Vodní

 • BEZRUCÍ VE VODĚ

Druh: vodní

Voda po krk

Délka: dle výdrže hráčů

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Na stanovený povel se plavci snaží udržet nad vodou šlapáním vody. Ruce přitom mají viditelně nad hlavou. Kdo
vydrží nejdéle, vyhrává.
Plavci se snaží uplavat co nejdelší úsek tak, že mají ruce za zády. Kdo doplave nejdále, vyhrává.

 • BLÁZNIVÉ ZÁVODY

Druh: vodní

Voda přiměřená

Délka: 20 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: deštník, vajíčka, …

Běžné závody v plavání na určitou vzdálenost můžeme vhodně vylepšit, např. tím, že závodníci musí plavat s
otevřeným deštníkem, s čerstvým vajíčkem a pod.

 • BLÍŽÍ SE POVODEŇ

Druh: vodní

Voda hloubka

Délka: 10-20 min

Hráči: skupiny či jednotlivci 10-14

Pomůcky: pytlíky

Hráči podobně oblečeni a obuti utvoří zástupy. Po písknutí se vysvléknou do plavek, šaty uloží do pytlíku a plavou
přes vodu. Na druhé straně se osuší a opět obléknou a obují. Vyhrává to družstvo, které stojí úplné v suchých
šatech.

 • BOJ O MÍČ

Druh: vodní

Voda hloubka

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny 10-14

Pomůcky: míče

Na vodní ploše plave míč. Do vody vypustíme dvě družstva a soutěží se o to, které přinese míč dříve. O míč se smí
rvát, ale nesmí se utopit, vyškrábat si oči, a pod.
Můžeme nechat plavat i více míčů. Hru lze hrát též v řece, kde je proud a voda po pás.

 • CAGEBALL VE VODĚ

Druh: vodní

Voda po prsa

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny po 15-20 hráčích

Pomůcky: velký míč

Hřiště 20×50 m. Soudce vyhodí míč ze středu, hráči se jej snaží prohodit brankou soupeře. Míč se nesmí nést, ale
pouze odrážet (nesmí padnout na vodu). Projde-li míč brankou +2b, přeletí-li jen zadní čáru +1b. Hráči jsou po
celé ploše rozestaveni po vzoru šachovnice tak, že hráč má vedle sebe i za sebou své protivníky.

 • DORUČ ZPRÁVU

Druh: vodní

Voda po prsa

Délka: do 15 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: papíry

Skupiny dostanou za úkol přepravit listy papíru přes vodu tak, aby se nenamočil a nepostříkal. Každý hráč může
nést jen jeden papír. Vítězí to družstvo, kterému se podaří přenést na určené místo více suchých papírů.

 • HÁZENÁ

Druh: vodní

Voda písčitá mělčina

Délka: 10 min

Hráči: skupiny 10-14

Pomůcky: míč, dvě prkna

Jde o klasickou házenou ve vodním prostředí. Hráči sedí na dně, pohybují se ručkováním. Míč lze soupeři
vytrhnout. Branky tvoří dvě prkna. Hraje se 2×5 min. Trestá se vyloučením na 2 min.

 • HLEDÁNÍ PŘEDMĚTŮ

Druh: vodní

Voda hloubka

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: předmět

Do čisté průhledné vody hoďte těžší, pod vodou dobře viditelný, předmět. Úkolem hráče je předmět po vodou
vyhledat, vynést nad hladinu a položit jej na určené místo. Měřte čas.

 • HRY V ODĚVU A VODĚ

Druh: vodní

Voda po hlavu

Délka: krátká

Hráči: skupiny či jednotlivci 9-13

Pomůcky:

– Vysvléci se ve vodě z oblečení a zout si boty (pod dozorem plavců)
– Kdo bude nejrychleji plavat v oděvu (kapsy obrátit naruby, oděv přitáhnout k tělu, …)

 • JEZDCI

Druh: vodní

Voda po pás

Délka: 30 min

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Hráči utvoří dvě skupiny. Každá skupina se rozdělí na “koně” a “jezdce”. Jezdci se posadí koním a záda. Na
znamení se snaží jezdci jedné skupiny shodit do vody jezdce druhé skupiny. Jezdec, který spadne do vody, vypadá
ze hry.

 • LOV NA KACHNY

Druh: vodní

Voda po prsa

Délka: 30 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: míček

Jedna skupina představuje kachny a druhá lovce. Lovci si přehazují jeden či více míčků a snaží jimi zasáhnout
kachny. Nejlépe je, když kachny stojí ve vodě uprostřed velkého kruhu lovců. Kachny mohou uniknout zásahu tím,
že se potopí. Zasažená kachna je vyřazena ze hry. Vítězí skupina, jež ve stanovené době uloví více kachen.

 • LOVCI PEREL

Druh: vodní

Voda hloubka

Délka: 10 min

Hráči: skupiny >10

Pomůcky: korálky

Úkole hráčů je v co nejkratším čase nalovit z moře co největší počet perel ležících na dně. Na dané znamení se
všichni vrhnou do vody a snaží se najít jednu perlu. S tímto kouskem se vrátí na břeh. Tam perlu uloží na určené
místo a můžou se vrátit do vody pro další kousek.
Jakmile hráči nasbírají korálky, lze z nich utvořit náramek. Hodnotí se rychlost (sbírání perel a výroby náramku) a
jeho délka (počet nalovených perel).

 • MALÉ VODNÍ PÓLO

Druh: vodní

Voda hloubka 1m

Délka: 45 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: míč, branky

V hloubce okolo jednoho metru vyměříme prostor hřiště, v němž budeme hrát, a rozdělíme jej na dvě stejné
poloviny. Hráči jsou od středu stejně vzdáleni. Vedoucí po zapískání vhodí míč do středu a hráči se jej snaží co
nejrychleji získat a dopravit do soupeřovy branky. Soupeře můžeme potopit, ne však utopit. Za surovou hru může
být hráč vyloučen a na branku jeho družstva se střílí trestný hod ze tří metrů. Vyhodí-li hráči míč na břeh, vedoucí
znovu vhazuje a hra pokračuje.

 • MLÝNSKÉ KOLO

Druh: vodní

Voda po prsa

Délka: krátká

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Hráči se postaví do kruhu čelem dovnitř, chytnou se za ruce a rozdělí se na první a druhé. Sudí napřímí své tělo a
lehnou si do vodorovné polohy na hladinu. Liší (měli by být fyzicky silnější) pak začnou kruhem otáčet chozením
po dně.

 • NA KROKODÝLY

Druh: vodní

Voda po ramena

Délka: krátká

Hráči: skupiny 10-14

Pomůcky: popruhy

Hráči se postaví do zástupu. První si uváže za pas popruh, který chytne ten za ním. Každý další pak má v ruce
popruh toho před sebou a za pás jej drží ten za ním. Tím udělali krokodýla a jdou do vody.
Cílem je uplavat jako krokodýl 10m (popř. rychleji než druhé družstvo).

 • NA VODNÍKA VE VODĚ

Druh: vodní

Voda po pás

Délka: 10 min

Hráči: skupina a jeden 8-14

Pomůcky:

Skupina hráčů utvoří kruh ve vodě po pás. Uprostřed kruhu stojí vodník. Ten ponoří hlavu do vody, přičemž ho
někdo plácne po zádech. Vodník se ihned vynoří a snaží se též někoho plácnout. Hráči se před vodníkem potápějí.
Zasáhne-li vodník někoho, vymění si s ním místa.

 • ODRÁŽENÁ

Druh: vodní

Voda po pás až po prsa

Délka: 60 min

Hráči: skupina a dva

Pomůcky: míč

Hráči se postaví ve vodě do kruhu a jeden či dva z nich se postaví doprostřed kruhu. Úkolem hráče je zachytit míč,
který ostatní hráči přehazují mezi sebou. Když střední zachytí míč, vystřídá se s tím, jenž míč hodil.

 • ODRÁŽENÁ, KLOUZAVÁ

Druh: vodní

Voda po pás

Délka: krátká

Hráči: tři skupiny

Pomůcky:

Družstva se seřadí do trojúhelníku čelem dovnitř. Losem se určí družstvo, které vyhodí míč tak, aby klouzal po
vodě k druhému družstvu. Hráči musí míč odrazit a po vodě dokulit k třetímu a to zase k prvnímu družstvu. Kdo
vezme míč rukou, vypadá za hry.

 • PLAVÁNÍ BEZ RUKOU

Druh: vodní

Voda po prsa

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

Plavci se snaží uplavat co nejdelší úsek tak, že mají ruce za zády. Kdo doplave nejdále, vyhrává.

 • PODPLOUVÁNÍ TUNELEM

Druh: vodní

Voda po prsa

Délka: 10 min

Hráči: skupina

Pomůcky:

Oddíl se postaví do vody v těsné zástupu do stoje rozkročného. Poslední se ponoří pod hladinu a podplave celý
zástup. Pomáhá si tím, že se odstrkuje rukama od noh hráčů, které podplouvá. První v zástupu mís vždy
podplouvajícího chytit a zvednout nad hladinu. Podplouvající se postaví před něj jako první a ve štafetě se
pokračuje. Délku tunelu volte podle vyspělosti plavců.

 • PONORKA

Druh: vodní

Voda po prsa

Délka: 30 min

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Jeden hráč stojí ve vodě. Druhý se ponoří, chytí stojícího za nohy a snaží se jej tahem porazit. První nesmí
ponořeného chytat ani držet. Ponořený (ponorka) má možnost vynořit se kdykoliv nad hladinu a nadechnout se.
Ponorka může úspěšně splnit tento úkol při vhodně zvolené strategii, zejména když prudce zaútočí na soupeřova
kolena.

 • PROPLUJ NEPŘÁTELSKÝMI VODAMI

Druh: vodní

Voda hloubka

Délka: 10-20 min

Hráči: skupiny 10-14

Pomůcky:

Jedno družstvo je rozestavěno ve vodě, druhé je na břehu. Na dané znamení se začne družstvo na břehu
přemisťovat na břeh druhý, protilehlý. Družstvo ve vodě je při tom chytá, čímž je vyřazuje ze hry.

 • PŘECHOD PŘES ŘEKU

Druh: vodní

Voda po pás, klidná

Délka: do 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: plná výstroj

Hráči nastoupí s batohy v plném oblečení na břehu vodní plochy. Na pokyn se snaží dostat na druhou stranu. Která
skupina bude na druhém břehu rychleji. Šaty ani výstroj se nesmějí namočit! Na druhé straně se opět obléknou to
toho, v čem přišli.

 • PŘECHOD ŘEKY

Druh: vodní

Voda po ramena

Délka: krátká

Hráči: skupiny 10-14

Pomůcky:

– Hráči se chytnou za ruce a vytvoří řetěz ode břehu ku břehu. Zbylí hráči po nich ručkují.
– Přenášený stojí na ramenou nosiče a ten jej drží za ruce. V tomto seskupení jdou na druhý břeh.
– Hráč nese předmět, který se nesmí namočit

 • PŘEPRAVA TONOUCÍHO

Druh: vodní

Voda po ramena

Délka: krátká

Hráči: dvojice >13

Pomůcky:

Plavec, co se “topí” je na znaku a pasivní. Zachránce jej uchopí pod bradou a plave nohama znak sounož. Pak se
vymění.

 • PŘETAHOVÁNÍ V KRUHU

Druh: vodní

Voda po hlavu

Délka: 2×3 minuty

Hráči: skupina, plavci

Pomůcky: tyč

Hráči utvoří kruh, drží se za ruce, leží na vodě a plavou nohama na znak. Uprostřed je zaražená tyč (zakotvený
plovák). Úkolem každého je přetáhnout protilehlou část kruhu, aby se dotkla tyče.

 • PŘETAHOVÁNÍ VE VODĚ

Druh: vodní

Voda napříč řekou, hloubka

Délka: krátká

Hráči: dvě skupiny, plavci

Pomůcky: lano, tyč jako středová značka

Dvě družstva se chopí lana naproti sobě a snaží se jedno druhé přetáhnout plaváním. Soudce uprostřed řídí hru.
Jakmile soupeře přetáhli o 2m, vyhrávají.

 • PŘETLAČOVÁNÍ KLÁDY

Druh: vodní

Voda po pás

Délka: do 10 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: kláda praporky

Zapíchněte na břehu tři praporky v pětimetrových odstupech. Hráči rozdělení do dvou stejně početných družstev,
zaujmou postavení na opačných koncích ve vodě plovoucí klády. Střed klády je na pozici prostředního praporku.
Na dané znamení počnou hráči tlačit kládu proti soupeřům. Zvítězí ta strana, která dokáže zatlačit kládu za
praporek, který mají protivníci za svými zády.

 • SOUBOJ

Druh: vodní

Voda aby se neutopili

Délka: 20 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: tyč, hadr, igelit, kmen či kláda

Na plovoucí kmen či kládu se proti sobě posadí dva soupeři. Kmen musí být alespoň 5 metrů dlouhý. Každý z nich
má v rukou tyč, jejíž konec je obalen hadrem a zabalen do igelitu, aby tak rychle nenasákly vodou. Na znamení se
snaží jeden druhého srazit do vody, nebo vyrazit soupeři tyč z rukou.

 • SOUTĚŽ VŠESTRANNOSTI

Druh: vodní

Voda po prsa

Délka: 60 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: podle úkolů

Soutěžícím jsou uloženy určité úkoly a hodnotí se jejich nejrychlejší a nejpřesnější provedení. Příklady:
– přeplavat určitou vzdálenost k lodi, nasednout, proplout určitý úsek
– přeplout na druhý břeh s vejcem, nádobou a zápalkami, tam rozdělat oheň, uvařit vajíčko na tvrdo a vrátit se
zpět
– přeplavat určitý úsek libovolným nebo přesně zadaným způsobem se zapálenou svíčkou
– plavat poslepu ke zvukovému cíli nebo podle navádění spoluhráče

 • SRÁŽENÍ HLAV

Druh: ve vodě

Voda po prsa

Délka: krátká

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: prut

Všichni stojí v kruhu čelem dovnitř. Uprostřed stojí hráč s prutem, plynule se otáčí a snaží se nějakého hráče
zasáhnout. Hráči se před prutem mohou pouze schovat pod hladinu. Hru lze ztížit zvýšením počtu prutů nebo
změnou polohy hráčů (bokem nebo zády do středu kruhu).

 • STŘÍKANÁ

Druh: vodní

Voda po pás

Délka: 10 – 15 minut

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Dvě řady hráčů stojí proti sobě. Za každou řadou je v určité vzdálenosti vyznačena hranice. Na dané znamení
počnou všichni stříkat vodou na své protihráče a tím je tlačit dozadu, k hranici. Kdo hranici překročí, zakryje si
obličej, otočí se zády, nebo se dotkne rukou soupeře, vypadá.
Vítězem se stává to družstvo, které zatlačilo za hranici více protihráčů.

 • SUCHOU NOHOU

Druh: vodní

Voda po prsa

Délka: 20 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Úkolem družstev je přepravit určeného hráče na druhou stranu tak, aby nepřišel (v rámci možností) do kontaktu s
vodou. Za tímto účelem vytváří živé mosty.
Lze též povolit používání nádob (hráč si vleze dovnitř a ostatní jej nesou).

 • ŠLAPÁNÍ VODY

Druh: vodní

Voda po krk

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Na stanovený povel se plavci snaží udržet nad vodou šlapáním vody. Ruce přitom mají viditelně nad hlavou. Kdo
vydrží nejdéle, vyhrává.

 • TAHANÁ VE DVOJICÍCH

Druh: vodní

Voda po pás

Délka: 10 min

Hráči: skupiny 8-14

Pomůcky:

Družstva sudého počtu členů stojí v zástupu. Na povel se první obrátí a ustoupí o 2m. Druhý v řadě se současně
položí naznak a vzpaží. První ho chytne za ruce a táhne k metě, kde si role vymění, jedou zpět, kde předají štafetu
dalšímu páru.

 • TURNAJ NA KONÍCH

Druh: vodní

Voda po pás

Délka: krátká

Hráči: dvojice 10-14

Pomůcky:

Jeden hráč si sedne ve vodě druhému za krk, čímž utvoří dvojici. Snaží se protihráče srazit do vody. Ten, kdo
zůstane je vítěz.

 • VODNÍ OLYMPIÁDA

Druh: vodní

Voda po pás

Délka: dle disciplin

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: dle disciplin

• běh proti proudu
• běh v ploutvích v mělké vodě a na písčitém dně
• plavání s ešusem vody (aby voda neubyla ani nepřibyla)
• plavání ve štafetě rozmanitými styly
• přechod vody na chůdách
• slalom na kajaku bez pádel
• slalom na koni (velkém polenu)
• slalom na pramici s pádlem
• slalom na vodě s bidlováním
• štafetový běh s nafukovacím kolem
• závod s hořící svíčkou (komu zhasne, musí si ji jít sám na břeh zapálit)
• závod v jízdě na velké duši
• závody na matracích
• závody v neckách- závody na ucházejících matracích

 • VODNÍ PÓLO

Druh: vodní

Voda dle uvážení

Délka: 3×3 min s přestávkami

Hráči: skupiny 10-14

Pomůcky: míč, branky

Úkolem hráčů je dopravit jakýmkoli způsobem míč do branky soupeře. Za hrubosti se střílí ze 3m trestný hod.
Auty platí jen na kratších stranách. Rohy nejsou. Postranní auty vhazuje rozhodčí.
Lze hrát s více míči, nebo přihrávat pouze nohama.

 • VODNÍ RAGBÍČKO

Druh: vodní

Voda po kolena

Délka: do 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: míč, matrace nebo kruh

Úkolem soutěžících je dopravit míč na ukotvenou matraci a nenechat si jej sebrat soupeřem, který se snaží o
totéž.

 • VODNÍ VOLEJBAL

Druh: vodní

Voda po prsa

Délka: 120 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: bójky, provázek, míč

Hraje se podle stejných pravidel a stejným způsobem jako na suchu. Prostor hry (hřiště) se vymezí bójkami
(plovoucí láhve ukotvené provázkem na kámen). Síť nahradí provázek natažený mezi dvěma tyčemi zatlučenými
do vody ve výši asi l m nad hladinou.

 • VODNÍ VYBÍJENÁ

Druh: ve vodě

Voda po prsa

Délka: do 10 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: míč

Hráči se rozdělí na dvě družstva, která se mohou pohybovat po celém vymezeném území. Na začátku hodí vedoucí
míč do výšky a družstvo, které se ho zmocní, začne soupeře vybíjet. Hráči před míčem uhýbají, utíkají a potápějí
se. Kdo je zasažen, odejde na břeh. Míč lze za letu chytit, aniž by byl chytající zasažen. Vítězí to družstvo, které
první vyřadí všechny soupeře.

 • VYHAZOVANÁ VE VODĚ

Druh: vodní

Voda po prsa

Délka: do 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: míč

Mezi hráče je na hladinu vhozen míč. Kdo se míče zmocní, snaží se ho dohodit na břeh. Ostatní mu v tom brání.
Vítězí ten, komu se to vícekrát podaří.

 • ZÁCHRANA TONOUCÍHO

Druh: vodní

Voda po prsa

Délka: 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Skupiny rozdělíme na trojice. Každá trojice pověří jednoho, který má dělat utopeného. Další dva plavci se jej snaží
dopravit na určené místo. Vítězí družstvo, které v nejkratším čase přepraví všechny své “utopené”.

 • ZÁTAH

Druh: vodní

Voda po prsa

Délka: 60 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Jedna skupina jsou rybáři a druhá rybky. Rybáři jsou rozptýleni ve stanoveném úseku ve vodě a snaží se zabránit
rybkám proplout mezi nimi. Proplouvající hráči se vyhýbají zápasu s obránci. Jsou-li napadeni, smějí se vyprostit z
uchopení a plavat dál. Rybáři usilují o potopení soupeře. Kdo je potopen, nesmí ve hře pokračovat. Kolo končí vždy
po l minutě a skupiny si vymění role. Vítězí ta skupina, z níž větší počet hrajících doplave k určité metě.

 • ZÁVOD REJNOKŮ

Druh: vodní

Voda hloubka

Délka: krátká

Hráči: jednotlivci >13

Pomůcky:

Kdo uplave 20-40m pod hladinou a méněkrát se vynoří za účelem nabrání dechu ?

 • ZÁVOD S PŘEKÁŽKAMI

Druh: vodní

Voda klidná, po prsa

Délka: do 15 min

Hráči: jednotlivci, dobří plavci

Pomůcky: klády, pneumatiky, matrace, …

* Verze pro plavce: Na klidné vodě připravte hráčům různé překážky, které musí během plavání překonat
(podplouvání klády, prolézání kruhem, přelézání nafukovací matrace, zasahování druhu míčem, slalom mezi
balónky, …)
* Verze pro neplavce: V klidné vodě s bezpečným dnem a vodou po pás připravíme překážkový závod (plav s
nafukovacím kruhem co nejrychleji, běh vodou s úkoly, slalomový běh na mělčině, hod gumovým míčem, …)

 • ZOOLOGICKÁ ZAHRADA

Druh: vodní

Voda po pás

Délka: krátká

Hráči: dohromady <10

Pomůcky:

Hráči napodobují pohybem i zvukem známá zvířata. Vedoucí usměrňuje fantazii a tvořivost hráčů zdůrazňováním
prvků, které mají blízko k plaveckým dovednostem (mávání křídel racka, plavání psa, pohyb husy, kachny, slon se
polévá vodou, pták se umývá v kaluži, …)

 • BĚHÁNÍ VE DVOU

Druh: vodní

Voda po pás

Délka: 10 min

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Děti se postaví ve vodě do dvou dvouřadů, první dítě zůstane stát a druhé se chytí za jeho ramena nebo za boky,
zvedne nohy nahoru a pohybuje jimi jako při kraulu. Na povel vedoucího se páry rozběhnou. Dvojice, která první
dospěje k určenému cíli, vítězí.

 • BĚHÁNÍ VE DVOU JAKO ŠTAFETOVÝ BĚH

Druh: vodní

Voda maximálně po prsa

Délka: 10 min

Hráči: skupiny stejného (sudého) počtu hráčů

Pomůcky:

Hráči utvoří páry. Na povel organizátora hry běží první páry z každého družstva bazénem k předem určenému cíli
a zpět a potom běží další pár. Družstvo, které je nejdříve ve svém výchozím postavení, vyhrává.

 • LOVENÍ ŠPALÍČKŮ

Druh: vodní

Voda hloubka, 100m2

Délka: 2 x 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: dřevěné špalíčky

Hráče rozdělíme na dvě družstva, naházíme špalíčky do vody, na povel pak jedni hráči začnou špalíčky lovit a
vyhazovat špalíčky na břeh, druzí se jim v tom snaží zabránit dotekem – koho se dotknou, jde si na 2 minuty
sednout na břeh. Po deseti minutách se hra ukončí, spočítají se vyházené špalíčky a hráči si vymění role.

 • PLAVECKÁ DVOJČATA

Druh: vodní

Voda po krk

Délka: 2 min na dvojici

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Plavecký závod, při němž se dva závodníci drží za ruce, je velmi zábavný. Nejlépe se provádí při plaváni naznak.
Oba závodníci se položí na hladinu vedle sebe, vnitřníma rukama se do sebe zaklesnou a vnitřníma nohama, které
neprovádějí žádný pohyb, se vzájemně dotýkají. Kupředu se dostávají jen pomocí vnějších paží a nohou, které
zabírají současně, jako kdyby patřily jedinému plavci.

 • PLOVÁNÍ VE DVOU

Druh: vodní

Voda po krk

Délka: 15 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

Děti se rozdělí do dvou stejně početných družstev a v nich na páry. Na pokyn vedoucího skočí první pár z každého
družstva do vody. Druhý uchopí prvního za boky a plavou společně k předem určenému cíli a zpět. První provádí
pohyby rukama, druhý pohyby nohama.
Děti musí dávat pozor na to, aby současně vydechovaly. Vítězí družstvo, které stojí dřív ve svém výchozím
postaveni.

 • POLOHOVÁ ŠTAFETA

Druh: vodní

Voda hloubka

Délka: 5 min na čtveřici

Hráči: čtveřice

Pomůcky:

Závodník A plave padesát metrů kraulem. Závodník B padesát metrů naznak. Závodník C padesát metrů na prsou.
Závodník D padesát metrů na boku.

 • POTÁPĚNI O ZÁVOD

Druh: vodní

Voda hloubka 2-3 metry

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Každému družstvu hodíme do vody hodíme kámen zabalený do bílého kapesníku. Na povel vedoucího skočí první
hráč z každého družstva do vody, potopí se a snaží se kámen najít. Jestliže jej našel, vynese jen na hladinu,
postaví se na okraj bazénu a hodí kámen zpět do vody. Obdobně postupují další účastníci hry.
Družstvo, které je dřív na svém výchozím postavení, vyhrává.
Tuto hru hrajeme jen jednou či dvakrát, protože děti při častějším potápění velmi často dostanou bolesti hlavy.

 • ŠTAFETOVÉ ZÁVODNÍ PLAVÁNI

Druh: vodní

Voda mokrá

Délka: 15 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

Děti se rozdělí na stejně početná družstva. Na povel skočí první z každého družstva do vody a plave k předem
určenému cíli a zpět dá “babu” druhému; ten udělá totéž co první. Vyhrává družstvo, které je dřív ve svém
výchozím postavení.
Obměna: Děti plavou předepsaným stylem.

 • VLEČNÁ LOĎ

Druh: vodní

Vodní po krk

Délka: 5 min

Hráči: dva

Pomůcky:

Jeden plavec splývá na zádech a druhý ho táhne nebo postrkuje. Jestliže druhý plavec plave naznak, může mít
hlavu nebo nohy svého druha na prsou, provádět tempa jen nohama a tak ho vléci. Jestliže plave na prsou, může
svého druha postrkovat hlavou nebo nohama napřed.

 • VLNA

Druh: vodní

Voda po kotníky

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Děti sedí na břehu v dlouhé řadě a drží se za ruce. Na znamení organizátora hry vrhá se krajní hráč dolů do mělčí
vody. Táhne s sebou druhého pionýra, ten opět třetího atd., až jsou všichni hráči ve vodě.

 • VODNÍ HONIČKA

Druh: vodní

Voda po prsa, hloubka

Délka: 5 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Hra na honěnou s pravidly, která platí na pevnině, ale přenesená do vody. Určený hráč honí ostatní a snaží se
někoho chytit. Když se mu to podaří, chycený se stává honičem a hra pokračuje.

 • VODNÍ ZÁPAS

Druh: vodní

Voda po prsa

Délka: 5 min

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Každý zápasník vyleze na ramena svému druhovi, koni. Úkolem je shodit soupeře z koně do vody.
Při jiné obměně se této hry účastní jen dva soupeři bez “koní”. Mohou použít skoro všech chvatů obvyklých při
řeckořímském zápasu. Vítězí ten, komu se dřív podaří strčit soupeři hlavu pod vodu.

Napsat komentář