Praktické

 • CO LES DAL

Druh: praktická

Místo: louka

Délka: do 120 min

Hráči: skupinky či jednotlivci

Pomůcky: kotlík, zápalky, škrtátka, sekeru, kus masa, atd.

Družstva dostanou kotlík, 3 zápalky, škrtátko, sekeru, kousek masa atd. Soutěží se o nejbohatší tabuli. Hodnotí semnožství chodů, chutnost a splnění časového limitu.

 • DOPRAVA RANĚNÝCH

Druh: praktická

Místo: louka, pole, les

Délka: libovolná

Hráči: dvě či více družinek >12

Pomůcky:

Hráči jsou seřazeni po dvojicích ve dvou zástupech a 25m před nimi jsou ranění. Úkolem každé dvojice jedoběhnout k raněnému a přenést jej k zástupům. Nosí se pomocí sedátka utvořeného ze čtyř rukou. Za chybypochopitelně přičítáme trestné sekundy.

 • HLEDÁNÍ ROSTLIN

Druh: praktická

Místo: louka u lesa

Délka: 15 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Hráči se postaví do řady. Vedoucí vyřkne název nějaké rostliny a všichni se ji rozeběhnou hledat. Ten, kdo jipřinese první, získává jeden bod. Jakmile stojí hráči zase v řadách, vyřkne vedoucí další název.

 • NAJDI RANĚNÉHO

Druh: praktická

Místo: louka, pole, les

Délka: libovolná

Hráči: jednotlivci 12-15

Pomůcky: cedulky

Po lese jsou nahodile rozmístěni slabě úpící zranění s cedulkou a popisem zranění (kulka v hlavě tělo studené).Hráči se rozeběhnou je hledat. U každého raněného si přečtou popis zranění a po zralé úvaze jej správně ošetří.Za chyby připočteme trestné sekundy.Umělou krev vytvoříme smísením řídkého škrobu a potravinářské červené.

 • OHEŇ V KRUHU

Druh: praktická

Místo: venku

Délka: 1 hodina

Hráči: skupiny

Pomůcky: sirky, sekera (?)

Družina má za úkol uvařit vodu na ohništi, které leží ve třímetrovém kruhu, do kterého nesmí nikdo šlápnout(poloměr=3m). Úkol je časově omezen.

 • PŘEKONÁNÍ POTOKA

Druh: praktická

Místo: u potoka

Délka: 45 min.

Hráči: skupiny

Pomůcky: sekery, pily, korálky

Družiny mají za úkol překonat nějakým způsobem potok (samozřejmě se nesmí použít most). Na druhém břehujsou na víčku položeny korálky. Za každý přenesený korálek je 1 bod. Každý může jít pouze jednou a nést pouzejeden korálek. Kdo se namočí, vypadává.

 • PŘEPALOVÁNÍ PROVÁZKŮ

Druh: praktická

Místo: louka

Délka: libovolná

Hráči: družinky 8-14

Pomůcky: potřeby pro rozdělání ohně, provázek

Palivo sbírat vymezenou dobu, pak udělat oheň a pomocí něj přepálit provázek zavěšený v určité výšce nad něj.Poté zahladit stopy. Družinky soutěží v rychlosti přepalování. (+ potom lze hledat za body ohniště druhého).

 • ROZDĚLEJ OHEŇ KŘESÁNÍM

Druh: praktická

Místo: louka

Délka: libovolná

Hráči: družinky >14

Pomůcky:

Ztrouchnivělé dřevo, hřbetem nože či pilníkem jezdíme po křemenu tak, aby jiskry dopadaly na troud. Kdo přijdena způsob, kdo to udělá nejrychleji, … ?

 • ŠIKOVNOST

Druh: praktická

Místo: u špalku

Délka: 45 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: smrkové šišky, sekera

Jedná se opět o soutěž jednotlivců a úkolem je v určitém limitu přeseknout co největší počet šišek.

 • UTAJENÝ KUCHAŘ

Druh: praktická

Místo: v přírodě

Délka: 60 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: potraviny, zápalky

Družstva dostanou za úkol uvařit soupeři nepozorováni oběd. Zároveň se ti, které nelze k přípravě využít, vydávajíjako zvědové do okolí hledat místa, kde vaří ostatní. Družiny se hodnotí dle kvality pokrmu, kolik družin je našlo akolik družin objevili oni sami.

 • VEJCE A JÁ

Druh: praktická

Místo: v přírodě

Délka: 30 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: syrová vajíčka, zápalky

Úkolem hráčů je co nejrychleji uvařit vajíčka a to tak, aby se vařilo 3 metry nad zemí.

 • ZÁLESÁCI

Druh: praktická

Místo: nehořlavé

Délka: do 30 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: zápalky, provázek, sekerky nebo nože pro hráče

Hráči dostanou sekerku nebo nůž, tři zápalky se škrtátkem. Ještě před zahájením soutěže si připraví v malýchskupinkách ohniště a nad ním na dvou větvích natáhnou provázek ve výši asi 40 – 50 centimetrů nad zemí. Naznamení vybíhají do lesa, kde si co nejdříve musí nasbírat a připravit hraničku dřeva, tu musí na ohništi nejvícetřemi zápalkami zapálit a udržovat tak dlouho oheň, dokud se nepřepálí provázek. Když hráči nestačí první třizápalky, může dostat další, ale za každou zápalku se mu připočítá l minuta. Tuto hru lze doplnit například o soutěžve schopnosti připravit jednoduchý pokrm s využitím ohně a lesních plodů atd.

 • DOVEDNÝ KREJČÍ

Druh: praktická

Místo: kdekoli

Délka: 10 min (dle šikovnosti hráčů)

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: jehly, nitě, látky, knoflíky

Postavte do řady libovolný počet chlapců. Každému dejte kousek látky, jehlu a nit, náprstek a tři knoflíky všechnystejně velké. Na znamení začnou přišívat knoflíky. Bodujte čistotu práce, úpravu, kvalitu i rychlost.

 • PROVÁZKOVÁ POŠTA

Druh: praktická

Místo: stanový tábor

265

Délka: 30 min

Hráči: obyvatelé stanů

Pomůcky: provázek

Propojte všechny stany provázkovým vedením. (Provázek vede od stanu ke stanu.) První stan vyšle morseovkou(zřetelným taháním provázku: dlouhý tah je čárka, krátký je tečka) nějaké slovo do sousedního stanu, ten slovopředá.

 • SDRUŽENÝ ZÁVOD

Druh: praktická

Místo: letní tábor

Délka: 60 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: dle požadavků závodníků

Vypsali jsme cenu pro toho, kdo získá nejvíc bodů za uvedené úkoly:
1. Na startovní znamení přines list javoru mléčného a vysvětlí, čím se liší od javoru klenu.
2. Vyprávěj nějaký krátký příběh nebo něco zarecituj.
3. Přines list nějaké jedovaté rostliny, vysvětli, jaký jed obsahuje a čeho použijeme jako protijedu.
4. Vyznač na hůlce podle oka metr.
5. Přines bukový list a vysvětli, jak se liší od habrového listu.
6. Rozškrtni zápalku a zapal lampu; oboje proved jen jako pantomimu.
7. Převař litr vody.
8. Nakresli zpaměti mapu našeho státu do deseti minut.
9. Napodob nějaké zvíře pohybem nebo zvukem.
Prvních dvacet soutěžících vždy dostalo body, jenž byly uděleny podle bodového součtu.

 • SOUTĚŽ ZRUČNOSTI

Druh: praktická

Místo: venku u lesa

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: tyčky, nože

Vezměte obyčejnou laťku nebo tyčku dlouhou asi 120 cm. Rozřežte ji na třiceticentimetrové díly a vyřaďte ty,které mají uprostřed velké suky. Pak dostane každý závodník jeden díl a začne z něho vyrábět podpalovač. Toznamená, že z něho řeže dlouhé třísky, které však. nesmí od laťky úplně oddělit.Všichni začnou pracovat současně na znamení a odloží nůž buď za minutu, nebo když někdo úkol dokončí. Zadokonalý podpalovač dostanou 100 bodů. Za každou třísku, která odpadne od dřeva, se jim strhne 5 bodů, 5 bodůztrácejí i za každou třísku kratší než 10 cm. Další body se připočítávají za špatný způsob práce. Závodníci majízhotovit dokonalý podpalovač, kterým rychle a bezpečně zažehnou oheň jedinou zápalkou.Tuto zábavnou soutěž pořádáme odpoledne a podpalovače schováváme na podpálení večerního táborového ohně.

 • STŘECHA

Druh: praktická

Místo: členitý terén o rozloze 1 km2

Délka: 1 – 2 hodiny

Hráči: dvojice a skupina

Pomůcky: stan pro dvojici

Na okrajích města stála kdysi obecní nouzová kolonie, baráky pro chudé jen ze dřeva a vlnitého plechu. Jelikož sepřestala vydávat povolení na stavbu, chudí neměli již kde bydlet. Když byl někdo přistižen, že zde staví barákmusel ho zbourat a odejít. Ovšem existoval jeden italský zákon, že dům, který má dokončenou střechu a jeobydlený, smí zůstat stát, i kdyby byl na cizím pozemku.Oddíl se rozdělí na dvě družstva. První družstvo představuje policisty a druhé chudáky. Policisté hlídají vytyčenémálo přehledné území a chudáci (rozděleni po dvojicích) vnikají do tohoto území za účelem postavit si obydlí.Každá dvojice chudáků má u sebe stan a pokud se jim podaří jej celý postavit aniž je policisté chytnou získají bod.Chytnou-li je dříve odevzdají papírový lístek. Pokud mají již stan postavený, přivolají halasením policistu, ten vydá potvrzení o úspěšnosti stavby a chudáci mohou jít zkusit štěstí kousek dál.

 • VAŘENÍ ČAJE

Druh: praktická

Místo: nehořlavé

Délka: 60 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: kotlík, voda, sirky

Hraje několik družstev, v každém družstvu musí být jedna zodpovědná osoba (instruktor, velké dítě). Každédružstvo dostane kotlík s vodou, případně sirky. Dále dostanou hodinový limit, ve kterém mají vyrobit co nejlepšíčaj. Čaj se má donést na základnu (místo, kde byla hra vyhlášena).
Je povoleno:
* Přepadnout cizí družinu, vylít jim čaj, ukrást kotlík, vodu, sirky
* Rozdělit skupinu
* Vše co není zakázáno
Není povoleno: (v tomto pořadí)
* Při přípravě čaje použít cokoliv co hráči nedostali na začátku, neukradli jiné družině nebo nenašli v lese
* Zapálit les nebo louku
* Vařit čaj blíže než 132 m od základny
* Napadnout cizí družinu 10 minut před koncem hry nebo později
* Ztratit se blíže než 2 km od základny
* Vzdálit se od základny více jak na 2 km
* Opařit se

 • VAŘENÍ VODY O ZÁVOD

Druh: praktická

Místo: nehořlavé

Délka: 30 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: sekerka, nůž, jedna zápalku, kotlík, litr vody, měkkého dřevo 60×15 cm

Nejdřív nasekejte dostatek dřeva. Máte na to 3 minuty. Postavte misku nebo kozlík na kameny nebo je zavěste natyčku. Závodník musí všechno dělat sám.Voda musí bublat po celém povrchu, jinak nevaří. Když závodníkovi první zápalka zhasne, je mu obvykle povolenadruhá, ale za trest se mu přičtou k času 2 minuty.Není dovoleno použít žádných jiných pomůcek kromě těch, které byly uvedeny.

Napsat komentář