Honičky

BU – KU – HU

Druh: honička

Místo: kdekoli

Délka: po 5 minutách

Hráči: tři skupiny

Pomůcky:

Hráči se rozdělí na tři skupiny : BU, KU a HU. Pak se rozprchnou a každý se ozývá svým signálem (bu-bu, ku-ku, hu-hu). Zároveň se honí podle cyklického schématu : BU honí KU, KU honí HU, HU honí BU. Chycený hráč se stává členem té skupiny, kterou byl chycen (HU se stává KU, KU se stane BU, BU se může stát HU). V okamžiku, kdy se stane hráč členem jiné skupiny, mění své zvuky za zvuky členů této skupiny a je honěn jejími nepřáteli. Hra se časově omezuje. Po vypršení limitu se hráči ve skupinách spočítají. Vítězí ta skupina, která má nejvíce členů, popřípadě všichni, pokud zbude pouze jedna skupina.

ČÁPI A ŽÁBY

Druh: honička

Místo: louka, tělocvična

Délka: 25 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Hráči se rozdělí na dvě skupiny. V jedné jsou čápi (to jsou ti, kteří stojí na jedné noze a jednou rukou si drží druhou nohu). Ve druhé skupině jsou žáby – ty skáčou jako žabáci po čtyřech. Čápi poskakují po jedné noze a snaží se pochytat v časovém limitu a v ohraničeném území co nejvíce žab. Potom si vymění úlohy.

HONĚNÁ POPOŘADĚ

Druh: honička

Místo: louka

Délka: 1 min. na hráče

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Hráči si rozdají čísla. Babu má každé číslo (tak, jak jdou po sobě) přesně 1 min. Po uplynutí této doby vedoucí pískne na píšťalku a babu má následující číslo. Každý si pamatuje, kolik hráčů během své baby chytil. Kdo jich chytil nejvíce, vyhrává.

HONIČ SAMOTÁŘ

Druh: honička

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dvojice a jeden >8

Pomůcky:

Honič je sám, ostatní utvoří dvojice. Komu dá honič babu, stává se honičem a jeho místo zaujme původní honič.

HONIČKA S DVOJICÍ

Druh: honička

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dohromady a jedna dvojice>8

Pomůcky:

Honiči se drží za ruku a honí. Kdo z nich dá babu jako první, je volný a na jeho místo nastupuje chycený.

HONIČKA S HRADOU

Druh: honička

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dohromady 7

Pomůcky:

Honěný se může zachránit a to
– dotkne-li se nějakého předmětu (dřevěná a železná honička)
– postaví-li se na jednu nohu (čapí honička)
– klekne-li si a hlavu skloní až k zemi (mohamedánská honička)
– chytí-li míč, který mu přihrál některý ze spoluhráčů

HONIČKA V KRUHU

Druh: honička

Místo: louka

Délka: nekonečná

Hráči: 12 – 30 lidí

Pomůcky:

Hráči se rozdělí do dvojic až pětic a postaví se do kruhu tak, že každá skupinka hráčů tvoří úsečku směrem do středu kruhu. Vně stojí dva hráči. Jeden honí a druhý je honěný. Mohou se honit pouze kolem kruhu. Pokud je honěný chycen, obrátí si (okamžitě v daném zlomku sekundy) role. Až to honěného přestane bavit, přiběhne před nějakou řadu hráčů a postaví se dopředu (do kruhu). V tom okamžiku přebírá jeho roli nejzadnější hráč. Takto se hráči postupně vystřídají, pokud je honící nešikovný, honění se vystřídají a on nikoho nechytí. Pokud honěného chytne, musí sám rychle začít utíkat, jinak ho onen může ihned plácnout a vrátit se ke svým rolím.

CHYTANÁ DO KRUHU

Druh: honička

Místo: louka

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci 9-13

Pomůcky:

Tři honiči udělali řetěz a chytají další tím, že kolem nich udělají kruh. Chycení se k nim připojují. Když se řetěz během chytání přetrhne, chycení neplatí.

CHYTANÁ KOLEM KRUHU

Druh: honička

Místo: louka

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci 9-13

Pomůcky:

Hráči utvoří kruh čelem dovnitř a rozpočítají se na první až čtvrté. Vedoucí vyvolá číslo, příslušní hráči vyběhnou z kruhu a ve stanoveném směru se snaží chytit toho před nimi. Chytne-li, dostane bod. Vítězí ten, kdo má nejvíce bodů.

JEDNODUCHÁ HONIČKA

Druh: honička

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dohromady 7

Pomůcky:

Honič pronásleduje ostatní. Komu dá plácnutím babu, ten se stává honičem.

KDO NEMÁ MÍČ

Druh: honička

Místo: louka

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci 9-13

Pomůcky: míče

Na ploše jsou rozprostřeny míče. Probíhá obyčejná honička. Na dané znamení se svede bitva o míče, jichž je o jeden méně než hráčů. Na koho míč nezbude, stává se honičem.

KŮŇ BEZ JEZDCE

Druh: honička

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny 8-11

Pomůcky:

Hráči utvoří koně tak, že se postaví na “všechny čtyři”. Nad nimi pak rozkročmo stojí jejich jezdci. Jeden jezdec je bez koně a jeden kůň bez jezdce. Jezdcův úkol nasednou je znemožňován ostatními jezdci, kteří na volného koně přesedají. Nasedne-li, role koňů a jezdců se vymění.

MYSLIVEC, ŠPAČEK A KOMÁR

Druh: honička

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: tři skupiny 8-11

Pomůcky:

V kruhu sedí 15 hráčů rozdělených na pětice a v rámci pětice rozpočítaných na první až páté. Když vedoucí vyvolá číslo, zvednou se hráči s tímto číslem a počnou se honit. Myslivec chce střelit špačka, špaček má chuť na komára a komár se už těší, jak štípne myslivce. Komu se to podaří nejdříve, získá pro svou družinu bod.

NA HRADNÍHO

Druh: honička

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: skupina a jeden 8-14

Pomůcky:

Hráči utvořili kruh na rozpažení a to čelem dovnitř. Uprostřed stojí nějaký předmět a jeden hráč. Okolní hráči si hází s míčem a najednou jej hodí po předmětu. Prostřední, hradní, musí zabránit tomu, aby předmět spadl. Komu se podaří předmět shodit, vymění si s hradním místo.

NA KRYSY

Druh: honička

Místo: louka

Délka: 15 min

Hráči: skupina a jeden 9-13

Pomůcky:

Tato hra je kabinetní ukázkou toho, jak název a motivace udělá hru pro děti přitažlivější. Z obyčejné honičky se rázem stala jedna z nejžádanějších her. Motivace je prostá: hrací plocha (jistý ohraničitelný úsek louky) představuje kanál a hráči představují krysy. Zpočátku jeden hráč je určen za deratizátora. Vstoupí tedy do kanálu a začne honit krysy. Koho chytí, ten se k němu přidá v honění. Pozor, jelikož jsou krysy nebezpečné, může se v kanále pohybovat pouze dvojice (mimo úvodní část do prvního chyceného) Pokud chytí třetí osobu, musí běhat ve trojici (držet se za ruce). Když již jsou čtyři lovci, utvoří dvě dvojice atd. Hra končí, když je chycena poslední krysa. Krysy pochopitelně nesmějí kanál opustit.

NA LIŠČÍ DOUPĚ

Druh: honička

Místo: sídliště

Délka: 5-10 min

Hráči: jednotlivci 8-12

Pomůcky:

Liška chytá zajatce a odvádí je do svého doupěte. Vlk zajatce zase osvobozuje. Liška může zajmout i vlka. Hra končí, až liška chytne tři zajatce.

NA MÍSTA

Druh: honička

Místo: louka

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci 9-13

Pomůcky:

Na zemi jsou nakresleny kruhy, do nichž se vlezou pouze dva hráči. Jeden je bezprizorní a ten honí. Když někoho plácne, vymění si s ním role. Na povel “na místa” se všichni párují do kruhů. Ten kdo zbude, honí při další hře.

NA MYSLIVCE A POMOCNÍKY

Druh: honička

Místo: porostlý křovinatý terén, les

Délka: 10 min

Hráči: skupina a tři 8-14

Pomůcky:

Na vyznačeném hracím území se pohybuje myslivec a dva pomocníci. Pomocníci nahánějí myslivci ostatní hráče, zvěř, ten je trojím plácnutím loví. Chycení se stávají jeho pomocníky. Je možné si odpočinout venku z území. Není-li však na území již žádná zvěř, musí hráči – zvěř zpět do hry.

NA SOCHY

Druh: honička

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: větší a menší družstvo 12-14

Pomůcky:

Jedna třetina jsou honiči, co honí zbylé dvě třetiny. Kdo dostane babu, udělá sochu. Sochu může vysvobodit její spoluhráč plácnutím.

NA VLKY

Druh: honička

Místo: hřiště

Délka: 50 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

V rozích hřiště vyznačíme čtyři čtverce (ovčince) a uprostřed kruh (vlkovo doupě). Na zahajovací povel začnou ovce přebíhat v určeném směru z ovčince, přičemž se je vlk snaží chytit a zatáhnout do svého doupěte. Chycené ovce se stávají pomocníky vlka. Ovce mohou ohroženým pomáhat, ale jen tehdy, jsou-li některou částí těla v ovčinci. Podaří-li se bránící ovci při přetahování dotknout některou částí těla ovčince, je ovce zachráněna a vlk ji musí pustit.

NA VODNÍKA NA SUCHU

Druh: honička

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: všichni a jeden <11

Pomůcky:

V kruhu je vodník a kolem kruhu děti. Děti běhají do kruhu a vodník je chytá. Chycení sedí uprostřed kruhu a čekají na vysvobození. Vysvoboditel musí přiběhnout a plácnout sedící. Pak je nutno zase rychle utíkat, aby je vodník zase nechytl.

PRDELAČKA

Druh: honička

Místo: místnost

Délka: 2 – 20 min.

Hráči: 5 – 30

Pomůcky:

Jedná se o honičku – je určen hráč, který hru zahajuje. Jakmile se mu podaří někoho dotknout zadkem, předává mu babu a pokud nebyl první, tak vypadá (protože ho předtím chytili). Hráč musí doběhnout k někomu, dostatečně rychle se otočit a “nakopnout” ho svým zadkem (kamkoliv).

STÍHAČKY

Druh: honička

Místo: louka, hřiště

Délka: 10-15 min

Hráči: jednotlivci 9-13

Pomůcky:

V kruhu o průměru 20m jsou očíslovaní hráči a vyvolávač. Ten vyvolá číslo. Příslušný hráč se musí nejdříve dotknout vyvolávače a pak chytat hráče, co jsou ještě v kruhu. Chycení nebo honič, který nikoho nechytl, dostávají trestný bod.

ŠKATULE, ŠKATULE, HÝBEJTE SE

Druh: honička

Místo: louka, hřiště, les

Délka: 10 min

Hráči: dohromady 8-14

Pomůcky:

Několik stromů, kamenů apod. značí mety. U každé mety stojí hráč. Hráči volně přebíhají a mění si místa. Uprostřed pole je jeden hráč bez místa, který chce obsadit metu právě přebíhajícího hráče. Nestřídají-li se hráči, zvolá střední: “Škatule, škatule, hýbejte se !” a všichni musí přebíhat.

VESELÁ HONIČKA

Druh: honička

Místo: louka

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci 9-13

Pomůcky:

Honič rozdává babu plesknutím a plesknutý se musí za ono místo držet. Dostane-li babu po třetí, musí honit, protože nemá tři ruce. Baba se nesmí dávat dvakrát za sebou.

VŠICHNI PROTI VŠEM

Druh: honička

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dohromady >8

Pomůcky: míč

Mezi rozptýlené hráče vhodíme míč. Kdo se míče zmocní, stává se honičem a vybíjí ostatní. Vybití jsou vyřazeni. Pokud se netrefí, vypadá také a honičem se stává ten, kdo se míče zmocní jako první. Vítězí ten, kdo zůstane na hřišti sám.

ŽLUTÍ A ČERNÍ

Druh: honička

Místo: louka

Délka: 40 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: prkénko (na jedné straně černé a na druhé žluté)

Hráči se rozdělí do dvou družstev a seřadí se jeden a půl metru od vyznačené čáry, čelem proti sobě. Vedoucí hry, který stojí mezi oběma družstvy, vyhodí do vzduchu prkénko. Padne-li černou stranou nahoru, pronásleduje družstvo černých. Žlutí se obrátí a běží ke stanovené metě vzdálené asi 20 metrů. Jestliže je některý z nich dostižen dříve, než dosáhne mety některý z černých, připočítává se jeho družstvu 1 trestný bod. Vedoucí hry po skončení běhu sečte trestné body, zapíše je a hra pokračuje. Hraje se do určitého počtu bodů nebo na čas.

CYKLICKÁ HONĚNÁ

Druh: honička

Místo: kdekoli

Délka: 5-10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: cedulky

Každý hráč dostane cedulku se jménem jednoho hráče, kterého bude honit. Cedulky nemůžeme rozdat náhodně (bohužel), ale tak aby nám vznikl jeden velký cyklus. Když hráč chytne toho koho má honit, vezme si od něj cedulku toho, koho ulovený právě honil. Chycený odchází na hřbitov (vyhrazené místo) a lovec loví dál (novou oběť). Tak hrajeme tak dlouho dokud nezbudou dva, kteří se honí navzájem. Vítězem se stává buď ten kdo zbude na konec, nebo ten kdo ulovil nejvíce lidí (záleží na organizátorovi, osobně doporučuji druhou variantu).

ČERTOVA HONIČKA

Druh: honička

Místo: rovné místo

Délka: 10 min

Hráči: všichni a jeden

Pomůcky: ocasy

Je to vlastně normální honěná, jen ten, který honí je čert a proto má i ocas (kus provazu). Ten, kdo čertovi přišlápne ocas k zemi, si s ním vymění místo.

HONIČKA S HRADOU II.

Druh: honička

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Honěný se může zachránit a to
– lehne-li na záda a zvedne-li nohy, ruce i hlavu do výšky (želví honička)
– pověsí-li se na něco (větev stromu, zábradlí atd.) tak, aby se jeho nohy nedotýkaly země (opičí honička)

HONIČKA V KRUHU II.

Druh: honička

Místo: louka

Délka: nekonečná

Hráči: 12 – 30 lidí

Pomůcky:

Hráči jsou rozděleni do dvojic. Hráči ve dvojici si stoupnou za sebe, dvojice vytvoří kruh čelem prvního ven. Druzí uchopí kolem pasu první. Vně se honí dva hráči. Je-li honěný chycen, role se obrací. Stoupne-li si honěný před nějakou dvojici, jeho roli přebírá zadní hráč. Tomuto aktu však brání druzí, kteří natáčejí první tak, aby se pronásledovaný hráč před ně nemohl postavit.

HONIČKA VE DVOJICÍCH

Druh: honička

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Hráči rozdělení do dvojic se postaví do kruhu. Každá dvojice se spojí za předloktí vnitřních paží, vnější paže dá v bok. Jednotlivé páry by od sebe měly být aspoň metr. Pak vybereme dva hráče. Jeden z nich začne honit druhého. Pronásledovaný se může zavěsit do volné paže kteréhokoli hráče v kruhu. V tom okamžiku je z dvojice trojice. Ten, kdo stojí na opačném křídle, se musí pustit a dát na útěk.

KRÁLÍK V DUTÉM STROMĚ

Druh: honička

Místo: louka, hřiště

Délka: nekonečná

Hráči: několik trojic a jeden

Pomůcky:

Hráči se rozestaví do skupinek po třech a položí si ruce vzájemně na ramena. Každá skupinka vytvoří kroužek, který představuje dutý strom. V každém stromě je hráč, který vystupuje v roli králíka. Při hře má být o jednoho králíka víc, než je stromů. Jednomu z hráčů také svěříme úlohu psa. Pes honí přebývajícího králíka, který se může uchýlit do libovolného stromu. Dovnitř se vbíhá a ven vybíhá pod pažemi hráčů tvořících strom. Králík, který je uvnitř, musí běžet k jinému stromu. Kdykoli pes chytí králíka, vymění si úlohy, pes se stane králíkem a králík psem. Jestliže se někde uprázdní strom, pes se do něho může uchýlit a stane se tak králíkem a přebývající králík musí převzít úlohu psa.

KŘÍŽENÍ DRÁHY

Druh: honička

Místo: rovné místo

Délka: 10 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Jeden z hráčů je honičem. Honič počítá do tří a ostatní se zatím od něho vzdalují. Pak začne pronásledovat spoluhráče a snaží se jim dát babu. Jestliže však zkříží jiný hráč dráhu mezi honičem a pronásledovaným, musí honič začít honit toho, kdo zkřížil dráhu. Tento hráč poskytuje pomoc spoluhráči, ale vydává se v nebezpečí, že sám bude chycen.

LOVECKÁ

Druh: honička

Místo: ne příliš velké hřiště

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Hřiště rozdělíme na dvě poloviny. Na dané znamení vbíhají hráči z jednoho družstva na území protivníkovo a honí hráče druhého družstva. Jakmile dají někomu babu, zakřičí “zásah”. V tom případě musí hráč přejít do druhého družstva. Vítězi družstvo, které má po třech minutách více hráčů. Hru můžeme ztížit tak, že hráči, který vnikl na nepřátelské území a honí vyhlédnutou “oběť”, může dát jiný hráč rovněž babu a zvolat: “zásah”.

LOVENÍ RYB

Druh: honička

Místo: louka, hřiště

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Je to velmi namáhavá hra a dává příležitost k intenzivnímu pohybu. Na obou koncích hřiště vyryjeme čáru. Za tuto čáru se postaví dvě stejně početné skupiny hráčů, jedna na jedné, druhá na druhé straně. Příslušníci jedné skupiny se vezmou za ruce a vytvoří tak rybářskou síť. Hráči z druhé skupiny představují ryby. Na dané znamení začnou obě skupiny postupovat do středu herní plochy, která představuje vodní tok. Ryby mají přeplavat k druhému břehu a nedát se chytit do sítě. To znamená, že se budou snažit proklouznout kolem obou konců sítě. Síť má obklopit nebo zatáhnout každou chycenou rybu. Chycená ryba se nesmí pokoušet roztrhnout spojené ruce, které tvoří síť, může uniknout jen na jediném otevřeném místě, kde se stýkají oba konce sítě. Jestliže se někde síť protrhne hráči se pustí, ryby tudy mohou uniknout a hráči pak jdou zpátky ke svým stanoveným metání a hra začíná úplně znovu. Chycené ryby jsou vyřazeny až do konce hry. Po skončení jednoho “zátahu” si obě strany vymění úlohy. Ryby, které nebyly chyceny,vou síť a ti, kteří předtím představovali sít a přešli na opačnou stranu, představují teď ryby. Obě strany tak střídavě mění svá místa i role, až je celá jedna skupina pochytána. Při velkém počtu hráčů vytvoříme raději dvě malé sítě než jednu velkou, ryby pak mají lepši možnost úniku a hra dostane větší spád.

MEDVĚD A LOVEC

Druh: honička

Místo: louka, hřiště

Délka: 5 min

Hráči: dva a zbytek

Pomůcky:

Pro hru je potřeba aspoň jedenáct hráčů. Jeden převezme úlohu medvěda, druhý úlohu lovce. Ostatní představují stromy (můžeme zde použít seznamu stromů, každý hráč si vybere jiné jméno), postaví se do řad a chytnou se za ruce; uličky mezi řadami představují lesní stezky. Medvěd se rozběhne lesem a lovec ho začne pronásledovat. Jakmile zazní indiánský bubínek, hráči stromy se pustí, udělají vpravo v bok a znovu se chytí za ruce. Lovec a medvěd zjistí, že lesní stezky změnily směr. Nesmějí roztrhnout spojené ruce ani pod nimi podlézat. Čas od času se ozve bubínek a oznamuje vždy změnu postavení. Když dostane medvěd babu, vybere některý strom, ten se pak stane lovcem a lovec se stane medvědem. Hru můžeme obměnit tak, že stanovíme dva medvědy a jednoho lovce to záleží na početnosti skupiny.

MRAZÍK

Druh: honička

Místo: rovné místo

Délka: 10 min

Hráči: všichni a jeden

Pomůcky:

Jeden honí všechny ostatní. Koho plácne, dostal “babu” , “zmrzl” a nesmí se hýbat. Vysvobozen je tehdy, podlezeli mu někdo mezi nohama. Poslední “nezmrzlý” vítězí a stává se mrazíkem.

NA HONĚNOU S PÁSKAMI

Druh: honička

Místo: rovné místo

Délka: 10 min

Hráči: tři skupiny

Pomůcky:

Nejdříve honí družstvo A. To se musí zřetelně označit kapesníky nebo páskami. Jeho úkolem je chytat hráče ostatních družstev. Jestliže některý hráč dostal “babu” od protivníka, tj. od pionýra z družstva, které honí, musí udělat dřep a zůstat v něm až do vykoupení, tj. dokud nedostane babu od volně se pohybujících dětí druhého nebo třetího družstva. Hra skončí tehdy, když se družstvu” číslo jedna podaří všechny děti z družstva druhého a třetího přimět ke dřepu. potom se úlohy změní. Hráči družstva číslo dvě se stávají honiči a družstva číslo jedna a tři pobíhají. Vyhraje to družstvo, které potřebovalo nejméně času, aby všem dětem dalo babu.

NA JESTŘÁBA

Druh: běhací

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Jeden z hráčů je jestřáb, ostatní jsou holubi. Organizátor hry se postaví stranou a zavolá “Holubi, do pole!” Holubi se rozprchnou a jestřáb je honí. Když zavolá organizátor hry: “Domů”, sbíhají se holubi k organizátorovi hry do holubníku (prostor, který je na hřišti vyznačen). Koho jestřáb chytne, než doběhne do holubníku, stává se jestřábem.

PROLÉZANÁ

Druh: honička

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: skupina a dva

Pomůcky:

Hráči se postaví do kruhu (pokud možno velkého) a rozkročí se, určí se dva hráči, kteří se postaví doprostřed. Jeden bude honit druhého. Honěný se může zachránit pouze tak, že proleze někomu mezi nohama. Ten, pod kým prolezl začne honit člověka uprostřed a volné místo zaplní prolezlý člověk. Kdyby se náhodou stalo, že ten člověk uprostřed bude chycen, prohodí se role hráčů uprostřed. Honič začne utíkat a honěný ho honí. Hraje se do prvního hodně pokopaného. Z bezpečnostních důvodů je lépe hrát ji na měkkém podkladu, třeba na měkkém blátě, či čerstvě zoraném poli. Dobrý je též sníh, ale dost prokluzuje.

PTÁČEK HLEDÁ STROM

Druh: honička

Místo: les

Délka: 10 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Každému hráči přidělíme jméno některého ptáka a postavíme ho k určitému stromu. Když se pak nedívá jestřáb, který ptáky pronásleduje, vyměňují si navzájem místa. A jestřáb se snaží ptáky chytit. Chycený ptáček se stává jestřábem. Hráči, kteří představují ptáčky, napodobí před výměnou místa hlas “svého” ptáka. Vrána zakráká, sojka vydá skřek, holub zacuká, sýkorka zatípá atd. Ptačí hlas nahradí obvyklou průpovídku: “Škatule, škatule, hejbejte se!”

PTÁČNÍK

Druh: honička

Místo: rovné

Délka: 5 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Na jedné straně hřiště nebo místnosti vyznačíme dva protilehlé rohy; první bude představovat ptačí hnízdo, druhý klec. Pak vybereme ptačí matku, která se postaví do hnízda. Další dva hráči se stanou ptáčníky a stoupnou si doprostřed mezi hnízdo a klec. Zbývající hráči stojí za čárou na vzdálenějším konci hřiště tomu místu říkáme “les”. Každý z těchto hráčů dostane jméno některého ptáka. Vždy několik hráčů má stejné jméno, ale všichni (např. drozdi nebo žluvy) nesměji vylétat ze stejného místa. Vedoucí vyvolá jméno jednoho ptáka a na toto znamení všichni hráči, kteří dostali toto jméno, utíkají z lesa do hnízda a ptáčnici se je snaží chytit. Když ptáčník některého ptáka chytí, dá ho do klece; pták, který doběhne do hnízda k ptačí mámě, je před ptáčníky v bezpečí. Poraďte hráčům, aby před ptáčníky kličkovali a neutíkali k hnízdu přímo, hra pak bude zajímavější. V jaké vzdálenosti od hnízda mají ptáčníci stát, stanovíte po určitých zkušenostech, neměli by být příliš blízko, aby nemohli ptáky snadno chytat.

RYBÁŘI A RYBKY

Druh: honička

Místo: rovné

Délka: 10 min

Hráči: skupina a dva

Pomůcky:

Na dvou stranách hřiště proti sobě se nakreslí obrysy “domů”. Hřiště ohraničíme bočními čarami. Hráči si mezi sebou vyberou dva “rybáře”. Ostatní jsou “rybky”. Postaví se na jednu čáru domu. Rybáři se uchopí za ruce a postaví se doprostřed hřiště, čelem k rybkám. Na povel rybářů: “Rybičky, rybičky, rybáři jedou!” rybky vybíhají (přeplouvají) přes hřiště do druhého domu, to znamená z jednoho břehu na druhý. Rybáři přitom loví ryby, snaží se je uzavřít do kruhu mezi své ruce. Chycení se staví mezi rybáře, uchopí se s nimi za ruce a tak vytvoří “síť”. Pak dají rybáři opět povel a všechny rybky znova přebíhají na protější stranu. Ryby mohou vyklouznout do té doby, dokud se kruh neuzavře. Násilím se dostat ven z kruhu není dovoleno. Chycené rybky se znovu přidávají k síti. Její rozměry se tak stále zvětšují. Hra končí, jsou-li všechny rybky chyceny. Jestliže se síť během hry roztrhne (to znamená, že se hráči pustí), tak se rybky chycené v posledním zátahu dostanou na svobodu. Hráče, kteří vyběhnou z hřiště, poklááme za chycené.

STÍNOVÁ HONIČKA

Druh: honička

Místo: rovné

Délka: 10 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Kdo má babu, snaží se stoupnout nebo skočit na stín některého z hráčů; když se mu to podaří, vykřikne jeho jméno. Jmenovaný hráč pak honí. Vedoucí musí dohlížet na to, aby se hráči odvažovali na volné prostranství, kde se stíny zřetelně rýsují, a nenakupili se na jedné straně hřiště, kde by honič neměl ke stínům přístup.

ŽÁBY A ČÁP

Druh: honička

Místo: louka, hřiště

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Ve velkém kruhu (rybníku) se shromáždí žáby, které vybíhají ven na břeh a tam se je snaží chytit čáp. Žáby se zachraňují rychlým únikem do rybníka. Kdo je chycen, vystřídá čápa.
Obměna: Kolem rybníka je hráz a za hrází další rybník. Žáby se snaží přebíhat z rybníka do rybníka. Na hrázi je čápi chytají.

Napsat komentář