S kamínky

 • APAČSKÁ HRA S KAMENY

Druh s kamínky

Místo kdekoli

Délka 10 min

Hráči jednotlivci

Pomůcky menší ploché kameny ve tvaru disku

Na louce si vyznačte hřiště. Každý hráč má dva ploché kameny velké jako dlaň. potom vyhrabte na hřišti okrouhlou jamku o průměru i hloubce asi 25 cm. 10m od jamky vyznačte čáru. Nejprve hodí všichni od čáry k jamce jeden kámen, a když se vystřídají, házejí i druhý kámen. Výkony se hodnotí takto
– V jamce není žádný kámen, ten nejbližší +1b
– Dva kameny jednoho hráče jsou nejblíže k jamce než všechny ostatní +2b
– Jeden kámen v jamce +4b
– Dva kameny jednoho hráče v jamce +10b
– Více kamenů různých hráčů v jamce žádný bod
– Poslední vhozený kámen do jamky +4b

 • ČÍNSKÁ HRA S OBLÁZKY

Druh s kamínky

Místo louka, hřiště

Délka 10 min

Hráči jednotlivci

Pomůcky 20 – 30 kamínků velikosti lískových ořechů

Vezměte všechny kamínky do ruky, vyhoďte je do výšky a nechejte spadnout na zem. První hráč si klekne k některému oblázku a cvrnkne jej na jiný oblázek. Když jej trefí, vezme si oba, mine-li, nechá je ležet tam, kde se zastavily a své štěstí obdobně zkouší druhý hráč a po něm všichni ostatní. Potom přijde opět na řadu první. Tak se pravidelně střídají, dokud nejsou všechny kamínky rozebrány. Kdo jich má nejvíc, vyhrál.

 • ČÍNSKÁ ŠKOLKA

Druh s kamínky

Místo louka, hřiště

Délka 10 min

Hráči dva

Pomůcky dva ploché kameny velké jako pěst

Vyryjte v zemi dvě souběžné čáry 5m od sebe. Na první čáru se postaví dva soupeři a hodí svůj kámen k druhé čáře. Komu zůstane ležet blíž k čáře, začíná. Položí soupeřův kámen na druhou čáru a svým kamenem na něj hodí z první čáry. Pokud kámen netrefí, položí na čáru svůj kámen a teď po něm bude házet soupeř. Tak se hráči střídají, dokud jeden z nich kámen netrefí. Ten pak položí svůj kámen 1 krok o cílového kamene a kopne do něj tak, aby jím ťukl do cílového kamene. Potom svůj kámen zvedne a nese jej k první čáře na hlavě (pravém a levém rameni, na hrudi, pod krkem poskakujíc po levé noze, pod levým ohnutým kolenem, mezi koleny), aniž by se jej cestou dotknul rukou. Po návratu k první čáře musí kámen upustit opět bez přispění rukou, aby se dotknul soupeřova kamene. Nakonec udělá kolem kamene metrový čtverec a desetkrát jej přeskočí sem a tam aniž by šlápl na čáru. Udělá-li hráč chybu, přestane hrát a je na řadě soupeř. Vítězí ten, kdo první splní všechny úkoly.

 • DESET KAMÍNKŮ

Druh s kamínky

Místo louka, hřiště

Délka 10 min

Hráči jednotlivci

Pomůcky kamínky velikosti kuliček

Každý hráč si nasbírá 10 kamínků a vezme je do obou dlaní. Vyhodí je nad hlavu a padající kamínky zase chytí. To opakuje 10 krát, ale kamínky, které mu upadly, nechává ležet na zemi. Nakonec všichni spočítají kolik kamínků jim zbylo. Kdo jich bude mít nejvíc, vyhrál.

 • HÁZENÍ DO KROUŽKU

Druh s kamínky

Místo louka, hřiště

Délka 10 min

Hráči jednotlivci

Pomůcky kamínek, kroužek

Hráč si vezme kamínek a vyhodí jej do vzduchu (nejméně do výše patra) a hned nato položí kroužek tam, kam podle jeho odhadu kámen dopadne. Kroužek musí ležet na určeném místě dříve než kamínek dostoupí kulminačního bodu. Jestliže kamínek spadne do kroužku, získává hráč jeden bod. Vítězí ten, kdo má po 10 ti kolech nejvíce bodů.

 • HÁZENÍ DO PLECHOVEK

Druh s kamínky

Místo louka, hřiště

Délka 10 min

Hráči skupina

Pomůcky plechovky, kamínky

Každý hráč si nasbírá 30 kamínků. Potom si všichni sednou do kruhu čelem dovnitř tak, aby měli mezi sebou rozestupy asi 2m a plechovku si položí mezi nohy. Teď házejí kamínky soupeřům do plechovek (plechovky se nesmí nijak zakrývat). Kdo bude mít ve své plechovce nejvíce kamínků, prohrál.

 • HRA KMENE PIMA

Druh s kamínky

Místo kdekoli

Délka 10 min

Hráči dva

Pomůcky dva kameny velké jako pěst

Na louce vyznačte hřiště. Hráči si vezmou kameny a vyryjí v zemi dvě jamky 15m od sebe. Postaví se na jednu jamku a hodí svůj kámen ke druhé. Kdo jej má blíže, vysedne na záda poraženému, který jej k cílové jamce odnese. A hned na to hází znovu.

 • HRA S VALOUNEM

Druh s kamínky

Místo louka, hřiště

Délka 10 min

Hráči jednotlivci

Pomůcky ohlazený valoun (7 – 10 cm v průměru), kolík

Položte si kámen na nárt pravé nohy a pak jej odkopněte co nejdále. Levá noha se nesmí hnout z místa. Soutěžte, kdo odkopne valoun nejdál pravou nohou, levou nohou, komu dopadne nejblíže k cílovému kolíku.

 • HRA S KAMENNÝM KOTOUČEM

Druh s kamínky

Místo kdekoli

Délka 10 min

Hráči jednotlivci

Pomůcky plochý kámen v podobě disku, 2 hůlky

Do země se zapíchnou dvě hůlky, jedna od druhé 20 cm, hráči pak kutálí kámen od vyznačené čáry tak, aby prolétl mezi hůlkami. Hráči se v kutálení střídají dle předem určeného pořadí. V prvním kole kutálí z metrové vzdálenosti, v kolech dalších se čára posouvá vždy o kousek dál. Kdo cíl mine, vypadá ze soutěže. Vítězí ten, kdo se nejdéle udrží ve hře.

 • CHYTÁNÍ KAMÍNKŮ Z PŘEDLOKTÍ

Druh s kamínky

Místo louka, hřiště

Délka 10 min

Hráči jednotlivci

Pomůcky 10 plochých kamínků

Vylosujte pořadí, v němž budou hráči nastupovat ke hře. Potom předejte prvnímu hráči kamínky. Hráč zvedne pravou paži a ohne ji tak, aby se obrácenou dlaní dotýkal skoro ramene. První kamínek si položí nahoru na loket, rychle švihne rukou dopředu dolů a snaží se padající kamínek chytit do dlaně. Totéž udělá se zbylými devíti kamínky a počítá si úspěšné pokusy.

 • LUF

Druh s kamínky

Místo kdekoli

Délka 10 min

Hráči dvě skupiny

Pomůcky kameny velké jako pěst

Na louce vyznačte hřiště a na hřišti pak čáru, od níž se bude házet. 5m od čáry vyryjte jamku. Hráči se rozdělí na dvě skupiny. Každý hodí svůj kámen k jamce. Komu zůstane ležet nejblíže (a nespadne dovnitř), získává vítězství pro celé družstvo. Následně nasednou vítězové na záda poražených a jednou ke kamenům. Poražený zvedne kámen svůj i svého jezdce. Jezdec hodí kámen do menší vzdálenosti a vyzve svého “mezka” aby svým kamenem zasáhl jeho. Má tři pokusy. Jestliže se mu to podaří, je osvobozen, jinak musí odnést svého jezdce k cílovému kameni, k jamce a opět ke kameni. A hra začíná znovu.

 • MAORSKÁ HRA S KAMÍNKY

Druh s kamínky

Místo kdekoli

Délka 10 min

Hráči jednotlivci

Pomůcky kamínky velikosti kuliček

Nasbírejte hromadu kamínků. První hráč si sedne na bobek vedle hromádky, vezme si jeden kamínek a vyhodí jej aspoň metr do výšky. Když se mu to podaří, ponechá si jej, jinak jej vrátí zpět na hromádku. Pak hází druhý hráč a po něm všichni ostatní. Hraje se tak dlouho, dokud není celá hromádka rozebraná. Kdo má kamínků nejvíc, vítězí.

 • O KAMENY

Druh s kamínky

Místo louka, hřiště

Délka 10 min

Hráči dva (dvě skupiny)

Pomůcky 2×10 kamenů velkých jako dlaň

Vylosovaný z hráčů naskládá své kameny do řady na zem. Druhý hráč se pak svými kameny snaží do nich trefit. Když hodí poslední, sebere si svou desítku a navíc ty, které zasáhl. Teď zase rozestaví kameny on a jeho protivník se do nich bude trefovat těmi, co mu zbyly. Hráči se střídají tak dlouho, až jeden z nich o všechny své kameny přijde.

 • OBLÁZKOVÁ ŠTAFETA

Druh s kamínky

Místo kdekoli

Délka 10 min

Hráči skupiny

Pomůcky oblázky velikosti škeble

Každá skupina si nasbírá 20 oblázků a rozsadí se v trávě do zástupu s odstupy asi 2m. Na začátku má všechny oblázky první v řadě. Na dané znamení hodí jeden oblázek druhému hráči, ten třetímu, až se oblázek dostane až nakonec řady. Poslední položí kámen vedle sebe a dá signál prvnímu, který obdobným způsobem pošle druhý oblázek. Kdo oblázek nechytí, musí jej zvednout, vrátit se s ním na své místo a teprve odtud jej hodit dalšímu. Vítězí ta skupina, která nejdříve přetransportuje všech 20 oblázků.

 • ŘADA KAMÍNKŮ

Druh s kamínky

Místo louka, hřiště

Délka 10 min

Hráči jednotlivci

Pomůcky kamínky

Rozestavte ohlazené kamínky do řady, jeden od druhého asi 3 cm. Hráč, který je na řadě, vezme jeden kamínek, vyhodí jej do výšky, rychle sesbírá pravou rukou co nejvíc kamínků a pak do ní chytí padající kamínek. Kamínky je třeba sbírat jeden po druhém, hráč je nesmí shrnout do dlaně. Jestliže kamínek skutečně chytí spočítá, kolik kamínků se mu podařilo sesbírat.

 • SÁZENÍ VAJÍČEK

Druh s kamínky

Místo louka, hřiště

Délka 10 min

Hráči jednotlivci

Pomůcky 5 kamínků

První hráč položí svou levou ruku dlaní na zem a vedle ní vyrovná do řady 4 kamínky. Pátý kamínek vyhodí do výšky a dříve, než jej opět chytí, cvrnkne první kamínek pod levou dlaň. Potom opět vyhodí kamínek a cvrnkne pod dlaň druhý kamínek. Totéž udělá se třetím i čtvrtým. Tomu se říká “sázení vajíček”. Udělá-li hráč chybu (nechytí kamínek, cvrnkne nesprávný kamínek po dlaň, nebo jej tam vůbec necvrnkne), přestává hrát a čeká, až na něj zase přijde řada. Pak začne celé kolo znovu. Ve druhém kole si strčí jeden kamínek do ohbí levého malíčku, 3 kamínky rozestaví na zem, pátý vyhazuje. Poprvé musí ťuknout do prvního ze tří ležících, podruhé do druhého, potřetí do třetího a hned nato vždy chytit padající kamínek. Tomu se říká “roztloukání vajíček”. Kdo první dokončí všechny cviky, vyhrál.

 • SBÍRÁNÍ KAMENŮ

Druh s kamínky

Místo louka, hřiště

Délka 10 min

Hráči jednotlivci

Pomůcky 8 kamenů velikosti brambory, stopky

Na louce vyznačte hřiště a na hřišti startovní čáru. Kameny položte po jednom na zem v metrových odstupech. Na dané znamení vyběhne první hráč, zvedne první kámen, vrátí se s ním k čáře a položí jej do kruhu, který je tam vyznačen. Pak běží pro druhý… až takto posbírá všech 8 kamenů. U sbírání se hráči měří čas, nejrychlejší vítězí.

 • STREFOVANÁ

Druh s kamínky

Místo kdekoli

Délka 10 min

Hráči dva

Pomůcky jeden větší a dva menší kameny

Hráči si vezmou kamínek (velikosti pingpongového míčku). Pak na volném místě položí větší kámen a střídavě na něj házejí. Kdo zasáhne, získává bod a smí házet znovu. Hraje se do určitého počtu bodů.

 • TURKMENSKÁ HRA

Druh s kamínky

Místo louka, hřiště

Délka 10 min

Hráči jednotlivci

Pomůcky kamínky

Hráči v přesně stanoveném pořadí vyhazují nad hlavu 10 promíchaných kamínků (5 bílých a 5 tmavých) a některé z nich opět chytají. Každý předem ohlásí, o jakou barvu hraje, a pak se snaží chytit co nejvíce kamínků zvolené barvy. Za každý dostane bod. Nesmí však chytit žádný kamínek druhé barvy, jinak nedostane žádný bod ani za správně chycené kamínky. Vyhraje ten, kdo dříve nasbírá 20 bodů.

 • VYHAZOVÁNÍ KAMÍNKŮ

Druh s kamínky

Místo louka, hřiště

Délka 10 min

Hráči jednotlivci

Pomůcky kamínky

Každý hráč si nasbírá hromadu kamínků. Pak všichni najednou vyhodí jeden kamínek z pravé dlaně do výšky (aspoň nad hlavu) a zachytí jej dřív, než spadne na zem. Potom přidají ke kamínku ještě jeden, vyhodí současně dva a zase je chytí. V dalším kole se hází třemi kamínky, ve čtvrtém… Komu spadne byť i jeden kamínek na zem, vypadá z další hry. Vítězem se stává ten, kdo vydrží ve hře nejdéle.

 • DOBÝVÁNÍ KRUHŮ

Druh: házení kamínky

Místo: hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: kamínky

Udělejte si na zemi tolik kruhů, kolik je hráčů (průměr kruhů asi metr). Vyryjte je v zemi větvičkou nebo kamenem tak, aby byly od sebe na 2 až 3 kroky, ale v jedné linii. Asi 8 až 10 kroků od nich udělejte střeleckou čáru. Od ní se pak každý hráč snaží v jednom kole hry vhodit do každého cizího kruhu po jednom kaménku (do svého tedy nehází). Dopadne-li kamének do cizího kruhu, ale vykutálí se, nepočítá se jako vhozený. Dopadne-li vedle, ale do kruhu se dokutálí, nebo tam skočí odrazem, je hod úspěšný. A tak se po řadě všichni hráči pokoušejí umístit ve všech cizích kruzích co nejvíce kaménků (v jednom kole hází každý hráč na každý cizí kruh jen po jednom kaménku). Kruh, ve kterém je už 10 kaménků, je i se svým majitelem vyřazen ze hry, hráč prohrál. Aby se však vyřazený po zbytek hry nenudil, může když na něho přijde řada házet dále do ostatních kruhů, které nejsou ještě vyřazeny. Vítězí hráč, jehož kruh zůstal jako poslední nevyřazený.

 • HOĎ!

Druh: házení kamínky

Místo: rovné

Délka: 10 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: kamínky

Na zemi vytvoříme obdélník 50×25 cm, který jednou čarou rozdělíme na dva stejné čtverce. Každý hráč obdrží kamínek. První hráč položí svůj kamínek do kteréhokoli čtverce. Jeho spoluhráč se snaží z čáry hodu vzdálené třI metry od čtverců hodit svůj kamínek do stejného čtverce. Když zasáhne, dostane dva body. Když se strefí do druhého čtverce, získá jeden bod. Když nezasáhne ani jeden, bod nezíská. Výsledek se musí zapsat. Následuje druhá dvojice. Když se dvojice vystřídaly, začínají znovu, ale s obměnou. Kdo dosud kamínek jen položil, ten hází, kdo dosud házel, pokládá kamínek.

 • STŘELBA NA KRUHY

Druh: s kamínky

Místo: rovné

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: kamínky

Udělejte si (podle počtu hráčů) jeden až čtyři kruhy, narýsované na zemi, nebo naznačené většími kameny. Průměr každého kruhu je asi 80 cm. Kruhy jsou od sebe vzdáleny vždy asi 15 kroků, jsou na různých místech, nemusí být v jedné řadě. Tyto kruhy hlídají obránci, zatímco střelci mají za úkol dělat výpady proti kruhům a vhazovat do nich malé kamínky, které znamenají zásah. Při jednom útoku nesmí střelec vhodit více než 1 kamínek. Ze svých “základen”, kam už obránci nesmějí, startuje každý střelec, tedy vždy jen s jedním kamínkem. Obránci běhají v území, kde se hraje, nehlídají přímo u kruhů. Ke kruhům běží jen v nejvyšší nouzi, když už se sem řítí některý střelec. Hraje se na dotyk. Dotkne-li se obránce střelce, musí střelec odejít s nepořízenou z území a 3 minuty nesmí hrát. Vhodil-li však střelec kamínek do kruhu ještě před strážcovým dotykem, smí odejít klidně, beztrestně a znovu začít nový útok, aniž by čekal 3 trestné minuty. Obránce může hlídat kterýkoliv z kruhů, nemusí být jen u kruhu jednoho. Obránce(strážce) může také letící kamínek chytit nebo srazit a tak zneškodnit dříve, než kamínek dopadne do kruhu.

Napsat komentář