Zimní

 • HLEDÁNÍ ZTRACENÝCH

Druh: zimní

Místo: nejlépe závěj

Délka: 30 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: “ztracení” (slámou vycpané staré oblečení)

Úkolem družstev je v co nejkratším čase najít a vyhrabat členy družiny, které zasypala lavina. Figurín (či jen
papírků s obrázkem) je v terénu rozmístěno o polovinu více, než je účastníků hry. Některé jsou zasypány zcela,
jiných kousek vykukuje.

 • HONIČKA PO CESTIČKÁCH

Druh: zimní

Místo: louka s neporušeným sněhem

Délka: 15 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Na louce, kde je neporušený sníh, se vyšlape několik cestiček, které se různě kříží. Některé mohou být i slepé.
Hráči se během hry mohou pohybovat pouze po cestičkách. Jeden hráč má babu a snaží se někoho dotknout. Po
dotyku mají babu oba, a hra pokračuje takto lavinovitě dále, dokud nezbývá poslední hráč – vítěz. Po cestičkách se
smí chodit pouze korektně – nesmí se přeskakovat z jedné do druhé (mimo křižovatky). “Baba” se ale smí dávat
lidem, kteří jsou na jiné cestičce. Pozn. Pro rozlišení si ten, kdo má babu sundá čepici apod.

 • KRA

Druh: zimní

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Výprava je na kře, která se začala lámat. Aby kra nepraskla a členové výpravy se neutopili, musí se všichni plazit.
Plazí se ve vytyčeném, asi 50 metrovém úseku.

 • LOV LÉTAJÍCÍCH RYB

Druh: zimní

Místo: kdekoli

Délka: do 15 min

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Ryby představuje koule, kterou vyhodí první hráč do výšky alespoň jeden metr nad sebe. Aby byla ryba chycena,
musí ji druhý hráč trefit sněhovou koulí dříve, než dopadne na zem. Každý hráč třikrát nahazuje rybu a třikrát po
sobě střílí.

 • LOV TULEŇŮ

Druh: zimní

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: tuleni (terče)

Vytýčí se několik stanovišť s různými vzdálenostmi od tuleňů. Výpravy, které přijdou dříve, si mohou tuleně
vybrat. Členové výpravy hází na vybraného tuleně sněhovými koulemi tak dlouho, až jej uloví (povalí terč).

 • OHEŇ

Druh: zimní

Místo: louka

Délka: 60 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: sirky

Skupiny mají za úkol přinést si dřevo a další případné přírodní prostředky pro rozdělání ohně. Oheň musí hořet
alespoň pět minut. Pro ztížení lze na ohni uvařit čaj (z přírodních prostředků) nebo vejce natvrdo.

 • STAVBY ZE SNĚHU

Druh: zimní

Místo: louka s větším množstvím sněhu

Délka: 30 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

* Skupiny mají za úkol postavit si iglú. Pro zrychlení se staví jen maketa vysoká 30 cm. Hodnotí se rychlost,
kvalita a nápaditost jednotlivých výtvorů.
* Úkolem je postavit sněhovou stěnu jako ochranu před vánicí. Stěna by měla být nejméně 50 cm dlouhá a 20 cm
široká. Za každých 10 cm postavené výšky získává družstvo jeden bod.

 • ZÁVODY NA SANÍCH

Druh: zimní

Místo: rovnější cesta

Délka: 30 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: sáně

Jeden člen družstva si sedne na sáně a ostatní jej táhnou. Takto musí projet trať dlouhou asi 100m. V závějích je
možno sáně i tlačit, vezoucí se člen družstva však nesmí spadnout.

 • KDO ZASÁHNE

Druh: zimní

Místo: rovné

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: kruh, sněhové koule

Dvě družiny (družstva) se postaví proti sobě ve vzdálenosti 10 m. Hráči každého družstva se seřadí do řady asi 3
m jeden od druhého. Každý hráč si nakreslí kolem sebe kruh o průměru 50 cm. Organizátor hry se postaví stranou
a dává znamení hráčům. Na jeho povel: “První začni!”, si krajní hráč první družiny udělá sněhovou kouli a hodí ji
na hráče druhé družiny, který stojí naproti. Nikdo z hráčů nesmí opustit kruh. Protivník se může libovolně uhýbat
(sedat si, vyskakovat), ale v žádném případě nesmí ani jednou nohou šlápnout mimo kruh. Kdo poruší toto
pravidlo, vypadá ze hry. Jakmile je zřejmý výsledek hodu, dáví organizátor hry další povel: “Odpověz!” a první
hráč druhé družiny hází kouli na hráče, který stojí proti němu. Tak se vystřídají všichni. Ti, kteří byli zasaženi,
vypadají ze hry.
Hra trvá tak dlouho, dokud ve hře nezůstanou jen hráči jednoho družstva.

 • LOV NA TULENĚ

Druh: zimní

Místo: rovné

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: sněhové koule, rovné pruty

Rozestavte na louce deset až dvacet sněhových koulí, velkých asi jako základ pro sněhuláka. Každá koule
představuje tulené. Vyšlapejte ve sněhu hraniční linii ve vzdálenosti asi deset až patnáct metrů od toho
nejbližšího. Lovci pak vrhají od čáry harpuny (rovné pruty) a snaží se některé zvíře zasáhnout. Kdo trefil, získává
bod, dřevěný kolíček, který si z tulené půjde vytáhnout. V házeni se střídejte podle předem stanoveného pořadí.
Mířit můžete jen na toho tuleně, který nebyl dosud uloven. Pro pruty a kolíčky choďte vždy všichni najednou,
abyste se vzájemně neulovili. Hra trvá, dokud nevězí harpuna i v posledním tuleňovi.

 • METEOR

Druh: zimní

Místo: s neporušeným sněhem

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: šišky

Nasbírejte v lese asi třicet šišek a rozházejte je na zasněžené louce tak, aby dopadly od vás ve vzdálenosti asi 10-
40 metrů do neporušené sněhové přikrývky. Pak zavolejte kamarády a řekněte: “Dnes v noci přeletěl nad naším
krajem meteor. Těsně před dopadem vybuchl a rozpadl se na drobné úlomky. Hledejte je ve sněhu. Je to ovšem
hra a místo meteoritů leží na louce šišky. Zůstala po nich na povrchu viditelná stopa. Kdo jich nasbírá nejvíc?”

 • MEZI DVĚMA OHNI

Druh: zimní

Místo: rovné

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: sněhové koule

Na hřišti označíme praporky nebo rýhou uličku dlouhou 20-30 m a širokou 10 až 12 m. Hráči se rozdělí na dvě
stejná družstva. Jedno se postaví podél obou dlouhých stran uličky. Druhé družstvo je za krátkou stranou, která
ohraničuje ze strany uličku. Úkolem těchto hráčů je proběhnout a vrátit se zpět.
Hráči, kteří stojí za bočními dlouhými stranami, snaží se zasáhnout koulemi přebíhající hráče. Zasažený vypadá ze
hry. Aby měli hráči méně “ztrát”, je výhodnější, aby přebíhali po jednom nebo po dvou. Po prvním přeběhnutí
rozhodčí spočítá, kolik hráčů zůstalo ve hře. Pak se musí hráči vrátit stejnou cestou zpět na místo, odkud vyběhli a
znovu musí uhýbat koulím. Organizátor hry určuje, kolik hráčů se v pořádku vrátilo, pak si družstva vymění úlohy.
Vyhrává to družstvo, kterému zůstalo na konci hry více hráčů.
před začátkem hry dáme družstvům možnost připravit si “střelivo”.
Můžete se dohodnout i na této zásadě: jestliže hráč odrazí kouli rukou, nepočítáme ho mezi zasažené; je-li
zasažen podruhé, pak již vypadá ze hry.
Můžete se dohodnout i na tom, že hráči, kteří stojí podél bočních stěn a házejí koule, se nebudou hýbat z místa.

 • PROSTÉ PŘEBÍHÁNÍ

Druh: zimní

Místo: rovné

Délka: 5 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Na hřišti označíme praporky nebo rýhou uličku dlouhou 20-30 m a širokou 10 až 12 m. Za dlouhé boční strany se
postaví jeden hráč s velkou zásobou sněhových koulí.
Na znamení vedoucího se ostatní hráči snaží co nejrychleji proběhnout uličkou a zpět na výchozí postaveni. Hráč,
který stojí mimo uličku, hází na probíhající koule. Zasažení se stanou jeho pomocníky a stejně jako on házejí koule
na probíhající. Hru ukončíme, jakmile dojde zásoba koulí. V tom příkladě pokládáme za vítěze děti, které se uměly
nejobratněji uhýbat. Ve hře můžeme pokračovat i tak dlouho, dokud nebudou všichni hráči zasaženi.

 • SNĚHOVÉ LAMPIČKY

Druh: zimní

Místo: nepřehledný terén

Délka: 15 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: svíčky

Sněhové lampičky jsou malé duté válce uplácané ze sněhu, v nichž stojí zapálená svíčka. Ve večerní tmě působí
kouzelným dojmem, plamínek prozařuje tenké scény, připomíná světélkování majáku.
V nepřehledném terénu postavte deset lampiček, rozžehněte v nich velké svíčky a ke každé položte značku, třeba
mapovou či indiánskou. Nebo napište na kartičky krátké citáty, které se vám libí, případné je zašifrujte.
Hledači pak vyrazí z klubovny se zápisníkem a tužkou. Každý pátrá na vlastní pěst po lampičkách a zakresluje či
zapisuje, co u světýlek našel. Vyhrává sice ten, který první přiběhne s kompletní sadou značek, avšak neobyčejné
kouzelný pocit si přinesou z mrazivého večera všichni.

 • SNĚHULÁCI

Druh: zimní

Místo: kdekoli

Délka: 30 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: sníh

Hry se může zúčastnit několik družstev nebo pionýrských družin. Každá družina si předem připraví velké sněhové
koule a postaví je do jedné roviny. Pak ještě udělají nevelké hlavy sněhulákům a postaví je lehce na “tělo”.
Souběžně se sněhuláky ve vzdálenosti 10 až 12 kroků nakreslíme čáru hodu. Během pěti minut si musí hráči všech
družstev připravit koule. Pak se postaví za čáru, kterou nesmí překračovat.
Na znamení organizátora hry začnou všechna družstva házet koule na svého sněhuláka a snaží se shodit mu
hlavu. Vítězí to družstvo, které nejdříve úkol splnilo. Hra však končí teprve tehdy, když všechna družstva
dosáhnou stanoveného cíle.

 • SNĚŽNÍ HADI

Druh: zimní

Místo: mírný svah

Délka: 30 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: dřevěná hůlka

Každý hráč si předem připravil sněžného hada hladkou hůlku. někdy metrovou. jindy kratší nebo delší. Vyřezal do
ní ornamenty, takže připomínala skutečného hada. Potom společně vklouzali ve sněhu na mírném svahu rovnou
pěšinku, často ji i polévali vodou. aby byla hladká jako sklo. A na této zvláštní závodní dráze pak soutěžili, komu
dojede sněžný had nejdále. Házeli postupně jeden za druhým tak, že hůlka musela hned u startovní čáry
dopadnout na zem a klouzat po zledovatělé ploše. Pod svahem byla rovinka, na níž někdy ponechávali tenkou
vrstvu sněhu, had při jízdě mizel a zase se objevoval.

 • STŘELBA NA SVÍČKY

Druh: zimní

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: 5 svíček, sněhové koule

Hraje se ve dne, ale působivější může být za tmy. Jedno družstvo se rozestaví vlevo od hraniční cesty, druhé
vpravo. Na své straně rozestaví asi dvacet metrů od cesty pět svíček, jednu od druhé vždy několik metrů. Hra
začíná zapálením svíček. Obě družstva zahájí palbu na svíčky soupeřů a snaží se je co nejrychleji zhasnout.
Družstvo, kterému zhasne všech pět plamínků, prohrálo.

 • STŘELCI

Druh: zimní

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupiny o 5-6 hráčích

Pomůcky: překližka, sněhové koule

Na překližku nakreslíme uhlem kruhy o průměru 50 cm. Proti každému kruhu postavíme družstvo mající 5 až 6
hráčů, z nichž každý si připraví několik desítek sněhových koulí.
Úkolem každého družstva je házet koule ze vzdálenosti 6-8 kroků a zalepit svůj terč. Vítězí družstvo, kterému se
to povede nejrychleji.
Tuto soutěž můžeme provést ještě jednou s obměnou: budeme házet koule jen levou rukou.

 • ZA VLČÍ SMEČKOU

Druh: zimní

Místo: terén

Délka: 30 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Oddíl se rozdělí na dvě nestejná družstva. V prvním se shromáždí tři čtvrtiny hráčů a budou představovat vlčí
smečku. Druhé družstvo, početné slabší, jsou lovci. Vlci vyběhnou do zasněženého lesa. Unikají před lovci, kteří po
krátkém prodlení vyrazili po jejich stopách. Když vlky dostihnou. rozpoutá se mezi smečkou a lovci boj. Lovci
zneškodňují vlky střelbou sněhovými koulemi, přičemž první zásah vlka pouze poraní, teprve druhý jej vyřadí
definitivně. Lovec, kterého se některý vlk dotkne rukou, rovněž ze hry odchází. neboť “byl roztrhán”. Vlci mohou
zpočátku využit té výhody, že vhodně stočí své stopy a zavedou nic netušící pronásledovatele přímo do svého
“chřtánu”. Bojuje se do konečného rozhodnutí.

 • HÁDĚ

Druh: zimní sportování

Místo: kluziště

Délka: 15 min

Hráči: několik skupin

Pomůcky: brusle, hokejky, touš

Družstva se postaví do zástupů. Před každým zástupem nasypeme několik malých hromádek sněhu ve vzdálenosti
asi 3-4 kroky od sebe, do každé zapíchneme praporek nebo nějaký jiný předmět.
a) Na dané znamení první hráči vyběhnou, obejdou každý praporek zprava nebo zleva a pak se stejným způsobem
vracejí zpět ke startu. Jakmile vracející se hráč přejede linii startu, vyjíždí další hráč ze zástupu atd.
b) První hráči mají v rukou hokejky. Před každým leží na ledě touš. Hráči postupně vedou touš slalomem mezi
praporky a stejným způsobem se vracejí zpět ke startu.
Každý hráč, který splnil úkol, předá hokejku následujícímu hráči a postaví se na konec zástupu.
c) Hráči každého družstva se uchopí za ruce tak, aby se levou rukou drželi toho, kdo stojí před nimi a pravou
rukou zadního hráče. Na znamení vyjedou družstva kupředu. Postupně objíždějí každou překážku a snaží se co
nejrychleji vrátit zpět ke startu (jeden druhého nesmí pustit ani shodit žádný praporek).
Ve všech těchto hrách vyhrává družstvo, jehož hráči jako první skončili soutěž a postavili se na své výchozí místo
přes startem.

 • KOLOTOČ

Druh: zimní sportování

Místo: kluziště

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: brusle, lano či silný provaz

Organizátor hry se postaví do středu kluziště, hráči se rozdělí na dvě stejně početné skupiny a seřadí se do řady.
Jedna polovina vpravo, druhá od organizátora vlevo, ale tak, aby zástupy byly čelem na opačné strany. Všichni
uchopí lano.
Organizátor hry dá znamení a začne se otáčet na místě vlevo. Zpočátku se otáčí pomalu a pak stále rychleji a
rychleji. Současně se obě skupiny začínají pohybovat proti směru hodinových ručiček, přičemž nejvzdálenější hráči
od organizátora musí stále zrychlovat svůj běh, aby nezůstali pozadu za hráči, kteří jsou blíže k centru. Proto
krajní hráči musí umět nejlépe bruslit. Hráči otáčejí “kolotoč” 3-4 minuty. Pak se na znamení zastavují.
Hru lze hrát i bez lana, hráči se mohou držet za ruce. V průběhu hry se krajní hráči na znamení organizátora
postupně pouštějí a rozjíždějí na různé strany.

 • NA SANÍCH KOLEM PRAPORKU

Druh: zimní sportování

Místo: rovné

Délka: 15 min

Hráči: 2-3 skupiny

Pomůcky: 1 sáně na skupinu

Všechny hráče rozdělíme na družstva a družstva pak do trojic. Každému družstvu přidělíme jedny saně.
Soutěží mezi sebou trojice. Před prvními (asi 20-30 kroků) zapíchneme do sněhu barevný praporek.
Před počátkem hry se jeden hráč posadí na saně, druhý uchopí provaz a třetí se postaví dozadu a bude saně tlačit.
Na znamení organizátora hry vezou hráči saně kupředu, objedou praporek a vrátí se zpět na linii startu. Tam
předají saně následující trojici svého družstva a sami se postaví na konec.
štafeta pokračuje tak dlouho, dokud se všechny trojice nevystřídají. Hru můžeme třikrát opakovat, aby se hráči
vystřídali na všech místech. Vyhrává vždy družstvo, které skončilo první.
Hráče můžeme rozdělit i do dvojic, pak jeden hráč veze druhého k praporku, kde si vymění úlohy.

 • OBRANA MĚSTA

Druh: zimní sportování

Místo: kluziště (30 x 40 m)

Délka: 25 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: brusle, hokejky, touš

Kluziště ohraničíme liniemi, nakreslíme střední čáru a podél krátkých stran kluziště nakreslíme i po jednom čtverci
3 x 3 m. To jsou “města”. Hráči třímající hokejky se rozdělí na dvě družstva po 10-12 členech.
Před začátkem hry si družstva vyberou kapitány a volně se rozmístí na svých polovinách kluziště. Úkolem každého
družstva je předávat si touš, nedát ho “protivníkovi”, přiblížit se k “městu” protějšího družstva a touš tam
vystřelit. Za to dostane družstvo jeden bod. Hra začíná znovu ve středu kluziště. Po 10 minutách uděláme 5
minutovou přestávku. Vyhrává družstvo, které získalo větší počet bodů.
Každý hráč se může volně pohybovat po celém kluzišti, avšak nikdo nesmí překročit linii čtverce. Není dovoleno
vyhazovat touš za hranice kluziště a nebezpečně se rozhánět hokejkou. Za porušení pravidel přechází touš k
hráčům protějšího družstva, kteří začínají hru nedaleko od místa, kde se stal přestupek proti pravidlům.

 • RYCHLE K CÍLI

Druh: zimní sportování

Místo: rovná, široká trať

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: lyže-běžky

Družstva vytvoří dva zástupy, které stojí vedle sebe, a to tak, že stojí ob jednoho, to znamená, že každý hráč stojí
za zády svého “protivníka”. První hráč druhého družstva má tedy po levé straně hráče prvního družstva, který
však je o něco vpředu. 50 až 80 m před družstvy postavíme 2 praporky, které určují linii cíle. Touto hranicí může
být také strom, keř apod.
Na znamení organizátora hry běží všichni hráči na lyžích a snaží se předhonit jeden druhého. Dvojice se porušují.
Jestliže hráč jednoho družstva předhoní hráče z druhého družstva, pak tento předběhnutý hráč vypadá ze hry.
Odchází stranou, aby nepřekážel ostatním. Jestliže hráče předhonil jiný hráč z téhož družstva, pak oba zůstávají
ve hře. Hráče je nutné upozornit, aby úmyslně nepřekáželi hráčům protějšího družstva.
V této soutěži vítězí družstvo, v němž více členů doběhne k cíli.
Pro zdatné lyžaře můžeme vzdálenost od startu k cíli prodloužit až do 500 m.

 • ŠTAFETA S “PŘEPŘAHÁNÍM”

Druh: zimní sportování

Místo: rovné

Délka: 15 min

Hráči: 2-3 skupiny

Pomůcky: 1 saně na družstvo

Předem si vyznačíme kruhovou trasu se společným startem a cílem. Může být v parku, kolem domu nebo na
volném prostranství. Délka trasy může měřit podle podmínek 100 až 500 m a bude se členit na etapy, označené
praporky. Počet etap musí odpovídat stejnému počtu hráčů v družstvech. Dvě až tři družstva, která se hry účastní,
rozestavují své hráče takto: na startu jsou dva hráči z každého družstva se saněmi. Na konci každé etapy stojí po
jednom hráči z každého družstva. Konec poslední etapy je cíl.
Na předběžný povel organizátora hry zaujímají hráči všech družstev na startu výchozí postavení: jeden hráč si
sedne na saně, druhý vezme provaz. Na povel: “Pochodem vchod!” vyrazí hráči na cestu.
Na konci první etapy se hráči zastaví. Ten, kdo vezl saně, zůstává u praporku, kdo se vezl, bere provázek, a ten,
kdo stál u praporku, sedne si na saně a saně se pohybují k dalšímu praporku. Tam se hráči stejným způsobem
vystřídají, znovu ten, který čekal u praporku, se posadí na saně a ten, který se vezl, saně potáhne.
Saně (s měnícím se jezdcem a vozkou) musí objet celý kruh. Úspěch závisí na snaze všech hráčů. Vyhrává
družstvo, které přijede první do cíle.

 • ŠTAFETA S LYŽAŘSKÝMI HOLEMI

Druh: zimní sportování

Místo: rovná trať

Délka: 15 min

Hráči: 2-3 skupiny

Pomůcky: lyže-běžky

Štafety se mohou zúčastnit 2-3 družstva se stejným počtem hráčů. V každém družstvu se rozpočítají na “první”,
“druhý” a postaví se do dvou zástupů proti sobě. Vzdálenost mezi oběma protějšími družstvy je 40 až 50 m.
Všichni hráči jsou na lyžích, ale bez hůlek. Hole mají jen první hráči, kteří začínají hru. Na znamení organizátora
hry vybíhají. Úkolem každého je co možno nejrychleji proběhnout 50 m a předat hole druhému hráči svého
družstva, který stojí naproti. Ten teprve pak přebíhá půlící čáru a běží k protějšímu zástupu.
Pak běží třetí hráč z každého družstva atd. Vítězí družstvo, jehož poslední hráč přijde nejdříve do cíle na protější
straně. Hráči si tedy vymění strany.

 • TOUŠ

Druh: zimní sportování

Místo: kluziště

Délka: 15 min

Hráči: skupina a dva

Pomůcky: brusle, hokejky, dva touše

Hráči mají v rukou hokejky nebo hole. Vyberou si dva hráče a těm dají po jednom touši.
Na znamení se hráči s toušem snaží přiblížit ke svému “protivníkovi” jednomu z hráčů bez touše a zasáhnout ho
toušem do bruslí. Ten, koho se touš dotkl, snaží se zasáhnout opět někoho jiného.
Touš nelze prudce odpalovat a zvedat jej nad brusle. V tom případě se zásah hráče nepočítá.

 • VŠICHNI NA MÍSTA!

Druh: zimní sportování

Místo: rovné

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: lyže

Hráči zapíchnou hůlky do sněhu a sami pomalu chodí na lyžích po kruhu. Jdou v zástupu jeden za druhým; v čele
je bud vedoucí, nebo některý hráč. Vede zástup za sebou a stále mění směr. Odvádí lyžaře stranou od kruhu, kde
zůstaly zapíchnuté hůlky všech hráčů.
Na povel: “Na místa!” se všichni snaží co nejrychleji uchopit kterýkoliv pár hůlek. Kdo bude poslední, ten povede v
příští hře zástup. Na jeho povel začíná druhé kolo hry.

 • VÝSTŘEL Z KRUHU

Druh: zimní sportování

Místo: kluziště

Délka: 10 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: brusle, hokejky, touš

Bruslaři s hokejkami v rukou se postaví do kruhu. Do středu se postaví jeden hráč s hokejkou a toušem.
Jeho úkolem je hokejkou vystřelit touš z kruhu tak, aby proběhl mezi nohama hráčů nebo vedle nich. Avšak
přitom se touš nesmí zvedat od země výše, než jsou brusle a chodidla nohou. Ten, kdo pustí touš mezi nohama
nebo vpravo vedle sebe, jde do středu kruhu.
Proto se hráči, kteří stojí v kruhu, snaží zadržet touš tím, že nastaví hokejku nebo brusli. Mohou se zmocnit touše
a posílat si jej po kruhu. V tom případě se hráč musí snažit získat touš zpět, aby se mohl znovu pokusit vystřelit
jej z kruhu. Nedovolte dětem příliš velký rozmach hokejkou: mohly by poranit nebo uhodit některého spoluhráče.

 • VYVOLÁVÁNÍ ČÍSEL

Druh: zimní sportování

Místo: po cestě

Délka: libovolná

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: lyže-běžky

Lyžaři se seřadí do dvou rovnoběžných zástupů. Jdou vedle sebe. Vzdálenost mezi jednotlivými hráči se rovná
délce předepsané hole. Každý zástup je jedno družstvo. Hráči se odpočítají po řadě.
Organizátor hry jde vedle zástupů a hlasitě řekne určité číslo. Dva hráči v zástupech, kteří jdou vedle sebe a mají
stejné číslo, hned vystoupí na vnější stranu. Ostatní v družstvech běží rychle kupředu. Hráč, který stojí vedle
zástupu, je pustí před sebe a jakmile přeběhne poslední lyžař, rychle se zařadí na konec zástupu. Bod
započítáváme družstvu, které rychleji popojede kupředu a jeho vyvolaný hráč se rychleji zařadí za ostatní. Za 1-2
minuty, kdy si lyžaři upraví vzdálenost mezi sebou, organizátor hry vyvolává nové číslo a družstva opakují to, co
jsme popisovali výše.
Aby byla hra zajímavější, je lépe vyvolávat přední hráče. Vyvolaní hráči si ponechají svá původní čísla.
Soutěž můžeme ukončit po vyvolání všech čísel, avšak pil malém počtu účastníků můžeme jednu dvojici vyvolat
několikrát. Vítězí družstvo, které získá nejvíce bodů.

Napsat komentář