Poslepu

 • HLEDÁNÍ POSLEPU

Druh: poslepu

Místo: v místnosti

Délka: krátká

Hráči: jeden >10

Pomůcky: rozmanité předměty, šátek na oči

Hráči sedí v kruhu. Uvnitř jsou rozloženy různé předměty. Jednomu hráči zavážeme oči, několikrát otočíme a on se potom vydává předměty hledat.

 • HMAT

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: 50 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: modurit nebo plastelína, nějaký předmět

Do plastelíny nebo moduritu otiskneme nějaký předmět nebo vyryjeme obrazec. Každý hráč má za úkol poslepu přejet tento obrazec prsty a na papír namalovat to, o čem se domnívá, že poznal hmatem.

 • KDE JSEM?

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: skupina a jeden >8

Pomůcky: šátky na oči

Hráči se zavázanýma očima se rozptýlí po prostoru. Jeden vidí a ten ve vhodný okamžik na vhodném místě zavolá: “Kde jsem ?” Všichni jej začnou hledat a kdo najde jako první, získává bod a příště volá on. Hledaný hráč buď stojí na místě nebo utíká.

 • KDO PROMLUVIL?

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Sesedněte se do kroužku a vyberte jednoho hráče, který si zaváže oči a postaví se doprostřed. Potom ukažte na někoho na obvodu. Označený opatrně vstane, přiblíží se ke slepému a změněným hlasem se ho zeptá: “Kdopak jsem?” Potom se vrátí na své místo. Uhodne-li tázaný hráč, kdo ho oslovil, vymění si s ním místo. Nepozná-li ho, zůstane dále ve středu.

 • KRESLENÍ POSLEPU

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: do 15 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: šátek, papír a tužka pro každého

Hráči obdrží tužky a papíry, šátkem se jim zaváží oči a poté dostanou za úkol něco konkrétního nakreslit (zvíře, hrad, člověka). V závěrečné vernisáži hráči navzájem bodují svá dílka a vybírají nejlepší.

 • NA LOKTY

Druh: poslepu

Místo: u stolu

Délka: do 30 min

Hráči: jednotlivci, raději méně

Pomůcky: vybraných 10-12 předmětů

Vedoucí hry ukáže několik předmětů (pro začátek stačí asi 12). Všichni hráči si pak sednou zády ke stolu, ohnou ruku a loket položí na stůl. Vedoucí jim pak klade předměty tak, aby je mohli loktem ohmatat. Hráč při akci nesmí předmět vidět. Po několikátém opakování této hry se věci již předem neukazují.

 • NA MEDVĚDA

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Hráči vytvoří půlkruh. Do středu půlkruhu se postaví vybraný hráč zády k ostatním.. Cílem hráčů v půlkruhu je nenápadně plácnout středního. Střední potom hádá, kdo ho plácnul. Pokud střední uhádne, tak si vymění místa.

 • NA PANA NOVÁKA

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: do 15 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: šátek

Hrající vytvoří kruh, zvolí pana Nováka, jemuž zaváží oči. Ten se postaví do středu kruhu a řekne: “Teď!” Kruh hráčů se začne pohybovat, což činí až do chvíle, kdy střední zavolá: “Stát!” Kruh se zastaví, střední ukáže na některého hráče. Označený hráč musí říct: “Dobrý den, pane Novák.” Hlas může ovšem libovolně měnit. Jestliže pan Novák uhodne, kdo to je, vymění si místa. Neuhodne-li, zkouší to znovu, dokud neuspěje.

 • NA SLEPÉHO MACÍKA

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: 40 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: šátek

Hráči si stoupnou do řady. Slepý Macík má zavázané oči a stojí asi tři kroky před ostatními. Jeden hráč k němu potichu přijde, zatahá ho za nos a v tom okamžiku začne Macík počítat do deseti (hráč se mezitím vrátí do řady). Potom Macík sundá šátek, vezme za ucho hráče, který je podezřelý, obejde s ním řadu a postaví se i s ním na své místo. Je-li to pravda, ten, kdo ho zatahal za nos, stává se Macíkem. Pokud se Macík spletl, vezme ho hráč za ucho, obejde s ním řadu a vrátí se na své místo. Macík je tedy Macíkem i v příští hře.

 • NA VÍTR

Druh: poslepu

Místo: u stolu

Délka: do 30 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: svíčky, sirky, pro skupinu šátek

Na stůl, špalek nebo kámen se postaví zapálená svíčka. Hráči se rozdělí do dvou nebo více skupin. První hráč se postaví ke svíčce a zaváží se mu oči. Pak musí udělat tři kroky zpět, třikrát se otočit a postoupit třemi kroky ke svíčce. Pak se pokusí svíčku sfouknout. Podaří-li se mu to, získává bod, pokud ne, sundavá si šátek a vrací se do své skupiny. Nastupuje první závodník druhé skupiny a hra pokračuje tak dlouho, až se všichni vystřídají. Vyhrává samozřejmě skupina, jejíž členové získali nejvíc bodů.

 • NA ZVĚŘINEC

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: hromadně >9

Pomůcky: šátky na oči

Hráči se rozdělí do skupin, z nichž každá je jedno zvíře, a rozptýlí se do prostoru. Na dané znamení začnou vyluzovat zvuk onoho zvířete a tím se vyhledat s ostatními. Vítězí to družstvo, které se shledá nejrychleji.

 • NASLOUCHANÁ

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: do 15 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: hodinky nebo lépe budík, šátek

Hráči stojí nebo sedí v kruhu, čelem dovnitř. Vylosovaný hráč si stoupne do středu kruhu a zaváží se mu oči. Vedoucí hry dá jednomu z hráčů stojících na obvodu kruhu hodinky (mechanické, ne digitální). Všichni musí být zticha a nesmí se pohybovat, aby nevidoucí hráč mohl určit, kdo hodinky drží. Musí se totiž nejen soustředit na to, odkud zaznívá tikot, ale musí si pamatovat, v jakém pořádku byli hráči rozestavěni. Určí-li správně, kdo hodinky má, vymění si s tímto hráčem místo.

 • PODPISOVÉ LISTY

Druh: poslepu

Místo: místnost

Délka: 5 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: kreslící čtvrtky, tužky

Vedoucí rozloží na několik míst v klubovně kreslicí čtvrtky, potom zhasne a vyjde za dveře, kde čekají hráči. Tam jim vysvětlí pravidla hry: Hledejte v klubovně potmě podpisové listy. Když na nějaký narazíte, podepište se na něj tužkou, co držíte v ruce. Podpisový list nechejte ležet na místě. Každé družstvo hraje jako celek proti ostatním družstvům. Spoluhráči se mohou navzájem upozorňovat na umístění papírů, nikdo však nesmí mluvit. Družstvo získá za každý podpis jeden bod.

 • POSLOUCHANÁ

Druh: poslepu

Místo: v místnosti

Délka: krátká

Hráči: hromadně >10

Pomůcky: šátek na oči

Hráči stojí u jedné stěny a u protější stěny stojí hlídač se zavázanýma očima. Úkolem hráčů je přejít na druhou

stranu a dotknout se stěny. Uslyší-li je hlídač, řekne: “Slyším” a ukáže prstem. Odhalený se musí vrátit a zkusit to

později. Hráči mohou též stát v kruhu kolem hlídače a brát věci z jeho blízkosti.

 • POZNEJ PO HMATU

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: do 30 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: šátek

Hráči se postaví do kruhu. Jeden z hráčů si zaváže oči šátkem a stoupne si doprostřed. Poté se ostatní hráči tiše vymění mezi sebou. Prostřední si pak jednoho z nich vybere a podle hmatu se pokouší uhodnout, kdo to je. Uhodne-li, je vystřídán svou obětí, neuhodne-li, musí pokus na někom jiném opakovat. Během hry se hráči nesmí mnoho pohybovat a nesmí mluvit. Možná obměna hry je v tom, že se hráč pokouší poznat své oběti jen podle rukou.

 • PRASE KVIKNI

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Hráči sedí v těsném kruhu. Vybranému střednímu se zaváží oči. Střední se pohybuje v kruhu a někomu si symbolicky sedne na nohy a řekne prase kvikni. Zasednutý hráč se snaží kviknout tak, aby ho střední nepoznal. Pokud ho pozná, vymění si místa.

 • SARDELE

Druh: poslepu

Místo: v místnosti

Délka: 5 min

Hráči: 10 – 30 lidí

Pomůcky:

Hráči se po zhasnutí potichu plazí po zemi, jeden z nich je sardel. Jakmile normálního hráče někdo chytne, ten musí zatřepat končetinou, že není sardel. Sardel naopak nereaguje. Jakmile někdo chytí sardel, sedne si k ní a rozšiřuje se sardeliště. Postupně se připojují další hráči, jenom jeden z nich bude “poslední”. Úkolem sardele je nějak se vhodně schovat, aby ji ostatní těžko hledali, úkolem hráčů je nebýt poslední.

 • SLEPÝ KUPEC

Druh: poslepu

Místo: místnost

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: látkové vzory, šátky

Řadu látkových vzorů (hedvábí, samet, plátno, pytlovinu, kůži, papír) sepněte do sešitku. Úkolem hráčů je poslepu správně rozlišit všechny druhy látek.

 • SLEPÝ SOCHAŘ

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: 30 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Jednomu hráči zavážeme oči a necháme ho chodit v kruhu hráčů. “Sochař” se libovolně zastaví u kteréhokoliv hráče a hmatem musí určit, kdo to je. Samozřejmě že svůj postup může komentovat. Nikdo jiný však nesmí promluvit ani napovědět. Jestliže hráč (sochař) uhádne, vymění si místo s tím, koho poznal. Ten si zaváže oči, ostatní hráči se přeskupí a opět se postaví do kruhu.

 • SLEPÝ ŽEBRÁK

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: do 30 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: hrst platných mincí, šátek

Potřebujete hrst mincí, které jsou v oběhu. Pár korun, desetníků, dvacetníků, dvoukorun, pětikorun a desetikorun. Hrst mincí vložíte do rukou hráči, kterému zavážete oči. Jeho úkolem je v co nejkratší době mince roztřídit. Za každou špatně umístěnou nebo vůbec nezařazenou minci odečítáme hráčům trestný bod. Čas pochopitelně měříme. Vítězí hráč, který má nejlepší čas s nejmenší bodovou ztrátou.

 • SMRÁDĚ

Druh: poslepu

Místo: prázdná

Délka: do 10 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: šátek na oči pro všechny hráče

Vybere se jeden hráč, jenž zůstane v místnosti, ostatní odejdou ven. Hráč se v místnosti někde schová, a to tak, aby se alespoň nějakou částí těla dotýkal podlahy. Ostatní si zaváží šátkem oči a pak jsou vpouštěni do místnosti. Zde lezou po čtyřech a neustále opakují: “Jsem smrádě. Jsem smrádě.” Toto opakují až do té doby, než objeví schovaného hráče, který je zticha. Tohoto hráče se chytnou a ztichnou. Mohou si také už sundat šátek. Kdo zůstane poslední, je smrádě a v příštím kole se schovává. Modifikací této hry je hra Na sardele a sardinky – probíhá stejně, ale lezoucí hráči při ní pouze syčí.

 • STÍNÁNÍ KOHOUTA

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: tyč, šátek, květináč

Hráč se zavázanýma očima se snaží tyčí zasáhnout hliněnou nádobu umístěnou 10 kroků před ním a tím jej rozbít.

 • TICHOŠLÁPEK

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: 50 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: šátek

Všichni hráči si sednou do kruhu a dostanou čísla. Pak se určí jeden chytač, kterému se zavážou oči a postaví se dovnitř kruhu. Vyzve vyvoláváním dvou čísel příslušné soutěžící, kteří si musí vnitřkem kruhu vyměnit místa. Vyvolávač se jich snaží v době, kdy si vyměňují místa dotknout. Podaří-li se mu to, předává chycenému svou úlohu chytače, pokud ne, pokračuje ve vyvolávání dále.

 • TŘÍDĚNÍ MINCÍ

Druh: poslepu

Místo: u stolu

Délka: 1 min.

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: rozmanité mince

Hráč sedí u stolu a má zavázané oči. Před ním je smícháno několik druhů mincí (celkem asi 50). Cílem hráče je co nejrychleji tyto mince roztřídit na hromádky.

 • ZÁHADNÉ ZVUKY

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: do 15 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: podle zvolených zvuků

Jeden z hráčů za nějakou zástěnou vyluzuje různé zvuky: vytáhne zátku z láhve, škrtne zápalkou, roztrhne papír, ořezává tužky, listuje v knize atd. Když předvede 10-20 různých zvuků, popíší hráči původ zvuků a v jakém pořadí je slyšeli. Hru lze také upravit tak, že vedoucí hráč upustí na zem několik předmětů, a hráči určují, co spadlo a v jakém pořadí. Pokud není k dispozici zástěna, je vhodné hráčům zavázat oči, nelze spoléhat na pouze zavřené oči.

 • ZLODĚJ V DOMĚ

Druh: poslepu

Místo: místnost

Délka: 10 min

Hráči: dva

Pomůcky: dva šátky

Hraje se u několika k sobě sražených stolů. Dva hráči si zavážou oči a vydají se na cestu kolem stolů. Jeden představuje zloděje, druhý bystrého tatínka, který ho chce v domě odhalit. Je noc, tatínek honí, zloděj utíká okolo stolů, pod stoly, na stůl. Po celou dobu se musí dotýkat jakoukoli částí těla stolů. Zabezpečí-li se klid mezi obecenstvem, mohou kolem sebe kroužit velmi dlouho, je tedy dobré určit časový limit. Po chycení zloděje se role obrátí. Vítězí tatínek, který nejrychleji chytil a zloděj který nejdéle unikal.

 • ŽIVÝ ŠÍP

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: 2 min. na hráče

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: křída, terč

Na stěně je nakreslený kruhový terč. Hráč má zavázané oči a snaží se ze startovní čáry dojít až k terči s nataženou rukou a trefit se křídou doprostřed terče. Kdo má po třech kolech nejvíce bodů, vyhrává.

 • BRAMBORY

Druh: poslepu

Místo: místnost

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: křída, brambory, nádoba

Nakreslíme křídou na zemi kruhy o průměru dva metry. Do každého kruhu nasypeme stejný počet brambor. Jeden hráč stojí vždy v každém kruhu a má zavázané oči. Na povel hledá své brambory. Vítězí ten, který je nasbírá první do své nádoby.

 • CO JE TO?

Druh: poslepu

Místo: místnost

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: různé předměty, hůlka

Organizátor hry má dřevěnou hůlku a tou poklepává na předměty z různého materiálu: sklo, dřevo, železo, papír, porcelán atd. Hráči sedí zády k organizátoru hry a píší na papír předmět, na který bylo poklepáno. Každý hráč napíše druh předmětu. Pak lístky odevzdají (mohou si je vyměnit a vzájemně opravit). Za každý správně nazvaný předmět je jeden bod. Vítězí družina s větším počtem bodů.

 • CO TO BYLO?

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: různé předměty

Hráči se zavázanýma očima si sednou kolem stolu. Vedoucí pak posílá od jednoho k druhému různé věci, například píšťalku, knoflík, sirku, krabičku, tužku atd. Věcí je dvacet. Hráči musí být zticha, každou věc ohmatají co nejrychleji a předávají beze slova dále. Pak vedoucí věci uklidí, hráči sundají z očí obvazy a začnou psát (každý samostatně), co si kdo z překládaných věcí zapamatoval.

 • HLASY ZVÍŘAT

Druh: poslepu

Místo: tiché a klidné

Délka: 15 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: šátek

Jednomu z hráčů zavážeme oči a postavíme ho doprostřed kruhu. Do ruky mu dáme hůlku. Ostatní se kolem něho

pohybuji v kruhu tak dlouho, dokud neklepne hůlkou o zem. Na toto znamení se všichni musí zastavit. Hráč v

kruhu pak ukáže hůlkou na jiného hráče a ten musí chytit hůlku rukou za druhý konec. Střední hráč mu pak

přikáže, aby napodobil hlas některého zvířete, například kočky, psa, krávy, ovce, lva, osla, kachny, papouška, a

snaží se po hlase uhodnout, který z hráčů to je. Jestliže hádá správně, oba si vymění úlohy. Když se zmýlí, hra se

opakuje a střední hráč zůstává na svém místě.

Hráči by se měli snažit změnit co nejvíce hlas, když napodobují zvířata. Napodobováni samo o sobě je veselá

zábava. Hráči mohou i zastírat svou výšku a středního hráče tak oklamat, pokrčit kolena, aby se zdáli menší, nebo

si stoupnout na špičky, aby se zdáli vyšší. Je-li hráčů třicet nebo více, postavíme do středu dva hráče.

 • JAKÝ MÁTE SLUCH?

Druh: poslepu

Místo: v místnosti

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: tikající hodinky

Pošlete jednoho z vás se zavázanýma očima z místnosti ven a za jeho nepřítomnosti ukryjte v místnosti kapesní hodinky (mechanické) tak, aby je bylo slyšet, ale ne okamžitě nahmatat. Pak hocha zavolejte, aby za naprostého ticha hledal hodinky dle jejich tikotu. Kdo je najde za nejkratší dobu, vítězí. Místo úkrytu se samozřejmě pro každého hledače mění.

 • K CÍLI POSLEPU

Druh: poslepu

Místo: u stěny

Délka: 1 min na hráče

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: papírek

Připevni na stěnu, asi ve výši svého obličeje, papírek o rozměru 10 x 10 cm. Pak ze vzdálenosti asi deseti kroků jdi se zavřenýma očima k papíru s napřaženou pravicí a snaž se ukazováčkem dotknout se papíru. Uvidíš, jak je těžké zachovat směr k papíru po těchto deset kroků, i když jsi si směr před startem naměřil.

 • KDE JE TVŮJ SOUSED

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: šátky

Hráči prvého družstva udělají kruh, přičemž hráči druhého družstva jim zaváží oči šátkem. Poté hráči druhého družstva doplní kruh tak, aby vedle sebe stál vždy jeden hráč prvého a jeden hráč druhého družstva. Na povel začnou všichni hráči druhého družstva mluvit nebo zpívat a pokud možno mění svůj hlas. Na další povel ustanou. Hráči se zavázanýma očima se snaží podle hlasu poznat svého souseda po pravé straně. Komu se to podaří, získává pro své družstvo bod. Hlášení podávají šeptem přímo vedoucímu hry. Po určitém počtu opakování si družstva vymění úlohy. Vítězí družstvo, které dosáhne více bodů.

 • KLEPNI SOUPEŘE

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: dva a dav

Pomůcky: dvoje noviny, 60 cm provazu

Soupeři mají zavázané oči, stojí v kruhu čelem proti sobě a oba jsou ozbrojeni papírovým peškem (novinami stočenými do trubičky). Pak chytí každý hůlku za jeden konec. Hůlka má jediný účel udržuje soupeře blízko sebe a oba ji drží po celý zápas. Hráči se snaží klepnout jeden druhého papírovým peškem po hlavě. Rozhodčí se zeptá:
“Jste připraveni?” a pleskne hráče č. 1 po rameni na znamení, že má začít.
Hráč č. 1 řekne: ,,Kde jsi?”
Hráč č. 2 musí okamžitě odpovědět: ,,Tady!” Pak uhne hlavou, aby oklamal soupeře, který má právo hned ho
klepnout. Podruhé se zeptá hráč č. 2: “Kde jsi?” atd.
Komu se podaří dřív klepnou protivníka po hlavě, vyhrál kolo. Žádné jiné zásahy neplatí. Souboj se skládá z jednoho až tří kol. Při této hře používáme všech chytrých úskoků, abychom soupeře oklamali a on nevěděl, kde budeme mít hlavu za okamžik po tom, co odpovíme: “Tady!”

 • KOLIK JICH PŘEŠLO?

Druh: poslepu

Místo: místnost

Délka: 10 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: šátek

Jeden hráč sedí na židli u stěny místnosti a má zavázané oči. Proti němu stojí ostatní členové družiny. Jakmile se dosáhne absolutního klidu v místnosti, přecházejí ostatní hráči po dvou, třech i po jednom ke stěně, u níž sedí poslouchající. Mohou přecházet hlučně i potichu (hlučný pochod kryje ostatní). Není nutno, aby přešli všichni. Poté řekne poslouchající, kolik hráčů přešlo. Teprve potom mu sejmeme šátek z očí. Za každého nesprávně označeného hráče je trestný bod.

 • KOŘENÁŘ

Druh: poslepu

Místo: místnost

Délka: 15 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: rozličná koření

Nejprve si připravíme asi pět krabiček (balíčků), později asi osm, a dáme do nich různé druhy koření aj. (majoránka, kmín, řebíček, celý pepř, i kakao, kávu atd.). Koření rozestavíme v určitém pořadí. Hráči (jeden po druhém) si přičichnou k balíčkům, všichni ve stejném pořadí. Jakmile svůj pochod kořenářstvím zakončí, každý z nich se posadí a na papír napíše seznam koření v pořadí, jak byla za sebou rozestavěna. Za správně určenou vůni ve stanoveném pořadí je jeden bod.

 • NA MYSLIVCE

Druh: poslepu

Místo: u stolu

Délka: 5 min

Hráči: dva

Pomůcky: šátky

Dva hráči si zaváží pevně oči a postaví se ke stolu, každý na jinou stranu. Jeden z nich je myslivec, druhý jelen. Myslivec má za úkol podle sluchu jít za jelenem a dotykem ho vyřadit ze hry. Jelen ovšem nelení a napíná sluch, by slyšel, odkud se k němu myslivec blíží. (Diváci musí zachovat naprosté ticho, i kdyby pukali smíchem!) A podle toho, co jelen slyší, všelijak uhýbá, mění směr a dělá vše možné, aby se uchránil střetnutí s myslivcem, které znamená jeho smrt. Oba hráči se při hře musí alespoň jednou rukou stále dotýkat okraje stolu.

 • NENÍ VIDĚT ANI NA KROK

Druh: poslepu

Místo: rovné

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: 10 lahví či kuželek, šátek

Postavíme 10 lahví do tří řad. Délka pásu, který tak vznikl, je 6 kroků, šířka 2 kroky. Prostor označený lahvemi je bažina. Jediná možná je cesta, při které se musí střídavě zprava a zleva obejít láhev ve střední řadě. Jsou to orientační body pro poutníka. Každý hráč bude takovým poutníkem a bude muset projít dvakrát tam a zpátky přes “blata”: poprvé ve dne, kdy se může orientovat podle lahví, podruhé v noci, kdy není vidět ani na krok, to znamená se zavázanýma očima. Ti, kteří jednou uváznou “v bažině”, nemají ještě všechno ztraceno: vyvedeme je (ale nesundáme jim šátek z očí) na výchozí místo a dovolíme jim, aby se pokusili ještě o jednu cestu.

 • NOČNÍ PASEKOU

Druh: poslepu

Místo: místnost, louka

Délka: 2 min na hráče

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: různé předměty

Hráči zavážete oči a na zemi rozestavíme předměty (starý hrnec, krabice, bedničky, láhve). Hráč má projít “pasekou” a nic neporazit. Podle domluvy může hráč hmatat rukama i nohama nebo pouze nohama. Sledujeme čas, za který “pasekou” projde. Jestliže nějakou překážku převrhne, vypadá ze hry.

 • OBCHOD S OBUVÍ

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: šněrovací boty

Každý člen přinese své šněrovací boty a složí je na hromádku, kde je tedy smícháno tolik párů obuvi, kolik členů je přineslo. Všechna obuv je pak přikryta pokrývkou, majitelům obuvi jsou zavázány oči a hoši jsou postaveni tři kroky od pokrývky. Na daný povel se vrhnou k pokrývce, poslepu lezou nebo hmatají pod ní a snaží se hmatem nalézt své botky, obout si je a zašněrovat. Jakmile má hráč botky zašněrované, smí si strhnout šátek z očí a běží k metě, předem vyznačené. Vítězný hráč dostává tolik bodů, kolik hráčů bylo, všichni ostatní postupně vždy o jeden bod méně. Poslední obdrží jen jeden bod.

 • POČÍTÁNÍ FAZOLÍ

Druh: poslepu

Místo: u stolu

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: šátek, fazole

Hráč dostane misku fazolí a má za úkol se zavázanýma očima tuto misku fazolí roztřídit na hromádky po třech či čtyřech (jak bylo předem dohodnuto). Tuto činnost dělá přesně jednu nebo dvě minuty. Organizátor hry pak spočítá množství hromádek, kde byl dodržen stanovený počet. Kolik takových hromádek hráč dokázal ve stanoveném čase udělat, tolik bodů získal pro družstvo.

 • POPELKA

Druh: poslepu

Místo: na stole

Délka: 2 min na hráče

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: obilí, fazole, čočka, hrách, rýže, …

Smícháme mnoho různých zrnek dohromady. Úkolem hráčů je roztřídit se zavázanýma očima každý druh na zvláštní hromádku. Komu se podaří roztřídit větší počet zrnek za stanovený čas (1-2 minuty), vítězí. Za každé nesprávně vhozené zrnko odpočítávají se od konečného součtu dvě zrnka.

 • PTÁČKU, JAK ZPÍVÁŠ?

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: šátek

Hráči stojí v kruhu. Uvnitř stojí jedno dítě se zavázanýma očima. Děti v kruhu se drží za ruce, otáčejí se a zpívají. Hráč se zavázanýma očima posléze zatleská, děti se zastaví a on jde k některému dítěti v kruhu. Když se ho dotkne, táže se: “Ptáčku, jak zpíváš?” Tázaný zazpívá kousek nějaké písničky. Prostřední podle hlasu pozná, kdo to je. Uhodne-li, vymění si spolu místa. Neuhodne-li, zůstává dále uvnitř kruhu a hra pokračuje.

 • SKLÁDÁNÍ POSLEPU

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: tvrdí papír, nůžky, šátek

Závodník obdrží papír a nůžkami jej rozstříhá na předem definovaný počet částí libovolného tvaru a velikosti. Potom se mu zavážou oči a on musí poslepu rozstříhané části opět sestavit dohromady.

 • SLEPECKÁ HLEDANÁ

Druh: poslepu

Místo: v místnosti

Délka: 10 min

Hráči: skupina a dva

Pomůcky: dva šátky

Dva hráči si zaváží oči. Jeden z nich neustále tleská rukama a druhý jej hledá podle sluchu. Ovšem i tleskající hráč se může při hledání pohybovat po klubovně. Ostatní hráči jen přihlížejí a ochraňují slepeckou dvojici před nárazem na stěnu nebo na kamna atd. Když se dvojice sejde, nastupuje nová, další.

 • SLEPECKÁ NÁPOVĚDA

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: předměty, šátky

Dva hráči si zaváží pevně oči, aby ani trochu neviděli. Potom se dá někam jakýkoliv menší předmět, např. tužka, krabička, kamének atd. Předmět se dá třeba na stůl nebo pod židli ap. Slepci nevědí, kde předmět leží. Každý slepec má však svého nápovědu. To je hráč, který sice vidí, ale nesmí se pohnout ze svého místa. A ten vede svého slepce tím, že mu říká: “Napravo, nalevo, výš, níže, shýbni se” apod. Bližší údaje, např. “věc leží na skříni”, nesmí nápověda ovšem vyslovit.

 • SLEPÝ HLÍDAČ II.

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: 10 min na jednoho

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: šišky, předmět

Jeden z hráčů má zavázané oči. Ten představuje hlídače. V kapsách nebo v chlebníku na rameni má cekem 10 šišek nebo papírových míčků. Před ním leží láhev z umělé hmoty nebo čepice, teniska či jiný podobný předmět, který se dá dobře uchopit a odnést. Hráči se jeden po druhém snaží co nejtišeji přiblížit k němu a láhev odnést na startovní čáru, která je asi 10 kroků od hlídače. (Od ní k němu každý hráč vychází.) Hlídač hází šiškou čí míčkem tím směrem, odkud zaslechne krok blížícího se hráče. Zasáhne-li jej, nastupuje hlídací službu místo něho zasažený hráč (zase s deseti šiškami nebo míčky v zásobě). Nezasáhne-li hlídač blížícího se hráče a ten mu hlídaný předmět (láhev, čapku, tenisku) ukořistí a odnese za startovní čáru, hlídá hlídač dále. (Hlídaný předmět je mu ovšem vrácen.) Na jednoho a téhož hráče může hlídač házet i vícekrát. Vyhrává, když někoho zasáhne, prohrává, když vyčerpal všech svých deset šišek nebo míčků a nemá hlídaný předmět čím bránit.

 • SMAŽ KRUH

Druh: poslepu

Místo: místnost

Délka: 1 min na hráče

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: křída, mokrý hadr

Na zem se namaluje křídou kruh o průměru 1 metru. Jednomu hráči se zaváží oči, je postaven dovnitř kruhu, do rukou dostane mokrý hadřík a má za úkol do jedné minuty kruh smazat.

 • ŠNĚROVÁNÍ POSLEPU

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: šátky

Děti každého družstva sedí se zavázanýma očima za sebou. Všichni mají vyzutou pravou botu. První má na pravé noze botu tak velkého čísla, aby ji postupně mohli obout všichni v družstvu. Tkanička na botě je navlečena jenom do prvních dvou dírek. Na daný povel první zašněruje celou polobotku a zaváže ji na mašličku. pak si sundá šátek z očí, a to, co zašněroval, rychle rozšněruje. Zatímco si druhý zavazuje šátek na oči, první mu obuje botu a ten pokračuje stejným způsobem, až se všichni hráči vystřídají. Vítězí družstvo, jehož hráči to zvládnou nejrychleji.

 • VLASOVKA

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: šátek

Jeden hráč si zjistí dotykem, jaké vlasy mají ostatní přítomní členové. (Zda jemné, měkké, hladké či tvrdé, drsné nebo hrubé atd.) Pak si zaváže oči šátkem, ostatní se různě přemístí a jeho ruka pak zkouší vlasy kamarádů znovu. Kdo pozná podle hmatu vlasy nejvíce členů, vítězí.

 • ZHASNI SVÍČKU

Druh: poslepu

Místo: v závětří

Délka: 1 min na jednoho

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: svíčka, šátek

Jednomu hráči se zaváží oči neprůsvitnou látkou. Pak na stole, z kterého napřed odstraníte ubrus, rozsvítíte svíčku a vyzvete jej, aby svíčku zhasl. Na hodinkách měříte, jak dlouho mu bude trvat, než svíčku nalezne a fouknutím uhasí. Svíčku hledá jedině hmatem, přičemž ji nesmí převrhnout. Převrhne-li ji, vypadá ze hry. Každému hráči samozřejmě dáte svíčku na jiné místo na stole. Stůl pokryjte silnou lepenkou nebo balicím papírem, aby se neznečistil voskem. Buďte opatrní na oheň!

 • ZTRACENÁ STOLIČKA

Druh: poslepu

Místo: místnost, hřiště

Délka: 5 min na dvojici

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: 2 židle čili stoličky

Dvě stoličky rozestavíme ve vzdálenosti 7-8 kroků od sebe. Na ně si sednou dva hráči (po jednom z každé skupiny), tváří obrácenou jedním směrem. Oba hráči se mají jen trochu projít, celkem 16 kroků, přičemž půjdou jedním směrem, ale po stranách myšleného obdélníku. Jeho rozměry jsou: dlouhé strany 5 kroků, krátké 3 kroky. Teoreticky po skončení této cesty se má každý vrátit na stejné místo odkud vyšel, tzn. ke své stoličce. Prakticky se to nemusí stát, protože půjdou se zavázanýma očima. Proto jediné, co můžeme poradit oběma “soupeřům” je, snažit se dělat stejné kroky a přesné obraty o 90°. Hráčům zavážeme oči a upozorníme je, že jít a točit se mohou jen na povel. Přibližný sled povelů: vstát, 5 kroků vpřed, vpravo v bok, 3 kroky vpřed, vpravo v bok, ještě 5 kroků vpřed, vpravo v bok, a nakonec ještě poslední 3 kroky vpřed. Pak následuje závěrečný povel: “sednout si”. Ve většině případů hráči nepůjdou přesně, a proto stolička zůstane někde stranou a bude třeba hmatat rukama kolem sebe a hledat ji. Kdo si první sedne na stoličku, stává se vítězem a získává pro své družstvo jeden bod. Potom se posadí na stoličky další dvojice “soupeřů” a hra pokračuje. Vítězí družstvo, které získalo více bodů.

 • ZVUKOVKA

Druh: poslepu

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: šátky, předměty, lžička

Vedoucí postaví na stůl několik předmětů z různých hmot a pak je před zraky všech hráčů oklepává lžičkou nebo tužkou. Potom si jeden hráč zaváže oči, ostatní hráči zatím na chvíli poodejdou a vedoucí znovu oklepává předměty. Hráč se zavázanýma očima vedoucímu šeptem sděluje svůj odhad, do čeho vedoucí asi klepal. Tak se vystřídají všichni hráči. Vítězí ten, kdo sluchem rozpoznal nejvíce předmětů. Čím více je předmětů na stole, tím lépe, odhadování je obtížnější!

Napsat komentář