Obratnostní

 • BĚH TROJNOHÝ

Druh: obratnostní

Místo: terén

Délka: 15 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: provázky

Hráči se rozdělí do dvojic. Je vytvořena překážková dráha (slalom), kterou mají hráči za úkol v co nejkratším čase absolvovat tak, že běží vedle sebe a mají svázané nohy (levá noha jednoho s pravou druhého). Která dvojice je v cíli první, vyhrává.

 • BELHAVÁ

Druh: obratnostní

Místo: louka

Délka: 50 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: šátky

Na louce vytvoříme družstva a uvnitř těchto družstev dvojice. Každé dvojici svážeme vnitřní nohy k sobě šátkem. Na znamení vyskáče první dvojice z družstva, obskáče mety před sebou a vrací se zpět do družstva, kde dá znamení druhé dvojici v družstvu atd. Zvítězí to družstvo, které se dříve vystřídá.

 • DAKOTSKÝ HOKEJ

Druh: obratnostní

Místo: hřiště

Délka: 15 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: dvě hole, dřevěné kolečko

Na louce vyznačte hřiště. K zápasu nastupují dva hráči. Postaví se k sobě zády uprostřed hřiště, položí mezi sebe puk (dřevěné kolečko v průměru asi 8 cm, potom každý odměří 50 kroků a větším kamenem si vyznačí metu. Na znamení se oba rozběhnou s holemi (na dolní straně přirozeně rozšířenými) k puku doprostřed hřiště. Kdo k němu doběhne dřív a položí na něj nohu, má právo poslat puk k soupeřově metě. Sotva puk odlétl, oba se za ním rozběhnou. Kdo ho zašlápne, má opět právo poslat puk k brance soupeře (soupeř mu nesmí překážet). Když puk udeří do kamene, znamená to branku. Potom se začíná opět z protilehlých stran hřiště.

 • DLOUHÁ DRÁHA I.

Druh: obratností

Místo: terén

Délka: 60 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: dle úkolů

Dlouhá dráha pro skupiny. Na každém stanovišti popíšeme cestu k dalšímu. Jako úkol lze zařadit prakticky cokoli (běh stonožek, provazová lávka, rozdělávání ohně, plnění lavóru z rybníka bez nádob, zamotat jednoho člena oddílu do toaletního papíru, se zavázanýma očima dojít podle provázku do cíle,…)

 • DLOUHÁ DRÁHA II.

Druh: obratností

Místo: terén

Délka: 60 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: dle úkolů

Dlouhá dráha pro dvojice (uprchlé trestance). Dvojice je po celou dobu svázaná k sobě provazem (pouta, okovy). Musí běžet po trati a plnit rozmanité úkoly.
– Běžet chvíli řekou (aby setřásly honící psy)
– Uvařit vejce natvrdo (mají hlad)
– Postavit a složit stan (chce se jim spát)
– Jeden vede druhého, který má zavázané oči (je tma)
– Projít dle azimutů hustým lesem (peřeje)

 • DOTKNI SE SOUPEŘOVY BOTY

Druh: obratnostní

Místo: louka

Délka: 15 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: dvě tyče

Dva hráči stojí čelem proti sobě ve vzdálenosti 2,5 m a v ruce drží každý jednu tyč. Po zahájení boje se snaží dotknout tyčí špičky soupeřovy boty. Bránit se před dotekem mohou jen odskokem nebo nastavením vlastní tyče. Zásah soupeřovy boty znamená bod. Kdo má dřív 5 bodů, vítězí.

 • HLÍDÁNÍ KAMENŮ KOLEM KŮLU

Druh: obratnostní

Místo: u stromu

Délka: 15 min.

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: provaz, kameny

Hráč si přiváže jeden konec provazu k pasu a druhý ke kůlu. Maximální vzdálenost, kam dosáhne je asi 5 m od kůlu. Do této plochy se rozmístí 10 kamenů. Úkolem hráče je tyto kameny chránit. Ostatní mají za úkol kameny obránci vzít. Koho se obránce dotkne, vypadává.

 • HOGANŮV ZÁVOD

Druh: obratnostní

Místo: bezpečná trať 5 – 6 km

Délka: 60 – 90 min

Hráči: koedukované (smíšené) dvojice

Pomůcky:

Soutěžící dvojice závodníků musí vyznačenou trať absolvovat co nejrychleji a to stále pohromadě (drží se za ruku, nebo jsou za jednu ruku k sobě přivázání šátkem) a pozadu. Dvojice se nesmí obracet a zastavovat, pouštět nebo rozvazovat. Za otáčení se bokem po směru tratě je diskvalifikace. Je dovoleno střídat běh a chůzi. Na trať je vhodné umístit několik kontrol poctivosti průběhu.

 • CHŮZE NA DVOU PRKNECH

Druh: obratnostní

Místo: rovná trať

Délka: 5 min.

Hráči: skupina

Pomůcky: 2 prkna, provaz

Členové jedné družiny se postaví za sebe do řady a každou nohou si stoupnou na jedno prkno (všichni stojí levou na jednom prkně a pravou na druhém). První a poslední drží v ruce provaz, kterým mohou prkna ze země zvednout. Stejnoměrnou chůzí všech členů se pak družina snaží ujít co nejrychleji stanovení úsek.

 • CHŮZE NA ŠPALCÍCH (CHŮDY)

Druh: obratnostní

Místo: rovná trať

Délka: 5 min.

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: 2 špalky (plechovky), provázek

Je určena trať asi tak 10 m (třeba i slalom). Závodník má za úkol tuto trať absolvovat bez dotyku země chůzí na špalíčcích, které si přidržuje provázky (podrážka se neustále dotýká špalíčku). Spadne-li, vrací se na start.

 • CHŮZE NA ŠPALÍČCÍCH

Druh: obratnostní

Místo: rovná trať

Délka: 5 min na hráče

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: 2 špalíčky, tyč

Je vymezena nějaká trať dlouhá asi 10 m. Úkolem hráče je tuto trať projít bez dotyku země a to tak, že stojí každou nohou na jednom kutálejícím se špalíčku. Pro zjednodušení může mít hráč v rukou dlouhé bidlo, kterým se může odstrkovat.

 • CHYTÁNÍ DIVOKÉHO KONĚ

Druh: obratnostní

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: skupina

Pomůcky: tyč metr vysoká, laso

Do země je zapíchnuta tyč (divoký kůň). Hráči se střídají po třech pokusech. Jejich úkolem je z určité vzdálenosti (2-3 m) obtočit tyč smyčkou lasa. Komu se to podaří, získává vítězství pro celé své družstvo.

 • INDIÁNSKÝ SOUBOJ

Druh: obratnostní

Místo: u totemu

Délka: 10 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: lano, totem, 2 ručníky, 2 bakule
Dva hráči si obvážou jeden konec lana kolem pasu. Druhé konce se přivážou k totemu (oba musí mít provaz stejně dlouhý). Každý hráč má k dispozici ručník s uzlem na konci a bakuli. Cílem je třikrát vybít protihráče a to buď bakulí (pouze jednou), nebo ručníkem. Komu se lano dotkne země, ten má o život méně.

 • JAK JE PEVNÁ OBRANA

Druh: obratnostní

Místo: louka

Délka: 20 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Hráči utvoří kruh čelem ven a uchopí se za ruce. Jeden z hráčů z nepřátelského družstva se postaví na tři kroky od kruhu, a na dané znamení se rozběhne, a snaží se proniknout do kruhu. Družstvo tvořící kruh mu v tom brání. Hru můžeme hrát i tím způsobem, že se pokoušejí dovnitř kruhu dostat současně dva hráči najednou. Můžeme hrát na vymezený čas.

 • JEŘÁB

Druh: obratnostní

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: pro hráče sešit A5

Otevřený sešit se postaví jako stříška na zem. Hráč se k němu postaví a chytí jednou rukou za zády za kotník opačné nohy. Poté se snaží předklonit a sebrat v zubech sešit, aniž by se přitom dotkl země jinou částí těla, než je noha, na níž stojí. Těm nejlepším se to skutečně povede.

 • JESTŘÁB A SLEPICE

Druh: obratnostní

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: družstvo 8-11

Pomůcky:

Hráči, kuřata, utvoří zástup a chytnou se toho před nimi v pase. První hráč, který představuje slepici rozpaží. Před zástupem je další hráč představující jestřába. Ten se snaží dotknout kteréhokoli kuřete, v čemž mu slepice brání. Úkolem kuřat je být v neustálém krytu za slepicí. Podaří-li se jestřábovi zasáhnout kuře, stane se ono kuře jestřábem, jestřáb slepicí a slepice kuřetem. Jestřába lze nahradit další slepicí spolu se zástupem kuřat. Kuře, které slepice plácne, je její.

 • JEZDÍCÍ SCHODY

Druh: obratnostní

Místo: trávník

Délka: 10 min

Hráči: min. 10 lidí

Pomůcky:

Hráči se postaví za sebe a každý prostrčí levou ruku v podřepu a podá ji člověku za ním. Pak první udělá kotoul, zůstane ležet a ostatní jedou za ním jako jezdící schody. Až projdou všichni, tak se ten první napojí na posledního a můžou jet. Jezdit se může z kopce, do kopce, …

 • K RUKOU A L NOHOU

Druh: obratnostní

Místo: trávník

Délka: 3 min

Hráči: 4 x N

Pomůcky:

Označí se dvěma čarami oblast asi 5 metrů široká (aspoň tolik, aby ji nebylo možno přeskočit). Hráči rozděleni do N družstev dostanou následující úkol: dostat se z jednoho okraje na druhý tak, aby se všichni dohromady nedotkli země na daném území více než K nohama a L rukama – takže se budou muset nějak spojit do složitého monstra, aby to splnili. Bod získává to družstvo, které se nejrychleji domluví a bude v cíli nejdřív. Možné úkoly jsou: 8 rukou, 4 ruky a 3 nohy… Další variantou je hra, při níž mají hráči dostat co nejdál od dané čáry někoho ze svého družstva tak, aby na zemi nebylo více než M šlápot – budou muset chodit v řetězu vzájemně po svých nohách. Vyhraje družstvo, které se dostane nejdál.

 • KDO DOKOPNE HŮLKU NEJDÁL?

Druh: obratnostní

Místo: hřiště

Délka: do 15 min

Hráči: skupina

Pomůcky: hůlky

Hráči jeden po druhém přicházejí na čáru, položí si na nárt zvednuté pravé nohy hůlku a snaží se ji odkopnout co nejdál. Kdo má nejslabší výkon, tomu u čáry zavážou oči a jeho hůlku natočí tak, aby ležela vodorovně s čárou – a hráč má poslepu dojít k hůlce a překročit ji. Jestliže ji mine, začnou ho ostatní vyplácet zauzlovanými šátky a nepřestanou dřív, dokud nedoběhne zpátky za čáru. Teď se trestaný hráč ovšem už smí dívat na cestu.

 • KDO NAJDE TYČ

Druh: obratnostní

Místo: louka

Délka: do 10 min

Hráči: skupina

Pomůcky: tyč

Hráči stojí v kruhu čelem dovnitř. Uprostřed kruhu je zabodnuta tyč, vedle ní stojí pořadatel a velí: “Pozpátku pochodem vchod!” Po 12 – 20 krocích: “Čelem vzad!” Kdo tyč první uchopí, aniž by se po ní ohlížel, získává bod.

 • KDO TO DOKÁŽE?

Druh: obratnostní

Místo: les či louka

Délka: 60 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

V lese nebo na louce vyhledáme překážky, které jsou stupňovitě za sebou. Pokácené stromy, pařezy, keře atd. Hráči se tyto překážky snaží přeskočit (snožmo nebo jednonož), aniž by se jich dotkli. Za každý dotek je trestný bod. Vyhrává ten, kdo má kratší čas a méně trestných bodů.

 • KUPEC

Druh: obratnostní

Místo: překážková dráha

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: “peníze”

Hráč dostane plnou hrst peněz. S nimi musí projít určitou trasu (přes klády a potok, se skákáním a podlézáním). Na konci čeká kupec, který za přinesené peníze něco hráči prodá.

 • NA DRAKA

Druh: obratnostní

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dohromady 8-11

Pomůcky:

Hráči utvoří zástup a každý chytne toho před sebou. První v zástupu je hlava, poslední ocas. Hlava se snaží chytit ocas, přičemž tělo se kroutí, aby to znemožnilo. Je-li ocas chycen, jde dopředu, stává se hlavou a ocasem je ten předposlední.

 • NA MEZKA

Druh: obratnostní

Místo: louka, hřiště

Délka: do 15 min

Hráči: skupina

Pomůcky: metrové hůlky

Každý hráč má svoji hůlku. Jeden z nich ji vyhodí tak, aby se po dopadu dostala do rotace podél dlouhé osy a chvíli ještě poskakuje po zemi. Potom se druhý hráč postaví na to místo, kde hůlka začala rotovat, a hodí na ležící hůlku svoji hůlku. Když ji zasáhne, je vysvobozen a odchází se hry. Mine-li ji, hází se stejného místa druhý a po něm i další hráč. Když se všichni vystřídají, hází znovu ti, kteří hůlku poprvé netrefili. Tak postupně odcházejí ze hry další a další, až na konec zůstane ten, kdo měl nejhorší mušku. Stane se držitelem posměšného titulu “mezek” a v příští hře hodí cílovou hůlku.

 • NA RYCHLEJŠÍHO

Druh: obratnostní

Místo: rovná venkovní plocha

Délka: 30 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: špalíky, míč

Na vyhlédnutém prostranství postavíme několik špalíků vzdáleným od sebe 3 – 5 metrů. Úkolem hráčů je, aby od vyznačené čáry (mety) na dané znamení prošli co nejrychleji s míčem tak, že jej hráč vede nohama a obchází z jedné a druhé strany špalíky. Přitom nesmí porazit žádný ze špalíků. V případě, že některý porazí, musí se vrátit na výchozí stanoviště a pokračuje v soutěži znova. Hraje se buď na čas, nebo vyhrává ten, kdo porazil nejméně špalíků.

 • NEJLEPŠÍ KRUH

Druh: obratnostní

Místo: hřiště

Délka: 10 min

Hráči: čtyři skupiny >15

Pomůcky: kruhy

V rozích pomyslného čtverce jsou narýsovány čtyři kruhy, v místě průsečíku úhlopříček čtverce je pak ještě další kruh. V rohových kruzích jsou stejně početná družstva. Členové každého družstva se drží za ruce. Na dané znamení se začnou všichni přemisťovat do středního kruhu a zároveň bránit v přístupu ostatním družstvům a to bez roztržení řetězu. Vítězí ten, to družstvo, které se úplné dostane do středu.

 • NOŠENÍ VODY

Druh: obratnostní

Místo: u vody

Délka: 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: odměrný válec, lžičky, trubička

Celé družstvo má za úkol nosit lžícemi vodu z potoka a postupně tak plnit úzkou trubici (odměrný válec). V něm plave trubička s nějakou informací. Až nalijí dost vody, trubička vyplave tak vysoko, že ji mohou vytáhnout.

 • OBTOČENÍ LANA KOLEM SLOUPU

Druh: obratnostní

Místo: u stožáru

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: lano, stožár

Na stožár se přiváže konec lana asi do 1.5 m od země. Druhý konec si přiváže hráč kolem pasu. Cílem hráče je obtočit bez pomoci rukou lano kolem totemu tak, aby se nikde nekřížil a nedotýkal země.

 • PAVUČINA

Druh: obratnostní

Místo: les

Délka: 5 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: lana a provazy

Mezi stromy a kořeny se natáhnou lana a provazy křížem krážem, až se vytvoří “pavučina”. Hráč jí musí prolézt, aniž by zavadil o vlákno – potom by se probudil pavouk a bylo by zle. Může lézt horem, spodem, plazit se nebo podlézat. Má dovolený počet dotyků a časový limit.

 • PLAZENÍ SE K VEDOUCÍMU

Druh: obratnostní

Místo: terén

Délka: 1 hodina

Hráči: 5 – 15 lidí

Pomůcky:

Vedoucí si vybere nějaké místo a natrvalo se na něm usadí. Je určená startovní čára. Při zahájení hry všichni vystartují a plazí se nenápadně k němu. Jestliže vedoucí někoho uvidí a identifikuje, pak dotyčný musí vstát a vrátit se zpět na start. Úkolem všech hráčů je doplazit se až k vedoucímu a dotknout se ho dřív, než on stačí vyřknout hráčovo jméno. Za to dostávají hráči body.

 • PLÍŽENÁ O ŠÁTKY

Druh: obratnostní

Místo: louka

Délka: max. 30 min

Hráči: dvě skupiny 9-12

Pomůcky: 3 provázky, šátky

Tři rovnoběžné provázky. Krajní ve výšce 30 cm nad zemí a ve vzdálenosti 10m. Mezi nimi je výše zavěšený provázek a na něm pověšené šátky. Hráči stojí 2m od krajních provázků. Na dané znamení se začnou plížit a brát šátky. Nejdříve z provázku, pak okolním hráčům. Za krajními šňůrami jsou již hráči v bezpečí a nemohou být oloupeni.

 • PROLÉZÁNÍ PAVUČINOU

Druh: obratnostní

Místo: les

Délka: 5 min. na hráče

Hráči: skupiny

Pomůcky: dlouhý provaz

Mezi stromy se napne “pavučina” z provazů. Úkolem členů družiny je co nejrychleji se dostat na druhou stranu pavučiny, aniž by se jí dotkli. Stejnou dírou smí prolézt pouze jeden člen družiny. Prolézajícímu smí samozřejmě pomáhat ostatní z družiny, ale pouze z té strany, kam patří. Počítá se počet členů, kteří prolezli bez dotyku.

 • PROSKOČ KRUH!

Druh: obratnostní

Místo: venku

Délka: 45 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: kruh, lano

Na větev připevníme lano a do přiměřené vzdálenosti ve směru zhoupnutí zavěsíme na motouz kruh zhotovený z větve vhodného stromu. Hráč naskočí na lano, zhoupne se a jeho snahou je proskočit zavěšeným kruhem na konci zhoupnutí, aniž by se tohoto kruhu dotkl.

 • RYTÍŘSKÉ TURNAJE

Druh: obratnostní

Místo: louka

Délka: do 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: soudky či bedna, tyče

Rytíři sedí obkročmo proti sobě na soudcích a snaží se navzájem vyhodit ze sedla tyčemi s konci ovázanými šátky. Za každým rytířem stojí panoš, aby ho zachytil, kdyby padal. Když je rytíř shozen, nastupuje na jeho místo panoš, který si vybere ze své družiny někoho za svého nového panoše. Družina, která měla více poražených, vyhrála.

 • SKÁKAVÉ ŘADY

Druh: obratnostní

Místo: louka

Délka: do 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: tyč

Družstva stojí v zástupech. První s druhým běží s tyčí, položenou 20 – 30 cm vodorovně nad zemí, proti družstvu, které ji musí přeskakovat. První se přiřadí dozadu, druhý běží k cíli a zpět s třetím a hru opakuje.

 • SKOK PŘES PROUTKY

Druh: obratnostní

Místo: louka

Délka: 5 min na hráče

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: proutky, 2 kůly

Dva kůly zaražené v zemi a vzdálené od sebe asi 50 cm jsou pobity z jedné strany malými hřebíčky, majícími od sebe stejnou vzdálenost. Každý hráč má tři rovné pruty, které si může umístit do kterékoliv výšky na hřebíčky tak, aby byly vodorovně. Pak se snaží proutky přeskočit, aniž by je shodil. Počítá se nejvyšší proutek. Pro zpestření lze vzdálenost mezi hřebíky udávat v palcích (2.54 cm), stopách (12 palců, 30.48 cm) a yardech (3 stopy, 91.44 cm)

 • SKOKANSKÝ SOUBOJ

Druh: obratnostní

Místo: louka

Délka: max. 30 min

Hráči: jednotlivci, družinky 9-11

Pomůcky: 20 kaštanovitých kamínků

Řada dvaceti kaštanovitých kamínků za sebou s rozestupem 0,5 m. Po jedné noze se skáče na konec řady. Tam se nohou zvedne kamínek, skáče se zpět a na začátku se kamínek položí (řada se tím posunula o kousek blíže ke hráčům). Pokud hráč neudělal chybu (dva skoky mezi kamínky, došlápnutí nohou na kamínek, dotek druhou nohou země, upuštění kamínku) může pokračovat dál a přenést další kamínek.

 • SKOKANSKÝ ZÁPAS

Druh: obratnostní

Místo: louka, hřiště

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny 9-13

Pomůcky: proutek

Dva zástupy hráčů stojí čelem k sobě v dostatečné vzdálenosti a mezi nimi leží proutek. Hráč jednoho družstva si stoupne špičkami k proutku, skočí a tím posune proutek o kus k soupeři. Soupeř však skočí také, ale na opačnou stranu, čímž proutek posune zpět. Kde bude proutek až se všichni hráči vystřídají ?

 • STAHOVÁNÍ HADA

Druh: obratnostní

Místo: louka

Délka: 50 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Rozestup v družstvech opět na předpažení. Hráči se na povel “Připravit” předkloní a každý dá pravou ruku skrze nohy hráči, který je za ním. Ten ji uchopí svou levicí a pravici opět podá za sebe. Na povel “Teď” začne celý zástup couvat, poslední si lehne celou délkou těla na záda a postupně si tak lehnou všichni hráči, až celé družstvo leží v přímce, kolena těsně u hlavy spoluhráče. Nohy jsou napjaty při těle druhého, špičky přihnutý dovnitř. Poslední si lehá hráč, který stál v čele zástupu. Sotva dolehl, hned se zase zvedá a postupuje rozkročmo dopředu. Za ním se zdvihají i ostatní. Když se zdvihne poslední, vykřikne – “Hotovo”, družstvo se pustí a všichni běží k vytyčenému cíli. Při lehání i vztyku se nikdo nesmí pustit a družstvo musí zůstat až do výkřiku “hotovo” spojeno. Pustí-li se někdo, musí znovu zaujmout polohu, jakou měl před puštěním a ostatní se musí k němu vrátit. Až si tuto hru trochu osvojíte, můžete si pravidla upravit tak, že družstvo může zůstat spojeno i při dobíhání k cíli.

 • STÁNÍ NA KŮLU

Druh: obratnostní

Místo: louka

Délka: až 2 hod.

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: kůl

Každý si zatluče do země kolík tak, aby z něj nejméně 50 cm vyčnívalo nad zem. Na povel se všichni postaví jednou nohou na svůj kolík (druhá je ve vzduchu). Nohy se nesmějí dotýkat. Výměna nohy se smí uskutečnit pouze přeskokem. Kdo vydrží nejdéle, vyhrává.

 • TRAKAŘE I.

Druh: obratnostní

Místo: louka

Délka: 15 min

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Hráči stojí ve dvojřadu. První řad udělá podpor ležmo za rukama. Hráči druhé řady uchopí hráče první řady za nohy. Na dané znamení všichni vyrazí k dané metě. Tento běh lze udělat rovněž jako běh štafetový.

 • TRAKAŘE II.

Druh: obratnostní

Místo: louka

Délka: 15 min

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Jednotlivé dvojice hráčů představují jezdce a koně. Ti nejprve oběhnou dvacetimetrový okruh, až dorazí do občerstvovací stanice (láhev s brčkem a 0,1 litru vody). Kůň (trakař) musí všechnu vodu vypít. Jestliže se trakař rozbije (při cestě či pití), musí oba zpět na start, oběhnout okruh a pokračovat v pití.

 • ZAMRZLÝ – PSÍ BOUDY

Druh: obratnostní

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Hráči utvoří dva soustředné kruhy, přičemž ve vnějším je o jednoho více než ve vnitřním, a začnou se pohybovat opačnými směry. Na dané znamení se snaží ti z vnějšího kruhu najít dvojici ve vnitřním. Ten, kdo zůstane, musí hrát opět ve vnějším kruhu, i když se všichni ostatní vymění. Hráči ve vnitřním kruhu mohou též stát na místě rozkročeni. Ti, z kruhu vnějšího jim na znamení začnou prolézat mezi nohama. Na koho nohy nezbudou, zůstává ve vnějším kruhu.

 • ZÁVOD STONOŽEK

Druh: obratnostní

Místo: vhodná trať

Délka: do 30 min

Hráči: min dvě skupiny

Pomůcky: pro každé družstvo lano

Všichni členové družstva uchopí lano, které probíhá mezi jejich nohama. Na dané znamení běží k předem vyznačenému cíli, který musí oběhnout, a poté se vrátí na výchozí postavení a zaujmou původní postoj. To družstvo, které to dokáže první, to zvítězilo. Běh lze různě ztížit – běh pozadu, se zavázanýma očima atd. Lano je vhodné poskytnout družstvu dostatečně krátké. Lano nesmí v průběhu běhu opustit prostor mezi nohama hráčů. Pokud se tak stane, vrací se družstvo na start (libovolně) a začíná znovu, přičemž čas mu stále běží.

 • ZKOUŠKA RYCHLOSTI

Druh: obratnostní

Místo: terén

Délka: do 30 min

Hráči: dva

Pomůcky: papíry s čísly, špendlíky

Každému z hráčů upevníme na záda papír s napsaným číslem tak, aby jej druhý hráč předem neviděl. Úkolem hrajících je přečíst číslo na zádech soupeře a přitom nedopustit, aby soupeř přečetl číslo, jež má na zádech sám. Vyhrává, kdo první přečte číslo, které má soupeř na zádech. Je možné hrát systémem každý s každým, při větším počtu hráčů vyřazovacím způsobem.

 • DO KRUHU

Druh: obratnostní

Místo: rovné

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: kuželky

Utvořte kruh čelem dovnitř a chyťte se za ruce. Uvnitř kruhu jsou porůznu roztroušeny předměty (postavené na výšku, takže mohou být poraženy), například kuželky, kolíky nebo láhve. V pětimetrovém kruhu může být takových překážek až dvanáct. Pak začnou postupovat všichni hráči po kruhu doprava nebo doleva, podle toho, jak je stanoveno. Přitom se každý snaží zatáhnout svého souseda k překážce tak, aby ji porazil sám se ovšem rozestaveným předmětům vyhýbá. Družstvo ztrácí jeden bod za každou překážku, kterou porazí některý z jeho členů, a jeden bod za roztržení spojeného kruhu, které zaviní některý z jeho členů. Když vedoucí přikáže všem hráčům, aby uchopili svého souseda po pravé straně pravou rukou za jeho levé zápěstí, nemohou vzniknout spory, kdo roztržení kruhu zavinil. Během hry by hráči měli občas změnit držení, aby byly obě paže namáhány stejně. Jestliže drží pravé ruce levá zápěstí, dávce přednost pohybu doleva, v opačném případě naopak.

 • DRÁŽDĚNÍ MEDVĚDA

Druh: obratnostní

Místo: louka, hřiště

Délka: 15 min

Hráči: skupina a dva

Pomůcky: provaz, kapesníky

Kruh vyrytý v zemi představuje medvědí doupě a medvěd se v něm pohybuje po čtyřech. Kolem boků má uvázán provaz. Volný konec provazu drží hlídač, který chce chránit chudáka medvěda před všemi příchozími. Má proto v druhé ruce (čistý) kapesník s jedním cípem zavázaným na uzel. “Už!” zavolá medvěd a začne pobíhat po čtyřech po doupěti. Na toto znamení přiběhnou lovci a začnou medvěda bít zauzlenými (rovněž čistými) kapesníky. medvěd se může bránit, jak chce, ale nesmí opustit kruh. Hlídač se snaží útočníky zahnat údery kapesníkem. Když se mu podaří některého z nich zasáhnout, stane se medvěd hlídačem a zasažený hoch převezme v kruhu roli medvěda.

 • HADÍ ZÁVOD

Druh: obratnostní

Místo: rovné

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Závodníci se postaví do řad na jednom konci hřiště zády ke směru pohybu. Na znamení: ,,Kupředu!” zkříží každý pravou nohu za levou, pak levou za pravou, pak opět pravou za levou atd. a snaží se přitom postupovat co nejrychleji kupředu. Vítězí ten, kdo dojde nejdřív na konec a zpátky.

 • CHŮZE KACHNÍ

Druh: obratnostní

Místo: rovné

Délka: 5 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Soutěžící se postaví na startovní čáru. Na znamení začnou postupovat ve dřepu k čáře na opačném konci. Nesmějí se při tom dotýkat rukama země. U druhé čáry se obrátí a vracejí se ke startovní čáře. Kdo se za ni dostane celým tělem nejdřív, vítězí.

 • CHŮZE KRABÍ

Druh: obratnostní

Místo: rovné

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Ze stoje přejděte zvolna do dřepu, až můžete opřít ruce za zády o zem. Položte je dlaněmi na podlahu, ale nesedejte si. V této poloze, s tváří vzhůru, postupujte pozadu k druhé čáře.

 • CHŮZE KULHAVÉHO PSA

Druh: obratnostní

Místo: rovné

Délka: 5 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Soutěžící se postaví na startovní čáru. Na znamení začnou postupovat po třech tlapkách k čáře na opačném konci (čtvrtá tlapka je zdvižená a opřená o třetí). Nejdřív by vykročila levá noha a pravá ruka, pak pravá noha a levá ruka, jenomže jedna tlapka chybí. U druhé čáry se obrátí a vracejí se stejným způsobem ke startovní čáře. Kdo se za ni dostane po třech celým tělem nejdřív, vítězí.

 • CHŮZE MEDVĚDÍ

Druh: obratnostní

Místo: rovné

Délka: 5 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Soutěžící se postaví na startovní čáru. Na znamení začnou postupovat po čtyřech k čáře na opačném konci. Nejdřív vykročí levá noha a pravá ruka, pak pravá noha a levá ruka. U druhé čáry se obrátí a vracejí se ke startovní čáře. Kdo se za ni dostane po čtyřech celým tělem nejdřív, vítězí.

 • CHŮZE PLAZŮ

Druh: obratnostní

Místo: rovné

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

Hráči leží na lopatkách hlavou k cíli. Na povel se počnou plazit, opírajíce se o lokty. Vyhrává zde obratnost nad silou.

 • CHŮZE TULENÍ

Druh: obratnostní

Místo: rovné

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

Závodníci leží zády k zemi, s dlaněmi na podlaze vytočenými ven a s napjatýma nohama. Takto postupují po rukou vpřed. Chodidla jsou vedle sebe, špičky napjaté, závodníci je volně vlečou (neodrážejí se jimi).

 • CHŮZE ŽABÍ

Druh: obratnostní

Místo: rovné

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Poskakujte kupředu po čtyřech ve dřepu s rukama mezi koleny. Ruce se pohybují současně, nohy také.

 • JÍZDA SMRTI

Druh: obratnostní

Místo: úzké, dlouhé, vyvýšené

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: pingpongový míček, prkénko

Namalujte v klubovně na podlaze křídou jakousi závodní dráhu. (Ovál, šíře dráhy asi 20 cm.) Nyní vezměte tenisový nebo pingpongový míček a tlačte jej na dráze před sebou prkénkem, asi 50 cm dlouhým a projeďte takto míčkem celou dráhu, jak nejrychleji umíte. Pravidlo hry zní, že nesmíte vykolejit, tj., že míček nesmí vyletět nikde z nakreslené dráhy ven. Jak je to těžké, zejména v zatáčkách dráhy, uvidíte teprve při hře. Jízda se každému měří na stopkách a může se dohodnout i závod na několik kol.

 • KDO DOSKÁČE NEJDÁL

Druh: obratnostní

Místo: písčité hřiště

Délka: 15 min
Hráči: skupiny

Pomůcky:

Startovní čáru vyryjeme na takovém místě, aby odtud bylo co nejdál ke konci hřiště nebo k rohu. Dvě stejně početná družstva se postaví do zástupu za čáru, první v zástupech se jí dotýkají špičkami. První závodníci pak skočí co nejdál. Druzí v zástupech popojdou a postaví se špičkami k tomu místu, kde je poslední stopa prvního skokana. Poslední stopou může být otisk bližší paty nebo jiné části těla, jestliže skokan po dopadu přepadl zpátky. Když skočí druzí závodníci, postoupí kupředu třetí a postaví se tak, aby se dotýkali špičkami poslední stopy druhého skokana. Závod tak pokračuje, až každý jednou skočí. Vítězí družstvo, které překoná větší vzdálenost.

 • KDO PROBĚHNE?

Druh: obratnostní

Místo: louka

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: hrnek a voda

Jeden hráč nabere vodu do hrnku, načež ji prudkým kolmým pohybem vzhůru “vylije do výšky”. Utvoří se vodní sloup a trvá 2-3 vteřiny, než voda dopadne k zemi. Kdo dokáže proběhnout pod padající vodou, aby ji podběhl bez polití?

 • KOČKY NA PLOTĚ

Druh: obratnostní

Místo: kdekoli

Délka: 5 min na dvojici

Hráči: dvojice

Pomůcky: židle, trámek

Trámek silný 5 x 10 cm a 180 až 240 cm dlouhý položte širší stranou vzhůru tak, aby oba konce spočívaly na židli. Kočky dva soupeři se k sobě blíží po trámku z protilehlých směrů. Levou ruku mají za zády a útočí pravou mohou plesknout protivníka jen do pravé paže, od ruky až po rameno. Oba se snaží shodit soupeře dolů do uličky. Vítězí ten, kdo vyhraje aspoň dvě ze tři kol. údery do hlavy nebo do těla jsou zakázány. Je-li souboj dlouho nerozhodný, rozhodčí může zvolat: “Do sebe!” Kočky se chytnou za pravé ruce a brzy je o výsledku rozhodnuto jedna nebo obě spadnou dolů do uličky. Někdy na sebe soupeři pro změnu útočí poduškami.

 • MRAVENCI

Druh: obratnostní

Místo: úzké, dlouhé, vyvýšené

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Ke hře je potřeba mravenčí pěšinka (lavička v tělocvičně, spadlý strom). Obě stejně početná družstva a každé zaujme pozici před jedním koncem pěšinky čelem ke svým soupeřům. Na dané znamení vstoupí obě družstva na pěšinku a postupují v zástupu proti sobě. Jakmile se setkají, nastává boj. Ten, kdo jde první, se snaží svého protivníka shodit z lavičky a postupovat dál. Kdo je shozen, vrací se na konec svého družstva a ve strkání pokračuje ten, kdo stál za ním. Ten, kdo je momentálně v čele, nesmí být podporován zezadu svými spoluhráči. Které družstvo se takto prostrká přes své soupeře na druhý konec lavičky, zvítězí.

 • PLÍŽENÍ K JELENOVI

Druh: obratnostní

Místo: terén

Délka: 10 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Vedoucí převezme úlohu jelena. Neschová se, ale zůstane stát někde na místě a jen občas o kousek popojde. Hráči vyrazí do terénu hledat jelena a každý se snaží na vlastni pěst dostat se k němu tak, aby ho při tom jelen nezpozoroval. Když vedoucí uvidí některého z hráčů, přikáže mu, aby se zvedl, protože byl odhalen, po stanovené době vedoucí zvolá: “Konec!” a všichni se zvednou na tom místě, kde právě jsou. Kdo se dostal k jelenovi nejblíže, vítězí. Stejnou hru můžeme hrát tak, že jelenovi zavážeme oči. Hráči se k němu začnou plížit ze stometrové vzdálenosti. Když jelen uslyší některého z hráčů a ukáže přímo na něj, odhalený hráč vstane a zůstane na tom místě stát.

 • PODBÍHAČKA

Druh: obratnostní

Místo: louka

Délka: 5 min

Hráči: skupina a dva

Pomůcky: lano

Dva hráči (každý na jednom konci lana) provazem točí na určenou stranu. Ostatní hráči probíhají pod lanem tak, aby se jim lano nezarazilo o nohy či o hlavu. Podmínky lze ztížit změnou směru točení či zrychlením.

 • PRONIKNI NEBEZPEČNÝM ÚZEMÍM!

Druh: obratnostní

Místo: terén, les

Délka: >180 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

Spojka partyzánského oddílu se musí dostat co nejrychleji s důležitou zprávou do štábu. Její cesta vede nebezpečným územím, kde bude muset překonat řadu překážek. Zprávu je nutno doručit co nejrychleji, ale zároveň i zachovat opatrnost a ostražitost, aby spojka nebyla zajata nepřítelem. Dříve než začneme hrát, musíme seznámit hráče s tratí a územím, kde se hra bude konat. V tomto území přesně vyznačíme nebezpečná místa. Těchto nebezpečných míst a překážek může být několik. To závisí na stáří hráčů a obtížnosti terénu (nechráněné místo, bažina, nepřátelská hlídka, přesun přes potok, řeku atd.) Před začátkem hry projdeme se všemi hráči trať a upozorníme je na místa, kde překážky budou. Tato místa však naznačíme jen přibližně. U každé překážky stojí kontrola (představující protivníka). Při startu dostane každá spojka lístek papíru, na kterém je poznamenán čas startu. Ze startu odcházejí hráči ve stejných časových intervalech (po třech až pěti minutách). Spojky mají na zádech a na hrudi závodní čísla, což umožnípráci rozhodčích. V této hře rozhoduje jednak čas a jednak přesné plnění pokynů rozhodčích. Rozhodčí má právo spojku vyřadit, a to pouze tehdy, neuposlechne-li jeho pokynu. První překážkou je bažina. Vlastně to žádná bažina není; pěšina vede suchým místem a je chráněna keři a dalo by se po ní dobře běžet a nedbat ani na maskování. Ale stranou od pěšiny stojí nepříliš nápadný ukazatel směru malá destička přibitá na tyčce. Na destičce je znázorněn topografický znak “neschůdná bažina”. Když hráč včas nezpozoruje ukazatel, proběhne mimo a zbytečně se zdrží. Výstražné znamení organizátora (hvízdnutí) oznámí hráči, že uvízl v bažině a že se musí vrátit zpět na hranici rozbahněného úseku. šipka na ukazateli a další šipky na kmenech stromu pomohou najít nejkratší cestu, po níž může bažinu obejít a vyjít znovu na cestu. projít a nedržet se směru naznačeného šipkami se hráči nepodaří; následuje druhé výstražné znamení organizátora. Místo třetí výstrahy si organizátor udělá ve svém zápisníku patřičnou poznámku a vyloučí spojku ze hry; hráč se to dozví až u cíle. Předpokládejme, že naše spojka zdárně minula neschůdnou bažinu a znovu vyšla na pěšinu. Zde ji očekává nová zkouška. Má před sebou nechráněné místo. “K zemi!” zazní odněkud hlas organizátora. Přetíná-li pěšina nevelkou lesní louku, pak rozměr této louky určuje velikost nechráněného místa. Místo louky lze vyznačit nechráněné místo na pěšině smluvenými znaky. Touto vzdáleností se musí hráč proplížit, nezdvihat hlavu, přitisknout se k zemi. Zvedne-li hlavu nebo postaví-li se na všechny čtyři organizátor zapíská. Tak jako v minulé etapě, dává organizátor jen dvakrát výstražné znamení; potřetí hráče vyloučí ze hry. Tak spojka pokračuje až do cíle, kde odevzdá zprávu a organizátor jí poznamená čas. Vyloučení hráči vypadají z jakékoliv další soutěže.

 • PŘECHOD PŘES POTOK

Druh: obratnostní

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: dvě čáry

Tato hra je velmi oblíbená u malých dětí. Místo, které představuje potoky vyznačíme na zemi dvěma čarami. Hrajíli malé děti, začneme šířkou 60 cm. Hráči se rozbíhají ve skupinách a snaží se potok přeskočit. Komu se to podaří, obrátí se a skočí zpátky, tentokrát však už ne z rozběhu, ale z místa. Hráč, který při některém skoku nedopadne až za čáru představující břeh, ,,spadl do vody a musí si doběhnout domů pro suché ponožky”, proto je vyřazen. Úspěšné skokany vedeme k stále vrším místům potoka, až dojdeme k tomu nejširšímu, které ještě některý z hráčů dokáže správně přeskočit. Tento hráč se stává vítězem.

 • PŘEKÁŽKOVÝ STŮL

Druh: obratnostní

Místo: v místnosti

Délka: 5 min na jednoho

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: stůl, krabičky od zápalek

Na starší stůl, jemuž hned tak nějaký ten šrám nebude vadit, a pokud možno obdélníkového tvaru, postavíte porůznu větší počet krabiček od zápalek. Stavte je na výšku, tedy jejich otevírací stranou k desce stolu. Hráč má za úkol přelézt stůl z jedné podélné strany na protilehlou a přitom porazit co nejmenší počet krabiček, nebo raději neporazit ani jednu! Ať už porazí krabičku dotekem nebo i jen pouhým otřásáním stolu, jež vznikne jeho přelézáním, vždy se krabička počítá prostě za poraženou. Podmínkou je, že hráč při přelézání nesmí svým tělem přecházet přes boční strany stolu. Celé jeho tělo (tedy i nohy) musí projít jedině nad deskou stolu. K vylezení na stůl nesmí použít židle, musí se na desku stolu dostat ze stoje na podlaze sám svou obratností. Při menším počtu soupeřících hráčů je možno umluvit si několik kol přelézání. V takovém případě se pak sčítají každému hráči poražené krabičky ze všech kol dohromady a po skončení celé hry se vypracuje žebříček všech hráčů závodníků.

 • PŘESKAKOVÁNÍ I.

Druh: obratnostní

Místo: louka

Délka: 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Účastníci se rozdělí na družstva, která se seřadí do zástupu. Vzdálenost mezi jednotlivými hráči v zástupu je 8-10 kroků. Před prvními a posledními hráči nakreslíme čáru. Všichni hráči v zástupu, kromě posledních, se jednou nohou nakročí, opřou se rukama o koleno, předkloní se a schovají hlavu. Na znamení vedoucího poslední hráči odstoupí o několik kroků, rozběhnou se a postupně přeskakují všechny hráče svého družstva. Při tom se rukama opírají o záda hráčů a roztahují nohy do strany. Když hráč přeskočil všechny děti, udělá 8 kroků dopředu a předkloní se jako všichni ostatní. To je signálem pro posledního, který počíná přeskakovat všechny hráče. Soutěž mezi družstva končí, jakmile se všichni hráči vystřídají. Vítězí to družstvo, které to provede nejrychleji.

 • PŘESKAKOVÁNÍ II.

Druh: obratnostní

Místo: louka, malé hřiště

Délka: 10 min

Hráči: 2 až 3 skupiny

Pomůcky:

Hráči se postaví do zástupu. Před špičkami prvních nakreslíme čáru. Před každým zástupem (v 8 až 10 metrech) nakreslíme čtverce 2 x 2 m. První hráči se postaví do čtverců, jednou se nohou nakročí, opřou se rukama o koleno, předkloní se a schovají hlavu (zaujmou takové postavení, aby přes ně nebylo těžké přeskočit). Na znamení vedoucího první hráč běží kupředu a přeskočí ty, kteří stojí ve čtvercích. Potom se sami do čtverce postaví a zaujmou postavení jako předcházející hráč. Ten rychle běží ke svému zástupu, tleskne prvního hráče do dlaní a sám se postaví na konec. Hráč, kterému tleskne do dlaně, běží kupředu a ve čtverci přeskakuje hráče, který tam stojí. Tak každý, kdo přeskakuje, zůstane ve čtverci, a ten, kdo je přeskočen, utíká zpátky. Štafeta končí, jakmile se do čtverce dostane hráč, který tam byl na počátku. Vítězí družstvo, které toto provede nejdříve.

 • SKÁKÁNÍ PŘES PROVAZ

Druh: obratnostní

Místo: louka

Délka: 5 min

Hráči: dva a jeden

Pomůcky: lano

Opatřete si silnější provaz (lano), takový, na jaký se věší prádlo, nebo i silnější. Dva hráči (každý na jednom konci lana) provazem točí, uprostřed stojí třetí hráč a přeskakuje lano vždy, když by mu mělo zavadit o jeho nohy. Kdo vydrží rychlejší tempo točení a kdo přeskočí víckrát?

 • SKOKANI A BĚŽCI

Druh: obratnostní

Místo: hřiště

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Nakreslíme čtverec přibližně 8×8 m, hráči se rozdělí na dvě družstva stejně silná a stejně početná. Jedno družstvo budou “skokani”, druhé “běžci”. Každé družstvo si zvolí kapitána. Běžci se postaví do čtverce a skokani do řady podél čtverce. Organizátor hry odměřuje podle hodinek čas. Potom kapitán “skokanů” posílá po řadě své hráče do čtverce, kde poskakují na jedné noze (stavět se na obě nohy nebo měnit nohu je zakázáno) a snaží se dotknout hráčů protivníkova družstva, kteří normálně běhají ve čtverci. Každý skokan je ve čtverci 10-15 vteřin a na povel svého kapitána se vrací ke svému družstvu. Běžci, kterých se skokan dotkl, opouštějí hřiště. Jakmile budou takto pochytáni všichni běžci, vymění si družstva úlohy a hra se opakuje. Vítězí to družstvo, které v kratší době pochytalo všechny protivníkovy hráče. Podle pravidel hry může kapitán poslat jednoho skokana několikrát. Hráči obou družstev nesmí vybíhat ze čtverce, jinak běžec vypadá ze hry a skokan, který ho honil, se vrací ke svému družstvu a nesmí být íce vyslán do čtverce. Protože je hra pro skokany namáhavá, musí organizátor hry dbát na to, aby kapitán skokanů častěji střídal své hráče.

 • SKOKANSKÁ SOUTĚŽ DRUŽSTEV

Druh: obratnostní

Místo: měkké, rovné

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

Závodník A provede skok přímý napřed. Závodník B skok přímý nazad. Závodník C skok střemhlav napřed schylmo. Všechny skoky hodnotíme bodově za dokonale provedený skok dáváme 10 bodů.

 • SKOKY PŘES KOZY

Druh: obratnostní

Místo: louka, hřiště

Délka: 5 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Hráči stojí ve dvou nebo více zástupech za startovní čárou. Na znamení popoběhnou první o pět kroků, tam udělají živou kozu (předkloní se, nohy lehce pokrčí v kolenou a opřou si ruce o stehna nad koleny). Sotva zaujmou první hráči tuto polohu, vyběhnou druzí, přeskoč roznožkou prvního hráče a udělají živou kozu deset kroků od startovní čáry. Každý další hráč přeskočí předcházející hráče ze svého družstva, až nakonec stojí všichni v pětikrokových odstupech. Pak musí první hráč přeskákat všechny, kteří sloji před nim, a přeběhnout cílovou čáru. Ostatní ho následují, až každý přeskáče všechny hráče před sebou. Poslední ukončí závod tím, že přeběhne cílovou čáru.

 • ŠTAFETA S OBRUČEMI

Druh: obratnostní

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: obruče

Družstva se postaví do zástupů. Každé družstvo se ještě rozdělí na poloviny. Obě skupiny se postaví proti sobě ve vzdálenosti 10 až 20 kroků (v závislosti na rozměrech hřiště). Před špičkami prvních hráčů nakreslíme čáru. Uprostřed hřiště položíme obruče. Na znamení organizátora hry běží první hráči z jedné strany, doběhnou k obručím, prolezou jimi, položí je na původní místo a běží na druhou stranu k druhé polovině svého družstva. Tam udeří prvního hráče do dlaní a postaví se na konec zástupu. První hráč vybíhá a opakuje totéž. Štafeta končí, jakmile všichni hráči přeběhnou na protější stranu a prolezou obručí. Družstvo, které to provede nejdříve, vítězí. Ve druhé variantě této hry se hráči, kteří stojí proti sobě v zástupech, rozpočítají. První hráči dostanou obruče. Účastní-li se hry dvě družstva, budeme potřebovat čtyři obruče. Na znamení organizátora hry běží hráči s obručemi (z každého družstva) proti sobě. Když se setkají, vymění si obruče, prolezou jimi (ve středu hřiště) a pak pokračují v běhu k protějšímu zástupu. Odevzdají obruč prvnímu hráči a postaví se na konec. Hráči, kteří dostali obruč, běží kupředu, vymění si ji při setkání a dělají totéž, co hráči před nimi.

 • TUNELOVÁ ŠTAFETA

Druh: obratnostní

Místo: louka

Délka: 5 min

Hráči: skupiny po 8-10 členech

Pomůcky:

Jednotlivá družstva stojí v zástupu těsně za sebou a širokým rozkročením představují tunel. Na dané znamení prolézá poslední z každého družstva odzadu tunelem a staví se opět vpředu. Potom následuje další atd. Družstvo, jehož všichni členové nejdříve prolezli, vítězí. Může se také hrát tak, že děti musí prolézat pozpátku. Potom začíná první hráč z každého družstva. Když tunelem proleze, postaví se vzadu.

 • ZÁVOD PLUHŮ

Druh: obratnostní

Místo: rovná, krátká trať

Délka: 2 min

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Hráči stojí ve dvojřadu. První řad udělá podpor ležmo za rukama. Druzí hráči chytí první za kotníky a utvoří tak pluh (tělo musí být napjaté). Na dané znamení takto vyrazí (pluh kráčí po rukou) k nepříliš vzdálené metě.

 • ZÁVOD SE ŠVIHADLEM

Druh: obratnostní

Místo: rovná trať

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: švihadlo

Závodníci stojí v zástupu. První hráč běží a skáče při tom přes švihadlo až k metě, metu oběhne a běží stejným způsobem zpět, kde předá švihadlo dalšímu.

 • ZÁVOD SKOKANŮ

Druh: obratnostní

Místo: krátká, rovná trať
Délka: 5 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Každá skupina závodníků utvoří zástup podle velikosti od nejmenšího do největšího. Všichni jsou ve dřepu a drží rukama za boky předcházejícího člena zástupu. Vedoucí v čele zástupů mají dlaně na kolenou. Pak začnou spojené zástupy postupovat kupředu poskoky ve dřepu. Hned však poznají, že je to velmi těžký úkol poskakovat ve stejném rytmu. Vedoucí, který řídí postup celé skupiny, může udávat rytmus poskoků hlasitým počítáním. Závodní dráha by neměla být delší než 10 metrů. Vítězí ta skupina, která nejdřív doskáče celá za cílovou čáru. Jestliže se skupina cestou roztrhne, musí se zastavit, znovu spojit a teprve pak smí pokračovat v cestě k cíli.

 • ZÁVOD TRPASLÍKŮ

Druh: obratnostní

Místo: krátká, rovná trať

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

Závodníci musí proběhnout vyznačkovanou dráhu v dřepu, s rukama pevně přichycenýma nad patou. Pustí-li se závodník nohy, připočítá se mu k docílenému času smluvený počet trestných vteřin. Dráhu nedělejte delší než 40 metrů.

Napsat komentář