu, že se matka proti jejich vlivu nedokáže postavit, o dítěti rozhodují především prarodiče. Otec je v průběhu týdne i před dítětem  prezentován jako neschopný, nevhodný vychovávat dítě a zajistit rodinu. Víkend s otcem většinou končí hádkou.

 • rodina je dysfunkční
 • dítě má občas problémy s pomočováním, obvykle po setkání s otcem
 • u dítěte se vyvinul tik, bývá zlostné a neurotické
 • děti se mu ve škole smějí, ono jim oplácí zvýšenou agresivitou
 • dítě ztrácí zájem o školu
 • dítěti se sice dostává dostatku pozornosti, tu však využívá k manipulování s prarodiči a matkou
 • výchova není jednotná, mantinely z větší části vymezuje dítě
 • dítě matku a otce nevnímá jako výchovnou autoritu
 • přestože dítě netrpí nedostatkem dochází v rodině k drobným krádežím
 • dítě zjistilo, že se mu lež vyplácí, přináší mu užitek. Nevidí problém i s tím, když se na lež přijde
 • později hledá dítě realizaci mezi spolužáky, kteří experimentují s drogami

Otázka příbuzných – KDO ZA TO MŮŽE?

 1. Otec – nestaral se o dítě a rodinu
 2. Děti ve škole – smějí se mu (jí)
 3. Matka – kdyby si vybrala schopného chlapa
 4. Dítě – dostalo se mu přece veškeré pozornosti, má více než některé jiné děti
 5. Učitelé – nezajistili, aby se dítěti spolužáci nesmáli, nebyli schopni ho zaujmout ve škole
Modelová kauza č. 3

Dítě se narodilo starším rodičům, matce je 39 let, otci 52. Otec trpí zdravotními potížemi. Už jedno dítě mají, při narození sourozence mu bylo 9 let. Starší sourozenec vyčítá mladšímu, že převzal pozornost rodičů, která do té doby patřila pouze jemu. Nechuť k mladšímu sourozenci přerůstá v otevřenou nevraživost, zvláště když cítí, že se mladšímu toleruje více, než jemu ve srovnatelném věku. Mladšímu ubližuje, přestává respektovat rodiče, především matku, která má v rodině hlavní slovo.

 • vliv sourozenců
 • rozvinutá porucha sourozenecké rivality
 • porucha graduje do otevřené agrese vůči sourozenci
 • zahrnuje odmítání autority rodičů
 • dítě bojuje o pozornost rodičů i mimo rodinu tak, že zlobí v hodinách, podílí se na drobných krádežích
 • ve 12 letech začal tajně kouřit a ve 14 už experimentoval s drogami

Otázka rodičů – KDO ZA TO MŮŽE?

 1. My ne, dali jsme mu vše co potřeboval
 2. Rodina se musí uskromnit když přijde druhé dítě – proč to nechápe?
 3. Najednou začal zlobit a nikdo nevěděl proč
 4. Ubližovat sourozenci jsme ho přece neučili, to musel někde vidět
 5. Matka – byla jsem na něj sama, využíval že je otec nemocný a mohl zasáhnout do výchovy jen málo
Modelová kauza č. 4

Rodiče jsou úspěšnými podnikateli, kteří jsou v průběhu celého týdne zaneprázdněni kariérou. O výchovu se starají prarodiče. Rodiče se snaží ovlivnit výchovu neustálým tlakem na dítě, snaží se přenášet na dítě své ambice. Přestože nemají dostatek informací, opakovaně intervenují ve škole za prospěch a zahlazují výchovné problémy dítěte. Situace se školou se vyhrotila až tak, že dvakrát dítě přemístili do jiné školy, což zdůvodnili podjatostí a nekompetentností učitelů. Nakonec umístili dítě do soukromé školy, kterou otec i mimo běžnou platbu sponzoruje. Tlak na dítě však nepolevil, naopak zesílil. Rodiče jsou otevřeně kritičtí vůči škole a také vůči prarodičům, které viní ze špatných výsledků. Dítě se snaží motivovat drahými dárky a penězi.

 • rodina s málo vhodnou strukturou hodnot a norem
 • rodina ambiciózních rodičů
 • nevšímavost rodičů k trávení volného času dítěte
 • neznalost, či nevšímavost rodičů k okruhům kamarádů
 • nemotivující přístup
 • dítě nemá pozitivní vzor
 • zpochybňování kompetence učitelů způsobuje nevhodné chování dítěte vůči autoritám
 • dítě neřeší vlastní problémy, očekává to od rodičů
 • ve škole je neoblíbené, snaží se zalíbit penězi od rodičů a půjčováním drahých hraček
 • vztahy se spolužáky se zjednoduší na něco za něco
 • dítě si osvojuje žebříček hodnot rodičů

Otázka rodičů – KDO ZA TO MŮŽE?

 1. Dali jsme dítěti všechny možné prostředky, aby se realizovalo ve vzdělání
 2. Narazili jsme na nekompetentní a neschopné učitele – chyba je na straně školy
 3. Prarodiče nezvládli výchovu – chyba je na straně prarodičů
 4. Vyžadovali jsme výkonnost a byli jsme dostatečně přísní, udělali jsme ve výchově maximum

 Tyto modelové kauzy jsou jen ukázkou. Nejedná se ani o nejčastější, ani o nejtypičtější kauzy dětí u kterých byla diagnostikována porucha chování. Dalo by se jich uvést mnohem více. Vycházejí z mé praxe ve výchovném ústavu.

Napsat komentář