Zručnostní

  • ŠTAFETA S HŮLKAMI

Druh: zručnostní

Místo: louka, hřiště

Délka: 15 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: pro skupinu hůlka 1m dlouhá

Hráči se postaví do zástupu. Rozestupy mají na předpažení. Družstva jsou od sebe vzdálena 5 až 6 kroků.
První z každého družstva dostanou od organizátora hry hůlku a na jeho povel ji předají vzpaženými pažemi
druhým hráčům, ti třetím atd.
Když dojde hůlka na konec družstva, poslední ji uchopí a běží s ní co nejrychleji do čela družstva, postaví se před
prvního a opět podává hůlku dozadu. Nakonec se postaví do čela hráč, který začal první. Kterému družstvu se
podaří, aby tento hráč zaujal své výchozí postavení dříve, zvítězí. Stejným způsobem se může stát štafetou míč
atd.

  • NA ÚZKÉ HORSKÉ STEZCE

Druh: zručnostní

Místo: s překážkou

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci či skupiny

Pomůcky: pálka a míček na stolní tenis

Úkolem hráčů je, aby přinesli míček na pálce, aniž jim spadne při přechodu nějaké překážky nebo při výstupu a
sestupu po schodišti.
Ti, jimž se podaří úkol splnit, mohou se podruhé utkat ve finále, podmínky přirozeně ztížíme.

  • ZÁBAVA NA PLÁŽI

Druh: zručnostní

Místo: kdekoli venku

Délka: libovolná

Hráči: jednotlivci 9-11

Pomůcky: 5 kamínků

V dlani je pět kamínků. Kamínky se vyhodí směrem nahoru. Nyní se musí zase co nejvíce padajících kamínků
nachytat na hřbet ruky. Kamínky ze hřbetu se trhnutím ruky opět vyhodí a když jsou ve vzduchu, se posbírají ty
kamínky, co spadly při prvním hodu. Mezitím již padají vyhozené kamínky zpět. Ty chytáme opět do dlaně k
posbíraným.
Kolik je teď v ruce kamínků, tolik se přidělí bodů. Hraje se jen pravou rukou

  • LESNÍ KUŽELKY

Druh: zručnostní

Místo: kdekoli venku

Délka: libovolná

Hráči: jednotlivci, skupiny 9-11

Pomůcky: 7 dřevěných válečků, hůl

Sedm dřevěných válečků o průměru 4 cm a výšce 20 cm se postaví do řady s rozestupem 15 cm. Hraje se s 1m
dlouhou holí.
Se 7 m se hází hůl na kuželky ve snaze jich shodit co nejvíce. Hráči se střídají 10x.

  • DESET OBLÁZKŮ

Druh: zručnostní

Místo: trávník, cesta, les

Délka: 45 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: kamínky

Na zemi vyznačíme kruh o průměru 1 metr. Ve vzdálenosti asi 5 metrů od kruhu uděláme odhadovou čáru. První
soutěžící hází jeden oblázek za druhým do naznačeného kruhu. Za oblázek, který zůstane ležet v kruhu, obdrží
hráč dva body, za oblázek, který zasáhne cíl, ale odskočí mimo kruh jeden bod.

Napsat komentář