S míčem

 • BAGO

Druh: s míčem

Místo: kdekoli vhodně

Délka: do 30 min

Hráči: čtyři a více

Pomůcky: 1 – 2 míče

Boj o získání míče v kruhu – procvičují se přihrávky házením, správné chytání a ruční zpracování míče, klamné pohyby při přihrávkách. Hráči jsou rozmístěni po obvodu velkého kruhu, rozestupy mezi nimi jsou větší než na upažení. Uprostřed kruhu se volně pohybuje určený hráč (bago). Hráči na obvodu si navzájem různým způsobem přihrávají (házením). Přihrávat mohou sousedním hráčům vpravo i vlevo případně přes kruh, kterémukoliv spoluhráči. Úkolem prostředního, v kruhu se pohybujícího hráče, je získat míč a to zachycením přihrávky nebo i v případě nesprávného chycení – zpracování míče (např. když míč vypadne hráči z rukou, odskočí atd.). K získání míče stačí prostřednímu hráči pouze dotyk. Podaří-li se mu to, vystřídá jej a doprostřed nastupuje ten hráč, jehož přihrávku zachytil, od kterého získal míč. Při větším počtu hráčů se hraje se dvěma prostředníky, případně i se dvěma míči. Hraje se na čas – např. na 5 minut. Vítězem – nejlepším – je ten, kdo byl nejméně krát, resp. nejkratší dobu prostředníkem. Při dobrétechnice podávání je úloha jediného prostředníka velmi nesnadná a pohybově náročná. Méně obratní jednotlivci se proto v úměrném čase vystřídají, i když míč nezískají. Jejich úkol se také usnadní přidáním druhého prostředníka.

 • BĚH ZA MÍČEM

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 20 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: barevně odlišné míčky

Dvě družstva se postaví do zástupů za startovní čáru. První z obou zástupů hodí míček co nejdále do louky. V tom okamžiku vybíhají druzí ze zástupů. Druhý ze skupiny A běží pro míček skupiny B a opačně. Kdo se dřív vrátí ke startovní čáře s míčkem soupeře, získává bod pro svou skupinu. Pak házejí třetí, běží čtvrtí atd. Hra trvá tak dlouho, dokud se všichni nevystřídají v házení i v běhu. Vyhrává skupina s vyšším počtem bodů.

 • BOJ O MÍČ

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: 60 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: míč, krepový papír

Hrají dvě družstva o stejném počtu hráčů. Je nutné, aby jedno z družstev bylo nějak viditelně označeno, aby jeho členové i na dálku poznali. Na povel rozhodčího se hráči obou družstev rozeběhnou volně po hřišti a na další povel zůstanou stát. První družstvo dostane míč a na povel si ho začne přihrávat. Členové druhého družstva se snaží míč v letu chytit. Podaří-li se to některému z nich, přiklepne míč na zem a hlásí jeden bod, který rozhodčí zapíše. S míčem se nesmí běhat, ale vždy při započítávání bodu si mohou hráči měnit místa. Hraje se na předem určený počet kol a vítězí družstvo, které získá víc bodů.

 • DOBÝVÁNÍ HRADU

Druh: s míčem

Místo: hřiště, louka

Délka: asi 30 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: dřevěné špalky, 10 míčů

Na louce vyznačte kruh o průměru asi 25m. Uprostřed kruhu postavte pyramidu z dřevěných špalků. Vně kruhu jsou dobyvatelé hradu, jejichž úkolem je přesně mířenými ranami kruh zbořit. V kruhu jsou obránci, kteří hrad brání svým tělem, nohama a hlavou (nikoli rukama). Dobyvatelé mají k dispozici 10 výstřelů. Jako jeden spotřebovaný výstřel se počítá, podaří-li se obráncům udržet míč v kruhu. Vítězí to družstvo, jemuž se podařilo hrad více poškodit.

 • DOSTIHY MÍČŮ

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 20 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: dva míče

Hráči stojí ve dvou řadách na 3-5 kroků proti sobě. První z každé řady mají míč. Na dané znamení hodí 1. hráč řady A míč 2. hráči řady B, ten hází 3. hráči řady A,… Současně začne házet 1. hráč řady B a to 2. hráči řady A,… Jakmile dojdou míče na konec řady jdou touže cestou zase zpět prvním hráčům. Tak musí míče proběhnout uličkou desetkrát tam a zpět.

 • DUDEK

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 20 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: míč, špalek, hole
Na vyvýšeném místě se postaví dudek (míč, špalek) a asi 15 m od dudka se vyznačí necelý půlkruh pro hráče. Vylosuje se hráč, který má stavět dudka. Nemá hůl ani místo mezi ostatními. Hráči se střídají. Nejprve zvolají “pozor” (pokud tak neučiní, stanou se hlídačem) a následně hází ze svých pozic na dudka a snaží se jej odrazit co nejdál. Srazí-li nějaký hráč dudka, zavolá “stát” a všichni si běží pro hůl. Hlídač, který dudka postavil může zaujmout kterékoli uvolněné místo. Kdo své místo nenajde, odevzdá hůl a stává se hlídačem. Kdo dudka nesrazí, čeká až se to podaří jinému.

 • FAUSTBALL

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: 30 min na zápas

Hráči: 2 x 5 hráčů (pětičlenná družstva)

Pomůcky: volejbalový míč, 25 metrů provazu 3 – 5 mm

Tato hra se hraje volejbalovým míčem 2 x 15 minut na hřišti o rozměrech cca 20 x 50 metrů. Obdélník hřiště je rozdělen na dvě stejné poloviny provazem ve výšce cca 2 metry. Ve vzdálenosti 3 metry od střední čáry jsou vyznačeny na obou polích čáry podání. Každé družstvo má 5 hráčů: 3 v předním a 2 v zadním hracím poli. Hra se zahajuje podáním z kteréhokoliv místa za podávací čárou, přičemž jedna noha hráče musí zůstat na zemi. Míč se odbíjí po nadhozu anebo z ruky. Soupeř má pak pro vrácení maximálně tři údery, avšak každý úder musí provést jiný hráč. Míč je možné hrát přímo ze vzduchu, anebo až po prvním odrazu od země. Odráží se pouze jednou rukou, sevřenou v pěst a přitisknutým palcem. Taktika hry je podobná jako při volejbalu. Prvním úderem se míč zpracovává, druhým se připravuje útok a třetím se útočí. Každá chyba se počítá jako bod. Podává vždy to družstvo, které se dopustilo chyby. V průběhu hrací doby se dosahuje průměrně 50 – 60 bodů. Při nerozhodném výsledku se nastavuje 2×5 minut. Není-li ani potom rozhodnuto, musí se hra opakovat.

 • FOTBAL NA JEDNU BRÁNU

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: asi 30 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: fotbalový míč

Hraje se na jedné polovině normálního hřiště a na jednu bránu. Jedno družstvo má za úkol bránit a druhé dát co nejrychleji gól. Když jde míč do autu, čas se stopuje. Vyhrává to družstvo, kterému se podaří dát gól rychleji.

 • FOTBAL RUKAMA

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 2×10 min.

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: volejbalový míč

Hra se hraje na zmenšeném fotbalovém hřišti a je to vlastně obrácený fotbal. Míče se smí hráči dotýkat pouze rukama a to tak, že jej nesmí mít v obou rukou najednou. Dotyk míče nohy se posuzuje jako v normálním fotbale ruka. Míč je dovoleno odbíjet i ve vzduchu ve stylu volejbalu. Pozn. Rozhodčí by měl dávat velký pozor na to, zda byla noha úmyslná, nebo nechtěná.

 • HÁZENÁ

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: 30 min na zápas

Hráči: dvě skupiny o více jak 3 členech

Pomůcky: míč na házenou nebo podobný, 2 branky

Dodržují se všechna hlavní pravidla házené, to znamená, že povoleny jsou pouze 3 kroky s míčem v rukou, při postupu vpřed může jednotlivec driblovat (odrážet míč od země), hráč smí držet míč pouze 3 sekundy, zasahovat míč nohou smí pouze brankář. Góly se hází. Doba hry je zpravidla 2×10-15 minut.

 • HÁZENÁ DO TERČE

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: krátká

Hráči: dvě skupiny 8-11

Pomůcky: míč a míčky

Na hřišti vymezíme na obě strany 3 m, a doprostřed takto vzniklého pásu položíme míč. Úkolem každého družstva je strefováním se do míče uvést jej do pohybu a takto jej dokutálet za hranici k soupeřovi. Komu se to podaří, vyhrál.

 • HÁZENÁ O POSTUP

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: velký míč

Dvě řady hráčů stojí 50 kroků od sebe, čelem k sobě. Hráči skupiny A se snaží hodit míčem co nejdále za řadu B. Hráč z řady B hází míč z místa, kam dopadl, zpět řadě A. Tak se snaží jedna řada druhou zatlačit co nejdál dozadu. Hází vždy ten, u nějž míč dopadl, který se ho dotknul či ten, kdo jej chytí. Chytne-li hráč míč přímo ze vzduchu, může se posunout o 3 kroky vpřed.

 • HÁZENÁ PŘES MOTOUZ

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 20 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: kopací míč, motouz

Vyznačte hřiště 15 – 20 m široké a 30 – 40 m dlouhé. Uprostřed takto vzniklého obdélníku je ve výšce 2 m napjat tlustý motouz. Hráči se rozdělí stejnoměrně po celém poli, každé družstvo na jedné straně. Úkolem hráčů je chytit míč a nenechat jej spadnout na zem. Chycený míč pak hodit zpět do nepřátelského pole. Padne-li míč na zem, nepřehodí-li hráč motouz, nestrefí-li se do nepřátelského pole, počítá si druhá strana jeden bod k dobru. Chytat může kterýkoli hráč, kdo chytil, hází nazpět. S míčem se nesmí běhat, při větším počtu kroků si počítá druhá strana bod. Která strana udělal chybu, začíná hru. Chytat se může jakkoli, házet se může jen rukama (nikoliv odbíjet pěstí či jinak).

 • HÁZENÁ SE ŠÁTKEM ZA PASEM

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: 30 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: míč

Je určeno hřiště se dvěma brankami, kde se hraje normální házená (s míčem se nesmí dělat kroky). Každý hráč si zastrčí šátek zezadu za pas tak, aby alespoň 40cm vyčuhoval ven a volně plandal. Hráč, kterému je vytržen šátek v okamžiku, kdy drží míč, jde na 2 min mimo hru. Byl-li mu šátek vytržen neprávem(v tom okamžiku se míče nedotýkal), hraje se dál. Hra potřebuje rozhodného rozhodčího.

 • HÁZENÍ NA PLECHOVKY

Druh: s míčem

Místo: trať

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: míč, plechovky

Jedná se o vylepšení klasického hodu na plechovky postavené na sobě. Z plechovek je utvořena trasa tak, aby od plechovky k plechovce bylo “na dostřel”. Hráč s může po trase posunout jen tehdy, až si otevře cestu – shodí míčkem plechovku. Potom postupuje na další stanoviště (k místu shozené plechovky) a hází na další.

 • HOD NA BRANKU

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: do 30 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: tenisák, branka dlouhá 6 m

Útočné družstvo ostřeluje branku tenisákem a jeho snahou je vyřadit co nejdříve všechny obránce. V obranném družstvu je určen první brankář a pořadí, ve kterém nastupují další členové družstva. Hru začíná brankář tím, že odpálí míček sevřenou dlaní ( jako při volejbalovém podání) co nejdále do pole. Z místa, kam míček dopadne, musí protivník házet na branku. Když dostane brankář gól, vypadává a nastupuje další člen jeho družstva. Chytí-li, pak opět odpaluje. Poslední hráč (kapitán) má čelit třem ranám (odpálením). Za každý úspěšný zákrok si může vyžádat na pomoc “mrtvého” hráče ze svého družstva. Poté, co vypadne kapitán, nastupuje do branky soupeř. Výhodné je hru hodnotit podle počítaných bodů na branku.

 • HONBA ZA MÍČEM

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci a jeden 9-13

Pomůcky: míč

Hráči utvoří těsný kruh čelem dovnitř. Uvnitř si podávají míč. Jeden hráč je venku a snaží se míče dotknout. Když to udělá, vymění si místo s tím, u nějž se ho dotkl. (Hráč může být též uvnitř kruhu. Pak si míč házejí.)

 • HRA GAUČŮ

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 20 min

Hráči: skupina

Pomůcky: prut, provaz, kolík, míček

Upevněte na silnější prut dlouhý provaz. Zatlučte do země kůl tak, aby vyčníval ze země asi metr. Na vrchol kůlu položte malý míček a vyznačte okolo kůlu kruh o poloměru o něco menším, než je délka biče. Dejte bič do ruky prvnímu “gaučovi” a řekněte mu, aby se švihnutím pokusil srazit míček z kůlu. Vršek kůlu by měl být dost široký, aby míček nespadl při prvním malém otřesu. Počítá se na kolikátý pokus nebo za jak dlouho se míček podařilo hráči srazit.

 • HRA NA STŘEDOVĚK

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 20 min

Hráči: dvacet a více

Pomůcky: míč, materiál na mety (kameny, papír)

Metami označíme pozice jednotlivých stavů, např. 1 král, 3 – 4 šlechtici, 5 – 8 měšťanů a 10 – 15 sedláků. Hráč, který má míč, zavolá jméno hráče, jemuž chce míč hodit a snaží se jej přihrávat tak, aby určený hráč míč nechytil. Musí jej však hodit přesně, tj. aby míč letěl v úrovni mezi koleny a hlavou chytajícího hráče a maximálně s půlmetrovou odchylkou do strany. Hráč smí házet pouze příslušníkům svého stavu, stavům nižším a příslušníkům bezprostředně vyššího stavu. Tj. sedlák může házet ostatním sedlákům a měšťanům, měšťan navíc i šlechticům a šlechtici a král mohou házet všem. Pokud házející hodí míč nepřesně, musí opustit svou metu a míč si přinést. Stejně tak i chytající hráč, pokud hozený míč nechytne. Takto uvolněná meta smí být obsazena kterýmkoliv jiným hráčem, jehož metu, jakmile ji opustí, může obsadit opět kdokoliv z dalších kariéristů. (Dotýká-li se hráč nějakou částí těla mety, nesmí jej nikdo vytlačit.) Snahou hráčů je získat co nejvyšší postavení, pokud možno metu krále. Původní rozdělení namety je možno rozlosovat nebo po vysvětlení pravidel a ukázání met hru zahájit hromadným startem účastníků z určité vzdálenosti na hřiště. Jednotlivé pozice mohou být na hřišti rozloženy do neúplného kruhu, pravého úhlu či hranatého šneka.

 • CHYTAČ

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: do 30 min

Hráči: dvě skupiny, min 10 lidí

Pomůcky: míč

Dvě družstva o nejméně pěti hráčích stojí proti sobě ve vzdálenosti zhruba pěti metrů. Mezi nimi je chytač, jehož úkolem je chytit míč, který si družstva vzájemně posílají. Mohou míč posílat po straně, mezi sebou, mohou používat různých úskoků a všelijak mást chytače. Ten zase smí odebrat míč hráči, jakmile se mu k tomu naskytne příležitost. Může také sebrat míč v případě, že upadl na zem, nebo jej chytit ve vzduchu. Chytí-li míč, vymění si místo s tím, kdo házel poslední, nebo komu míč odebrat.

 • CHYTÁNÍ MÍČE I.

Druh: s míčem

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: míč

Hráči stojí ve dvou řadách na 3 kroky do sebe. Nemohou svá místa opustit. Přehazuje se míč (hlavně nepozorným a nešikovným). Kdo nechytí, vypadá ze hry.

 • CHYTÁNÍ MÍČE II.

Druh: s míčem

Místo: volné prostranství

Délka: 30 min

Hráči: 10 – 20 lidí

Pomůcky: UFO

Hráči stojí v kruhu a házejí si UFO. Pokud to někdo pokazí (špatně hodí nebo nechytí), jde doprostřed. Pokud to chytí někdo uprostřed, jdou všichni uprostřed zpátky ven a ten kdo to hodil jde doprostřed. Takto je to možné hrát libovolně dlouho.

 • CHYTIT MÍČ

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: míč

Hráči se postaví do kruhu čelem dovnitř a každý si zvolí nějaké písmeno. Hráč, který je v kruhu, zapípá morseovkou nějaké písmeno a zároveň vyhodí míč do vzduchu. Hráč příslušného písmena má míč chytnout. Nechytne-li jej, nastupuje místo prostředního, jinak hra pokračuje dále.

 • CHYŤTE ZLODĚJE

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: kolík nebo šátek

Hráči stojí ve dvou řadách 10 kroků od sebe, čelem proti sobě. První řada jsou zloději, druhá strážci. Mezi nimi leží kolík (či jiný předmět), který má odnést první zloděj. Současně vyběhl poslední policista, aby jej zatkl. Zatýkací právo má jen tehdy, vlastní-li zloděj kolík (se zahozením kolíku zaniká). Leží-li kolík na zemi, musí se policista zdržovat 2 m od něj. Zloděj ho může odlákat předcvičováním pohybů, které musí policista po něm opakovat. Je-li zloděj chycen, stává se strážníkem, jinak je ze strážníka zloděj.

 • INDIÁNSKÝ BASKETBAL

Druh: s míčem

Místo: les bez podrostu

Délka: krátká

Hráči: dvě skupiny 9-13

Pomůcky: dva šátky, míč

Tohle je nejjednodušší kolektivní hra hraná v našem oddíle a ač si o ni děti sami většinou neřeknou, hrají ji s nadšením. Šátky se uvážou na dva stromy pokud možno stejně tlusté asi ve výšce 1.5 metru nebo i výše podle výšky hráčů. Pravidla jsou jednoduchá. Hráči jsou rozděleni do dvou družstev. Každé družstvo má jeden označený strom. Cílem je trefit strom soupeřů míčem v oblasti nad šátkem. Zásah platí kdekoliv po celé výšce kmene. Pravidla vycházejí z pravidel basketbalu, jsou však velmi zjednodušená, pokud se však někdo bude řídit basketbalovými pravidly, neudělá chybu. Míč se hází, s míčem se nesmí udělat více než přibližně dva kroky. Hrubé zásahy jsou zakázány, následuje trestné střílení. Hraje se v podstatě libovolnou dobu, je vhodné v půlce vystřídat stromy, neboť jen těžko se najdou dva naprosto shodné.

 • KDO HÁZEL

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 20 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: jeden míč

Mezi dvěma řadami hráčů čelem proti sobě postavených na 20 – 25 kroků od sebe, stojí jiný hráč postavený zády k jedné řadě. Z této řady po něm některý hráč pálí míčem, a trefí-li jej, hádá střední, kdo po něm hodil. Uhodne-li, vymění si s ním místo. Neuhodne-li, obrátí se zády k druhé řadě. Hráči by se měli v házení střídat.

 • KOPANÁ

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: 30 min na zápas

Hráči: min tři dvojice

Pomůcky: míč na kopanou, 2 branky

Hraje se většinou na menším hřišti, s menším počtem hráčů (3 až 7) v družstvu. Nejlépe je využít hřiště na házenou, dobře však poslouží i větší rovná louka. Branky jsou vhodné o velikosti 2 x 3 metry (jako na házenou), většinou se však pouze vyznačí z odložených částí oděvu, různých nahodilých předmětů nebo např. stromů. Hraje se bez pravidla o postavení mimo hru (ofsajd), brankáři se mohou střídat, často se hraje i bez nich. Doba trvání zápasu je 2 x 10 – 15 minut.

 • KOPANÁ V KOLE

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: kopací míč

Hráči stojí v kruhu čelem dovnitř. Každý hráč chrání mezeru pravou a nesmí proto vbíhat do mezery levé, aby nenastala srážka mezi hráči. V tomto postavení se hráči rozdělí na dvě strany, červenou a bílou. Na každém pravém konci půlkruhu se umístí branka (dvě tyče zaražené do země). Brankařem je poslední hráč v řadě mající branku po pravém boku. Hru počíná prostřední hráč určité strany tak, že položí míč před sebe a kopne jej protější straně a ta jej odkopne zase zpět straně první. Letí-li míč ve výši hlavy, může ho hráč srazit rukou. Pakliže nelze na míč dosáhnout ani ve výskoku, nepočítá se.
Prokopne-li hráč mezeru mezi protihráči … +1
Prokopne-li hráč mezeru mezi spoluhráči … -2
Proletí-li míč spoluhráčovou brankou … +3
Proletí-li míč vlastní brankou … -4

 • KOULENÍ MÍČKU

Druh: s míčem

Místo: Louka

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci 9-13

Pomůcky: Míček

Jamka je od startu vzdálená 20-30m. Úkolem je dopravit míč golfovým stylem do jamky na co nejmenší počet pokusů.

 • KROKET

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: podle počtu a iniciativy hráčů, nad 30 min

Hráči: dva až osm

Pomůcky: 10 branek, 2 kolíky, dřevěná palička a barevná koule pro každého z hráčů

Každý hráč má dřevěnou paličku a svoji barevnou kouli. Když na něho přijde řada, postaví kouli na vzdálenost násady od základního kolíku a udeří do ní paličkou. Proletí-li koule prvou brankou, má hráč právo na další úder, jinak musí čekat, až na něj přijde znovu řada. Hráči se střídají pravidelně. Koule každého hráče musí proletět brankami 1 – 7, dotknout se na druhém konci kolíku a na zpáteční cestě proletět brankami 8 – 14 a zase narazit do výchozího kolíku. Proletí-li koule brankou, má hráč právo na další úder. Proletí-li koule přes dvě branky, má k dobru ještě dva údery. Proletěla-li již hráčova koule brankou a narazila kdekoliv na hřišti do jiné koule, musí hráč zasaženou kouli odpálit. Přiloží si svoji kouli těsně k zasažené, stoupne na ni a udeří do své koule paličkou. Jeho koule, na níž stojí, zůstane na místě a soupeřova odletí. Jinou možností je, že při odpálení svou kouli nepřišlápne a obě se po úderu odkoulejí. Každá koule, která proletí poslední brankou, se stává pirátem a její majitel smí vyrážt koule soupeřů. Při dvouhře toto pravidlo neplatí. Paličku lze zhotovit ze 70 – 95 cm dlouhé násady, na kterou nasadíme úzké, asi 15 cm dlouhé polínko. Branky jsou ze silného drátu, široké 20 cm a nad zem musí vyčnívat 27 cm.

 • KUŽELKY

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 20 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: míč

Na zemi vyznačíme devět kruhů (asi 1 m v průměru), do nichž si stoupnou hráči jednoho družstva (kuželky). Hráči druhého družstva ze 6 metrů koulí míč. Kuželky, protože jsou živé, mohou vyskočit, točit se na místě a dělat vše ostatní, aby nebyly trefeny. Pokud se však dotknou míče nebo šlápnou mimo svůj kruh, jsou poražené.

 • LAGORY

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: 45 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: sedm kamenů, míč

Nakreslíme dva soustředěné kruhy, jeden o průměru 2 – 3 m a druhý 5 – 6 m. Obránci stojí na obvodu prvního, v jehož středu je věžička ze sedmi kamenů. Útočníci jsou na obvodu druhého kruhu, přihrávají si míč a střílí na věžičku. Když se trefí, rozutečou se a obránci se snaží některého zasáhnout. Povede-li se jim to, končí první kolo a vymění se úlohy. Netrefí-li se, seberou míč, přičemž útočníci postaví věžičku. Když stavbu dokončí, zařvou: “LAGORY” a mají bod. Věžičku lze stavět na pokračování. Pokud útočníci nestihnou dostavět věžičku, rozprchnou se a obránci opět pálí (vždy jen z obvodu kruhu). Když nikoho nezasáhnou, jeden z nich doběhne pro míč a hodí ho spoluhráčům (ti stojí na obvodu kruhu). Výměna úloh je podmíněna jen zásahem útočníka.

 • LUŇÁK

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 30 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: barevně odlišené míče

Vyznačte hřiště 20 x 10 m, uprostřed s kruhem o průměru asi 4m, který bude představovat hnízdo (třeba prohloubit). Hráči tvoří dvě strany, stranu bílých a červených. Postaví se v řadách na užší stranu hřiště, čelem k sobě. Každá strana si zvolí náčelníka. Náčelníci na dané znamení zvolají “luňák letí” a vrhnou míč (luňáka) do výše, aby dopadl do hnízda. Jakmile míč dopadl, zvolají náčelníci na jednoho svého hráče. Ten po jedné noze skáče pro míč své strany. Jakmile zvedne luňáka své strany, vrhá se na luňáka strany druhé (nebyl-li tento luňák již v rukou zmíněné protější strany). S luňákem (či luňáky) může již hráč běžet po obou nohou.
Družstvo ztrácí jeden bod, jestliže:
– náčelník vyhodí míč dříve
– míč nedopadne do hnízda
– hráč během skákání po jedné noze si stoupne na obě, či si nohy vymění (náčelník ovšem potom může vyslat dalšího hráče, aby zachránil situaci)
Družstvo ztrácí dva body, jestliže se hráč dotkne cizího luňáka před svým. Družstvo získává jeden bod, získalo-li jen svého luňáka a čtyři body, získalo-li i luňáka cizího.

 • MALÉ RAGBY

Druh: s míčem

Místo: hřiště nejlépe volejbalové

Délka: 30 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: žíněnky nebo části oděvů, těžký míč

Hrajeme na vyhrazeném místě, případně na volejbalovém hřišti. Za branky můžeme použít dva kolíky nebo kousky oděvů. Družstva jsou připravena na zadní straně hřiště. Vedoucí hry položí míč do středu hřiště. Po zapísknutí hráči obou stran vyrazí, snaží se zmocnit míče a dopravit jej do soupeřovy brány. Míč musí být do branky položen, aby byl uznán bod. Míč si je možné podávat, kutálet, nést. Hráči se snaží zabránit v postupu protihráčům, mohou se zmocňovat míče, který má soupeř v rukou. Přitom do míče nesmí nikdo kopat. Hru omezíme časově. Vyhrává družstvo, které získalo více bodů. V případě, že se hra dostala do mrtvého bodu, např. míč zůstal na místě a leží na něm více hráčů, nebo došlo k hrubému počínání hráčů, píská se chyba a vedoucí hráče napomene. Hra se přeruší, hráči se vrátí na zadní linii hřiště, míč buď leží ve středu, nebo se vhazuje a po písknutí hra pokračuje.

 • MÍČEK PO ČÁŘE

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 20 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: hůlky, míček

Na louce vyznačte hřiště. Skupina hráčů vyryje v zemi čáru a dva kroky za ni položí rovnoběžně tyč. Vylosovaný hráč (vodič) se postaví z boku k jednomu konci čáry a rozkutálí po ní míček. První hráč hodí po míčku svou hůlku dlouhou 80 – 100 cm. Zasáhne-li míček, rozběhne se za hůlkou, zvedne ji a vrátí se co nejrychleji k tyči. Vodič mezitím běží za míčkem, a když udeří do tyče míčkem dřív, než se k ní vrátí hráč s hůlkou, oba si vymění úlohy. Jinak zůstává vodič na svém místě, znovu koulí míček po čáře a po míčku hodí svou hůlkou další hráč. Kdo míček nezasáhne, zůstane za tyčí a nechá hůlku ležet tam, kam dopadla. Poslední hráč, jenž nastupuje k hodu hůlkou má vykoupit ty své předchůdce, kteří míček netrefili a jejichž hůlka tedy leží na hřišti. Vodič mu postaví míček na čáru a poslední hráč po něm máchne hůlkou, aniž by ji pustil z ruky. Jestliže míček špičkou hůlky netrefí, vodič vezme míček a rozkutálí ho po hřišti ve směru, kde leží hůlky. Když některou hůlku trefí, její majitel se stane v příštím kole vodičem. Zasáhne-li poslední hráč míček, běží vodič za míčkem a hráči pro své hůlky. Udeří-li vodič míčkem do tyče dřív, než sem doběhne některý hráč se svou hůlkou, vymění si s ním úlohy.

 • MÍČEK V JAMCE

Druh: s míčem

Místo: rovná plocha

Délka: 30 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: tenisový míček, kus dřeva

Na vyhlédnutém, pokud možno rovném prostranství upravíme menší důlek asi jako na hraní kuliček. Z přesně označeného místa vzdáleného od důlku 15 až 30 metrů mají hráči do jamky dopravit např. tenisový míček. Vítězí hráč, kterému se to podaří nejmenším počtem úderů do míčku pálkou.

 • MÍČOVÁ VÁLKA

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny 9-13

Pomůcky: míče

Dvě skupiny stojí na opačných stranách hřiště. Každý má míč. Na dané znamení všichni začnou házet míče na opačnou stranu. Ten, kdo má na svém území méně míčů, vyhrává.

 • MYSLIVECKÁ

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 10-15 min

Hráči: dvě skupiny 9-13

Pomůcky: míče

Myslivci a zajíci jsou rozptýleni na ploše. Zajíci běhají. Myslivci stojí, přihrávají míč a vybíjí zajíce.

 • NA BRANKÁŘE

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 20 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: předmět (čepice, krabice, kužel, apod.), míč

Hráči stojí v kruhu na upažení. Uprostřed je jeden hráč, který brání určitý předmět. Hráči na obvodu kruhu si přihrávají míč a snaží se zasáhnout předmět. Jakmile se to některému podaří, vystřídá středního brankáře.

 • NA ČÍSLA

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: 5 – 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: míč

Každý hráč je označen (pojmenován) číslem. Čísla se oznámí a každý hráč si musí pamatovat alespoň celkový počet. Hráči stojí připraveni na obvodu kruhu o průměru 3 – 4 metry, obráceni ke středu, kde leží míč. Určený hráč hlasitě vyvolá některé číslo z těch, která jsou rozdána, mimo svého vlastního – např. 1. Příslušný vyvolaný hráč přiskočí co nejrychleji k míči, zvedne jej a teprve potom sám velí: “STŮJ”. Ostatní hráči stojící v kruhu se ihned po vyvolání čísla otáčí a utíkají co nejdál od míče. Na povel “Stůj” se musí ihned zastavit. Vyvolaný s míčem si vybere některého z hráčů (zpravidla nejbližšího) a snaží se jej míčem zasáhnout. Pokud se mu to podaří, obdrží zasažený hráč trestný bod. Hra se zahajuje znovu, vyvolává vždy hráč, který házel – střílel. Své číslo přitom nesmí vyvolat. Stojící hráč, na něhož vyvolaný míří, se míči nesmí vyhýbat, uhýbat (za to obdrží trestný bod), může však hozený míč přímo chytit. Pokud mu míč při chycení vypadne, obdrží trestný bod, pokud jej udrží, nedostává trestný bod nikdo.
Vítězem je hráč, který má při ukončení hry nejméně trestných bodů. Hrát se může buď na stanovený čas (do 10 minut), nebo hra končí jakmile některý hráč obdrží předem stanovený počet trestných bodů (např. 5…).

 • NA JELENA

Druh: s míčem

Místo: hřiště, louka

Délka: do 45 min

Hráči: více než 8

Pomůcky: 1 – 2 míče

Procvičení přihrávek, přesných a pohotových hodů, pohybového postřehu a obratnosti. Hráči se rozestaví po obvodu kruhu tak, aby byla jejich vzájemná vzdálenost asi 1,5 až 2 metry. Jeden hráč je zvolen jako “jelen” a může se volně pohybovat kdekoliv uvnitř kruhu. Úkolem hráčů na obvodu je míčem zasáhnout jelena. Podle pohybu a postavení jelena si po obvodu i přes kruh volně přihrávají a na jelena “střílí” zpravidla ten hráč, který je k němu nejblíže a k jeho zasažení má nejlepší příležitost. Střední hráč – “jelen” – uhýbá, uniká střelám, míče se nesmí dotýkat. Hráči na obvodu mohou střílet pouze po přihrávce, pokud se při ní míč nedotkl země. Kdo zasáhne jelena, vymění si sám místo i úlohu. Po kratším rozehrání lze při dostatku hráčů výrazně zvýšit dynamiku hry použitím dvou míčů a určením dvou “jelenů”. Hra získá na pohybové náročnosti a na rychlosti. Zásahy a tím i střídání hráčů uprostřed jsou rychlejší.

 • NA KRÁLE

Druh: s míčem

Místo: hřiště, louka

Délka: 20 min

Hráči: družstvo a jeden 8-11

Pomůcky: pálka, míček

Jsou vyznačeny dvě mety. U hodní stojí král, u dolní je shromážděn zbytek družstva. Král odpálí míč a běží třikrát klepnout na dolní metu. Družstvo se mezitím snaží chytit míč a vybít s ním krále. Komu se to podaří, vymění si sním úlohy. Mohou hrát i dvě družstva. Družstvo králů běhá klepat na metu a druhé je při tom vybíjí, pak se úlohy vymění. A počítá se, kdo získal více bodů.

 • NA METY

Druh: s míčem

Místo: kdekoli

Délka: 20 min

Hráči: dvě skupiny 8-14

Pomůcky: míč

Hřiště je čtverec o straně 10m; v rozích jsou mety. Hrají dvě družstva, z nichž jedno vyšle čtyři hráče na mety a druhé jednoho hráče do pole. Hráči na metách vybíjejí hráče v poli. Pokud na něj vystřelí a minou, jsou sami vybiti. Za vybité delegují družstva další hráče. Nevadí, když na metách nejsou všichni čtyři hráči (jsou-li ostatní vybiti). Vyhrává to družstvo, které jako první vybije všechny soupeře.

 • NA NÁRODY

Druh: s míčem

Místo: kdekoli venku

Délka: krátká

Hráči: hromadně 8-11

Pomůcky: míček

Hráči označení názvy národů stojí v kruhu, v jehož středu je míček. Vyvolá se nějaký národ. Příslušný hráč běží pro míček, ostatní utíkají co nejdále. Až uchopí hráč míček, zvolá stát a všichni se zastaví (pokud ne dostanou trestné body). Pak na někoho hodí míček. Netrefí-li se dostane trestný bod házející, trefí-li se, dostane bod ten, na nějž se házelo. Vítěz je ten, kdo má nejméně trestných čárek.

 • NA STAROU HERKU

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 15 min.

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: volejbalový míč

Hráči utvoří kruh. Uprostřed kruhu stojí stará herka (alespoň čtyři hráči za sebou držící se za pas). Úkolem hráčů v kruhu je trefit míčem starou herku do zadku. Herka se tomu samozřejmě snaží zabránit. Komu se to podaří, jde si stoupnout místo “hlavy” – prvního stojícího z herky. “Zadek” herky se postaví na místo úspěšného střelce. (Všichni hráči představující herku se o jedno místo posunou).

 • NA SVIŇKU

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: plný míček, hole (hokejky)

Na vzdálenost 2-3 kroků ve větším kruhu se vyznačí důlky a uprostřed větší důlek značící město. Na obvodu u každého důlku stojí hráč s hokejkou. Mimo kruh se nachází určený hráč (honič), který se snaží vehnat holí malý míček (sviňku) do města. Tomu ovšem ostatní hráči hledí zabránit a odrážení míček od středního důlku. Vloží-li honič svou hůl do některého z důlků na obvodu, zbavuje se svého úřadu ve prospěch majitele důlku. Vložit hůl do důlku smí honič kdykoli a nesmí mu v tom být bráněno. Bouchání holí do končetin, strkání a jiné nepřístojnosti jsou zakázány.

 • NA TLUSTOU BERTU

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: volejbalový míč

Hráči se rozmístí po hřišti a smí se pohybovat pouze šoupáním po zadku (po čtyřech). Tlustá Berta je ten, kdo je zasažen míčem od minulé tlusté Berty jinam, než do nohou. Noha se počítá od chodidla až k tělu.

 • NA ZÁSAHY

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci >11

Pomůcky: míč

Na zemi je nakreslen kruh. Uvnitř jsou hráči. Jen jeden je mimo kruh a má míč. Tím se snaží trefit někoho v kruhu. Když ho trefí, už jsou dva a musí před střelou na dalšího nabíjet (přihrát si bez pádu na zem). Je-li jich více než tři, už musí stát na místech. Ten, kdo zůstane jako poslední, vyhrál.

 • NAHRÁVANÁ

Druh: s míčem

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: skupiny >15

Pomůcky: míče

Hráči stojí v několika zástupech. První je asi 2 m před družstvem a má míč. Na znamení jej vyhodí a odběhne dozadu. To už vybíhá další hráč, jenž míč opět odpaluje nahoru stylem odbíjené. Vítězí družstvo, které se vystřídalo jako první. Za upadnutí míče jsou trestné body.

 • NESNADNÁ CHYTAČKA

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 15 min

Hráči: jednotlivci 9-13

Pomůcky: míč

Hráči jsou v kruhu čelem dovnitř. Uprostřed je jeden s míčem. Prostřední hodí někomu míč. Než jej chytne, dvakrát tleskne. Když ho nechytne, ustoupí o krok dozadu a prostřední mu hází znovu. Znovu nechytí, zase o krok dozadu. Chytne-li, vrátí se zpět do kruhu.

 • NETYKAVKA

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: 35 min (při dvou skupinách)

Hráči: 8 – 20 (dvě skupiny)

Pomůcky: míč do velikosti 10 cm

Hrají dvě družstva zhruba po šesti lidech (počet lze snižovat nebo rozšiřovat podle lidí a velikosti plochy, která je k dispozici) na ploše asi 50 metrů dlouhé a 20 metrů široké. Na kratších stranách jsou branky široké asi l,5 metru, viditelně a jasně vyznačené (tyčky, praporky, věci, nehrající diváci atd.). Středem hřiště prochází napříč středová čára, na které zahajují kapitáni hru. Družstva stojí každé na své polovině podle pokynů svých kapitánů a dohodnuté strategie. Kapitáni losují o to, které družstvo první získá míč. Účelem hry je dávat tenisovým, kriketovým nebo zhruba stejně velkým míčem góly do soupeřovy branky. Míč mohou kopat, nést nebo vrhat. V případě, že hráč nesoucí míč je zastaven dotykem soupeře, musí míč ihned předat jinému spoluhráči (odehrát od sebe). Pokud to do 3 vteřin neudělá, může jej rozhodčí vyloučit ze hry. Hraje se 2 x 15 minut se změnou stran v poločase.

 • NEVIDITELNÁ DRUŽSTVA

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 20 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: míč

Hráči stojí ze dvou stran nějaké budovy nebo hustého křoví. Hráč jedné skupiny zvolá “házím” a vyhodí míč. Nechytí-li jej, seberou jej, zvolají “házím” a hází míč na druhou stranu. Chytí-li někdo z nich míč, utíkají všichni na druhou stranu a hráč s míčem se snaží některého z nich trefit míčem než přeběhne na druhou stranu. Hra končí, kdy jsou všichni hráči jedné skupiny trefeni (a tím vyřazeni ze hry).

 • ODBÍJENÁ DVOJIC

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: u turnajů nad 30 min

Hráči: dvě skupiny, min 4 lidi

Pomůcky: volejbalový míč, síť

Hraje se na normálním nebo na polovičním volejbalovém hřišti, při zachování prakticky všech volejbalových pravidel. Zvláštní herní činnosti ve dvojicích je vypichování míčů nad polem soupeře, a to míčů letících z vlastního pole i míčů, které si soupeř přihrává nebo nahrává. Stejně tak lze blokovat, smečovat či “tahat” všechny míče, na něž hráč dosáhne přes síto, aniž by se ovšem sítě dotkl. Při hře v poli se míče nesmějí chytat ani házet, přidržovat či tahat, hrát dvojím dotykem, ať se hraje obouruč vrchem či spodem nebo jednoruč spodem či prstovou technikou vrchem. Podání se provádí podle normálních pravidel. Místo pro podání je v šíři 3 metry za zadní čárou pravého rohu hřiště. Hráči se v podání střídají (vždy když mužstvo získá míč po ztrátě podání soupeře). Podání smí být provedeno úderem do volného míče, tj. nadhozeného nebo puštěného z druhé ruky. Jednotlivé sety se hrají do 10 bodů a utkání se hraje na dva vítězné sety.

 • ODBÍJENÁ PŘES MOTOUZ

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 20 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: silný motouz, míč

Vyznačte hřiště 15 – 20 m široké a 30 – 40 m dlouhé. Uprostřed tohoto obdélníku je ve výšce 2 m napjat silný motouz. Hráči se rozdělí stejnoměrně po celém poli, každé družstvo na jedné straně. Úkolem hráčů je, aby sevřenou pěstí odrazili míč přes motouz do nepřátelského pole (jakýkoli jiný odraz se počítá jako chyba). Dopadne-li míč dvakrát za sebou na zem, počítá se to jako chyba. Hráči se mohou v dobíjení libovolně střídat. Vyražení míče do autu se počítá jako chyba. Padne-li míč na vrchní stranu motouzu a odtud do nepřátelského pole, počítá se tento odraz jako správný. Chyby učiněné jedou stranou si ta druhá počítá k dobru. Deset bodů tvoří jednu hru.

 • ODNES KÁMEN

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivec 10-14

Pomůcky: míč, kámen
Na jednom místě vyhodí hráč míč do vzduchu, pak vezme kámen a odnese jej kousek dál. Musí se ovšem vrátit dříve než míč spadne a chytnout jej. Kdo donese kámen nejdále, vyhrává.

 • OKÉNKA

Druh: s míčem

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: dohromady a jeden 8-14

Pomůcky: míče

Hráči stojí v kruhu čelem dovnitř s rozestupy na rozpažení. Uvnitř je hráč třímající míč. Jeho úkolem je míč dopravit ven z kruhu (kopnutím, odrazem od země, …), v čemž mu brání hráči v kruhu. Míč nesmí letět výše, než jsou ramena. Kdo pustí míč mezi nohama či po své pravici, vystřídá středního. Kruh můžeme postupně zvětšovat a jeho velikost upravovat dle velikosti dětí.

 • PODÁVÁNÍ MÍČE I.

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: míč

Hráči stojí v kruhu čelem dovnitř a podávají si rychle míč, kterého se snaží dotknout hráč v kruhu. Ten, kdo měl míč naposledy pře dotekem pobíhajícího, jej vystřídá.

 • PODÁVÁNÍ MÍČE II.

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny (zhruba po 8 hráčích)

Pomůcky: míč
Vyznačte kruh o průměru asi 15 kroků. Skupina A je v kruhu a podává si míč. Dva hráči ze skupiny B jsou také v kruhu a míče se snaží dotknout. Míč se nesmí nosit ani chytat, jen odrážet. Pohyb v kruhu je volný. Dotkne-li se někdo z dvojice míče, odejde z kruhu a na jeho místo nastoupí další hráč. Vypadne-li míč z kruhu, je to jako, kdyby se jej dotkl hráč, který je v kruhu déle. Skupina, která se v kruhu vystřídala rychleji, vyhrála.

 • PODLÉZANÁ S MÍČEM

Druh: s míčem

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: skupiny 8-14

Pomůcky: míče
Hráči stojí rozkročeni v zástupech. První má míč. Na povel všichni vzpaží dlaněmi nahoru a podávají si míč dozadu poslednímu. Ten jej vezme a podlézá mezi nohama ostatním dopředu. Tam pošle míč známým způsobem zase dozadu tomu poslednímu v řadě. Vítězí družstvo, jehož první hráč stojí opět v čele. Místo nad hlavou lze míč koulet mezi nohama, v kleku do něj strkat hlavou či maje míč mezi koleny skákat snožmo. Úkoly lze libovolně kombinovat (první podá míč nad hlavou druhému, ten mezi koleny třetímu, …)

 • PORÁŽENÁ KUŽELŮ

Druh: s míčem

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: dvě skupiny 8-14

Pomůcky: míč a kužely

Hráči stojí v kruhu s rozestupy 2 – 3 m a jsou rozpočítaní na první a druhé. Před každým stojí kužel. V kruhu se přihrává míč. Úkolem hráčů je shazovat kužely soupeřícího družstva a chránit ty svoje. Kužel zůstane ležet, i když jej porazil obránce. Vyhrává družstvo, které porazilo všechny soupeřovy kužely.

 • POSTRKOVANÁ

Druh: s míčem

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: skupiny 8-14

Pomůcky: míče a tyče

Hráči stojící v řadě se postupně střídají v postrkování míče tyčí k metě a zase zpět. Hráči se řadí dozadu, vítězí družstvo stojící v původním pořadí. Míč lze též stanoveným způsobem kutálet po zemi (zpátky přihrávat, každou rukou koulet jeden míč).

 • PROPÁLENÁ

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 20 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: míč

Hráči stojí v kruhu čelem dovnitř, uprostřed stojí hráč, na kterého ostatní pálí míčem. Netrefí-li, jde do středu, trefí-li ho, všichni se rozutečou, střední se co nejrychleji zmocní balónu a zavolá: “stát” a hází po ostatních. Trefí-li někoho, trefený se stává středním, chybí-li hra pokračuje.

 • PŘEBÍJENÁ MÍČKEM

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: do 30 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: tenisák či obdobný míček
Velkou hrací plochu rozdělíme na dvě poloviny. Hráči se rozdělí na dvě skupiny o stejném počtu hráčů. Míčkem velikosti tenisáku střídavě hází obě družstva co nejdále na nepřátelskou stranu. Kam míček protivníků dopad (kde se dotkl země), odtamtud se musí házet. Vítězí družstvo, které druhé vytlačí ze hřiště.

 • PŘEDÁVÁNÍ MÍČKU V KRUHU

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: míček

Hráči sedí v kruhu a předávají si dokola míček. Vedoucí mezitím vyluzuje nějaké zvuky (pískání, hudba, zpěv, řev…) Když náhle zmlkne, hráč, který má v tom okamžiku míček v ruce, vypadá z další hry. Založí ruce za záda a už jen přihlíží. Vedoucí pak začne opět vyluzovat a míček opět putuje od hráče k hráči. Kdo zůstane nakonec ve hře sám, vítězí.

 • PŘETLAČOVÁNÍ HÁZENÍM

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min.

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: míč

Hráči dvou družstev házejí postupně předmětem (kládou, míčem) na stranu opačnou než soupeř z místa, kam dohodil soupeř. Na které straně zůstane míč naposled, ta prohrála (od pozice, odkud se házelo na začátku). Obě družstva musejí mít stejný počet hráčů.

 • PŘINÁŠENÍ MÍČKŮ SOUPEŘE

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min.

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: pro skupinu míč

Dvě družstva se postaví na čáru, a určí si pořadí hráčů. Obě mají k dispozici jeden míč. Na povel “start”, se hráči (tak, jak jdou po sobě) snaží hodit svůj míč co nejdále. Jakmile hráč 1. družstva vypustí míč z ruky, může pro něj hráč z 2. družstva, který je zrovna na řadě, vyběhnout a snažit se jej co nejdříve donést zpět soupeřovi. Které družstvo přinese co nejdříve všechny míče soupeře zpět, vyhrává.

 • SKOROGOLF

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: 30 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: tenisový míček

Hrají dvě družstva o 3 – 10 hráčích tenisovým míčkem 2 x 15 minut na hřišti zhruba o velikosti 25 x 70 metrů (podle počtu hráčů), rozděleném na dvě poloviny. Dělicí čára musí být viditelně vyznačena (pískem, vápnem, na okrajích vyznačit praporky nebo tyčkami…). Ve středu brankových čar (kratší strany hřiště) jsou vyznačeny kruhy o poloměru 3 metry a uprostřed nich jamky o průměru asi 10 cm. Hra začíná vždy u brankové čáry, míč i strana jsou určeny losem. Úkolem každého družstva je dosáhnout co nejvíce bodů umístěním co největšího počtu míčů do soupeřovy brankové jamky. Bodu můžeme dosáhnout přemístěním míče z vlastní brankové čáry do brankové jamky soupeře takto:
1. míč se smí přihrát odrazem o zem nebo koulením po zemi, nesmí se přihrávat přímým hodem
2. aby hráči mohli vstoupit na cizí polovinu hřiště, musí si nejméně třikrát přihrát
3. aby bod platil, musí si družstvo na soupeřově polovici alespoň jednou přihrát
4. do brankových kruhů nesmí při hře nikdo vkročit. Míč lze vložit do jamky buď vhozením, nebo pádem do kruhu s míčem v ruce
5. míč se nesmí přihrávat ani chytat ze vzduchu bez předchozího dotyku míče se zemí (viz bod l.)
6. nastane-li na hřišti nepřehledná situace, přeruší rozhodčí hru a následuje tzv. rozhoz – vyhodí míč uprostřed čtyř hráčů soupeřících družstev (po dvou z družstva) do vzduchu a míč získává strana, která jej zachytí dřív. Při rozhozu neplatí pravidlo číslo 5, míč lze zachytit přímo ze vzduchu.
7. po rozhozu na soupeřově polovině může útočící družstvo získat bod po jedné přihrávce. Pokud se ale přitom dostane na svoji polovinu, pak toto právo zaniká.
8. ve hře registrují auty stejně jako ve fotbale. Při vyhazování míče z autu lze míč zachytit až po jeho dotyku se zemí. To pravidlo platí jen pro vyhazující družstvo.
9. pádem míče do autu, za napadení protihráče a vstup do brankového kruhu získá míč soupeř.

 • SOFTBAL

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: 120 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: kožený míček a dřevěné pálky na softbal

Je to hra vycházející ze základních lidských pohybových schopností – běhání a házení. Je ovšem také velice náročná na postřeh, paměť a rychlou reakci a klade důraz na zodpovědnost jedince ke kolektivu. Jedna chyba ve fotbale může znamenat branku, v softbale může znamenat čtyři body a ty se pak těžko dohání. Hřiště je vnitřek pravoúhlé kruhové výseče o délce ramen 60 m. Hrají družstva po 9 hráčích – na pálce (v útoku) a v poli (v obraně). Úlohy si družstva vymění celkem sedmkrát. Po odpálení získá pálkař pro své družstvo bod, když se mu podaří oběhnout čtverec. Hráči v poli se mu v tom snaží zabránit několika způsoby:
1. Chytí odpálený míč ve vzduchu. Pálkař je autován, ostatní se vrátí na svou metu, je možné vyřadit hráče dřív, než k ní doběhne hráč, který se vrací.
2. Dopraví míček na první metu dříve, než k ní doběhne pálkař.
3. Dotknou se pálkaře míčkem, pevně drženým v ruce, když běží mezi metami.
4. Při nuceném postupu totéž jako u bodu 2 na druhé, třetí nebo čtvrté metě, je-li meta před běžcem obsazená.
Jsou-li vyřazeni 3 pálkaři – běžci (3 auty), nastává směna. Hra začíná nadhozem, pálkař odpaluje na 4. (domácí) metě. Nadhazovač může zkazit 3 nadhozy, pálkař 2 odpaly. Při pálkařově plném stavu se míček, který dopadne mimo výseč, počítá jako špatný.

 • SOUTĚŽ O BODY

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: kroužky (10 cm), kolíky (30 cm)

Do země zapícháme několik kolíků, aby mezi kolíky byly rozestupy asi 30 cm. Každý kolík označíme určitým počtem bodů. Hráči pak hází kroužek z čáry vzdálené asi 5 m. Kdo navlékne kroužek na kolík získá avizovaný počet bodů, komu uvízne kroužek na tyči, získá bodů polovinu. Vyhrává ten, kdo první dosáhne 50 bodů či ten, kdo za určitý čas nasbírá nejvíce bodů.

 • SRAZ HRADBU

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 45 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: plechovky, tenisák

Z plechovek postavíme hráz (plechovky vedle sebe), kterou hráči sráží. Kolik hodů potřebují ke sražení plechovek, tolik dostanou trestných bodů. V případě shodného počtu bodů u několika hráčů budou tito hráči rozhazovat, tzn. soutěžit ještě jednou v hodu na menší počet plechovek.

 • STRÁŽCE KUŽELŮ

Druh: s míčem

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: trojice 8-11

Pomůcky: míčky a kužely

Hráči nastoupí do trojstupu. Krajní si vezmou míčky odstoupí. Prostřední mezi nimi hlídá kužel, který se snaží oba krajní míčkem porazit. Kdo porazí kužel, vystřídá středního. Krajní si mohou nahrávat.

 • STŘELBA MÍČEM

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 30 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: špalíky, míč

Na rovném prostranství vyrovnáme ve vzdálenosti 10 až 15 metrů do řady špalíky. Mezera mezi nimi je menší, než je průměr míče. Špalíky můžeme také sestavovat do různých tvarů. Nařežeme si je z dřevěné kulatiny o průměru 5 až 8 cm, 30 cm dlouhé. Hráči na vyznačenou metu postaví míč a snaží se dobře mířenou střelou z kopu porazit co nejvíce špalíků. Každý míč má tři kopy. Může se hrát více kol a body se sčítají. Vítězí ten, kdo měl nejvíce sražených špalíků.

 • STŘELBA NA DRÁZE

Druh: s míčem

Místo: příkop

Délka: 35 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: hadrové nebo papírové koule, tenisáky

Pro hru vybereme přírodní překážkovou dráhu, např. příkop, pokácené stromy, potůček apod. Délka dráhy je 100 až 200 metrů. Prvé družstvo se připraví na startovní čáru před překážkovou dráhu a druhé se rozestaví podél této dráhy ve vzdálenosti 10 až 15 metrů od ní. Každý hráč, který stojí vedle dráhy, dostane jednu hadrovou kouli nebo tenisák. Na znamení vedoucího vyběhnou hráči prvního družstva a snaží se co nejrychleji proběhnout dráhu. Hráči druhého družstva mají za úkol koulí nebo tenisákem zasáhnout běžící hráče. Za zásah běžícího hráče se počítá jeden bod. Potom si družstva vymění místa. Zvítězí družstvo, které získalo nejvíce bodů.

 • STŘELBA NA OSTROVY

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 20 min

Hráči: dvě skupiny 9-13

Pomůcky: míč

Dvě družstva, mající svá území 10m od sebe, se smaží vhodit míč na soupeřovo území. Soupeř se snaží buď míč chytit nebo vyrazit. Jeden dopadnutý míč = jeden bod.

 • ŠTAFETA S KOPÁNÍM MÍČE

Druh: s míčem

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: skupiny 8-14

Pomůcky: kopací míče

Hráči stojí v zástupech s rozestupy 15 až 20 m. Poslední má míč, který na dané znamení kopne dopředu předposlednímu atd. První kopne míč na metu. Vítězí družstvo, jenž toto provede nejrychleji.

 • TREFIT MÍČ

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: míč a malé míčky

Hráči s míčky se postaví do kruhu čelem dovnitř. Hráč, který je v kruhu, vyhodí míč do vzduchu a zavolá jméno některého hráče. Příslušný hráč pak hodí svým míčkem po velkém. Netrefí-li jej, nastupuje místo prostředního, jinak hra pokračuje dále. Každý hráč si musí pro míček, který sám hodil, sám dojít.

 • VÁLEČNÁ

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: 20 min

Hráči: dvě skupiny 12-14

Pomůcky: míč

Na obdélníkovém hřišti jsou na kratších stranách vyznačeny pásy 2 m široké. V každém z nich je polovina družstva útočníků. Obránci obývají zbylou část obdélníku. Útočníci se snaží vybít obránce. Z vybitého obránce se stává útočník. Chytne-li obránce míč, nabývá práva střílet po útočnících. Za každého vybitého je bod. Vítězí družstvo, jež má nejvíce bodů.

 • VYBÍJENÁ – OBÍHANÁ

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 30-45 min

Hráči: dvě skupiny >12

Pomůcky: míč, pálka

Na území lapačů je kůl. Pálkovači od hranice tohoto území postupně odpalují míček, obíhají ten kůl a vrací se zpět. Soupeři se snaží míč chytit a zasáhnout sním běžícího. V případě, že nelze běžet dál, lze v bezpečí u kůlu počkat, až bude pálit další hráč. Hra končí po třech zásazích běžícího, pak je výměna stran.

 • VYHLAZOVÁNÍ

Druh: s míčem

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: dvě skupiny 8-11

Pomůcky: míč

Jedno družstvo tvoří kruh čelem dovnitř, druhé je uvnitř kruhu. Vnější družstvo se snaží vybíjet vnitřní, přičemž vybití se řadí do kruhu a pomáhají při vybíjení. Poslední vybitý je vítěz. Mohou být též dva kruhy složený vždy z poloviny družstva (v jednom kruhu je družstvo ostřelované, v druhém samo ostřeluje). Soutěží se o to, kdo nejvíce vybije.

 • VYLUČOVACÍ CHYTAČKA

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci 9-13

Pomůcky: míč

Hráči utvoří kruh čelem dovnitř a dají si ruce za záda. Uprostřed je někdo s míčem a nahrává nebo jen předstírá. Ten, kdo míč nechytne, nebo vztáhne ruce, když neletí, dostává trestný bod.

 • VYNÁŠENÍ MÍČE Z KRUHU

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 20 min

Hráči: 1 – 5 družin

Pomůcky: míč

Při 30 hráčích vytyčíme praporky čtverec 50 x 50 m. Na průsečíku úhlopříček vyznačíme kruh o průměru 1 m. Před zahájením boje položí vedoucí do kruhu míč. Jedna skupina obsadí 50ti metrový čtverec, druhá se rozestaví kolem jeho hranic. Na dané znamení vniknou útočníci do čtverce. Mají se co nejrychleji dostat k míči a vynést jej za hranice. Pokus nesmí trvat déle než 90 vteřin. Zmocní-li se útočník míče, může jej spoluhráčům předat pouze z ruky do ruky, přihrávky nejsou povoleny. Obránci se nesmějí přibližovat ke střednímu kruhu blíže než na 3 m. Je jim také zakázáno záměrně se dotýkat míče (brát ho útočníkům z ruky, vyrážet nebo vytrhávat jej). Mají jen zabránit útočníkům dostat se k míči nebo s míčem ven ze čtverce. V boji je dovoleno vše kromě nebezpečných zákroků. Pakliže se útočníkům podaří do 90 vteřin vynést míč, získali jeden bod a role skupin se vymění.

 • VYRÁŽENÍ Z KRUHU

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 20 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: kopací míč

Hráči stojí čelem dovnitř v kruhu ve stoji rozkročném, dotýkají se navzájem chodily. Vylosovaný střední hráč je opatřen kopacím míčem a jeho úkolem je míč z kruhu kopnutím vyrazit některou z mezer mezi dvěma hráči. Hráči v kruhu vyražení zabraňují v předklonu rukama. Komu míč proklouzne mezi nohama nebo ten vlevo ze dvojice mezi níž míč proklouzl se stává středním.

 • VYSTĚHOVALCI

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: 30 min

Hráči: dvě skupiny >11

Pomůcky: míč

Dva čtverce o hraně 15m, jenž jsou od sebe vzdáleny 5m, jsou obsazeny hráči dvou družstev. Každé družstvo deleguje ze svých řad vystěhovalce, který jde na území soupeře. Nyní je úkolem hodit míč svému vystěhovalci. Když ho chytne, jde ten, kdo házel za ním. Družstva se střídají. Vítězí to, které bude dříve úplné na soupeřově polovině.

 • VYVOLÁVANÁ

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny 10-14

Pomůcky: míč

Hráči utvořili kruh čelem dovnitř. V kruhu je vyvolávač. Ten vyhodí míč a někoho vyvolá. Chytí-li jej, stane se vyvolávačem a hází dalšímu.

 • VYVOLÁVANÁ S VYBÍJENÍM

Druh: s míčem

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: dohromady 8-14

Pomůcky: míč

Hráči stojí v kruhu čelem dovnitř. Jeden uvnitř vyhodí míč, vyvolá něčí jméno, na jehož místo pak jde, protože vyvolaný běží doprostřed kruhu chytit míč a vyvolat jméno někoho jiného. Pokud míč nechytí, všichni se rozprchnou, vyvolaný sebere míč, zavolá “stát” a snaží se do někoho strefit. Není-li nikdo zasažen, dostane trestný bod vyvolaný. Je-li někdo z hráčů zasažen, dostane trestný bod a jde vyhazovat a vyvolávat. Při házení se nesmí uhýbat, jen se otočit zády k házejícímu. Vítěz je ten, kdo má nejméně trestných bodů.

 • ZAHÁNĚNÁ

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: 5 – 15 min

Hráči: dvě skupiny, min 6 lidí

Pomůcky: míč

Pro hru je potřeba delší hřiště, jehož délka je funkcí velikosti a hmotnosti použitého míče. Při házení tenisovým, nebo malým plným míčkem je zapotřebí délky i 50 metrů, při použití větších dutých míčů postačí 30 metrů i méně, podle zdatnosti hráčů. Plocha hřiště je rozdělena středovou čárou, od ní na každou stranu ve vzdálenosti 10 – 15 metrů zpět jsou brankové čáry. Brankové čáry jsou pro celé šířce hřiště rovnoběžné se středovou čárou a jsou od ní vzdáleny 15 – 25 m. Dvě družstva hrají proti sobě, hráči jsou volně rozestavěni na svých polovinách. Kterýkoliv hráč družstva, jež vyhrálo losování, začíná hru hodem z vyznačeného místa pro zahajování. V házení se hráči obou družstev pravidelně střídají a snaží se míč dohodit až za brankovou čáru soupeře. Podaří-li se to, získávají pro své družstvo bod. Druhé družstvo začíná potom další hru hodem ze svého označeného místa pro zahajování. Není-li družstvo zahnané, hází jeho hráč vždy z toho místa, kde byl zachycen – zastaven míč, případně kde byl sebrán ze země. daří-li se zachycení míče přímo ve vzduchu (nesmí spadnout), může házející hráč z místa chycení postoupit dopředu o tři skoky (kroky) a odtud pak hází. Zaháněná se hraje buď na čas (6 – 10 minut), nebo do docílení určeného počtu bodů (4 – 6). V polovině hry se mění strany, zahajovací hod má družstvo, které bylo zahnáno (obdrželo “branku” – bod), nebo které nemělo výhoz v začátku hry. Hází se většinou jednoruč, může se stanovit zda pravou či levou rukou (podle velikosti hřiště), nebo i určeným způsobem obouruč (trčením do prsou, přes hlavu apod.).

 • ZAJÍČEK

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 20 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: malý míček

Z hráčů utvořte kruh o průměru 15 – 20m. Vylosovaný hráč je “zajíček”, který se postaví doprostřed kruhu. Do něho se snaží ostatní hráči trefit. Ten, kdo ho trefí, nastoupí na jeho místo. K zmýlení je dobré na zajíčka zamířit, ale nevystřelit, nýbrž nahrát hráči, který má na zajíčka lepší palebnou pozici. Čím rychleji se to provede, tím je lepší výsledek.

 • ZASAHOVÁNÍ MÍČEM

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: 65 min

Hráči: dvě skupiny, min 12 lidí

Pomůcky: min 1 míč

Hřiště se rozdělí na tři části tak, že střední pole je o 2 až 4 metry širší než obě pole postranní. Jedno ze dvou družstev obsadí střední pole, zatímco druhé se rozdělí na dvě poloviny a obsadí obě vnější pole. Cílem hry je to, že družstvo, jež obsadilo obě krajní pole, se snaží míčem (míči) zasáhnout co největší počet hráčů ve středním poli. To se naopak snaží všechny vhozené míče pochytat. Každý míč, který toto družstvo chytí, pro ně znamená bod. Každý zasažený hráč družstva středu platí jako bod pro družstvo postranní. Na pokyn rozhodčího hra začíná. Zasáhne-li hráč jednoho družstva hráče druhého družstva, zůstane hráč v poli a první družstvo získá bod. Hraje se třikrát deset minut. Družstvo, které dosáhlo vyššího počtu bodů, vyhrává. Po odehrání 3x deseti minut dochází ke střídání polí.

 • ZUŘIVÝ KUCHAŘ

Druh: s míčem

Místo: kdekoli vhodně

Délka: 2 min

Hráči: skupina a kuchař

Pomůcky: 10 kelímků, míčky, pánvička, kuchařská čepice

Na ležící kládě je rozestavěno deset kelímků, ale pouze pod jedním je schovaný klíč. Jeden z družstva hází míčkem na kelímky a snaží se je shodit z klády, ostatní mu míčky podávají zpět. Před kládou ovšem stojí rozzuřený kuchař, kterému se vůbec nelíbí, že mu někdo hází po kuchyni. Snaží se vetřelcovy rány odrážet pánvičkou. Časový limit pro získání klíče je 2 minuty.

 • BIZONÍ BOBKY

Druh: házení míčem

Místo: rovné

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: bobky (kamínky), klobouky, míčky

Hráči (kterých je asi tucet) položí své klobouky do řady vedle domu, plotu nebo klády. Tři metry od klobouků vyryjí čáru a za tu se všichni postaví. Kdo si vytáhne los, začíná. Hodí měkký míček do jednoho klobouku. Jestliže ho mine, vloží se do jeho klobouku jeden bobek (nebo kamínek) a zkouší to znovu. Když míček vlétne do některého klobouku, vlastník tohoto klobouku běží pro míček a všichni ostatní se dají na útěk. Hráč s míčkem je nesmí pronásledovat dál než k čáře a musí míček po někom hodit. Jestliže ho zasáhne, jeden kamínek přijde do klobouku zasaženého; netrefí-li, jeden kamínek přijde do klobouku toho, kdo házel. Kdo má 5 kamínků, stává se bizonem a dostane cenu určenou pro největšího nešiku.

 • BOJ O MÍČ II.

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 15 min

Hráči: dvě očíslované skupiny

Pomůcky: velký míč a tenisák

Družstva se postaví do řad proti sobě, asi 30 m od sebe. Uprostřed mezi řadami leží velký míč a tenisák.Vedoucí vyvolá číslo, oba soupeři vyběhnou k míčům, rychlejší si vezme velký míč a utíká s ním ke svému družstvu, druhý se ho snaží zasáhnout tenisákem dříve, než tam doběhne. Trefí-li, získá pro své družstvo bod, netrefí-li, získají bod soupeři.

 • BRAMBORY

Druh: s míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: míč

Hráči se postaví do kroužku, doprostřed kroužku dáme jednoho člověka. Všem, co jsou v kruhu se říká “brambory”. Brambory uprostřed kruhu sedí ve dřepu. Hráči na obvodu si přehazují míč, kdo obdrží třetí přihrávku, musí tím míčem trefit nějakou bramboru. Pokud se do žádné brambory netrefí, jde do kruhu za nimi. Pokud se stane, že některá brambora míč chytí, tak jde hráč, který házel do kruhu a navíc jdou všechny brambory z kruhu ven. Pokud se hráč trefí a nikdo z brambor míč nechytí, je všechno v pořádku a nic se neděje. Pokračuje se v nahrávání po obvodu kruhu.
Další pravidla:
– Pokud někdo hodí při přihrávkách míč špatně, jde za bramborami.
– Pokud někdo nechytí dobrou nahrávku, jde za bramborami.
– Dokud je počet lidí na obvodu větší než 5, nesmí se nahrávat člověkovi stojícímu vedle. Nahrává se nejméně přes jednoho. Kdo toto pravidlo poruší, jde za bramborami.
– Pokud na obvodu kruhu zůstaly už jenom dva hráči, tak první z nich, kdo udělá chybu je nová brambora, a všechny staré brambory jdou ven z kruhu.

 • ČERNÉ A BÍLÉ MÍČE

Druh: házení míčem

Místo: velká místnost, hřiště

Délka: 15 min

Hráči: skupina, max. 10

Pomůcky: 3 bílé a 2 černé míče v krabici

Hráči se postaví do kruhu (poloměr přibližně 34 kroky). Organizátor se svým pomocníkem se postaví se do středu kruhu. Úkolem organizátora je házet míče z krabice hráčům. Úkolem pomocníka je sbírat hozené míče a skládat je opět do krabice. “Pozor!” zvolá organizátor hry. Vezme z krabice míč a rychle jej hodí jednomu z hráčů. Hodí-li bílý míč, musí ho hráč chytit a vrátit pomocníkovi, jestliže hodí černý míč, nesmí ho hráč chytit, nechá míč spadnout na zem, pomocník ho sám sebere. Ten, kdo se splete (nechytne bílý, chytne černý), vypadá ze hry. Kdo zůstane poslední, je vítězem. Při opakování hry se stává organizátorem a vybírá si pomocníka.

 • DRIBLOVÁNÍ

Druh: házení míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: skupiny o stejném počtu členů

Pomůcky: míč

Družstva stojí v zástupech. Ve vzdálenosti asi 30 metrů je vyznačen cíl (hůl, bota, strom). Na znamení organizátora hry dribluje první z každé skupiny míč co nejrychleji k cíli (jako při košíkové) a zpět ke svému družstvu. Míč se dribluje dlaní k zemi. Jakmile hráč doběhne ke svému družstvu, vybíhá další. Zvítězí družstvo, které jako první závod dokončí.

 • HÁZENÁ V PODŘEPU

Druh: házení míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 15 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: míč

Čtyři kroky od družstva stojí hráč obrácený čelem k družstvu. Na povel organizátora hry počne házet míč své řadě. Hodí míč prvnímu hráči svého družstva. Ten jej hodí opět zpět a udělá podřep. Nyní hodí hráč stojící vpředu míč druhému ze svého družstva. Ten jej hodí zpátky a udělá rovněž podřep, tak to jde dále. Když poslední z družstva dostal míč, běží k prvnímu a postaví se před družstvo (čelem k němu). Ten, který stál před družstvem, staví se před prvního hráče. Potom se všechny děti družstva vztyčují z podřepu a hra se opakuje. Zvítězí družstvo, které je první ve stejném postavení jako na počátku hry.

 • HOĎ A CHYŤ!

Druh: házení míčem

Místo: hřiště

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: dva míče

Hráči si zvolí dva rozhodčí a rozdělí se na dvě stejně početná družstva. Hráči každého družstva se označí pořadovým číslem, počínaje jedničkou. Na start se postaví první dvojice hráčů a každý dostane od organizátora hry míč. Na povel jej vyhodí do výše a vpřed a hned za ním běží. Hráč smí chytit míč teprve tehdy, když se jednou odrazí od země. Z toho místa, kde míč dopadne na zem, jej hází dále druhý hráč družstva, a když se mu podaří jej chytit, předá jej třetímu hráči svého družstva. Tak se v házení a chytání míče střídají všichni hráči obou družstev. Hru jednoho družstva sleduje vždy jeden rozhodčí. Po každé, když je míč hozen, běží rozhodčí zároveň s hráčem a na místě, kde míč dopadl, udělá hůlkou čárku. Nechytí-li hráč míč při prvním odrazu, musí následující hráč házet míč z té čáry, ze které jej házel jeho neúspěšný kamarád. Proto hráč hází míč co nejdále, musí však posoudit, bude-li s to jej chytit. Vítězí družstvo, jehož poslední hráč po chycení míče bude nejdále vpředu.

 • CHYTÁNÍ MÍČE

Druh: házení míčem

Místo: hřiště

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: míč

Hřiště, jehož velikost se řídí podle počtu hráčů, rozdělíme na dvě menší hrací poje, mezi nimiž je volný pruh široký jeden až dva metry. V každém poli se vyznačí tolik kruhů, kolik činí čtvrtina všech hráčů. Hráči se rozdělí na dvě družstva (A, B) a každé družstvo se rozdělí ještě jednou. Polovina hráčů družstva A se postaví do kruhů na jednom hracím poli. Polovina spoluhráčů družstva B zaujme postavení na tomtéž hracím poli, ale mimo kruhy. Druhé hrací pole se obsadí obráceně, (tj. jedna polovina hráčů družstva B zaujme postavení v kruzích, kdežto druhá polovina družstva A stojí mimo kruhy).
Průběh hry: Míč dostane vylosované družstvo (např. A). Hráči družstva A, kteří jsou v kruzích jednoho hracího pole, přehazují si nyní po řadě míč. Žádný hráč družstva A nesmí být vynechán. Podaří-li se družstvu A podat i míč dvakrát dokola, dostane jeden bod. Hráči družstva B, kteří jsou v témže hracím poli, musí se pokusit míč chytit. Podaří-li se jim to, hodí jej ihned jednomu z hráčů družstva A v druhém hracím poli, kteří stojí v kruzích. Nyní si musí opět hráči družstva B podávat míč od jednoho hráče ke druhému. Hráči družstva A, kteří v témže poli stojí mimo kruhy, se nyní pokoušejí chytnout míč a hodit jej svým hráčům v druhém poli. Hráči, kteří stojí v kruhu, nemohou kruhy opustit, kdežto hráči, kteří stojí mimo kruhy, nesmějí do nich vstoupit. Mimo kruhy mají však úplnou volnost pohybu. Do středního prostoru nesmí nikdo vstoupit. Hráči, kteří stojí mimo kruhy, chytají míč v letu! Zdržuje-li hráč v kruhu podání míče, počítá rozhodčí hlasitě do tří. Je-li míč ještě i potom v rukou hráče, musí být předán druhému družstvu. Míč dostane druhé družstvo i tehdy, když padne mimo jednotlivé kruhy na zem. Vkutálí-li se míč do druhého pole, dostane jej družstvo stojící v tomto poli mimo kruhy. Zůstane-li míč v ohraničeném prostoru, mohou se hráči obou družstev, kteří stojí mimo kruhy, pokusit jej chytnout. Míč dostane družstvo, jehož hráč se ho první dotkl, aniž nohama opustí vlastní hrací pole. To znamená, že hráči se dotknou míče vleže, vsedě aj. Zvítězí družstvo, které po stanovené době dosáhne více bodů.

 • JISTOTA RUKY I OKA

Druh: házení míčem

Místo: u stolu

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: krabičky od sirek, pingpongový míček

Na užší straně stolu, pokud možno delšího, stojí těsně u okraje deset krabiček od zápalek apod. Střílí se z druhé strany stolu pingpongovým míčkem a každý má deset ran. Střelba je prováděna tak, že míček se položí těsně na okraj stolu, lehce se přidrží prstem jedné ruky a druhou rukou se do něho cvrnkne. Vítězí ten, kdo svými deseti ranami docílí nejvíce zásahů!

 • KAPITÁNŮV MÍČ

Druh: házení míčem

Místo: hřiště

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny po 7 hráčích

Pomůcky: míč

Z prostředku hřiště ve vzdálenosti 4 m nakreslíme dopředu a dozadu po jednom trojúhelníku. Strany trojúhelníku jsou stejné, asi 5 m. Jeden vrchol trojúhelníku nesměřuje ke středu hřiště, ale opačně, ven, v jedné linii se středem. Ke každému vrcholu trojúhelníku nakreslíme kruh, průměr kruhů je 1 m. Stejný trojúhelník s kruhy u vrcholů nakreslíme i na protější straně. Obě družstva mají kapitána. Kapitáni stojí v krajních, tedy od středu nejvzdálenějších kruzích. Každý kapitán družstva si vybere jednoho středového hráče a pošlou ho doprostřed. Do dalších dvou kruhů kapitán umístí po 1 nahrávači a tři hráči se postaví jako obránci do blízkosti nepřítelových kruhů. Cílem hry je, aby míč získaný od protivníka se přes nahrávače stojící ve vlastních kruzích dostal k vlastnímu kapitánovi. Hra začíná tak, že vedoucí hry hodí míčem poblíž středových hráčů. Který z nich ho chytil nebo získal, dopraví ho svým spoluhráčům. Cílem je, aby míč dostal některý nahrávač stojící v kruhu, který ho přehodí kapitánovi. Když kapitán míč chytí, jeho družstvo získá bod. Nahrávači a kapitán stojící v kruhu mohou z kruhu jednou nohou vykročit, oběma ale ne. Obránci stojí blízko kruhů, protože chtějí zabránit tomu, aby se míč dostal do kruhu a odtud ke kapitánovi. Ale do kruhu nesměji vstoupit ani jednou nohou. Jestliže kapitán chytí míč nikoli od vlastního nahrávače nahazovače (stojícího v kruhu), družstvo nezíská bod. Přestoupí-li někdo pravidla, družstvo dostane trest. Trestem je, že se míč musí dát protivníkovu nahazovači (stojícímu v kruhu), ten ho hodí vlastnímu kapitánovi a tento hod může překazit jen obránce stojící vedle kruhu. Míč se nemůže protivníkovi vyrazit z rukou nesmí se do něho strkat. Kličkovat je možné, dle přitom se smí jen třikrát uhodit míčem o zem a utíkat s míčem lze jen tři sekundy. Musí se tedy rychle předat dál. Jestliže se míč dostane mimo hrací plochu, vedoucí ho vhodí doprostřed jako na počátku hry. Hra má dva poločasy, jeden poločas je asi 15 min. Na konci poločasu je 5 minut přestávka, pak se vymění hrací plochy.

 • KOULENÍ MÍČKU II.

Druh: házení míčem

Místo: rovné

Délka: 10 min

Hráči: dva

Pomůcky: malý (tenisový) míček, kuželka

Hráči sedí na podlaze naproti sobě ve vzdálenosti 3-4 metrů. Oba si postaví kuželku vedle sebe a střídavě koulejí míček proti kuželce druhého. Když některý zasáhne, porazí kuželku druhého, získává bod. Vyhrává, kdo má více bodů.

 • KRUHOVÝ ZÁVOD MÍČŮ

Druh: házení míčem

Místo: hřiště

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny, celkem 10-12 hráčů

Pomůcky: dva volejbalové míče

Hráči se postaví do kruhu s rozestupy na upažení, rozpočítají se na první a druhé a vytvoří tak dvě družstva. Organizátor hry dá dvěma hráčům stojícím vedle sebe (číslu 1 a 2) volejbalové míče. Na dané znamení se tito hráči rozběhnou v protilehlém směru, přičemž obíhají kruh zvenčí. Každý z této dvojice, jakmile se navrátí na své místo, hodí ihned míč svému nejbližšímu sousedovi, patřícímu k jeho družstvu. Tento hráč, jakmile zachytí míč, se rozběhne stejným způsobem jako první hráč po kruhu a až doběhne na své místo, hodí míč dalšímu nejbližšímu členu svého družstva. Vítězí družstvo, jehož členové skončí běh dříve.

 • LOV NA LIŠKU

Druh: házení míčem

Místo: hřiště 26 m x 14 m

Délka: 15 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: malý míček

Jednoho z hráčů učiníme lovcem, ostatní jsou lišky. Lovec má tenisový nebo jiný malý míč. Hra začne tím, že lovec vyhodí míč do vzduchu. V ten okamžik se lišky rozprchnou na všechny strany. Lovec chytá míč, jakmile se mu to podaří, snaží se jím zasáhnout některou z lišek. podaří-li se mu to, stává se zasažená liška jeho pomocníkem. Jejím úkolem je přihrávat mu co nejrychleji míč, který se od něho odkutálí. V průběhu hry získává lovec stále více a více pomocníků a počet lišek se zmenšuje. Ale také lišky mají větší práva. Když získá lovec prvního pomocníka, mohou lišky chytit míč, který lovec vyhazuje vždy před pokračováním hry. Podaří-li se jim míč chytit, mohou si jej mezi sebou přehazovat, aby si jím lovec nemohl házet. Úkolem lovce a jeho pomocníků je co nejrychleji se míče zmocnit, aby mohl zasáhnout další lišky. Hra pokračuje do té doby, dokud na hřišti nezůstane poslední liška. Ta jako nejobratnější se stává novým lovcem. Lišky nesmějí přeběhnout hranice hřiště. Učiní-li to některá, pokládá se za zasaženou a stává se lovcovým pomocníkem.

 • MÍČ DO PEVNOSTI

Druh: házení míčem

Místo: hřiště

Délka: 2 x 10 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: míč na odbíjenou

Každé z družstev zaujme polovinu hřiště a pošle na protivníkovo pole do rohů, které se nazývají “pevnosti” dva hráče. Každé družstvo se snaží přehodit míč přes hlavy protivníků do pevnosti svému hráči, který míč chytá ze vzduchu nebo ze země; přitom nesmí opustit pevnost. Protivník se vždy snaží míč zachytit a získat ho pro své družstvo a zároveň zabránit, aby se dostal do pevnosti. Házet míč je možno z kteréhokoliv místa, ale nesmí se přešlápnout střední čára. Za každý míč, který chytí hráč v pevnosti, dostane družstvo jeden bod. Vítězí družstvo, které dosáhne za stanovenou dobu více bodů.

 • MÍČ ZA HŘIŠTĚM

Druh: házení míčem

Místo: hřiště 60m až 80m x 30m až 40m

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: míč na házenou nebo na kopanou

Hřiště rozdělíme na tři stejné třetiny. Aby byly koncové i ostatní čáry dobře vidět, dáme na místa, kde se stýkají, praporky (do rohu hřiště a na čáry třetin). Čáry na koncích hřiště nazveme koncové a čáry, které tvoří tři třetiny, nazveme třetinové. Před začátkem hry se hráči rozdělí na dvě družstva a zaujmou postavení v ohrožovaných třetinách hřiště, takže střední třetina je volná. Obě družstva (A, B) si zvolí kapitány a zaujmou takové postavení na hřišti, aby byla stejnoměrně rozestavena po
celé jeho ploše. O výhoz losuje organizátor hry s oběma kapitány. Na povel organizátora hry (nebo rozhodčího) začíná hra tak, že hráč družstva, které vyhrálo los, stojící co nejblíže
třetinové čáry, hází míč na pole protivníka a snaží se hodit jej co nejdále a přehodit koncovou čáru hřiště. Hraje se takto:
1. Jakmile přehodí družstvo A koncovou čáru protivníkova družstva, získává bod.
2. Hráči hází bud na soupeřovo pole, nebo za ně. Soupeř se snaží míč chytit. Chytí-li jej ve vzduchu, udělá tři kroky vpřed a odtud hází. Jinak se hází z místa, kde se poprvé míč dotkne země. Míč se hází z jednoho družstva do pole protivníka a naopak, dokud některé nezíská bod.
3. Získá-li družstvo bod, míč získává protivníkovo družstvo a hází do třetinové čáry.
4. Bod získává družstvo jen tehdy, dotkne-li se míč poprvé země za koncovou čárou protivníkova družstva.
5. Kdo v jakém pořadí bude házet, určuje kapitán.
6. Hraje se tak dlouho, dokud některé družstvo nezíská stanovený počet bodů. To se stává vítězem. Pak si mohou družstva vyměnit místa a sehrát odvetné utkání.

 • MÍČEM DO TERČE

Druh: házení míčem

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: míčky, tabule, křída

Nakreslete na velkou tabuli terč, tři nebo čtyři soustředné kruhy. Střední kruh by měl být v průměru velký asi 30 cm. Další tři 60, 90 a 120 cm. Střední bod má být přibližně ve výši hlavy. Dál potřebujete měkké míčky, hadrové nebo papírové, velké zhruba jako tenisák. Uložte je do krabice, jejíž dno bude slabě poprášeno křídou. I docela malé množství křídy obarví míčky tak, že při zásahu terče po nich zůstane znatelná stopa. Protíná-li bílá stopa některou kružnici terče, počítáme zásah mezikruží s vyšším počtem bodů.

 • MÍČKOVÁ VYBÍJENÁ

Druh: házení míčem

Místo: menší hřiště

Délka: 20 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: papírové míčky

Hráči utvoří dvě početně stejné skupiny a každá z nich obsadí jednu polovinu hřiště. Na dané znamení počnou po sobě obě skupiny ze svých polovin prostoru pálit papírovými míčky, vlastnoručně doma vyrobenými, nebo starými tenisáky, nebo v nejhorším i měkkými šiškami. Hráči se mohou nepřátelským “střelám” ovšem uhýbat, ale nesmějí přestoupit hranice hracího prostoru ani půlící čáru, která odděluje obě poloviny hřiště. Kdo je zasažen, musí ze hřiště ihned odejít a už v tomto kole nesmí hrát. Vítězí ta strana, které zbyl alespoň jeden nezasažený hráč, zatímco strana druhá už nemá žádného. Je-li hráčů ve hře větší počet (více než 10 na každé straně), je dobře si k urychlení hry stanovit, že prohrává mužstvo, které má třeba už jen tři hráče “živé”.

 • NA CHYTANOU S MÍČEM

Druh: házení míčem

Místo: hřiště

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: dva míče

Nakreslíme dvě rovnoběžné čáry ve vzdálenosti asi 30 až 40 kroků jednu od druhé. Losem vybereme dva hráče. Ostatní se rozdělí na dvě družstva, ve družstvech na dvojice a postaví se za čárami na obou stranách hřiště. Dva hráči, které jsme vybrali, mají v rukou po jednom míči a stojí ve středu hřiště. Na znamení oba vyhazují dvakrát do vzduchu svůj míč a chytají ho. Jakmile vyhodí míče poprvé do vzduchu, první dvojice v obou zástupech se pustí a běží proti sobě. úkolem hráčů obou družstev je spojit se v nové dvojice s hráči, kteří běží z druhé strany. Pionýři uprostřed se snaží jim v tom zabránit a zasáhnout je míčem. Jestliže je poprvé nezasáhli, mohou se o to pokusit ještě jednou, pokud se již hráči obou družstev nespojili.
Jestliže se hráči setkali a nebyli zasaženi míčem, utvoří nové dvojice a postaví se (podle přání) jedna na konec jednoho, druhá na konec druhého družstva. Jsou-li zasaženi najednou oba hráči, zůstanou uprostřed, a hráči, které vyměnili, se postaví spolu se dvěma druhými hráči na konec družstva. Hra trvá tak dlouho, dokud se všichni hráči jednou nebo dvakrát nepokusí spojit se se svými protějšími partnery v novou dvojici.
V této hře zástupci obou družstev spolu nesoutěží, ale naopak spojují se, aby dosáhli společného cíle. Vítězi se stávají ti hráči, kteří nebyli během hry zasaženi míčem.

 • NOVÁ VYBÍJENÁ

Druh: házení míčem

Místo: hřiště

Délka: 2 x 5 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: míč na odbíjenou či házenou

Na zemi uděláme kruh, jehož průměr je 6-8 m. Hráči se rozpočítají na dvě družstva nebo mohou hrát dvě družiny proti sobě. Jedno družstvo zaujme postavení v kruhu a druhé po jeho obvodě, hráči stojící vně kruhu nesmějí dovnitř, stejně jako hráči nesmějí (dokud nejsou vyřazeni) ven z kruhu. Hráči stojící vně kruhu, mají míč. Hra začne tím, že si družstvo, které vybíjí (družstvo stojící po obvodě kruhu), počne přihrávat míč. Je-li některý z hráčů ve výhodném postavení, vybíjí hráče z kruhu. Ale pozor! Ten, kdo je zasažen, ještě není vybit. Má právo zůstat v kruhu a pokusit se vykoupit. Toho dosáhne tím, že míč, který je na něj hozen, chytí a nepustí jej na zem. Jestliže mu přece jen při chytání míč vypadne z ruky na zem, je definitivně vybit a opustí kruh. Podaří-li se mu míč chytit, je vykoupen. Hráči v kruhu se mohou jakýmkoliv způsobem vyhýbat zásahu (výskok, sehnutí atd.). Hráči, kteří vybíjejí, snaží se házet míč tak, aby jej bylo obtížné zachytit. A ještě jedno pravidlo. Chytí-li míč ze vzduchu hráč v kru,který se nevykupuje, má právo jeden z vybitých hráčů stojících mimo kruh vrátit se do hry. Hraje se 5-6 minut a pak si hráči vymění úlohy. Komu se podaří vybít více účastníků hry ze soupeřova družstva, vítězí. Vybije-li před uplynutím stanovené lhůty útočící družstvo všechny hráče, hra se skončí a počítá se přesný čas, v kterém toho dosáhlo. (Pro případ, kdyby se to podařilo i soupeři.) Komu se to podaří v kratším čase, vítězí.

 • ODPALOVÁNÍ MÍČKŮ

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: míček, dřevěná pálka

V této hře potřebujeme plochý kus dřeva dlouhý asi 25 cm, široký 5 až 8 cm, s malou jamkou vydlabanou na jednom konci. Dřevo umístíme na zem a podložíme je větví nebo menším kamenem tak, aby ten konec, v němž není jamka, byl zdvižen vzhůru. Pak položíme do jamky malý míček a prudce udeříme holí do zvednutého konce. Míček vyletí do vzduchu, a dřív než spadne na zem, hráč ho musí odpálit holí. Jestliže se mu to dvakrát nepodaří nebo odpálí míček tak, že ho chytí některý jiný hráč, je vyřazen a k odpalu nastoupí další hráč.

 • PODÁVANÁ

Druh: s míčem

Místo: louka

Délka: 5 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: míč

Děti sedí v zástupu s nataženýma nohama. První hráč z každého družstva vezme míč mezi nohy, lehne si na záda a zdvihne nohy vzhůru. Tak podává míč přes hlavu druhému hráči. Ten uchopí míč rukama, dá si jej mezi nohy a podá jej opět přes hlavu třetímu hráči. Když přijde míč na konec zástupu, vezme jej poslední a běží kupředu, sedne si před prvního hráče a začne podávat míč dále stejným způsobem. Zvítězí družstvo, které dříve sedí ve svém původním pořadí.

 • PROSTŘEL SOUPEŘE!

Druh: házení míčem

Místo: hřiště 20m x 30m

Délka: 2 x 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: míč

Hřiště rozdělíme středovou čarou. Každé z družstev zaujme postavení na jedné části hřiště. Nejlepší postavení je jako na šachovnici v dámě. V průběhu hry nemají účastníci právo přešlápnout středovou čáru. Rozhodčí udeří míčem o zem v polovině hřiště. Získává jej to družstvo, na jehož stranu míč doskočí. Hráč, který se dostane k míči,má dvě možnosti: buď přihraje spoluhráči, nebo střelí na polovinu soupeře, ale tak, aby jej nikdo ze soupeřova družstva nemohl zastavit a míč proletěl celou polovinou hřiště a přeletěl koncovou čáru. podaří-li se mu to, dostane jeho družstvo bod. Avšak “průstřel” soupeřovým hřištěm nebude tak snadný, neboř hráči jsou vhodně rozestavěni a snaží se míč zachytit. To však lze učinit pouze nohou nebo tělem. Podaří-li se jim to, získávají možnost buď míčem okamžitě střílet, nebo si jej přihrávat a pak ve vhodném okamžiku prostřelit dobře soupeřovu polovinu hřiště. Za tento “průstřel” rovněž získávají bod. Hra trvá dvakrát deset nebo patnáct minut. Pak se strany mění. Vítězí družstvo, které ve stanoveném čase získá větší počet bodů. Zdůrazňujeme, že je nutno přesně zachovávat pravidla hry (zastavovat míč pouze nohou, hlavou či trupem), míč smí letět jen do výše pasu. Při porušení pravidel se předává míč soupeřovu družstvu.

 • PŘEDÁVANÁ

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: dle kvalit hráčů

Hráči: cca 5 ks

Pomůcky: volejbalový míč

Postavte se do kruhu a vzájemně odbíjením si libovolně předávejte míč mezi hráči. Při předávkách si počítejte, kolikrát jste do míče udeřili. Hraje se na rekord, kdy hráči mají snahu docílit co největšího počtu předávek. Končí se, jakmile míč upadne na zem.

 • SHOĎ MÍČ

Druh: házení míčem

Místo: hřiště

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: stolička, míč

Nakreslíme dvě čáry ve vzdálenosti 20 kroků. To jsou linie “měst”, za linií každého města je jedno družstvo. Hráči se rozpočítají podle čísel. Uprostřed hřiště postavíme stoličku a na ni položíme míč nebo nějaký jiný předmět. Po této přípravě může hra začít. Organizátor hry hlasitě říká čísla. Hráči obou družstev, kteří mají toto číslo, vybíhají. Běží k protivníkovi, dotknou se nohou linie jeho města, rychle se otočí a běží zpátky. Na zpáteční cestě se oba snaží shodit míč ze stoličky. Ten, komu se to podaří dříve, získává pro své družstvo jeden bod. Pak organizátor hry vyvolává druhé, třetí číslo atd. Jestliže se dotknou hráči míče najednou, získávají obě družstva bod. Když se vystřídají všichni hráči, spočítáme, které družstvo dosáhlo většího počtu bodů.

 • STARÁ HERKA

Druh: s míčem

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupina

Pomůcky: míč

Koně starou herku vytvoříme z pěti hráčů) kteří se postaví do zástupu. Každý pevně drží toho, kdo stojí před ním. První hráč představuje hlavu, poslední koňský ocas. Stará herka stojí v kruhu utvořeném z ostatních hráčů. Hráči v kruhu mají velký míč nebo peška a snaží se zasáhnout starou herku do ocasu. Stará herka se vyhýbá míči a hledí být stále hlavou proti míči. První hráč v zástupu smí odrážet míč rukama zpátky hráčům v kruhu. Kdo zasáhne ocas staré herky, stane se hlavou. Hráč představující ocas odstoupí a připojí se ke kruhu. Ve velkém kruhu mohou být současně dva koně.

 • STŘELNICE

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: 15 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: míč

Jeden hráč si stoupne několik kroků proti ostatním, kteří sedí nebo stojí v řadě. Pak vyhodí do výšky míč (třeba ze starého papíru udělanou kouli) a odrazí míč proti hráčům. Hráči se mohou uhýbat, ale nesmějí se hnout ze svého místa. Zasažený hráč si musí vyměnit místo s tím, kdo jej zasáhl. Samozřejmě, že bystrý a mrštný hráč nepůjde míčem střílet skoro nikdy, zatím co hráč “bábovka” bude věčně “na střelnici”.

 • ŠTAFETA S MÍČEM

Druh: házení míčem

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny o sudém počtu členů

Pomůcky: míč

Hráči ve družstvu se rozpočítají na první a druhé. Na zemi se narýsují dva starty. Vzdálenost mezi nimi je 6-8 metrů. Každé družstvo se rozdělí na dvě skupiny. První z obou družstev se postaví za startovní čárou vlevo a druzí za startovní čárou vpravo. Organizátor hry dá míč hráčům stojícím v čele skupinky vlevo. Každý z nich hází po zapískání míč prvnímu z druhé skupinky svého družstva (stojící vpravo), ihned běží podél své skupinky a postaví se za posledního. první z druhé skupinky, aniž překročí startovní čáru, musí míč ve vzduchu chytit, přehodí druhému ze skupiny vlevo a také se postaví za posledního své skupinky. Tak se hráči obou skupinek střídají. Vítězí družstvo, jehož skupinka vpravo stojí ve výchozím postavení. Jestliže některý z hráčů míč nechytí nebo jej upustí, vrací se a hod opakuje.

 • VÁLIVÁ

Druh: házení míčem

Místo: hřiště 15m x 15m

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny o 5-8 hráčích

Pomůcky: provázek, míček

Hřiště je rozděleno provázkem, upevněným na dvou tyčkách, na dvě hrací pole. Provázek musí být tak vysoko, aby pod ním mohl těsně proklouznout míč veliký asi jako pěst. Družstva se rozmístí po svém hracím poli. Hra začíná na povel rozhodčího. Hráč jednoho družstva válí míč rukou pod provázek. Hráč druhého družstva jej zastaví plochou dlaně a válí jej jinému hráči vlastního družstva, ten třetímu, který míč válí opět pod provázek do pole druhého družstva. Vždy se musí míče dotknout tři hráči družstva. Aby míč neskákal, musí se do něho strkat co možno nejvýše (u jeho vrcholu). Pokud se míč odkutálí mimo hranice hřiště, dostane trestný bod družstvo, které to způsobilo. Dotkne-li se míč provázku, je to trestný bod pro družstvo, jehož hráči se mlče dotýkali naposledy. Hru vyhraje družstvo, které na konci hry má nejnižší počet trestných bodů.

 • VYSVOBOZOVÁNÍ ZAJATCE

Druh: házení míčem

Místo: hřiště

Délka: 15 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: tenisový míček

Udělejte si na zemi kruh o průměru asi dvou kroků, a to buď vyrytím do země, nebo na travnaté půdě z kaménků či větviček apod. Do tohoto kruhu si stoupne hráč představující zajatce. Před kruhem se pohybuje nebo stojí strážce, který nesmí za zajatcem do kruhu. Z dálky přiběhne jeden ze svobodných spojenců nešťastného zajatce a snaží se mu vhodit do kruhu šišku nebo tenisový míč. Chytí-li zajatec předmět v letu, aniž přitom překročí kruh, a předmět mu nevypadne z ruky, je zachráněn a smí z kruhu ven. To však není jednoduché, protože strážce nelení a snaží se před kruhem srazit letící šišku či míček tak, aby se k zajatci nedostaly. Kromě toho smí sám házet na zajatcova spojence svými šiškami či míčky. Zasáhne-li ho, putuje spojenec do kruhu jako druhý zajatec. Nezasáhne-li, svobodný spojenec se vrátí tam, odkud přišel (je to určené místo asi 100 kroků vzdálené, z něhož se k vysvobozování zajatce startuje). Odtud vyběhne k dalšímu pokusu o vysvobození zajatce další. Jsou-li už dva či snad více zajatců v kruhu, mohou všichni chytat vhozený předmět, ale při jeho chycení jde první na svobodu a znovu do hry se nevrací ten, kdo míček chytil, ale ten, kdo je v kruhu zajatcem ze všech nejdéle. Hra trvá čtvrt hodiny. Nepodaří-li se svobodným spojencům osvobodit do té doby svého zajatého druha, vyhrává strážce. Spojenci vyhrávají tehdy, když během hrací doby dosáhnou toho, že kruh je prázdný. V případě, že tuto hru bude hrát větší kolektiv, je možno ustanovit třeba dva strážce a zajatce mohou současně osvobozovat dva i tři spojenci místo jednoho. Sami už poznáte, v jakém seskupení se vám bude hra lépe dařit. Nejmenší skupina, která může tuto hru hrát, je samozřejmě tříčlenná (strážce, zajatec, spojenec).

 • ZÁVOD S PŘEHAZOVÁNÍM MÍČE

Druh: s míčem

Místo: hřiště

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Třicet metrů od startovní čáry a souběžně s ni napneme provaz ve výši 240 cm. Na znamení vyběhne z každého družstva první běžec, přehodí přes provaz velký míč, chytí jej a hodí jej po zemi druhému v zástupu. Když se mu nepodaří po hodu přes provaz míč chytit, musí jej zvednout, znovu přehodit provaz (nezáleží na tom, z které strany) a chytit míč dřív, než jej pošle dalšímu běžci. Hned jak splní svůj úkoly vrací se na konec svého zástupu. Vítězí družstvo, jehož první běžec dřív chytí míč hozený posledním závodníkem a postaví se s ním za startovní čáru do základního postoje.

 • ZÁVODY MÍČŮ DO KRUHU

Druh: házení míčem

Místo: hřiště

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: míč

Hráči se postaví do kruhu na vzdálenost dvou kroků. Rozpočítají se na “prvý druhý”. Domluví se, že hráči číslo 1 budou tvořit jedno družstvo a hráči číslo 2 druhé družstvo. Tak bude vždy hráč jednoho družstva mezi oběma hráči “protivníka”. Kapitáni obou družstev, kteří stojí v kruhu vedle sebe, dostanou míč. Na znamení vedoucího házejí kapitáni míč nejbližším hráčům svého družstva (na různé strany) a ti ho házejí dalším svým spoluhráčům po kruhu. Jakmile míč obejde celý kruh, vrací se zpět ke kapitánům a ti ho rychle zvednou nad hlavu, což znamená, že cesta míčů je u konce. Družstvo, jehož kapitán první zvedl míč nad hlavu, vítězí. Hra trvá tak dlouho, dokud jedno družstvo nedosáhne stanoveného počtu bodů Hru můžeme obměnit. Kapitáni nestojí vedle sebe v kruhu, ale proti sobě. Na znamení organizátora hry začínají házet míčem svým spoluhráčům, ale oba na stejnou stranu. Každý hráč se snaží chytat a předávat míč co nejrychleji, aby dohnal a pak i předehnal míč “protivníka”. Jakmile míč jednoho družstva předhání míč druhého družstva, dá organizátor hry znamení a hra se zastavuje. Družstvo dostává jeden bod. Míč si berou znova kapitáni a hra se opakuje. Nejvyšší počet bodů je také 6-8. Hráči si musí pamatovat, že nesměji schválně zdržovat protivníkův míč. Hráči si musí přehazovat míč po kruhu a nesmějí nikoho vynechat. Jestliže družstvo poruší tato pravidla, dostává jeden pokutový bod. Jestliže družstvo pustí míč na zem během soutěže, prohrává jeden bod.

Napsat komentář