Praktické

  • DUCHAPŘÍTOMNOST

Druh: praktická

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: papíry, tužky

Vedoucí dodá do každého stanu kopii otázek. Otázky jsou takového druhu: Co by jsi dělal, kdyby přišla zpráva, že se za 10 minut přivalí na tábor zátopa, která ho smete? Co by jsi udělal, kdybys v noci zpozoroval oheň ve stavení na samotě? Co by jsi podnikl, kdyby jsi se náhle ocitl v cizím městě bez koruny v kapse? Limit na odevzdáni otázek je 10 minut. Nejlepší se zapíší do táborové kroniky.

  • HLEDEJTE MĚSTO

Druh: praktická

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: co nejpodrobnější mapa

Kdo najde dříve na podrobné mapě neznámou obec, vedoucím určenou? (Hledejte na speciálkách.) Kdo nalezne první, dává hledat při další hře ostatním.

  • UZLOVKA

Druh: praktická

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dva

Pomůcky: jeden delší provaz

Dva hráči uchopí provaz, každý na jednom konci. Každý z obou hráčů má za úkol udělat na svém konci provazu jakýkoli uzel, ale vzájemně si v tom brání tím, že jeden druhému provazem škube, trhá, viní a podobně. Vítězí ten, kdo udělá uzel dříve.

  • UZLY V KROUŽKU

Druh: praktická

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: uzlovačky

Hráči utvoří ve stoje větší kruh, čelem dovnitř, s rukama za zády. Vně kruhu obchází jeden hráč s uzlovačkou;
jakmile ji někomu vloží do rukou, řekne libovolný uzel a vyběhne dokola kolem kruhu. Hráč, který dostal uzlovačku do rukou, musí daný uzel uvázat dříve, než k němu obíhající hráč znovu přiběhne. Neuváže-li, vymění si role.

Napsat komentář