Sportovní

 • FINSKÁ STEZKA

Druh: sportovní

Místo: vysoce členitá trať lesem, vodou, skalami

Délka: do 120 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: podle trati – horolezecká lana, karabiny, úvazky

Jednotlivé překážky i délku trati je nutné terénu přizpůsobit. Použít se dá např. lanová lávka, přeskok rokle o tyči,
šplh na strom, skok z něj, skok do vody z výšky, slaňování, výstup po skále, plavání, jízda lanovkou, chůze na
chůdách atd. Jednotlivci startují ve 3 – 5 minutových intervalech buď sami za sebe, nebo jako členové štafet 4 – 5
členných družstev. Za vynechanou překážku se přidává trestný čas. Vítězem je běžec nebo družstvo s nejkratším
časem.

 • HÁZÍME ŠIPKAMI

Druh: sportovní

Místo: kdekoli vhodně

Délka: do 45 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: šipky, kruhový terč se středem

Terč umístíme ve vzdálenosti 5 až 10 metrů, asi ve výši očí. Za terč poslouží dřevěná, korková nebo jiná deska, do
níž se šipky dobře zabodávají. Každý soutěžící má 3 až 5 hodů. Může se hrát na více kol a výsledky se sčítají.
Vítězí hráč, který dosáhne největšího počtu bodů.

 • CHŮDY

Druh: sportovní

Místo: rovná trať

Délka: 60 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: chůdy

Soutěží družstva – úkoly mohou mít množství variant, jako vyrobit chůdy, přijetí na nich určitou vzdálenost,
absolvovat slalom nebo překážkovou dráhu, chůze do kopce, přes potok apod.

 • KOP SNOŽMO DO VÝŠKY

Druh: sportovní

Místo: u stromu

Délka: 5 min na hráče

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: provázek, zátěž

Na větev se pověsí provázek se zátěží (bota). Cílem hráče je vykopnout snožmo co nejvýše tak, aby se zátěže
dotkl. Po každém úspěšném pokusu se dá provázek o kousek výš. Když hráč třikrát za sebou nedokopne tak končí
a výsledek se zapíše.

 • LANOVÁ LÁVKA

Druh: sportovní

Místo: nad vodou

Délka: 30 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: dvě lana

Nad vodním tokem natáhneme dvě horolezecká lana tak, aby jedno lano tvořilo základnu pro nohy a druhého se
účastníci mohli přidržovat. Jde tedy o přesun nad vodou pomocí dvou lan. Od závodníků to vyžaduje jisté
zkušenosti a trochu zručnosti, ale převážnou dávku odvahy. Protože je lano nestabilní, mnozí účastníci nevydrží až
do konce a skončí ve vodě. Používá se ve vojenském výcviku a v některých méně šetrných hrách, jako je Finská
stezka a podobně. Pokud je nataženo pouze jedno horolezecké lano, lze při trati delší než 10 m očekávat pád 90%
absolventů hříčky.

 • ODKOPNUTÍ KLACÍKU

Druh: sportovní

Místo: louka

Délka: krátká

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: klacík

Hráč si mezi palec a ukazováček u nohy umístí klacík dlouhý asi 20 cm. Má tři pokusy, při kterých se snaží
dokopnout klacík co nejdále. Počítá se nejúspěšnější pokus.

 • PROHAZOVÁNÍ KRUHU

Druh: sportovní

Místo: venku

Délka: 45 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: kruh na provázku

Kruh pověsíme na větev tak, aby se jím dalo prohazovat. Do tohoto kruhu se potom trefujeme různým přírodním
materiálem – šiška, kámen, klacek. Komu se podaří prohodit šišku kruhem, získává bod. Kruh můžeme zvětšovat,
zmenšovat nebo měnit vzdálenosti od hodové čáry, rozhoupat atd.

 • PŘEKONÁNÍ KŘOVÍ

Druh: sportovní

Místo: u křoví

Délka: 15 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

Je určeno křoví, které je asi 2m vysoké a 0,5m tlusté(čím je hradba z křoví širší, tím lépe). Družina má za úkol
toto křoví bez dotyku překonat. Nesmí jej však obejít. Hra končí, až když se všichni členové družiny přesunou na
druhou stranu. K tomu smí používat všechno, co najdou.
Při vztyčování palisád, pomocí kterých lze křoví překonat, smí jednotliví členové družiny hradbu obejít a přidržovat
z druhé strany.

 • SKÁKANÁ PO PAŘEZECH

Druh: sportovní

Místo: pařezy

Délka: 45 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

V lese nebo na pasece najdeme pařezy s větší plochou, různě od sebe vzdálené. Hráči budou skákat z jednoho
pařezu na druhý. Vzdálenost mezi nimi se bude zvětšovat. Zvítězí ten, komu se podaří přeskočit na pařez nejdále
vzdálený a po doskoku se na něm udrží, aniž by se dotkl země. V případě, že nenajdeme vhodné pařezy, můžeme
použít kameny, cihly, tvárnice atd.

 • SLALOM S TRAKAŘEM

Druh: sportovní

Místo: trať

Délka: 5 min. na dvojici

Hráči: dvojice

Pomůcky: trakař

Hráči se rozdělí do dvojic. Je vytvořena překážková dráha (slalom), kterou mají hráči za úkol v co nejkratším čase
absolvovat trakařem (první se dotýká země pouze rukama a druhý jej drží za nohy). V polovině trati se oba
vymění. Která dvojice dorazí do cíle první, vyhrává.

 • STŘELBA DO BALÓNKŮ

Druh: sportovní

Místo: vhodné

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: nafukovací balónky, provázek, vzduchovka

Klíč je přivázán ke třem balónkům, které umístíme mezi větve stromu tak, aby nemohly spadnout. Soutěžící má k
dispozici vzduchovku (nebo šipky) a omezený počet ran. Musí se v časovém limitu trefit do balónků, aby splaskly a
klíč propadl mezi větvemi na zem.

 • STŘELBA NA VĚŽ

Druh: sportovní

Místo: kdekoli

Délka: 45 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: kameny

Z několika kamenů postavíme několikapatrovou věž na vyvýšeném místě. Pak na ni z určité vzdálenosti zahájíme
palbu. Kdo věž zasáhne, získává tolik bodů, kolik pater srazil.
Soutěžíme do získání určitého počtu bodů.

 • ŠPAČEK

Druh: sportovní

Místo: hřiště

Délka: do 120 min

Hráči: dvě skupiny po 5 – 10 lidech

Pomůcky: dřevěný, pestře barevný špalek, oplechovaná pálka, prkýnko

Je to stará lidová hra, velmi jednoduchá a pochopitelná a přitom velmi dramatická. Hraje se na hřišti tvaru
kruhové výseče s pravým úhlem a s délkou ramen 100 – 140 m. Ve vrcholu úhlu je do země zabudovaná cihla a
před ní je vyhlouben podélný žlábek. Čára je čtvrt kružnice o poloměru 5 m. Ke hře je potřeba špaček, pálka a
prkýnko. Na začátku se pólaři rozestoupí na čáře. První pálkař položí špačka napříč přes žlábek a držadlem pálky
ho vyhodí co nejdále do výseče před sebe. Když pólaři špačka chytí, mají 10 bodů. Když nechytí, hra pokračuje
dál. Pálkař položí špačka na cihlu, sekne ho pálkou do zadečku a odpálkuje co nejdál. Má 3 pokusy. Pokud se mu
první a druhý podaří, podloží si špačka prkýnkem a pálí podruhé (potřetí). Jeho družstvo získá tolik bodů, kolik
metrů špaček uletí. Chytí-li však špačka pólaři, pálkařům se výkon anuluje. Až se vystřídají všichni, vymění si
místo s pólaři. Hraje se na předem dohodnutý počet výměn.

 • ZKOUŠKA RYCHLOSTI A OBRATNOSTI

Druh: sportovní

Místo: trať

Délka: 60 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: dle úkolů a možností

Organizátor hry označí start a několik met podle zdatnosti hráčů a počtu družstev. Je možné měřit čas družstvům
závodícím na jedné trase postupně za sebou. Rovněž je možné závodit na dvou trasách vyřazovacím způsobem.
Dále je možné nechat závodit všechna družstva najednou. Dále si organizátor hry ke hře přichystá hrací předměty
(balónky, šišky apod.) Hra může probíhat v mnoha obměnách a kombinacích (postupné ukládání či sbírání
předmětů, slalomy, driblingy, šťouchání, popředu, pozadu apod.)

Napsat komentář