Házecí

LETÍCÍ ŠÍP

Druh: se vším možným

Místo: louka

Délka: do 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: luky a šípy

Při této hře vystřelí jeden hráč do volné louky šíp. Potom všichni ostatní pošlou za jeho šípem svůj a snaží se, aby k němu dopadl co nejblíže.

LOV

Druh: se vším možným

Místo: křoví či les

Délka: 3 min na hráče

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: luk, šípy a terče

V přesně ohraničeném prostoru postaví vedoucí pět terčů na obvod kruhu o poloměru 15 m, které budou představovat zvířata. Terče musí být co možná nejméně viditelné. Lovec se zavede do středu loviště se zavázanýma očima. Má při sobě 5 šípů. Ve středu mu sejme vedoucí šátek z očí a on musí nalézt, aniž by se pohyboval z místa, ukrytá zvířata a střelit na ně. Po 3 minutách musí kruh opustit. Za objevení terče se počítá 1 bod, za umístěnou střelu body 3.

O ŠÍPY

Druh: se vším možným

Místo: louka

Délka: do 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: šípy

Rozlosujte pořadí, v němž se budou hráči střídat. Potom první hráč hodí od čáry do louky jeden šíp tak, aby se nezabodl, ale zůstal ležet na zemi. Ostatní hráči se postupně snaží hodit svůj šíp tak, aby zůstal ležet na šípu prvního hráče. Komu se to podaří, získá šíp prvního hráče jako trofej. Hráč, který hází jako další hodí do louky nový šíp, který zůstane ležet na zemi jako cíl.

PLÍŽENÁ K LOVCI

Druh: se vším možným

Místo: vyvýšené

Délka: do 15 min

Hráči: jednotlivci a jeden

Pomůcky: luk

Na vyvýšeném místě stojí lovec s lukem (bez šípů). Ostatní hráči se rozejdou. Jejich úkolem je přiblížit se k lovci, aniž je zasáhne šípem. Mohou se tedy plížit, po případě přeběhnout volné prostranství tak rychle, aby lovec neměl čas se obrátit směrem ke hráči, napnout luk, namířit a spustit. Vedle lovce stojí rozhodčí, který rozhoduje, kdo byl zastřelen. Mrtvoly zůstanou ležet na místě a vypadají z další hry.

PROSTŘEL KRUH

Druh: se vším možným

Místo: louka

Délka: do 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: luk, šípy, terč a kruhová obruč

Lukostřelec musí zasáhnout terč a prostřelit přitom kruhovou obruč, jež je upevněna ve dvou pětinách vzdálenosti. Střelcovo místo je libovolné, pevná je jen vzdálenost terče od obruče.

STRÁŽCE KUŽELKY

Druh: se vším možným

Místo: louka

Délka: do 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: kuželka, hole

Na louce se vyznačí hřiště. Každý hráč má metrovou hůlku (pálku). Kdo prohraje losování, ujme se role strážce, postaví 10 kroků před ostatní hráče jednu kuželku (tenké polínko) a ustoupí stranou. Hráči pak jeden po druhém házejí po kuželce svou pálkou. Kdykoli je kuželka poražena, musí ji strážce znovu postavit a hráč získává jeden bod. Všechny pálky zůstávají ležet tam, kam dopadly. Když hodí hůlku poslední hráč, strážce zvedne kuželku a hodí ji z toho místa, kde byla, po některé pálce. Jestliže ji zasáhne, vymění si s jejím majitelem místa. Netrefí-li, zůstává strážcem i v druhém kole.

STŘELBA DO BALÓNKU

Druh: se vším možným

Místo: kdekoli vhodně

Délka: do 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: balónek, luk a šípy

Balónek naplněný plynem lehčím než vzduch upevníme na 10m dlouhou nit a přivážeme na kolík zatlučený do země. Hráči opatření lukem a šípy se snaží ze vzdálenosti 15m od kolíku balónek sestřelit.

STŘELBA NA KRUH

Druh: se vším možným

Místo: louka

Délka: do 15 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: kruh, luky a šípy

Zavěste na spodní větev osamělého stromu kruh (ráfek z kola). Výhodné je, začíná-li za tímto kruhem svah (nemusíte běhat pro šípy příliš daleko). Hráči střílejí postupně jeden za druhým z luku a snaží se, aby jejich šíp prolétl kruhem. V prvním kole se střílí z 5m, v dalších ze vzdálenosti poněkud větší.

STŘELBA NA ŠÍPY

Druh: se vším možným

Místo: louka

Délka: do 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: luky a šípy

Na louce se vyznačí malý kroužek (15 – 30 cm v průměru) a každý hráč do něj svisle zapíchne svůj šíp. Potom se hráči rozstřelují – bojují o pořadí, v němž budou na šípy střílet. Zpravidla položí v určité vzdálenosti kámen a kdo k němu dostřelí nejblíže, je první, komu se šíp zapíchne od kamene nejdál, nastupuje jako poslední. Pak začne hlavní část hry. Hráči střílí jeden po druhém lukem z 10 m na šípy v kroužku. Kdo některý z nich porazí, získává jej do vlastnictví.

STŘELECKÁ ŠTAFETA

Druh: se vším možným

Místo: louka

Délka: do 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: terče, luky a šípy

Družstva stojí v řadách 30m před svým terčem. 15m od terče je jasně vyznačena čára, kde má každá družina připraven luk a tolik šípů, aby si mohl každý člen družstva třikrát střelit. Na dané znamení vyběhne první, z čáry vystřelí tři šípy do terče a běží zpět, kde se dotkne dalšího, který pokračuje. Vyhrává družina, která má nejvíce zásahů a která se nejdříve vystřídá.

ŽABÍ ZÁPASY

Druh: se vším možným

Místo: louka

Délka: do 10 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: tyče

Hráči poskakují v dřepu, v podkolení má každý napříč tyč, kterou si drží zespodu v loktech, a ruce sepjaty vpředu pod koleny na holeni. Vzájemným nárazem těla hledí druh druha srazit. Komu se to podaří, vyhrál. Tyče nesmí po stranách daleko vyčnívat.

BINEC

Druh: házení vším možným

Místo: tělocvična

Délka: 5 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: 200 papírků

Zmuchláme asi 200 papírků na malé kuličky. Uprostřed tělocvičny napneme síť ve výšce 1,5 m (stačí provaz). Každé družstvo dostane na svoji polovinu hřiště polovinu kuliček. Po zahájení hry se každé družstvo snaží “vyčistit” svoji hrací plochu. A jak? Všechny kuličky se snaží naházet na polovinu soupeře, házet se smí samozřejmě pouze nad sítí. Hází se přesně pět minut. Po závěrečném povelu všichni přestanou házet, počká se až dopadnou kuličky ve vzduchu a spočítá se kolik kuliček je na které polovině. Vítězí družstvo, které má na své polovině méně kuliček (doporučuji počítat toleranci 3,141%).

BITVA PAPÍROVÝMI MÍČKY

Druh: házení vším možným

Místo: hřiště

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Hraje se na menším obdélníku, který si rozdělíte na dvě stejné části. Hráči utvoří dvě stejně početné skupiny (3 až
20 hráčů na každé straně) a každá skupina obsadí jednu půlku hřiště. Na povel začnou na sebe pálit papírovými
koulemi, které si hráči udělají doma ze starých novin (tyto “střely” sešněrujte motouzem, aby dlouho vydržely).
Hráči se střelám uhýbají a kdo je zasažen, musí odejít z půle ven a nehraje dál. Strana s posledním hráčem na
hřišti vítězí.

BOJ O VYSÍLAČE

Druh: házení koulemi

Místo: členitý terén, les

Délka: 30-60 min

Hráči: čtyři družstva

Pomůcky: 6 vysílaček, sirky, koule

Příprava: do území umístíme 5 vysílačů. Vysílač má 3 části: strom (ten nestavíme, ale využijeme přírody) papírovou ceduli se jménem vysílače a vysílacím kanálem a vysílačka.Je nutné, aby každý vysílač měl přidělený jiný kanál. Hráče rozdělíme do 4 družstev (lze změnit, ale je důležité, aby počet družstev a vysílačů nebyl shodný). Každý hráč dostane na počátku 3 sirky (životy) a každé družstvo přidělený počet koulí.
Hra: soubojový systém zřejmý – kdo je zasažen, přichází o život a musí zlomit sirku, kdo již nemá sirky, zvedne ruku a jde si za šéfem hry pro nový život (dostane již jen jeden). Přibližně každých 5 min. šéf hry obvolá postupně všechny vysílače a připíše vždy družstvu, které se mu z daného vysílače ozve bod. Vítězí družstvo s největším počtem bodů.
Lze hrát i bez vysílaček. Pak je potřeba jeden rozhodčí navíc, který každých 5 min obejde všechny stanoviště a zjistí, kdo je zrovna kontroluje.

DOSTAVNÍK

Druh: házení koulemi

Místo: členitý terén, les

Délka: 4 x 5-10 min

Hráči: dvě družstva

Pomůcky: koule, dostavník

Stručný návod na výrobu koulí: noviny zalijte vodou, pořádně zamíchejte, uplácejte kuličku a nechejte uschnout. Hrají proti sobě 2 družstva: indiáni a pošťáci. Úkolem pošťáků je projet s dostavníkem (ideální dostavník jsou kolečka nebo dvoukolák) určenou trať. Úkol indiánů je zabránit jim v tom. Na počátku hry se pošťáci připraví na startovní místo a indiáni se rozmístí v terénu (doporučuje se někde blízko trati). Kdo je trefen koulí, je mrtev a odchází na určené místo. Pokud se indiáni zmocní dostavníku, mohou ho odvléct někam pryč. Pokud se nepodaří pošťákům dovést dostavník do určitého časového limitu (5-10 minut), prohráli. Družstva si střídají role.

HÁZENÍ NA MEDVĚDA

Druh: házení vším možným

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: oštěpy, medvěd

Z jasanových prutů zhotovíme oštěpy a opatříme je kovovými špičkami. Mají být asi 150 cm dlouhé. Padesát centimetrů od hořejšího konce k ním přivážeme chomáč barevné viny. Podle něho poznáme, komu oštěp patří, a oštěp bude navíc lépe létat. Maketa medvěda má měřit od ocasu k čumáku asi půl druhého metru. Vyrobíme ji z pytloviny, sena a z prkenné kostry. Medvěda zavěsíme na šestimetrové lano tak, aby se nedotýkal země. Medvědář drží druhý konec provazu a tahá za něj, takže medvěd běhá sem a tam jako živý, vyskakuje a zase padá dolů podle medvědářova přání. Když je u provazu chytrý člověk, hra bývá mnohem napínavější. Medvěd by neměl vyskakovat, když má v těle zapíchnutý oštěp; je to nebezpečné pro diváky a oštěp se při tom snadno zlomí. Čára, odkud se hází, je vzdálena asi 6 metrů od medvědova stanoviště (většina hráčů se s oštěpem rozbíhá). Před touto čárou nesmí nikdo stát. Medvěd je označen na obou stranách dvěma kruhy, jedním větším a jedním menším. Menší kruh je uvnitř většího. Zásahu mimo prostor většino kruhu říkáme “škrábnutí'” a počítáme za něj 2 body. Zásahu do mezikruží říkáme “poranění” a počítáme za něj 5 bodů. Zásahu malého kruhu říkáme “rána do srdce” a počítáme za něj 10 bodů a hra tím končí. Když se oštěp od cíle odrazí, nepovažujeme to za zásah. Když se oštěp v medvědovi udrží (třeba ve svislé poloze) aspoň na několik vteřin, přiznáváme za hod plný počet bodů. Když oštěp prolétne medvědovi tělem a na každé straně to znamená jiný počet bodů, přiznáme za tento hod vyšší počet bodů. Když oštěp zasáhne obvod kruhu, přiznáme za hod vyšší počet bodů. Když v průběhu jednoho lovu kterýkoli hráč získá 20 bodů a při tom není vůbec zasaženo medvědovo srdce, medvěd unikl a lov na medvěda začíná znovu. Jedna hra se obvykle skládá ze tři lovů. Když je zasaženo medvědovo srdce, nesmí být hozen už žádný další oštěp. Medvěd je už považován za mrtvého. Kdo medvěda zabije, má v příštím lovu právo prvního hodu. Pak se ostatní hráči pravidelně střídají. Lov na medvěda se nejlépe hraje ve dvou, ve třech nebo ve čtyřech. Vítězí ten, kdo má nejvíc bodů. Zabije-li někdo všechny tři medvědy, může ještě hru prohrát (nemusí tím dosáhnout nejvyššího počtu bodů.).

LUKOSTŘELECKÝ GOLF

Druh: házení vším možným

Místo: les

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: terče, luky, šípy

Terče vyrobíme bud z plátna, nebo z lepenky. Představují zvířata a ptáky, například králíka, vlka, medvěda atd. Tyto terče umístíme v lese v určitých nástupech. Pak vyjde na lov jeden chlapec s lukem a toulcem plným šípů. Kdo bude mít nejmenší počet trestných bodů, vítězí. První zvíře je dobře vidět a lovec po něm může vystřelit dva šípy. Pokaždé musí střílet z toho místa, kde dopadl předcházející šíp, a za každou střelu dostává 1 trestný bod. Od prvního zvířete je vidět na druhé; a lovec ho má zasáhnout stejně jako předcházející zvíře. Jak postupuje dál, naráží na stále nebezpečnější zvířata, až přijde k poslednímu. Je to medvěd grizzly a toho musí zabít z velké dálky. Při troše vynalézavosti je z toho velice zábavná hra. Při vytyčování trasy by měl někdo projít terén s lukem a přezkoušet, z jaké vzdálenosti by se mělo střílet a jak zvířata umístit. Hru můžeme ztížit tím, že zvířeti nakreslíme na boku kroužek zásah tohoto kroužku znamená smrtelné zranění. Dřív než smí lovec zamířit na další terč, musí předcházející zvíře skutečně ulovit.

MĚSTSKÉ GANGY

Druh: házení koulemi

Místo: členitý terén, les

Délka: 15-30 min

Hráči: 3-5 družstev

Pomůcky: koule, vlajky

Doporučuje se hrát v ne příliš přehledném území s hodně úkryty a strategickými body (např. stanový tábor). Ideální (dle mého názoru) je počet družstev 4. Každé družstvo má svoji vlajku umístěnou na určeném místě. Hraje se po předem určenou dobu a vítězí družstvo, které má po uplynutí této doby nejvíce vlajek. Pravidla boje jsou jednoduchá: kdo je zasažen, je mrtev, položí všechny koule, které má na místo a odchází na určené místo. Vlajka se krade tak, že se vezme a odnese k vlastní vlajce. Je nepřípustné, aby někdo utíkal s vlajkou někam “pryč”. Při větším (než 2) počtu družstev většinou vznikají nepříliš stálé koalice, což činí hru zajímavější.

ŠIŠKA

Druh: házení vším možným

Místo: smrkový les

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: šišky

Přestávek využijeme k soutěžím v hodu šišek na určený cíl (strom, pařez) nebo do ohraničeného prostoru. Soutěžíme po družinách.

Z KOLÍČKU NA KOLÍČEK

Druh: házení vším možným

Místo: louka, hřiště

Délka: 20 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: 10 kolíků a 12 kroužků

Pro hru si z překližky vyřežeme 12 kroužků a zhotovíme deset kolíků. Na každém kolíku ve vzdálenosti 15 cm od jeho konce uděláme barvou jasně viditelný kroužek. Na hřišti vyznačíme dvě souběžné dráhy, vzdálené od sebe 8 kroků. Dráhy rozdělíme na úseky po 10 krocích a každý úsek označíme kolíčkem, který zarazíme do země až po barevný kroužek. Vzdálenost mezi oběma sousedními kolíky rozdělíme čarou na poloviny. Ve vzdálenosti 5 kroků od obou krajních kolíků zřídíme starty. Celá dráha je tak rozdělena na 5 stejných částí, které se ve hře nazývají úseky. Obě družstva soutěží mezi sebou ve vrhání kroužků na cíl. V každém družstvu se hráči odpočítávají a hru začínají hráči číslo 1. Postaví se na začátku své dráhy na start a každý hází odtud pět kroužků; přitom se snaží, aby je navlékl na nejbližší kolík. Jakmile hráč hodil všech pět kroužků, odejde ze svého místa. Na jeho místo nastoupí hráč číslo dvě, který kroužky sebere a pokračuje ve hře. Jeho postaveni závisí na tom, jakých úspěchů dosáhl hráč číslo jedna. Nepodařilo-li se tomuto hráči navléci na kolik ani jeden kroužek, misi hráč číslo dvě hárat všechny kroužky na nejbližší kolík znovu ze startovní čáry. Jinak je tomu, když hráč číslo 1 se víceméně zdařile se svou úlohou vyrovnal. Každý kroužek, který se mu podařilo navléci na kolíček, dává hráči číslo 2 právo postoupit od startu o jeden úsek. Podařilo-li se např. prvnímu hráči navléci na kolík dva kroužky postupuje hráč číslo 2 ihned na čáru, která odděluje druhý úsek od třetího a odtud hází kroužky na nejbližší kolíček. Z které čáry a na který kolíček bude házet kroužky hráč číslo 3, závisí na výsledcích, kterých dosáhl hráč číslo 2. V soutěži vítězí to družstvo, kterému se podaří navléci na poslední kolík třeba jen jeden kroužek dřív než protivníkovi. Je-li hráčů mnoho, mohou projít dráhu dvakrát s otočkou u protějšího startu V tomto případě se soutěž končí, jakmile bude navlečen kroužek na první kolíček na stejném konci, na kterém hra začínala. Může se stát, že všichni hráči kroužky odházejí, ale na konec dráhy se nedostanou. V takovém případě se tito hráči odpočítají a počínaje hráčem číslo 1 házejí kroužky po druhé.

Napsat komentář