Smyslové

 • BYSTRÉ OČKO

Druh: smyslová

Místo: venku

Délka: 60 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: startovní čísla
Vedoucí se postaví tak, aby na něj bylo dobře vidět a aby dobře obhlédl okolí. Hráči se zamaskují v určenévzdálenosti. Vedoucí si na sebe navléká startovní čísla (musí si je pamatovat nebo zapisovat). Hráči vedoucího pozorují a čísla, která si vedoucí obléká, si snaží zapamatovat. Zkouší se nepozorovaně připlížit co nejblíže, abydobře viděli. Vedoucí vyřazuje hráče, které vidí. Zvítězí hráč, jenž není vyřazen.

 • KDO PÍSKAL

Druh: smyslová

Místo: terén

Délka: 45 min

Hráči: skupina a jeden či více

Pomůcky: píšťalky
Před zahájením hry dá vedoucí jednomu nebo několika hráčům píšťalku. Když je hra zahájena, rozejdou se hráčido terénu. Čas od času se ozve písknutí. Přitom se hráči s píšťalkami neustále skrývají svým pronásledovatelům.Hra se hraje v hustě zarostlém a zalesněném terénu na ploše asi jednoho čtverečního kilometru. Hráči se pohybujíjednotlivě, sdružování není dovoleno. Čas od času musí zapískat. Úkolem ostatních je určit co nejdříve, kdo píská,a chytit ho. Kdo odhalí nejvíce pískajících, je vítězem.

 • KIMOVKA NA DÁLKU

Druh: smyslová

Místo: libovolné s cestou

Délka: 30-45 min

Hráči: jednotlivci 9-14

Pomůcky: různé předměty
Vedoucí chodí po cestě sem – tam a vždy viditelně nese jeden předmět. Poschovávaní hráči si musí zapamatovatpředměty i jejich pořadí. Po skončení hry napíší předměty na papír.Správný předmět 2b, pořadí 1b. Koho vedoucí uvidí, je vyloučen.

 • NA KUKAČKU

Druh: smyslová

Místo: hustý les

Délka: 10 min

Hráči: dohromady a jeden >7

Pomůcky:

Jeden hráč, kukačka, se schová v lese a občas zakuká. Ostatní hráči ji hledají. Ten, kdo kukačku najde první,stává se při další hře kukačkou.

 • NA PÁTRAČE

Druh: smyslová

Místo: vyvýšené místo

Délka: 30-45 min

Hráči: jednotlivci 12-14

Pomůcky:

Vedoucí je na vyvýšeném místě a tam něco dělá. Schovaní hráči si úkony znamenají.Správný úkon 3b, uvidí-li je vedoucí -2b.

 • NASLOUCHÁNÍ

Druh: smyslová

Místo: terén

Délka: 50 min

Hráči: skupiny a jeden

Pomůcky:

Určeným úsekem různými směry prochází několik družstev. Uprostřed prostoru stojí stráž (ve dne se zavázanýma očima), která naslouchá a určuje směr, odkud uslyší kroky. Hráč, jehož místo stráž přesně určí, vypadává ze hry.Vítězí družstvo, které prošlo střeženým terénem a ztratilo nejméně hráčů.

 • OPISOVÁNÍ ČÍSEL

Druh: smyslová

Místo: les

Délka: 30 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: kartičky s čísly, tužka a papír

Po lese jsou rozmístěna trojciferná čísla. Děti vyzbrojené tužkou a papírem se prodírají houštinami a křovinami a hledají ona čísla. Počet čísel je předem znám. Má-li někdo všechna čísla, jde k rozhodčímu a ten mu zapíše čas. Pourčité době se hra ukončí. U těchto hráčů si zapíšeme počet nalezených čísel.

 • POŠTOVNÍ DOSTAVNÍK

Druh: smyslová

Místo: terén

Délka: 60 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Jednotlivá družstva rozestaví své členy na delší trase. Prvního naučíme nějakému textu či sledu prostocviků. Ten uběhne kousek cesty a naučí to dalšího. Hodnotí se rychlost přenosu vzkazu a kvalita výsledné zprávy.

 • SESTAV ZPRÁVU

Druh: smyslová

Místo: les

Délka: 10-15 min

Hráči: družinky po jednotlivcích 9-14

Pomůcky: rozstříhaná zpráva

Papírky s očíslovanými slovy jsou roztroušeny všude možně (i nemožně). Hráči si musí slovo zapamatovat, donést je vedoucímu a pak z nich složit zprávu.

 • TAPINŮV ZÁVOD

Druh: smyslová

Místo: rovinatá plocha (louka, hřiště)

Délka: do 30 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: blok, tužka, asi 10 lístků a kamenů

Nenáročný závod jednotlivců s časem a pamětí. Na trati je rozloženo 10 kamenů, které jsou od sebe vzdáleny 3 – 5 metrů. Pod každým leží lístek s dvoumístným číslem, obrácený popsanou stranou k zemi. Na konci tohoto 30 – 50 metrového úseku je blok a tužka.Běžec má za úkol proběhnout trať, nahlédnout pod všech deset kamenů a snažit se zapamatovat si spatřená čísla,a to pokud možno v pořadí, jak šla za sebou. Po doběhnutí zapíše vše do bloku. Vítězí běžec s nejlepší pamětí ačasem. Vhodné je na trať vypustit jednoho hráče a až po jeho doběhnutí dalšího. Zamezí se tak možnosti opisování azmatku v měření času v cíli. Výhodné je požadovat bezchybný záznam čísel v jejich pořadí a až po jejich správnémnapsání měřit konečný čas.

 • BAREVNÉ TUŽKY

Druh: smyslové

Místo: trasa

Délka: 3 min na hráče

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: 8-10 barevných proutků, zápisník, tužka

Nařežte z tenkých proutků asi 8-10 hůlek, velkých jako tužky. Hůlky obarvěte jasnými barvami: modrou, červenou, zelenou, oranžovou, přibližně 2-3 hůlky jednou barvou. Jeden hráč vezme barevné tužky, list papíru a tužku a půjde místností, školní chodbou nebo venku kolem bloku domů. Jeho úkolem je jít stále při pravé straně a vrátit se na původní místo. Cestou musí rozložit na různých místech tužky. Každou je třeba položit tak, aby ji bylo vidět, ale aby nebyla příliš nápadná. Hráč se musí řídit zásadami maskování a vybírat hůlky takové barvy, aby byly na podkladě méně vidět. Hráč si zapisuje pořadí, jak rozestavil hůlky za sebou. Potom, jeden za druhým ve stanovených intervalech (asi 3 minuty) projdou stejnou trasou i ostatní hráči. Cestou se u hůlek nezdržují a neberou je do ruky. Dělají si jen poznámky do zápisníku. Každý po návratu přečte po pořádku barvy hůlek, jak je cestou zpozoroval. Vítězí ten, kdo po cestě neminul žádnou hůlku.

 • JAKOU MÁTE PAMĚŤ?

Druh: smyslová

Místo: u cedule

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: cedule, papíry, tužky

Dohodněte se s kamarády, že si půjdete všichni najednou přečíst plakát či nějakou vývěsku, kterou ze svého stanoviště sice vidíme, ale nerozeznáme pro velkou vzdálenost její text. Běžíme k ní všichni stejně (tedy žádné předhánění), čteme ji jednu minutu (případně dvě i více, dle množství textu) a když umluvená doba uplynula, obrátíme se od vývěsky a každý píše na papír její text tak, jak si jej zapamatoval. Kdo má z nás nejbystřejšíhlavu? Kdo si nejvíce zapamatoval její slovosled!

 • KDO ZAKLEPAL?

Druh: smyslová

Místo: u stolu

Délka: 5 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Hráči sedí u stolu. Jeden z nich je vylosován a ten jde několik kroků od stolu a obrátí se k němu zády. Ostatní hráči se posuňky dohodnou a jeden z nich zaklepe na stůl. Potom se onen hráč vrátí a má poznat podle toho, jak se kdo provinile a neklidně tváří, kdo klepal. Uhodne-li, jde dále poslouchat ten, kdo byl prozrazen. Neuhodne-li, musí jít poslouchat znovu.

 • ZKOUŠKA ZRAKU

Druh: smyslová

Místo: volné osvětlené prostranství

Délka: 2 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: strakatý králík

Vezměte dva čtverce velké 15 x 15 cm z pevné bílé lepenky nebo bíle natřeného dřeva. Na každý čtverec nakreslete obrys králíka, obě kresby musí být naprosto stejné (viz obrázek). Pak vystřihněte dvacet černých koleček o průměru 12 mm. Jeden z hráčů připevní několik koleček na čtverec s nakresleným králíkem a umísti hona dokonale osvětlené místo. Druhý hráč se postaví na začátku sto kroků od tohoto čtverce a odtud se k němuzačne přibližovat. Postupuje tak dlouho, až rozezná černé skvrny tak dobře, že je může reprodukovat na čtverci,který má v ruce. Jestliže to dokáže z pětačtyřicetimetrové vzdálenosti, má skvělý zrak. Jestliže se nemusí přiblížitvíc než na pětatřicet metrů (třikrát v pěti opakovaných hrách), je to velmi dobrý výkon; ze vzdálenosti 35 -25 m je to ještě dobrý výkon. Překročí-li však tuto hranici, je to slabý výkon.

Napsat komentář