Biologické

 • CO JE TO ZAČ?

Druh na pochodu, biologická

Místo všude

Délka dlouhodobá

Hráči jednotlivci

Během putování přírodou vyhledávejte běžné rostliny. Z vybrané pak tajně oddělte docela nepatrné, ale zcela charakteristické části (útržek listu, zlomek květu, kus plodu). Útržek pak ukažte všem hráčům, aby se s ním mohli dobře obeznámit. Všichni se pak snaží rostlinu najít a správně ji určit. Za správně určenou rostlinu získá 2 body, za správně nalezenou 1 bod.

 • HLEDEJTE ZVÍŘATA

Druh na pochodu, biologická

Místo se zvěří

Délka libovolná

Hráči jednotlivci

Seznamte hráče s touto bodovací tabulkou: Pes 1, kráva 2, kůň 3, kočka 4, zajíc 5, srnka 6, veverka 7. Tolik bodů získá pokaždé ten, kdo uvidí po cestě některé z těchto zvířat.

 • HUSÍM POCHODEM

Druh na pochodu, biologická

Místo kdekoli

Délka libovolná

Hráči jednotlivci

Družina jde v zástupu terénem. Vedoucí se čas od času zeptá prvního v zástupu na záludnou otázku. “Jak se jmenuje tato květina ?” či “Co je to za věc ?” Když umí odpovědět, zůstává vpředu, jinak se přesune na konec zástupu a zástup kráčí dál.

 • KVĚTINY

Druh na pochodu, biologická

Místo všude

Délka dlouhodobá

Hráči jednotlivci

Oddíl jde ve velké skupině. Kdo uvidí nový druh květiny, který ještě nikdo od rána nespatřil, ohlásí svůj objev a dostane jeden bod. Jestliže novou květinu umí dokonce pojmenovat, dostane body dva.

 • MÁŠ ŠANCI

Druh na pochodu, biologická

Místo všude

Délka dlouhodobá

Hráči jednotlivci

Za pochodu vyhledávejte rozmanité přírodniny, známé i nové a hned s nimi hráče seznamujte. Čas od času zastavte a ukažte na vhodný přírodní objekt. Každý si jej mlčky dobře prohlédne. V tomto okamžiku se dělí děti na dvě skupiny, na váhavce (nejsou si jisti) a ty, co se hlásí (ví to naprosto přesně). Vyberte jednoho z váhavců slovy “Šance pro…”. Vyvolený buď odpoví, nebo se šance vzdá. Za správnou odpověď získá 1 bod. Nebo naopak, vyberte jednoho z těch, kdo se o šanci hlásí. Ten získá za správnou odpověď body dva, za špatnou se mu ale jeden bod strhne.

 • OMYLY V PŘÍRODĚ

Druh na pochodu, biologická

Místo kdekoli

Délka libovolná

Hráči skupina a dva (jeden)

Po smluvené pochodové trase pošleme napřed dva odborníky, strůjce “omylů přírody”. Ti vyhledávají a sbírají rozmanité části rostlin, které pak umisťují v absurdních kombinacích na rostliny jiné. Tak vzniká například lopuch kvetoucí jako kopretina, jabloň s šiškami či růže s plody černého bezu. Všechny své výtvory si po řadě zapisují. Všichni ostatní jdou s vedoucím a “omyly” vyhledávají, mohou si je i nenápadně zapisovat.

 • SBÍRÁNÍ LISTŮ

Druh na pochodu, biologická

Místo cesta lemovaná stromy a keři

Délka libovolná

Hráči jednotlivci

Před začátkem pochodu oznamte: nasbírejte cestou po jednom listu od každého stromu nebo keře. Za každý z jich, který po příchodu na tábořiště budete umět určit, dostanete 2 body, za neurčený 1 bod.

 • HLEDAČKA

Druh: na pochodu, biologická

Místo: určené

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Při krátkém zastavení na pochodu se děti rozběhnou po blízkém okolí (les, louka) a zapisují, které stromy (květiny, rostliny) poznaly. Vyhrává to dítě, které jich našlo nejvíce.

 • KDO DŘÍV A SPRÁVNĚ

Druh: biologická

Místo: kdekoli

Délka: 15 min.

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: papírové lístky

Nastříháme kousky papíru a na ně napíšeme názvy rostlin tak, že název rodový píšeme na jeden lístek a název druhový na další. Oddíl rozdělíme na dvě družiny. Lístky řádně promícháme. Družiny mají za úkol dát vždy příslušný rodový a druhový název k sobě. Název hry napovídá, která družina vyhrává.

 • SBÍRÁNÍ LISTŮ II.

Druh: biologická, na pochodu

Místo: v přírodě

Délka: libovolná

Hráči: dohromady

Napíšeme pět až deset názvů stromů nebo keřů, které rostou v okolí tábora. Úkolem hráčů je přinést za deset minut jejich listy. Bod získává hráč, který v limitu deseti minut přinesl nejvíce správných listů.

 • SLEPÝ BOTANIK

Druh: biologická

Místo: v přírodě

Délka: 2 min na hráče

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: vonící květiny

K této hře budeme potřebovat nevelkou, ale zvlášť vybranou kytici z různých květin. Celkem bude v kytici 10-20 květin, z nichž každá má svou specifickou vůni. Před začátkem hry si je děti prohlédnou, dozvědí se názvy těchto květin a pokusí se poznat jejich vůně. Pak jednomu hráči zavážeme oči. Bereme z kytice jednu květinu po druhé a dáváme mu ji, aby si přivoněl. Ten musí podle vůně určit druh květiny. Nesmí se jí dotýkat rukama. Takovým způsobem má poznat všechny květiny z kytice. Za každou správnou odpověď budeme hráči počítat jeden bod.

 • TEN PRAVÝ ZŮSTÁVÁ

Druh: biologická

Místo: v přírodě

Délka: 30 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: lístečky

Každá skupina má 46 lístečků se jmény přírodnin (nerosty, zvířata, rostliny).Vedoucí, který hru řídí, si myslí jednu z přírodnin, které se nacházejí na lístečcích. Skupiny se pak postupně ptají na vše možné a podle odpovědi vyřazují nesprávné. Vedoucí smí odpovídat jen ano či ne. Nakonec zůstane jen jeden lísteček; bod získá družstvo, kterému zůstal ten správný lísteček.

 • UHÁDNI KVĚTINU

Druh: biologická

Místo: kdekoli

Délka: 15 min.

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: papírové lístky

Vedoucí rozdělí oddíl na dvě družiny. Jedné rozdá lístky s obrázky květin, druhé družině lístky obsahující jejich názvy. Na daný povel se každý snaží najít příslušný druhý lístek u některého z hráčů. Vyhrává ten, který jej nejdříve najde.

Napsat komentář