S kamínky

  • OSTRŮVKY

Druh: házení kamínky

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: papíry, kamínky

Rozházejte po zemi malé čtvrtky papíru. Ty představují ostrovy. Od čáry, kterou uděláte asi tři kroky od nich, střídavě hází každý hráč na libovolný ostrůvek nějaké své značky (např. kolečka z tvrdého papíru nebo placaté označené kaménky ap.). Kdo má na některém ostrůvku tři svoje značky, stává se jeho majitelem a ostatní na něj nemohou házet. Jsou-li na takovém dobytém ostrůvku ještě značky hráčů jiných, musí si je tito hráči vzít zpět. Je možno současně bojovat o libovolný počet ostrůvků.

  • VYBÍJENÁ

Druh: házení kamínky

Místo: na stole

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: kamínky

Každý hráč si opatří buď pět malých placatých kaménků anebo z lepenky vyříznutých koleček a dá si je na různá místa stolu. Pak hráči po řadě cvrnkají vždy jednou do některého svého kaménku, a každý se snaží shodit ze stolu tímto svým kaménkem kamének cizí. Kamének, který spadne ze stolu, nesmí se už do hry vrátit, i když spadne při útoku na cizí kamének. Vítězí ten, kdo na konci hry má na stole sám alespoň jeden kamének.

  • ZASÁHNĚTE KRABICI!

Druh: házení kamínky

Místo: hřiště, místnost

Délka: 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: židle, 2 krabice, pro hráče kamínek

Družiny stojí proti sobě v řadě. Židle postavíme vedle sebe doprostřed mezi družiny a krabice položíme k židlím tak, aby byly vždycky na odvrácené straně od družiny ve vzdálenosti asi 60 cm od židlí. Na dané znamení vyběhnou první hráči z družin: každý vyskočí na židli do stoje spatného, předpaží pravou a pustí svůj kamínek do krabice. Chybí-li ji, sebere kamínek a opakuje pokus. Když se mu to podaří, běží ke své družině a dotkne se natažené ruky dalšího hráče. Ten běží a vyskočí na židli, upustí kamínek a běží zase zpět…

Napsat komentář