Na pochodu

 • ANO – NE

Druh: na pochodu

Místo: v přírodě

Délka: po celou výpravu

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: 7 kartiček na hráče

Na začátku výpravy rozdáme každému dítěti 7 kartiček, životů. Potom všem sdělíme, že po celou výpravu nesmí říci slovo ano či ne. Pokud tak učiní, odevzdají jednu kartičku tomu, kdo na jejich prohřešek první upozornil (popřípadě vedoucímu). Ten, kdo má na konci výpravy nejvíce kartiček, zvítězil. Hru lze obměnit tak, že zakážeme slova kde, kdy, proč a jak nebo jméno některého z vedoucích.

 • BARVY AUT

Druh: na pochodu

Místo: na silnici

Délka: libovolná

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

Až půjdete na méně rušné silnici a v protisměru nebude vidět žádné auto, hádejte, jakou barvu bude mít vůz, který se proti vám vynoří jako první. Kdo uhodne, dostane bod.

 • BOJ O MEDVĚDA

Druh: na pochodu

Místo: všude

Délka: dlouhodobá

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: různobarevné papírky, razítko

Vedoucí nastříhal z různobarevných papírků proužky 7×2 cm. Na třetinu z celkového počtu natiskne 3 medvědy, na druhou třetinu dva a na poslední jen jednoho. Těchto papírků pak využije k okamžitému a hmatatelnému odměňování hráčů za malé soutěže (lepší než fiktivní body). Aby závodnická horečka neopadla po obsazení prvních třech míst, zavedeme dodatečné pravidlo. Kdo bude poslední, musí vedoucímu vrátit jeden lístek, který získal v některém z předchozích závodů.

 • BONBÓNOVÉ HLEDÁNÍ

Druh: na pochodu

Místo: jakákoli cesta

Délka: libovolná

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: 1 balíček bonbónů na 3 km

Vedoucí družiny jde napřed a cestu značí obvyklými pochodovými značkami. Až ujde 100 až 200 m, nechá na cestě značku “Dopis ukryt tímto směrem”. Počet kamínků či větviček říká, kolik je k dopisu asi kroků. Značce však něco chybí, směrová šipka. Družina jde po cestě pět minut za vedoucím, drží se po hromadě a hledá dopisy (bonbóny). Dokud není bonbón objeven, nikdo nesmí jít dál.

 • BOUŘKA

Druh: na pochodu

Místo: kdekoli

Délka: 1 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

Vedoucí se znenadání zastaví a zvolá: “Bouřka na deset!” To je signál pro hráče, aby se do deseti vteřin schovali tak, aby nebyli vidět z cesty. Vedoucí se zatím nikam nedívá a nahlas počítá do deseti. Potom začne pozorně, jen očima, zkoumat terén. Koho z místa uvidí, získá jeden trestný bod. Potom se pokračuje v pochodu. V průběhu pochodu může ohlásit bouřku (nejméně na 6) každý.

 • HLEDÁNÍ KOLÍKŮ

Druh: na pochodu

Místo: kdekoli

Délka: max. 30 min

Hráči: družinky 8-13

Pomůcky: 20 dřevěných kolíků

Na vyznačený úsek cesty zapícháme kolíky rozlišené dle družin. Družinky jdou a hledají. První, kdo najde všechny kolíky, vítězí.

 • HLEDÁNÍ PÍSMEN

Druh: na pochodu

Místo: kdekoli

Délka: delší

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: lístečky, zápisníky, tužky

Připravte si řadu malých lístečků a napište na ně různá slova. Na každém lístečku bude vždy jedno písmeno. Při vycházce v terénu jděte před hráči v takovém odstupu, aby vás neviděli, a lístečky s písmeny klaďte na cestě a v její blízkosti.. Každé písmeno by mělo být vidět, aniž by na ně museli hráči sáhnout či odbočit z cesty. Písmena klaďte přesně tak, jak jsou ve slovech za sebou (poznamenejte si na rub kartiček jejich pořadové číslo). Hráči vyjdou několik minut za vedoucím. Každý má zápisník a poznamenává si jednotlivá písmena, která po cestě spatřil. Dělá to nenápadně, aby neupozornil na polohu písmene soupeře. Kdo vyluští z objevených písmen nejvíce slov, vítězí.

 • HLEDÁNÍ PŘI ZPÁTEČNÍ CESTĚ

Druh: na pochodu

Místo: kdekoli

Délka: při zpáteční cestě

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: asi 50 očíslovaných papírků

Vedoucí schovává cestou papírové kartičky. Pro jejich úkryty vybírá významnější místa. Jeden lístek dá za dopravní značku, druhý odloží na můstku, třetí vsune do duté trubky. Hráči vedoucího sledují a snaží se zapamatovat si místa, kde jsou lístky schovány. Navečer, když se družstvo vrací z výletu, hráči soutěží, kdo najde více lístků. Nikdo se nesmí vzdálit od vedoucího víc než na 20 m.

 • HRA NA KOPCI

Druh: na pochodu

Místo: na kopci

Délka: do 15 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

Zastavte se na kopci s dobrým rozhledem. Dejte dětem prohlédnout krajinu, ať se dobře orientují v mapě. Potom je odveďte tam, odkud již není rozhled a dejte jim z paměti popsat pozorovanou krajinu. Ptejte se na polohu lesíků
a vesnic, nápadných bodů, křížků, kostelů a komínů.

 • KDO MĚ NAJDE ?

Druh: na pochodu

Místo: lesní cesta

Délka: do 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

Vedoucí občas odbočí z cesty do houští, přikrčí se za balvan a pískne. To je signál pro hráče, aby se rozeběhli z cesty do lesa a vedoucího hledali. Kdo se jej dotkne první, vyhrál.

 • NA BRTNÍKY

Druh: na pochodu

Místo: ve vysokém lese

Délka: 5 min.

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Na pokyn si každé dítě musí najít strom. Za 15 vteřin (na další pokyn) se všichni musí svého stromu chytit a to tak, aby se nedrželi ani jedné větvičky (ani nohama) a nedotýkali se země. Kdo vydrží takhle na stromě nejdéle, vyhrává.

 • ODHAD JÍZDY

Druh: na pochodu

Místo: kdekoli po jízdě

Délka: krátká

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

Organizátor hry se zeptá: “Kolik kilometrů jsme ujeli z autobusového nádraží?” Každý řekne svůj odhad a organizátor oznámí všem skutečný počet ujetých kilometrů. Musí se ovšem předtím podívat do mapy nebo řidiči na tachometr, aby zjistil přesnou odpověď. Během další jízdy vyžaduje nové odhady.

 • ODHADY PO CESTĚ

Druh: na pochodu

Místo: kdekoli

Délka: libovolná

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: papír, tužka

Každému hráči dejte list papíru. Během dlouhého pochodu fádní krajinou se občas zastavte a položte všem otázku: “Kolik kroků je odtud k mostu ?” Každý napíše na papír svůj odhad. Kdo se skutečné vzdálenosti přiblížil nejvíce, získá 3 body, druhý 2 body a třetí 1 bod. Potom jdeme dál a za krátko položíme další otázku.

 • PAMATOVÁNÍ ČÍSEL

Druh: na pochodu

Místo: cesta

Délka: 1 hodina

Hráči: skupinky

Pomůcky: papírky

Sestaví se krátká zpráva a rozhází se po cestě papírky, na kterém je pořadí písmenka a písmenko. Úkolem více družstev je vyluštit tuto zprávu. Ale tužku a papír smí používat pouze na malém vymezeném území, odkud se už musí vydávat dále spoléhajíce pouze na svou paměť. Je dobré dohodnout např. tajné signály, aby mohlo více lidí utvořit řetěz. Pozor na to, aby to nebylo moc dlouhé, protože pak to všechny přestane za chvíli bavit.

 • PRCHAJÍCÍ PROTIVNÍK

Druh: na pochodu

Místo: cesta lemovaná stromy a keři

Délka: libovolná

Hráči: dvě družinky 12-15

Pomůcky:

Jedna družinka prchá a ta druhá ji sleduje tak, aby nebyla spatřena. Když členové první družinky uvidí někoho ze svých pronásledovatelů, stávají se pronásledovatelé jejich zajatci. Podaří-li se přední družině svést druhou ze stopy nebo zajmou nadpoloviční většinu jejích členů, vyhrála.

 • PŘEPADENÍ POUTNÍCI

Druh: na pochodu

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: papírové pásky na rukáv

Hráči mají na rukávech krepové pásky, životy. Jedna polovina družiny jde napřed a schová se na vhodném místě. Ve vhodnou chvíli pak přepadne druhou polovinu. V boji si strhávají pásky z rukávů. Vyhrávají ti, kdo mají po 3-4 minutách ještě pásku.

 • PŘEPADY

Druh: na pochodu

Místo: lesní cesta

Délka: do 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: hadrové koule

Družstvo A vyjde po cestě napřed a na příhodném místě se schová do zálohy. Když k jejich úkrytu dorazí ve velké skupině družstvo B, spustí na ně družstvo A palbu hadrovými koulemi. Přepadení střelbu sice opětují, ale dají se na útěk. Nesmějí se otáčet, odbočit z cesty ani se vracet, prchají jen dopředu. Kdo je zasažen koulí, zůstává stát na místě. Družstvo A může svůj úkryt opustit, ale prchající nepronásleduje. Nakonec spočítají družstva raněné seberou munici a své úlohy si vymění. Vítězí skupina, která měla při útěku menší ztráty.

 • SBÍRÁNÍ ČÍSEL

Druh: na pochodu

Místo: kdekoli

Délka: delší

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: papírové čtverečky

Připravte 50 čtverečků velkých 2×2 cm a na každý napište jedno číslo. Celkem budete mít 5 sad s čísly 1-10. Tyto čtverečky začněte při pochodu cestou odkládat a odhazovat a všichni hráči je budou sbírat, každý na vlastní pěst. Vedoucí ovšem odkládá papírky nenápadně, když se zrovna nikdo nedívá, dává je na těžko přístupná místa, nebo je slibuje jako odměnu za splnění nějakého úkolu. Záleží jen na zákeřnosti vedoucího. A protože zvítězí ten, kdo bude mít nejvíc čtverečků s čísly jdoucími za sebou, rozvine se na závěr čilá výměna lístků.

 • SCHOVÁVANÁ PO CESTĚ

Druh: na pochodu

Místo: kdekoli

Délka: 10-30 min

Hráči: jednotlivci 6-12

Pomůcky:

Hráči se skryjí po obou stranách cesty. Ten poslední je jde hledat. Jakmile někoho najde, hledají spolu. Poslední nalezený vyhrává. Lze též rozdělit oddíl na dvě poloviny. Jedna jde napřed a schová se, druhá ji hledá a potom se vymění.

 • SKRÝVANÁ

Druh: na pochodu

Místo: lesní cesta

Délka: 60 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: čísla

Hráči postupují lesní cestou za vedoucím a mají na sobě čísla. Vedoucí zapíská. Hráči se snaží ukrýt v prostoru 30 m okolo vedoucího. Vedoucí počítá do 10-ti a potom dvakrát zapíská. Po tomto signálu hráči musí zůstat tam, kde je hvizd zastihl. Vedoucí zůstává na místě a z něho pozoruje. Jakmile uvidí číslo, ukáže ho (má čísla na papíře připravená) a majitel tohoto čísla musí opustit úkryt. Po třech minutách zapíská třikrát a tím oznámí konec hry. Hráči pak postupují cestou dále a hra se opakuje.

 • SUDÁ – LICHÁ

Druh: na pochodu

Místo: kdekoli

Délka: libovolná

Hráči: hromadně 9-11

Pomůcky: 10 kamínků

Každý má v kapse deset kamínků. Za pochodu někdo sáhne do kapsy, nabere několik kamínků, zavřenou dlaň předloží někomu před nos, zeptá se: “Sudá nebo lichá ?” a on odpoví. Pak se ruka otevře a kamínky spočítají. Uhodl-li dotyčný počet, dostane ony kamínky. Neuhodl-li, dá zahajovateli odpovídající počet svých kamínků. Kdo má na konci nejvíce kamínků, vítězí.

 • TAJNÝ KLÍČ

Druh: na pochodu

Místo: příroda

Délka: libovolná

Hráči: hromadně 12-14

Pomůcky:

Vedoucí vyznačí cestu neznámou soustavou značek (šipka doleva znamená “jdi rovně”,…) a to bez klamavých cest. Družinka se snaží na dotyčný systém přijít.

 • TOPOGRAFOVÉ

Druh: na pochodu

Místo: na silnici

Délka: libovolná

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: tužky, papíry, mapa

Každý dostane tužku, papír a úkol. Musí zakreslit na papír všechny význačné body kolem cesty v úseku pěti kilometrů (až do vesnice). Smí použít jen topografické značky. Poslední by měl jít vedoucí s mapou, který bude porovnávat, zda se příliš neliší od skutečnosti. Ve vesnici srovnáme nákresy s mapou. Každý dostane bod za správně zakreslenou značku. Špatně zakreslené či vynechané se nehodnotí.

 • ÚNOS VEDOUCÍHO

Druh: na pochodu

Místo: kdekoli

Délka: 15-30 min

Hráči: jednotlivci, družinky 9-13

Pomůcky:

Vedoucí se pojednou ztratí. Hráči se rozprchnou jej hledat, než dojde na určené místo, což se dozví z dopisu zanechaného na místě “únosu”. Ten, kdo jej najde nejdříve, dostane potvrzení a pak se snaží zmást cestu ostatním.

 • UPRCHLÍK

Druh: na pochodu

Místo: příroda

Délka: libovolná

Hráči: družinka a jeden 11-14

Pomůcky: značkovací hůl

Družina honí uprchlíka, který za sebou pořád zanechává stopu značkovací hole. Může používat lsti, schovat se, nesmí však přerušit onu stopu. Vyhrává ten, kdo ho najde nejdřív.

 • VANDALOVÉ

Druh: na pochodu

Místo: kdekoli

Délka: 30 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: papírové kartičky

Hráči postupují terénem ve velké skupině. Vpředu kráčí vedoucí. Nikdo ho nesmí předejít. Poslední jde rozhodčí, za nímž nikdo nesmí zůstat pozadu. Mezi vedoucím a rozhodčím je nanejvýš 20 m. Během hry není dovoleno scházet z cesty. Každý má u sebe barevný kartónek se svým podpisem. Barevný kartónek představuje smetí, které mají vandalové (děti) nenápadně odhodit. Každý vandal je však také strážcem a pozoruje všechny okolní hráče. Smetí je třeba se zbavit ve lhůtě stanovené na začátku hry. Kdo spatří někoho, jak odhazuje smetí, má právo je zvednout. Za půl hodiny se oddíl zastaví. Kdo odhodil nepozorovaně smetí získává 10 bodů, za každé cizí smetí je 5 bodů. Kdo se svého smetí nezbavil, ztrácí 10 bodů.

 • VLČÍ SMEČKA

Druh: na pochodu

Místo: cesta lemovaná stromy a keři

Délka: libovolná

Hráči: dohromady 8-14

Pomůcky:

Vedoucí (lovec) jde klidně lesem a děti alias vlčí smečka jej tajně pronásledují. Lovec se často otáčí a když někoho uvidí, zvolá jeho jméno a úkryt a dotyčný vypadá ze hry.

 • VŠÍMEJ SI DOBŘE

Druh: na pochodu

Místo: členitá krajina, vesnice

Délka: libovolná

Hráči: hromadně 9-13

Pomůcky:

Během cesty poznávat květiny, zvířata (nebo jen hledat výskyt kostela, sloupu elektrického vedení apod.) Kdo první spatří, získává bod. Popřípadě se občas zastavíme a dáváme hráčům zvídavé otázky. (Jak se jmenovala vesnice, kterou jsme právě prošli?)

 • VŮDCE SLEPCŮ

Druh: na pochodu

Místo: kdekoli

Délka: libovolná

Hráči: skupiny >10

Pomůcky: šátky na oči

Všem členům družstva se zavážou oči. Vidí pouze jeden. Ten musí ostatní provést určitou tratí (přes rybník, les, …) tím, že píská na píšťalku nebo vyluzuje jiné zvuky. Vítězí nejrychlejší družstvo.

 • ZAJIŠTĚNÝ PŘESUN

Druh: na pochodu

Místo: terén

Délka: 50 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Hra je vhodná pro zpestření delšího pochodu nebo přesunu. Hráči se rozdělí do dvou skupin, které postupují rovnoběžně určeným směrem podél silnice, cesty, potoka apod. Vzdálenost mezi družstvy je 100 až 200 m. Každé družstvo má svůj průzkum, zadní zabezpečení a boční hlídku. Každá skupina se snaží co nejlépe pozorovat druhou skupinu. Vítězem se stává skupina, která podá nejpřesnější hlášení o směru pochodu, počtu, hlídkách a vedoucích nepřátelského družstva. Hlášení může být doplněno situačním náčrtem. Před zahájením přesunu družstva se mohou hráči dohodnout na plnění určitých úkolů tak, aby o tom hráči druhého družstva nevěděli. Snaží se zmást nepřítele a znemožnit předání přesného hlášení.

 • ZMIZÍK, BOMBA, A SPOL.

Druh: na pochodu

Místo: relativně suchá cesta

Délka: libovolná

Hráči: dohromady 9-13

Pomůcky:

Jedna osoba (nazvěme ji vyvolavatel) náhle něco zavolá a ostatní pak na to reagují příslušným činem. Osoba oprávněná k vyvolání může být různá, zpravidla to bývá kterýkoliv z vedoucích (a instruktorů) někdy však i kdokoliv z oddílu. Pak je ovšem vhodné omezit počet zvolání jedné osoby (zpravidla na dvě). Hry se liší od sebe tím, co se vyvolává, v našem oddíle se v poslední době hrají všechny hry zároveň, může se zavolat cokoliv a na hráčích je uvědomit si, jak na daný povel reagovat. Volá se číslo, zmizík + číslo, lev + číslo, (v podstatě libovolná šelma + číslo) Na tento povel se vyvolavatel zastaví, zavře oči a začne počítat do vyvolaného čísla, číslo musí být nejméně 3, (zřídka se používá více než 10, většinou se volá 5 nebo 6). Ostatní hráči se rozběhnou a snaží se ukrýt tak, aby je vyvolavatel neviděl. Po napočítání vyvolavatel otevře oči, aniž by se hnul z místa (může se však naklánět a podobně) snaží se zahlédnout co největší počet hráčů. Koho vidí, toho musí značit jménem a přibližně místem. Jeli tam daná osoba , ukáže se, a v tomto kole získává trestný bod (je sežrána lvem, … ). Až už nedokáže více osob nalézt, svolá ostatní a pokračuje se dále. bomba, písečná bouře, vichřice, … Na tento povel všichni (včetně vyvolavatele) zalehnou na místě, kde právě stojí a chrání se před pohromou, to dělají tak dlouho, dokud vyvolavatel usoudí, že se pohroma přehnala. potopa, tekuté písky kobra (a vůbec jakýkoliv jedovatý had) … Na tento povel se všichni (včetně vyvolavatele) snaží dostat na nějaké vyvýšené místo (strom, , pařez, kámen …) tak, aby se nohama nedotýkali země. Tam musí vydržet než vyvolavatel (popř. nějaký vedoucí) usoudí, že nebezpečí pominulo. Kdo to nedokáže získává trestný bod.

 • ZNAČKOVANÁ CESTA

Druh: na pochodu

Místo: v přírodě

Délka: 60 minut

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: 100 papírových čtverečků 2×2 cm

Jeden z vedoucích jde neviděn před skupinou a odhazuje bílé lístečky (tím vlastně značí cestu). Klade je tak, aby byly těžko k naleznutí, ale přesto musí být vidět z cesty. Děti jdou s instruktorem po lístečcích a sbírají je. Kdo má na konci nejvíce lístečků, vítězí. Instruktor přitom působí jako rozhodčí, nikdo jej nesmí předběhnout.

 • HRA SE ŠATNOVÝMI LÍSTKY

Druh: na pochodu

Místo: lesní cesta

Délka: libovolná

Hráči: dohromady

Pomůcky: lístečky

Vedoucí jde při pochodu po lesní cestě vpředu před oddílem a to tak, aby ho hráči neviděli. Cestou schovává v těsné blízkosti u cesty šatnové lístky. Hráči pak lístky hledají a sbírají. Podle čísel poznají, zda některý vynechali, ale nesmějí se pro něj již vracet. Vítězí ten, kdo jich nasbíral nejvíce.
Obměna: Každému hráči či skupince přidělíme jinou barvu lístečků.

 • INDIÁNSKÝ POCHOD

Druh: na pochodu

Místo: všude

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

V rámci pochodu se musíme jak rozhýbat, tak i odpočívat. Proto si sundáme batohy a společně rychlejším tempem projdeme určitý úsek, po chvíli se rozběhneme a opět určitý úsek projdeme.

 • MIMIKRY II.

Druh: na pochodu

Místo: členitý terén

Délka: libovolná

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Vedoucí se cestou znenadání zastaví a zavolá: “Deset!” Družina už ví, co to znamená. Každý se snaží (10 deseti vteřin schovat tak, aby nebyl z cesty vidět. Vedoucí se zatím dívá do oblak a zvolna počítá do deseti. Pak začne pozorně zkoumat terén. Hledá jen očima, své stanoviště neopouští. Koho uvidí a pozná, toho zavolá jménem. Odhaleni hráči dostávali trestný bod. Družina pak pokračuje v pochodu – po několika minutách se vedoucí ozve znovu. Tentokrát vykřikne: “patnáct!” Je to v terénu. kde je o úkryt nouze, proto mají hráči na hledání vhodné schovávačky delší dobu. Po pěti zastávkách vyhodnotíme, kdo má nejméně trestných bodů.

 • POZOROVAČKA

Druh: na pochodu

Místo: dlouhá cesta

Délka: dlouhá

Hráči: dohromady

Pomůcky: zápisníky, tužky

Při pěším přesunu sledují všichni pozorné okolí cesty. Zapisují si, co je zaujalo. Před ostatními však o tom nehovoří, aby své pocity neprozradili. Využijí například času při táboráku večer, kde si tyto zážitky sdělí. Můžete vytvořit i “pochodový film” – čtenou, recitovanou či hranou, ale vždy zábavnou reportáž z celého výletu.

 • STEZKA PAŠERÁKŮ

Druh: na pochodu

Místo: kdekoli

Délka: 30 – 45 min

Hráči: skupina a tři

Pomůcky: tři velké věci

Vedoucí pověří při zastávce na pochodu tři hráče úlohou pašeráků. Každý z nich dostane dva nápadnější předměty (oloupaný prut, polínko, hůl atd.). Potom se vydají na cestu. Zbytek oddílu je sleduje ze vzdálenosti 15-25 kroků a pozoruje každý jejich pohyb. Představují pohraničníky, kteří jsou na stopě podezřelým osobám. Pašeráci zpozorovali, že jsou stopováni a pozorováni a snaží se proto všechny své věci nenápadně odhodit – ne však dál než 5 m od cesty. Pašeráci se mohou při odhazování vzájemně krýt. Hrajeme 30-45 minut nebo dokud nedojdeme ke stanovenému místu. Pašeráci vítězí, když se jim podaří nepozorovaně odhodit alespoň polovinu předmětů.

 • STOPOVAČKA

Druh: na pochodu

Místo: dlouhá, jednotvárná cesta

Délka: dlouhá

Hráči: skupiny

Pomůcky: papíry, tužka

Jeden z vedoucích jde několik minut před skupinou. Cestou zanechává pochodové značky, dopisy s úkoly a jiné stopy. Úkolem celé skupiny je podle těchto značek postupovat a dostat se tak do místa, kde na ně vedoucí bude čekat. Nezapomeneme, že s dětmi musí jít druhý vedoucí. Můžeme se též rozdělit na dvě skupiny, jedna jde vpředu, druhá vzadu.

 • UPRCHLÍK II.

Druh: na pochodu

Místo: cesta

Délka: libovolná

Hráči: dva a zbytek

Pomůcky: stopovací želízka

Dva hráči vyběhnou s desetiminutovým předstihem před oddílem a matou stopu. Mohou se ve svých šlépějích vracet, jít pozpátku, kruhem, křižovat, rozdělit se a zase se k sobě vrátit, užívají všemožné lsti, aby lovce zdržovali nebo dokonce setřásli. Zdaří-li se jim po určenou dobu (30-60 minut) unikat, vyhrávají.

 • ZLATÉ DÍTĚ

Druh: na pochodu

Místo: libovolné

Délka: dlouhá

Hráči: 4 – 6 skupin

Pomůcky:

Jeden hráč v každé skupině je “Zlaté dítě”. Zlaté dítě se vyznačuje tím, že neumí chodit a ostatní ho musí nést. Druhá vlastnost je to, že je velice cenné. Každá družina se snaží dopravit svoje dítě na určené místo, nepřijít o něj a navíc zajmout nějaké cizí Zlaté dítě. Zajmout cizí dítě je velmi jednoduché: Pokud nějaká skupina nese Zlaté dítě a přijde k ní jiná skupina, která je převyšuje počtem (ZD se do počtu nepočítá), Dítě je zajato a jde dále pěšky s útočníky. Jednou zajaté Dítě užnemůže být

Napsat komentář