Odhadovací

  • ODHAD DÉLKY

Druh: odhadovací

Místo: kdekoli venku

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: metr

Dejte každému odhadnout vzdálenost dvou, tří, pěti, deseti metrů. Každý si dá znaménko tam, kde myslí, že tato vzdálenost končí. Potom změřte metrem, kolik kdo prohádal pod nebo nad správnou míru.

  • STŘED

Druh: odhadovací

Místo: louka

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: 3 praporky a 2 tyče 1m dlouhé

Hráči první skupiny postaví dva praporky ve vzdálenosti ne méně než 10 m a ne více než 30 kroků od sebe. potom vyvolávají některého hráče druhé skupiny, dají mu třetí praporek a požádají ho, aby praporek postavil přesně doprostřed mezi oba praporky. Hráč musí zrakem určit střed vzdálenosti a postavit tam praporek. Oba vybraní hráči pak měří metrovými tyčemi vzdálenost od krajních praporků k prostřednímu. To jim umožní velmi dobře a rychle zjistit skutečný střed dané vzdálenosti. Sotva ten, kdo staví střední praporek, neudělá alespoň malou chybu. Hráči se s tyčemi sejdou uprostřed, snadno zjistí chybu a určí ji v centimetrech. Zapamatujme si tento výsledek. K měření lze použít pásma. Nyní druhá skupina postaví krajní praporky v jiné vzdálenosti, ale stále v rozmezí 10-30 kroků. Pak stejně jako předchozí vyvolává některého hráče první skupiny a předává mu střední praporek: musí jej postavit do středu. A opět hráči měří vzdálenost a určují chybu, které se hráč dopustil. Kdo z těchto dvou hráčů při určování střeu udělal menší chybu, ten vítězí. Skupině, ke které tento hráč patří, zapíšeme jeden bod. Pak hraje další dvojice až se postupně vystřídají všichni hráči. Vyhrává skupina, která získala větší počet bodů.

Napsat komentář