Na plavidlech

 • BOJ O PRAMICI

Druh: na plavidlech

Voda stojatá

Délka: krátká

Hráči: dvojice 10

Pomůcky: pramice

Hráči v lodi pádlují na opačné strany. Kdo posune loď o 2m ze základní polohy ? Při stočení lodě ze směru se jede znova.

 • GLADIÁTOŘI

Druh: na plavidlech

Voda stojatá

Délka: krátká

Hráči: dvojice 10

Pomůcky: matrace a tyče s měkkou koulí na jednom konci

Hráči (možno i více) si sednou na matrace a vyjedou proti sobě. Přitom bojují tyčemi tak, aby dostali protivníka do vody. Před započetím boje se doporučuje hráče upozornit na pravidla boje.

 • HLEDÁNÍ MIN

Druh: na plavidlech

Voda rybník

Délka: 15-20 min

Hráči: posádky

Pomůcky: lodě, miny

Na březích rybníka schovám miny, kartičky s trojcifernými čísly. Hráči musí miny najít, při nálezu na sebe moc neupozorňovat a zakreslit je do mapy. Kdo přinese kompletní nákres všech polohy všech min, vyhrává.

 • HONIČKA NA LODÍCH

Druh: na plavidlech

Místo: rybník, řeka

Délka: 20 min

Hráči: posádky

Pomůcky: lodě, míč

Hraje se na přesně vymezené ploše. Losem určíme loď, na níž bude míč. Úkolem posádky je vhodit míč do jiné lodě. Jestliže se netrefí, nebo je míč vyražen, musí jej vylovit a házet znovu.

 • LODNÍ HOKEJ

Druh: na plavidlech

Místo: řeka či rybník

Délka: 2×15 min

Hráči: dvě šestičlenné skupiny

Pomůcky: dvě lodě, míč, dvě dvoumetrová prkna

Rozdělíme se do dvou mužstev. Na protilehlých březích řeky, nebo rybníka vytyčíme přístavy v šířce asi 10 metrů. Pak se mužstva rozdělí do lodí a přejedou do svých přístavů. Když rozhodčí vyhodí míč, osádky vyplují. Na každé lodi (kanoi, pramici) klečí na přídi hráč s dvoumetrovým prknem v ruce. Když se loď dostane k míči na dosah, může míč prknem popohnat, odrazit, nebo podebrat a vyhodit do výšky. Obě strany se snaží dopravit míč do přístavu soupeřů. Jak se tam míč dotkne břehu, znamená to branku. Po obdržení branky se lodě útočícího mužstva stáhnou do středu vodní plochy a mužstvo, které branku obdrželo, vyjíždí k útoku ze svého přístaviště.

 • LOVENÍ VELRYB

Druh: na plavidlech

Voda mokrá

Délka: 20 min

Hráči: posádky lodí

Pomůcky: lodě, polínka

Velryby, 30 cm dlouhá polínka rozmístíme na vodní hladinu. Lodě je chytají. Posádka chytne jednu velrybu, odveze ji na břeh a jde chytat znovu. Velryby lze nahradit rybami (korkové uzávěry, dřívka, kousky polystyrenu). V takovémto případě ryby chytá pouze určený člen posádky.

 • NA PIRÁTY

Druh: na plavidlech

Voda písčitý rybník

Délka: 10 min

Hráči: posádky lodí >13

Pomůcky: lodě

Lodě s piráty na sebe útočí. Vyhrává ten, kdo obsadí nebo převrhne více lodí. Loď je obsazena, když na ni vydrží jeden pirát po dobu 10 sekund.

 • NA UPRCHLÍKA

Druh: na plavidlech

Voda písčitý rybník

Délka: krátká

Hráči: posádky lodí >12

Pomůcky: lodě

Jak tajně uprchnou z lodě. Vedoucí tajně určí uprchlíka. Loď jede po vodě a najednou začne uprchlík prchat. Musí do 10 sekund utéct před posádkou lodi. Ta ho může chytit buď na lodi, nebo ve vodě. Nesmí však ztratit kontakt s lodí.

 • NAVLÉKNI KROUŽEK

Druh: na plavidlech

Voda řeka

Délka: krátká

Hráči: posádky lodí >12

Pomůcky: loď, kroužek
Kroužek visí na tenké niťi na stromě, který má své větve nad vodní hladinou. Hráči mají hůlku a úkol napíchnout z lodě kroužek na hůl.

 • POKLAD NA OSTROVĚ

Druh: na plavidlech

Voda s ostrovem

Délka: 20 min

Hráči: posádky lodí 14-16

Pomůcky: lodě, poklad

Posádky jedou někam, kde najdou mapu k pokladu. Jedou si vyzvednou svoji část pokladu a zpět na základnu. Přitom mažou po sobě stopy či vytvářejí falešné pro zmatení nepřítele. Nejrychlejší vyhrává.

 • PŘETAHOVÁNÍ

Druh: na plavidlech

Místo: kdekoli ve vodě

Délka: 30 min

Hráči: posádky

Pomůcky: libovolná plavidla, lano (4-6 m dlouhé), kapesník

Plavidla soutěžících spojíme lanem. Lano označíme značkou (kapesníkem). Na daný povel se posádka plavidla snaží pádlováním nebo bidlováním, či jen za pomocí rukou přetáhnout druhé plavidlo o určenou vzdálenost.

 • PŘETAHOVÁNÍ LODÍ

Druh: na plavidlech

Voda stojatá

Délka: krátká

Hráči: dvě dvojice 10

Pomůcky: dvě lodě

Hráči v lodích pádlují na opačné strany. Lano buď drží jeden hráč nebo je uvázané. Kdo posune lano o 3 m ze základní polohy ?

 • PŘEVÁŽENÍ OHNĚ NA VORU

Druh: na plavidlech

Místo: rybník

Délka: dlouhá

Hráči: min. dvě skupiny

Pomůcky: svíčka a zápalky

Družstva mají za úkol přeplavat s hořící svíčkou určitou vzdálenost (např. zátoku) a to tak, že v průběhu plavby se svíčky ani plavidla (např. voru nebo loďky se svíčkou) nesmí nikdo dotknout. Pohánět plavidlo mohou pouze vlnami a foukáním. Uhasne-li svíčka, mohou ji plavci opět rozsvítit, ale pouze sirkami, které si nesou ve vodě s sebou.

 • VODÁCKÁ ŠTAFETA

Druh: na plavidlech

Voda rybník nebo řeka

Délka: 10 min

Hráči: posádky lodí >12

Pomůcky: lodě, náklad

Hráči udělali zástup. Jedna posádka nasedne, vezme náklad, udělá s ním kolečko kolem kůlu, vrátí se zpět a předá vše dalším v pořadí. Lze též místo pádlování bidlovat (a la gondola).

 • VODNÍ BITVA

Druh: na plavidlech

Místo: rybník

Délka: 45 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: igelitové sáčky

Hráči se rozdělí do družstev a připraví si předem (během vymezené doby) střelivo. Mohou to být drny, igelitové sáčky s vodou, míče, molitanové houby atd. Na povel posádky nastupují na své plavidla a snaží se soupeřící posádky srazit do vody, zahnat na útěk, případně ukořistit vlajku.

 • VODNÍ SOUBOJ

Druh: na plavidlech

Místo: rybník

Délka: 45 min

Hráči: dvě posádky

Pomůcky: dvě lodi

Dvě lodi s osádkami vyplují proti sobě. Na každé z nich je veslař a bojovník. Bojovník je vyzbrojen hrncem nebo jinou nádobou a snaží se nalít do soupeřovy lodi tolik vody, aby se potopila. Je však zakázáno soupeřovu loď držet, dotýkat se jí, nebo ji naklánět či převracet.

 • APORT

Druh: na plavidlech

Místo: rybník

Délka: 10 min.

Hráči: posádky

Pomůcky: míč, lodě, hráči

Vedoucí i posádky jsou na břehu. Vedoucí vhodí do vody míč (klacek, prkénko), vyhrává ten, kdo rychleji skočí do lodě a míč přinese.

 • KLÁNÍ VE VODĚ

Druh: na plavidlech

Místo: rybník

Délka: 5 min

Hráči: dvě posádky

Pomůcky: lodě, dřevce

Správné dřevce vyrobíme takto: Vezmeme bambusovou tyč dlouhou 180 cm a silnou asi 25 mm. Pak uděláme z tvrdého dřeva polokouli v průměru asi 5 cm velkou, z jejího středu bude vyčnívat kolík dlouhý asi 75 mm a silný 19 mm. Kolíček pak vsuneme do špičky bambusové bole. Zajistíme ho provázkem a dvěma tenkými hřebíčky. Hlavici pak obalíme vrstvou vycpávky silnou asi 25 mm a potáhneme ji pevným plátnem, které sešijeme a přivážeme provázkem k bambusové tyči. Pro souboje ve vodě obalíme hlavici nakonec igelitem nebo pogumovaným plátnem. Zůstane pak stále suchá. Hotový dřevec váží asi tři čtvrti kilogramu. Každý bojovník s dřevcem stojí na předním sedadle své pramice. Jeho posádka s ním připádluje k soupeři do dvoumetrové až dvou a půlmetrové vzdálenosti a pak se bojovník snaží soupeře shodit přes palubu. Bodování:
– Když přinutíte soupeře, aby jednu nohu dal ze sedadla 5 bodů.
– Když přinutíte soupeře,3 aby dal obě nohy ze sedadla 10 bodů.
– Když přinutíte soupeře, aby si klekl na jedno koleno 5 bodů.
– Když přinutíte soupeře3 aby si klekl na obě kolena 10 bodů.
– Když soupeř upustí dřevec 10 bodů.
– Když soupeře shodíte přes palubu 25 bodů.
Užívat dřevce jako kyje nebo chytat soupeřův dřevec rukou je proti pravidlům. Rozhodčí může za porušení pravidel strhnout až 25 bodů nebo přiznat vítězství druhému. Hrajete-li na kánoích, bojovník stojí na dně body se dávají jen za ztrátu dřevce nebo za pád přes palubu.

 • LOV NA VELRYBY

Druh: na plavidlech

Místo: rybník

Délka: 15 min

Hráči: dvě posádky

Pomůcky: lodě, velryba, harpuny

Potřebujete:

1. Velrybu nahrubo otesanou z měkkého dřeva. Měla by být asi metr dlouhá a u hlavy 30 cm silná. Může mít tvar ryby, ale postačí i krátká kláda na obou koncích zašpičatělá.
2. Dvě harpuny s patnácticentimetrovou ocelovou špičkou a dřevěnou násadou (asi metr dlouhou). Špičky by měly být ostré, ale ozubce ne. Na každé hlavici má být oko, v němž je upevněno šestimetrové lano silné v průměru asi 5 mm. Na lanu 2 m od špičky harpuny je značka přivázaný hadřík nebo provázek.
3. Dvě lodě s posádkou. Každá posádka je složena z harpunáře, který je současně kapitánem, a z jednoho nebo několika pádlařů, z nichž druhý je lodivodem. Všichni musí být dobří plavci. Průběh hry. Každá loď má svou základnu přístav. Obvykle je to místo na opačném břehu, než jsou soupeři. Jestliže lodě vyjíždějí ze stejného místa, vzniká nebezpečí srážky. Kánoe obsazená rozhodčím zanechá velrybu uprostřed mezi oběma přístavy. Na signál vyrazí lodě ze základny, pluji k velrybě a snaží se ji harpunovat a pak ji přitáhnout do svého přístavu. Když obě posádky zabodnou své harpuny do velryby, přetahují se, dokud se jedna harpuna nevytrhne. Velryba je v přístavu, když se příď lodi, která ji vleče, dotkne své základny; nezáleží na tom, zda je ve velrybě zabodnuta harpuna soupeřů. Velryba je také v přístavu, když se sama dotkne základny a je přitom ve vleku. Vždycky po skončení lovu si obě lodě vymění přístav. Hraje se obyčejně na jednu, tři nebo pět velryb. Body se dávají jen za dopravení velryby do přístavu, ale roodčí může udělit trestné body za porušení pravidel nebo vrátit posádku o jednu nebo více lodních délek. Tuto hru hrajeme někdy na kánoích nebo člunech obsazených jediným hráčem, který představuje harpunáře i posádku. Pravidla. Před harpunováním není dovoleno strkat do velryby harpunou ani pádly a měnit tak její polohu. Harpunovaná velryba smí být protažena na laně pod lodí nebo kolem lodi. Je dovoleno dotknout se rukama druhé lodě, chceme-li tím zabránit srážce, ale jinak je zakázáno dotýkat se druhé lodě, její posádky, harpuny nebo lana, chytat rukou velrybu, dotýkat se ji pádlem nebo veslem, dotýkat se vlastní harpuny zaseknuté do velryby nebo obtáčet velrybu lanem, pokud se lano kolem ní neovinulo náhodou při harpunování samo.
– Je dovoleno uvolnit harpunu soupeřů hodem vlastní harpuny. (Tohle umožňují ozubce.)
– Je dovoleno najet na velrybu lodí.
– Je přísně zakázáno házet harpunu přes jinou loď nebo přes hlasy vlastní posádky.
Při vlečení velryby musí být značka přivázána na laně za bokem lodi aspoň dvoumetrový díl lana by měl být tedy mimo palubu. Je-li mimo palubu menší díl, neznamená to porušení pravidel, ale harpunář musí lano popustit, hned jak rozhodčí nebo druhá posádka zavolá: “Dva metry!” Harpunář smí kdykoli položit harpunu a chopit se pádla nebo vesla, nesmí však předat harpunu nikomu z posádky.
Harpunář musí být na své lodi, když vrhá harpunu. Když se loď převrhne, kánoe rozhodčích pomůže posádce znovu se nalodit.

 • NALÉZÁNÍ

Druh: na plavidlech

Místo: rybník

Délka: 5 min.

Hráči: posádky

Pomůcky:

Z vody se nalézá do lodi v co nejkratším čase pouze přídí, pouze zádí, pouze z boku, jak kdo chce, …

 • OTÁČENÍ

Druh: na plavidlech

Místo: rybník

Délka: 5 min. na posádku

Hráči: posádky

Pomůcky:

Děti se na loď posadí tak, aby s ní mohly otáčet. Dělají se závody buď na počet otáček nebo na čas.

 • SOUTĚŽ DVOJIC

Druh: na plavidlech

Místo: rybník, řeka, kaluž

Délka: max. 5 min na čtveřici

Hráči: čtveřice

Pomůcky: loď

Dvě dvojice sedí v lodi proti sobě a pádluji. Vyhrává ta dvojice, které se podaří popojet. Je možno měřit i čas.

 • TLAČENÍ LODI

Druh: na plavidlech

Místo: rybník

Délka: 15 min.

Hráči: posádky

Pomůcky: lodě

Závodí se tak, že děti plavou a tlačí loď.

 • ZÁVODY PRAMIC

Druh: na plavidlech

Místo: rybník

Délka: 15 min.

Hráči: posádky

Pomůcky: bóje

Organizujeme různým způsobem. Při běžném pádlování používáme tratě krátké (50 – 100 m), střední (100 – 500 m) a dlouhé (500 – 1000 m). Kombinujeme však další možnosti pohánění lodi: holé ruce + kormidlo na 25 m, pouze kormidlo na 50 m, jízda pozpátku, …

Napsat komentář