Ojedinělé

 • BAREVNÝ INTERVIEW

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: do 45 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: lístky

Hra je vhodná jako seznamovací. Každý hráč obdrží od vedoucího hry lístek, na němž je napsána barva očí (modré, šedé, hnědé, černé). Hráči mají za úkol v co nejkratší době se seznámit se všemi ostatními, kteří mají stejnou barvu očí, napsat na přidělený lístek jejich jména a záliby (např. sbírání známek, sport, hry, výroba modelů, příroda, turistika, …), počet sourozenců, bydliště apod. Z těchto poznámek pak vždy celá skupina (se stejnou barvou očí) sestavuje seznamovací interview, ve kterém představuje svoje členy ostatním. Vítězí družstvo, jehož vystoupení bylo nejobsažnější a zároveň nejvtipnější.

 • BRAMBOROVÉ ZÁVODY

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: do 15 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: tužka, křída, brambora

Nakreslete na podlaze nebo na pojených stolech klikatou závodní dráhu, širokou 15 cm. Potom vysílejte na start jednoho hráče po druhém. Každý má za úkol dokutálet tužkou bramboru do cíle. Komu vypadne brambora z dráhy, je diskvalifikován.

 • CO BY TO BYLO

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: do 60 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Hra je tak trochu psychologická, poznávací. Jeden hráč se vzdálí a ostatní se dohodnou, koho bude hádat. Poté vybraného hráče přivolají a hra začíná. Hádající hráč může klást otázky typu: “Co by to bylo, kdyby to byl (např. strom, květina, barva atd.)”. Na každou otázku musí všichni ostatní hráči včetně hádaného odpovědět. Podle výstižnosti otázek i odpovědí si vytvoří hádající hráč určitou představu, o koho jde. Pak se může optat: “Je to …?”
Pokud uhádl, zařazuje se mezi ostatní hráče. Pokud neuhádl, má ještě dva pokusy. Když neuhádne ani potřetí, ostatní mu sdělí, o koho jde, cennější je ale vlastní poznání. Hra je přínosná i pro hádaného hráče, neboť podle odpovědí ostatních může soudit, co si o něm myslí a jak na ně působí, což někdy může být v ostrém rozporu s jeho sebehodnocením.

 • DOPRAVA, DOLEVA

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: krátká

Hráči: dohromady 9-13

Pomůcky: 2 kostky, sirky

Hráči sedí kolem stolu. Každý z hráčů má jistý počet sirek, v poslední době hrajeme většinou s šesti. Hráči hází dvěma kostkama, za každou jedničku, dá hráč jednu sirku svému sousedovi vpravo (tj. předcházejícímu) za dvojici soupeřovi vlevo (následujícímu) a za každou šestku odloží jednu sirku do banku. Pokud někomu nepadne šestka, jednička ani dvojice, nemůže v tomto kole udělat nic. Pak předá kostky dalšímu hráči. Cílem je zbavit se všech sirek. Hráče je však možno do hry ještě vrátit. Vyhrává až tehdy, když přes něj jednou přejde hra, aniž by měl sirky. (Příklad: pokud někomu padnou dvě jedničky dá dvě sirky sousedovi vpravo a jednu sousedovi vlevo, atp.)

 • DOSTIHY

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: 40 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: stužky, nůžky, židle

Zúčastňuje se skupina hráčů. Vedoucí hry připraví několik stužek širokých asi 18-20 mm, stejně dlouhých a přiváže je k opěradlu židle. Hráči se postaví na konec napnuté stužky. Všichni dostanou nůžky a na znamení začnou stužky po délce rozstřihovat. Musí přitom dávat pozor, aby ji nepřestřihly. Kdo se prostříhá nejdříve ke konci, vítězí. Kdo stužku přestřihne, je diskvalifikován. Závod lze ztížit tím, že na stužky uděláme pár uzlů.

 • ELEKTRÁRNA

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: do 30 min

Hráči: skupina a jeden, více než 10

Pomůcky:

Určí se jeden z hráčů a odešle se z doslechu. Zbývající hráči mezi sebou dále určí jednoho, který představuje výměník, a dva, kteří představují zvonky. Jejich funkce: zvonek – cinkne při průchodu proudu, výměník – vysílá elektrický proud a může obracet směr proudu. Po určení funkcí se hráči uchopí za ruce a vytvoří kruh. Zavolají hráče, jenž byl mimo. Ten si stoupne doprostřed kruhu a jeho úkolem je zjistit, který z hráčů je výměník. Proud se předává stiskem ruky hráčů. Pro dobu uhádnutí je dobré určit časový limit.

 • FOUKANÁ

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: do 15 min

Hráči: méně jednotlivců

Pomůcky: pro hráče sklenice na pití a desetník

Na hranu sklenice na pití se položí desetník. Úkolem hráče je přefouknout desetihaléř na druhou stranu sklenice. Úspěch je věcí nápadu a trpělivosti.

 • FOUKANDA

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: do 45 min

Hráči: sudý počet

Pomůcky: pingpongový míček

Rozsaďte se kolem stolu tak, aby na každé jeho straně seděl stejný počet hráčů. Každá strana stolu představuje jedno družstvo. Doprostřed stolu dáme pingpongový míček. Pak na daný povel všichni hráči ze čtyř stran stolu začnou do míčku foukat ve snaze sfouknout jej kterémukoliv družstvu na jeho stranu stolu a naopak zabránit tomu, aby míček nebyl sfouknut ze stolu na straně jejich. To družstvo, na jehož straně spadl míček ze stolu, dostává branku. Za branku se také považuje to, kdy se hráč ve snaze odfouknout letící míček dotkne míčku nebo okraje stolu ústy, rukou, tváří nebo nosem. Při hře hráči sedí a ani při největším vzrušení nesmí vstávat, nahýbat se nad stůl a čímkoliv se dotýkat stolu. Jeden zápas trvá 5 minut, pak je přestávka na nabrání dechu a zápas opět pokračuje.

 • FOUKANÝ FOTBAL

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: do 15 min

Hráči: max. 10 hráčů ve dvou skupinách

Pomůcky: pingpongový míček

Hraje se u obdélníkového stolu. Kratší strany stolu jsou branky. Hráči se rozdělí do dvou družstev, u každé krátké strany sedí jen jeden hráč – brankář. Ostatní sedí podél delší strany stolu vždy střídavě jeden hráč mužstva A a jeden hráč mužstva B. Doprostřed stolu vhodí rozhodčí míček a v tuto chvíli začíná hra. Jednotlivá mužstva se snaží foukáním dopravit míček do branky soupeře. Hraje se na 5-10 minut. Hráči se nesmí dotknout stolu rukama.

 • HLEDÁNÍ JEHLY V KUPCE SENA

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli

Délka: do 2 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: seno (tráva), jehla

Na rozložený igelit nasypeme seno nebo trávu a někam do takto vzniklé kupky vložíme jehlu. Úkolem hráče je v časovém limitu jehlu najít.

 • HOD MINCÍ DO SKLENKY

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: 3 min. na hráče

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: nádoba s vodou, sklenice, různé mince

Do kbelíku napuštěného vodou se doprostřed na dno postaví sklenka. Z 1,5 m vzdálenosti se mají hráči za úkol trefit do skleničky co nejvíce mincemi. Každá mince má jinou hodnotu a je tudíž jinak těžká. V případě rovnosti hozených mincí do skleničky, se počítá počet mincí v kbelíku.

 • HOD NA STRAŠÁKA

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli (lépe venku)

Délka: 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: vrhané předměty, strašák

Následuje po vytvoření strašáků, dokonalých maket nějaké osoby. Potom si postupně členové skupiny vybíjejí na této maketě svou zlost, vrhají na ni rozličné předměty. Hodnotí se přesnost zásahu.

 • HRNÍČKÁRNA

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: do 15 min

Hráči: jednotlivci, max. 30

Pomůcky: tužky, lístky papíru, hrnky pro každého, hrnec

Každý hráč si vezme několik lístků papíru a adresuje ostatním dotazy na to, co ho o nich zajímá nebo co o nich chce vědět. Napsané lístky vhodí do velkého hrnce, ze kterého je pak vedoucí hry (pošťák) doručuje do jednotlivých hrnků adresátů. Na toto kolo přípravy otázek je vhodné věnovat asi 10 minut. V druhém kole berou hráči postupně lístky z hrnku a na otázky odpovídají (stále dokola, každý po jednom lístku. Jeden lístek může odložit, aniž by na něj musel odpovědět nebo říci, jaká je na něm otázka.

 • CHYTÁNÍ ZA SLOVO

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: do 15 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: povídka nebo jiný čtený text

Jeden z hráčů čte nějakou kratší, ale zajímavou povídku. Po jejím skončení musí posluchači sdělit, kolikrát se v ní vyskytovala spojka “a” nebo “ale”, či nějaké jiné slovo, na němž je ovšem nutno se předem dohodnout.

 • KOHO MÁŠ RÁD

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: do vyčerpání hráčů, kteří tuto hru neznají

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

Hru lze s úspěchem týmž lidem vnutit pouze jednou. Ti, kteří ji ještě nikdy nehráli, odejdou za dveře. Postupně jsou pak vyvoláváni jeden po druhém do místnosti a je jim dán pokyn: “Řekni: Koho máš rád!” Dokud dotyčný neřekne: “Koho máš rád!”, neuznáme žádnou odpověď za správnou. Jakmile se dovtípí a řekne to, zavoláme dalšího.

 • KOMU?

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli

Délka: 45 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: nějaký malý předmět

Hráči si stoupnou do kruhu zády do středu. Dva hráči v kruhu nestojí. Jeden z nich má ruce sepjaté a v nich nějakou malou věc. Chodí vně kruhu kolem spoluhráčů. Všichni mají jako on sepjaté ruce. Hráč s “tajemstvím” vsunuje postupně své ruce mezi ruce stojících a pak pokračuje dál. Druhý hráč jde za ním a má uhádnout, komu dal první hráč onu věc do rukou.

 • KRABIČKY

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: podle libosti

Hráči: min dva

Pomůcky: krabičky zápalek

Ke hře potřebujeme jednu či několik naplněných krabiček zápalek, sůl. Na stole je možné označit ve vzdálenosti asi 10 cm od okrajů hranici dopadu. Zvyšuje se tak náročnost hry. Hráč položí krabičku na stůl tak, aby přečnívala o 1 – 2 cm okraj směrem ven. Pak ji cvrnknutím vyhodí do vzduchu, aby se za letu otočila kolem své osy. Jestliže se neotočí, hod neplatí a hráč musí odpalovat znovu. Krabička musí dopadnout alespoň 10 cm od okraje stolu, nanejvýš se smí dotýkat hranou nakreslené hranice dopadu.
Krabička může dopadnout jedním ze čtyř způsobů:
a) nálepkou nahoru 2 body
b) na delší užší plošku 5 bodů
c) na kratší užší plošku 10 bodů
d) nálepkou dolů žádný bod a ruší se i body dosud získané v této sérii!
Hráč odpaluje budó pouze jednou, nebo může odpalovat vícekrát až do chvíle, kdy řekne “dost”. Získané body si připočítává k bodům získaným v celé této sérii odpalu. Hraje se až do chvíle, kdy některý z hráčů získá předem stanovený počet bodů.

 • KYVADLO

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli

Délka: 10 min.

Hráči: trojice

Pomůcky:

Trojice lidí, která si chce vyzkoušet, co vydrží a jak moc si důvěřuje, utvoří následující útvar: 2 lidi stojí čelem proti sobě a odráží jemně třetího. Ten má zavřené oči a stojí mezi nimi. Jeho úkolem je “nevyměknout” a nechat se odrážet jako kyvadlo od jednoho k druhému. Výkyvy se postupně zvětšují až do asi 60 stupňů! Není žádný problém takhle padajícího člověka jemně zachytit a poslat zpět, ale on tomu musí uvěřit a nebát se.

 • MACHÁČEK

Druh: ojedinělá

Místo: v místnosti

Délka: 30 min

Hráči: 5 – 12 lidí

Pomůcky: dvě kostky

Hráči se sesednou kolem stolu a hrají po jednom tajně hází dvěma kostkami. Hráč se podívá, co hodil a řekne nahlas nějaký výsledek (může být i vylhaný). Pokud následující hráč věří jeho výsledku, zároveň se tím zaváže, že to přehodí (pokud ne, tak musí buď zalhat a riskovat nebo to přiznat a ztratit body). Pokud mu nevěří, tak se výsledek ukáže a ztrácí body buď lhář nebo ten kdo mu neoprávněně nevěřil. Pokud se rozhodne přehazovat a je to dost nepravděpodobné, může někdo říct “koubek” a pak se hází veřejně. Poslední možností je přiznat zbabělost a říci, že to nebude přehazovat. Bodové postihy jsou:
body + důvod
1 nechci přehazovat
2 nevěřím a je to tam
2 nevěří mi a není to tam
3 koubkoval jsem a on to přehodil
3 koubkovali mě a nepřehodil jsem to
Při hození kostek se kostky přečtou jako dvouciferné číslo od větší po menší. Ohodnocení jednotlivých hodů jsou následující: nejvyšší je velký Macháček (21), pak je malý Macháček (32), následuje 6 indiánů (66),…, 1 indián (11), pak jdou podle normálního třídění všechna ostatní čísla (65, 64, 63, 62, 61, 54, 53, 52, 51, 43, 42, 41, 31).
Některé kombinace mají vlastní názvy, např. 31 je Róza.

 • MĚŘÍTKA HODNOT

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: do 45 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: papír a tužka pro každého

Hráčům předložíme nebo nadiktujeme 20 hodnot: přátelství, mír, pravda, moudrost, vlast, příroda, svoboda, láska, rodina, krása, znalosti, legrace, obliba, pocit, jistoty, zajímavá práce, odvaha, odpovědnost, inteligence, smích, úspěch. Z těchto (nebo z libovolných jiných, záleží na vás) si každý hráč vybere 15 hodnot, které považuje za nejdůležitější. Pořadí by alespoň přibližně mělo vyjadřovat důležitost, kterou vybraným hodnotám přikládá. Poté se hráči spojí do dvojic a ze svých vybraných patnácti vyberou 12 a opět je seřadí. Dvojice se pak spojí do čtveřic,.. podle počtu lidí, až zůstane posledních pět hodnot, které se opět seřadí podle důležitosti. Takto získané pořadí pak bude měřítkem hodnot všech hráčů.
Poznámka: rozdílné názory by si měli hráči vysvětlovat a vyvracet, měli by se přesvědčit, hra není parlament, aby v ní rozhodovalo hlasování.

 • NA USMRKANCE

Druh: ojedinělá

Místo: místnost s velkým stolem

Délka: krátká

Hráči: skupiny <11

Pomůcky: pingpongový míček, figurky z Člověče, nezlob se

Na jednom konci stolu (zhruba v jedné třetině) je nakreslena bílá křídová čára, označující hranici bitevního pole. Na druhém konci stolu pak místo odkud se bude střílet. Každý hráč dostane několik (zpravidla 3-5) figurek od jedné barvy. (Je nutné, aby byly figurky jednotlivých hráčů odlišitelné, proto z nedostatku různých barev dáváme některým figurkám navíc papírové límce či pláště.). Pak hráči postupně kladou po jedné svoje figurky do bitevního pole, rozmístit je mohou naprosto libovolně. Když jsou figurky umístěny, začíná vlastní bitva. Z označeného místa na druhé straně stolu cvrnkají hráči pingpongový míček směrem na bitevní pole a snaží se povalit nebo srazit ze stolu figurky soupeřů. Povalená nebo sražená figurka je mrtvá a je odstraněna pryč. Cílem je zůstat na bojišti sám. Jak jste jistě poznali, problém je, že na bojišti jsou i vlastní figurky každého hráče a tedy dochází k situacím, kdy si někdo po pečlivém míření srazí vlastní figurku.

 • NEMOCNÁ ZOO

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: sirka

Všechna zvířata v ZOO onemocněla. Každé jinou nemocí ale ani jedno nemůže plynule mluvit. Cílem hráčů je prozradit ostatním jaké zvíře představují a jakou trpí nemocí. Každý si dá mezi přední zuby do pusy sirku (bez síry) a snaží se to sdělit ostatním. Hra je to spíše na zasmání.

 • NĚMÝ ORCHESTR

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: do 15 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Hru vede dirigent. Každý z hráčů si vybere hudební nástroj, na který bude hrát. Dirigent se postaví před orchestr, udá takt a diriguje. Hráči napodobují pouze posuňky (pantomimicky) hru na svůj hudební nástroj a dirigent je snaží směšnými pohyby a vtipnými poznámkami rozesmát. To však pravidla hry nedovolují, takže kdo se rozesměje nebo promluví, vypadne ze hry. Vítězí ten, kdo zachová vážnost po celou skladbu a při další skladbě se stává dirigentem.

 • OPAČNOU RUKOU

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: 30 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: papíry, tužky

Přivítejte hráče hned na prahu klubovny a upozorněte je, že v první půlhodině budou muset dělat vše “tou druhou rukou”, než jsou zvyklí (praváci levou, leváci pravou). Když se shromáždí celá společnost, vyzvěte je, aby si každý vzal ze stolu list papíru, vytáhl z kapsy tužku a počal obcházet přítomné. Každému podá ruku a požádá ho o podpis na svůj list. Všechno se stále dělá “tou druhou” rukou. Kdo dříve získá podpisy od tří čtvrtin všech hráčů (nutno uvést přesný počet), zvítězí.

 • PAKO (HU)

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli

Délka: podle mentální úrovně hráčů, do 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Hráči stojí v kruhu, mají zvednuté ruce. Jeden poklesne v kolenou a ukáže na libovolného hráče. Pohyb doprovází slabikou “hu”. Označený hráč odpoví také “hu”. Potom se k označenému hráči nakloní oba jeho nejbližší sousedé a opět vysloví “hu”. Konečně na třetí dobu označený hráč ukáže na dalšího a opět řekne “hu”, a vše pokračuje.

 • PEPÍČEK S ČÁRKOU

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli

Délka: podle mentální odolnosti hráčů

Hráči: dohromady

Pomůcky: krém, zubní pasta, uhel

Hraje neomezený počet lidí (např. Petr, Jana, Lenka, Karel). Na začátku hry jsou všichni bez čárky. Pak se začne vlastní hra:
Petr: “Já, Pepíček bez čárky, volám Janu bez čárky.”
Karel: “Já, Pepíček bez čárky, volám Janu bez čárky.”
Jana: “Já, Pepíček bez čárky, volám Lenku bez čárky.”
V případě, že se někdo splete, dostane čárku. Čárka se udělá krémem, zubní pastou, uhlem nebo něčím jiným na obličej, aby byla vidět. Pak se říká:
Lenka: “Já, Pepíček bez čárky, volám Karla s jednou (dvěma, třemi…) čárkou.”
Karel: “Já, Pepíček s čárkou (dvěma, třemi…), volám Janu bez čárky.”

 • PROVÁZEK Z NOVIN

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: 15 min.

Hráči: skupiny

Pomůcky: papír pro skupinu

Všichni hráči dostanou stejně velký kus papíru, třeba novin. Jejich úkolem je v předem dohodnutém čase z něj natrhat co nejdelší pruh.

 • PŘEBALOVÁNÍ

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: 15 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: láhve s dudlíkem, plínky, kalhotky

Nejmladší dítě leží na zádech, pláče (řve jako na lesy) a hází sebou na všechny strany. Ostatní pod něj rozprostřou kalhotky (ze starého prostěradla) a plínku. Zabalí ho a pak začnou krmit. Dbáme na to, aby děti držely miminku při krmení hlavičku nahoře a pomáhaly mu držet láhev. Vyhrává miminko, které jako první vypije svou dávku čaje.

 • RTOLOGIE

Druh: ojedinělá

Místo: u stolu

Délka: 10 min

Hráči: všichni

Pomůcky: rtěnka, papíry

Každé dítě si nalíčí rtěnkou rty a otiskne své rty na dva čisté papíry. Na jeden z nich udělá svoji značku, popř. se podepíše. Pak jsou jednotlivým papírům přidělena čísla. Výsledná díla se pak rozvěsí a všichni mají za úkol poznat a správně přiřadit promíchané papíry. Kdo správně přiřadí nejvíce nepodepsaných papírů k podepsaným, vyhrává.

 • ŘEČNÍCI

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: do 15 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: napsané jazykolamy

Soutěžící dostanou do rukou lístek, na kterém je tiskacími písmeny napsáno několik jazykolamů. Úkolem každého soutěžícího je přečíst co nejrychleji napsané jazykolamy a samozřejmě je přečíst správně. Za každý přeřek (brept) se připočítává trestný čas (např. 5 vteřin). Při breptu je také možné přikázat návrat na začátek a čtení celého textu znovu, dokud se to nepodaří bez chyby. Měří se a o pořadí rozhoduje čas. Příklad textu:
Strýc Šusťa suší šusťák.
Scvrnkni cvrčka z mrkve.
Nejspravedlivější je krasobruslařský rychlorozhodčí.
Zaželezilo-li se železo či nezaželezilo se železo.

 • SKLÁDÁNÍ POHLEDNICE

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: do 15 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: pohlednice, stopky

Rozstříhejte pohlednici na 10 nepravidelných dílků, ústřižky promíchejte a předložte je postupně všem hráčům. Měřte stopkami, za jak dlouho se komu podaří pohlednici sestavit. Místo pohlednice lze skládat mapu rozstříhanou na pravidelné dílky, je to mnohem těžší úkol.

 • SKLÁDANKA

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: 60 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: několik rozstříhaných pohlednic

Několik pohlednic rozstříháme na proužky a rozprostřeme je libovolně po stole. Každé družstvo hraje zvlášť a zvítězí to, kterému se podaří dát pohlednice nejdříve dohromady a správně určit, o jaké město nebo krajinu jde. Není vhodné dávat všem družstvům stejné pohlednice, protože při hře prvního družstva mohou ostatní poznat, jak pohlednice vypadá, a zapamatovat si to, jak vypadá krajní proužek určité pohlednice, případně jak se neznámá místa jmenují.

 • SLOVO TABU CELÝ DEN

Druh: ojedinělá

Místo: všude

Délka: celý den

Hráči: dohromady

Pomůcky: lístečky

Ráno dostanou všechny děti pět lístečků (nějaké speciální, aby se nedaly lehce napodobit ani roztrhnout) a je vyhlášeno slovo, které je pro ten den TABU. Každý se během dne snaží otázkou či jinak přimět kohokoliv z ostatních, aby uvedené slovo vyslovil. Kdo tabu vysloví, ztrácí lísteček a získává jej ten, kdo na jeho chybu upozornil. Nenajde-li se nikdo takový, kdo by si tabu všiml, zůstává lísteček u majitele.

 • ŠPLH

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: nit, bonbóny nebo cukr

Kostka cukru nebo bonbón se uváže na stejně dlouhou nit pro každého závodníka – asi 100 – 120 cm dlouhou. Závodníci musí vsoukat nit do úst bez pomoci rukou. Kdo se rychleji dostane ke kostce cukru, vyhrává.

 • TLESKANÁ

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: 45 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Všichni hráči počítají a současně tleskají. Na násobek dohodnutého čísla tlesknutí vynechají. Kdo to splete, vypadává ze hry nebo ztrácí bod.

 • VAŘEČKA

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli

Délka: 45 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Hráči si sednou těsně do kruhu čelem dovnitř, přitáhnou kolena k sobě a ruce skrčí. Jeden z nich se postaví toporně doprostřed. Své nohy má upevněny nohama hráčů. Nyní se střední hráč naklání ze strany na stranu a hráči si ho přehazují po kruhu zleva doprava a opačně. Hráč vlastně při hře opisuje tvar trychtýře. Jestliže některý hráč prostředního neudrží a ten spadne, vystřídají se.

 • VESELÁ SOUTĚŽ

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: do 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: sušenky

Organizátor hry vyzve, aby každé družstvo vybralo tři, čtyři hráče. Každý z nic dostane sušenku. Na dané znamení začne první hráč jíst sušenku. Jakmile ji sní, zapíská. To je signál pro druhého hráče, aby začal konzumaci. Vítězem se stává to družstvo, jehož poslední člen nejdříve zapíská.

 • VEZMI KÁMEN

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli

Délka: na výdrž

Hráči: dohromady

Pomůcky: kameny

Skupina lidí si sedne nebo klekne do kruhu a posílají si mezi sebou kameny do rytmu písničky:
“Vezmi kámen, já ti taky kámen dám,
ať se tóóčí stále tam a sem a tam.
Až popluje dokolečka kol, kolem,
tak se póózná, kdo musí jít z kola ven?” A tím jsou vlastně stanovena i pravidla.

 • VÝPRAVA NA SEVERNÍ PÓL

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: do 60 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Jeden z hráčů je námořníkem, ostatní sedí v kruhu. Námořník přistoupí k některému hráči a řekne: “Jedu na severní pól, chceš něco poslat Eskymákům ?” Oslovený musí jmenovat nějakou věc, která je v místnosti a začíná stejným písmenem jako jeho jméno. Námořník tuto věc vezme, obejde s ní přístav (tj. kruh) a ptá se dalšího. Kdo si nic nevymyslí, stává se námořníkem a musí převzít všechny dary a chodit s nimi dál kolem kruhu. Když námořník obejde všechny hráče, položí hromadu věcí na zem a volá: “Haló, Eskymáci, to vám posílá Evropa!” Na to se všichni hráči vrhnou k hromadě věcí a každý se snaží co nejrychleji zmocnit své věci a dát ji na původní místo. Kdo byl poslední, bude v příštím kole námořníkem.

 • VYPRÁVĚNÍ POHÁDKY

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: do 30 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Hra je mírná obdoba hry Blázinec. Jeden hráč jde z doslechu. Ostatní se dohodnou na způsobu schvalování – nejjednodušší je podle koncového písmena (a, e, i, o, u, – ano, ostatní ne). Hráč pak přijde zpět, vybere si jakoukoliv pohádku a začne vyprávět. Ostatní mu každou větu schvalují. Když řeknou ano, může dál pokračovat, když řeknou ne, musí se pokračovat tak dlouho, dokud neřeknou ano. Tak to jde až do konce pohádky. Je dobré, když některý z hráčů alespoň zhruba zapisuje schválený děj.

 • ZÁPALKOVÁ ŠTAFETA

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli

Délka: 30 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: zápalky

První hráč v každém zástupu drží zápalku mezi nosem a horním rtem. Na povel daný vedoucím hry si jednotlivý hráči zápalku podávají tak, že se nesmí dotknout rukou. Je také možné měřit čas jednotlivým štafetám zvlášť, aby se všichni pobavili.

 • ZIP-ZAP

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: do 30 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Hra je použitelná jako seznamovací. Podmínkou je, aby hráči seděli v těsném kruhu. Je vylosován nebo určen jeden hráč, který si stoupne do středu kruhu. Tento hráč ukazuje střídavě na některého z ostatních hráčů a říká buď ZIP nebo ZAP. Řekne-li ZIP, musí ten, na kterého ukázal, říci rychle jméno svého souseda nebo sousedky po levé ruce. Řekne-li ZAP, musí jmenovat souseda po pravici. Řekne-li ZIP-ZIP, vyžaduje jméno souseda ob jednoho levé ruce, řekne-li ZAP-ZAP, vyžaduje jméno souseda ob jednoho po straně pravé. Jestliže označený hráč neřekne správné jméno dřív, než vedoucí hry napočítá do pěti, musí prostředního hráče vystřídat a přitom vykřiknout svoje jméno. Po několika kolech, kdy si už hráči jména kolik nepletou, může vedoucí hry použít slovo CHAMELEON. Toto slovo je povelem k tomu, aby všichni si rychle vyměnili místo. Do této výměny se snaží zapojit i vedoucí. Komu se nepodaří se včas směstnat do sevřeného kruhu hráčů, stává se vedoucím, představí se a zahajuje další kolo hry.

 • ZKOUŠKA VÝDRŽE

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Všichni hráči se opřou zády o zeď a to tak, aby měli kolena v pravém úhlu. Měří se čas, kdo vydrží déle. Pět minut je dobrý výkon.

 • ZMATKOVACÍ

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: 20 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: lístečky s úkoly

Soutěžícím se rozdají lístečky s úkoly, které musí plnit. Např.: Vyzuj co nejvíce hráčů! – nikdo se nesmí zouvat! -vynes co nejvíce židlí! – polib co nejvíce partnerů! – nikdo nesmí vynášet židle! – nikdo se nesmí líbat! atd. Na znamení se všichni dají do toho úkolu, který dostali a snaží se ho co nejlépe plnit.

 • ZOUVACÍ ZÁVODY

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: do 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Hráči musí mít stejné boty, rozdělte je proto do několika kategorií. Na signál zvednou levou nohu nad podlahu, rozváží si tkaničku, vytáhnou ji z dírek, potom si vyzují botu, položí ji na zem, hned ji zase zvednou a obují na nohu, pak navléknou do všech dírek tkaničku, udělají kličku. A když jsou hotovi, mohou se opět postavit na obě nohy. Kdo se během operací dotkne zvednutou nohou země, je diskvalifikován.

 • BINGO

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: dohromady, minimálně 3

Pomůcky: papíry, tužky

V prvním kole si hráči nakreslí na papíry síť čtverců 4×4 a do ní vepíší libovolná čísla od 1 do 35. Vedoucí potom říká postupně jakákoliv čísla z daného intervalu, která jej napadnou. Má-li hráč vyřčené‚ číslo napsané v síti, příslušný čtvereček si přeškrtne. Hráč, který má první všechna čísla vyškrtána, zařve: “Bingo!” a získá tak jeden bod. Ve druhém kole je síť 3×3 a čísla od 1 do 15. Ve třetím kole síť 2×2 a čísla od 1 do 7. A ve finálovém 4. kole si každý z hráčů nakreslí jeden čtverec, do něj si napíše buď 0 nebo 1. Za výhru ve finále dostane hráč 10 bodů.

 • EVOLUCE I.

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli

Délka: >5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

Absolutně praštěná hra, ale má překvapivý úspěch. U této hry je 5 základních vývojových stupňů: kuli-kuli, pip-pip, dyno-dyno, uááá, člověk. Ke každému stupni patří charakteristický zvuk (viz. název) a pohyb. Snaha o popis pohybů: kuli – chodí v podřepu a točí rukama (jako mažoretky), pip – stále v podřepu a mává křidýlkama, dyno -mírně napřímený a ruka nahoře představuje hlavu (to se prostě nedá popsat), uááá – téměř napřímený, bije se do prsou. Na počátku jsou všichni kuli a náhodně se pohybují (to platí po celou hru). Když se potkají 2 tvorové na stejném vývojovém stupni, losnou si (kámen-nůžky-papír), vítěz se dostává o jeden stupeň výše, pro herce o jeden stupeň níže. Když prohraje kuli, zůstává stále kuli (níž už klesnout nejde). Kdo se stane člověkem, vyhrál a odchází ze hry pryč. Hraje se tak dlouho dokud se má kdo s kým utkat.

 • EVOLUCE II.

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Zkrácená Darwinova teorie: Na počátku bylo kuře. Z kuřete se vyvinul pes, potom osel, kůň, opice a nakonec člověk. Z tohoto (poněkud ujetého) předpokladu vychází následující hra. Na počátku hry jsou všichni na nejnižším vývojovém stupni a mají se dostat na co nejvyšší. Každý chodí po místnosti a vydává charakteristický zvuk (kuřata pípají, psi štěkají, oslové hýkají, koně řehtají, atd.) Když se potkají dva hráči na stejné vývojové úrovni, střihnou si (kámen, nůžky, papír). Ten, který vyhraje se posune o úroveň výš, ten, který prohrál se propadne až na nejnižší úroveň. Z koho se stane člověk, vyhrál, mlčí a jde si sednout. Hra končí, když je jedna třetina hráčů lidmi.

 • FUKFÁRA

Druh: ojedinělá

Místo: na zemi

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: papírová autíčka

Všichni hráči si postaví z papíru nějaké foukací autíčko. Organizátoři zatím postaví trať, já jsem zažil pouze trať ohraničenou horolezeckým lanem, ale myslím, že to není nutné. Hráči potom snaží profoukat svoje autíčka do cíle. Ve foukání se střídají, každý si jednou foukne. Autíčko, které vyskočí z trati nebo se převrátí, je diskvalifikováno (ale zůstává překážet na trati). Autíčko nemusí jet předkem dopředu.

 • HAD

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli

Délka: >5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Vytvoříme z hráčů dlouhého hada (všichni se drží za ruce) a chvilku chodíme okolo, až na vhodném místě hlava hada (první hráč) zastaví a had se začne namotávat dokola, přičemž se hodně tlačíme, abychom byli hodně namačkaní a zahřáli se. Když se zamotá celý had, začne se znova rozmotávat, ale tentokrát od hlavy – to znamená, že hráč který je uprostřed někudy vyleze ven a táhne za sebou zbytek.

 • HRA S PEŘÍČKEM

Druh: ojedinělá

Místo: v místnosti

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: peříčko, papíry

Pro tuto hru potřebujeme lehounké peříčko z polštáře a pro každého hráče kus tvrdého papíru nebo tenké lepenky. Místnost rozdělíme čárou, na jedné straně bude jedna polovina hráčů, na druhé straně druhá polovina. Když jsou všichni připraveni, vyhodíme peříčko do vzduchu. Hráči se snaží udržet peříčko ve vzduchu tím, že tvrdým papírem pohybují jako vějířem. Žádný hráč nesmí opustit svou polovinu hřiště, může však udělat všechno pro to, aby peříčko nepřeletělo přes čáru na jeho území. Prohraje ta strana, na jejímž území peříčko spadne na zem. Dokud peříčko letí, nesmí se ho samozřejmě nikdo dotknout rukou.

 • KAMZÍK

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli

Délka: >5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Typická hra pro zahřátí. Hráči se chytnou dokolečka a začnou pomalu a v pevném a přesném rytmu dřepovat. Tento pohyb opakují po celou hru. Hru začne jeden vyvolený hráč, který se začne konverzaci se svým sousedem po pravé ruce v tomto stylu: “Ahoj”, “Ahoj.”, “Prosím tě, nevíš co je to kamzík?”, “To je nějaká horská koza, ne?”, “Já myslím hru kamzík?”, “Tak to teda nevím, ale můžu se zeptat svého souseda.” Načež tato stupidní konverzace (samozřejmě s různými obměnami, můžeme se například nejdříve zeptat na počasí, aby to nešlo moc rychle) postupně postupuje doprava a to tak dlouho než to dojde opět k prvnímu hráči a ten na otázku “Nevíš jak se hraje hra na kamzíka?” odpoví “Vím, ještě tři kolečka.”, načež se kolečko většinou rozpadne a hráči padnou k zemi a začnou nadávat (pokud to neznají).

 • KYVADLO

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Hraje se po malých skupinách, 7-13 lidí. Postaví se do kroužku, jeden jde doprostřed. Ztuhne co nejvíc (jako prkno, zavře oči a ostatní si do něho šťouchají tak, že se kývá jako kyvadlo, mohou si ho posílat kolem dokola. Po nějaké době jde doprostřed někdo jiný.

 • NOSY

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Na vhodném místě upevníme ve výšce hlavy bílý papír tak, aby se za ním dalo stát a aby zakryl hlavu hráče. Na čtvrtce je otvor tak velký, aby jím hráč mohl prostrčit jen nos. Pod čtvrtkou má být záclona nebo nějaký předmět, který zakryje tělo toho, kdo nos vystrčí, aby ho diváci nemohli poznat podle nohou, šatů atd. Hráči za záclonou po jednom předstupují za čtvrtkou a záclonou. Skulinou ukazují pouze svůj nos. Diváci napíší na papír jméno toho, koho poznali nebo se domnívají, že ho poznali. Pak si družstva vymění role. Ti, kdo byli dosud diváky, seřadí se za záclonou a hra probíhá stejně. Vyhrává družstvo, které poznalo víc hráčů.
Obměna: Totéž lze hrát také na základě ukazování očí, rukou či břicha.

 • POPIS ZLOČINCE

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli

Délka: 30-45 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: cedulky

Legenda: Byl spáchán velký zločin. Zločince vidělo několik svědků a své výpovědi zapsali na lístečky. Pak ale zafoukal vítr a rozfoukal lístečky všude okolo. Policie chce repliku zločince. Úkolem hráčů je najít lístečky s výpověďmi (typu má zelené tričko, hodinky na pravé ruce, šátek přes oči apod.) a nastrojit jednoho člena družina, tak aby vyhovoval co nejvíce z těchto požadavků.

 • POSTRKOVAČKA

Druh: ojedinělá

Místo: v místnosti

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: malý papírek, tužka

Každý hráč si dá na startovní čáru na podlaze malý lísteček papíru. V pravé ruce třímá obrácenou tužku nebo konec násadky či podobnou tyčku a na daný povel začne touto tyčkou postrkovat papírek po podlaze k protější stěně. Boduje se pořadí, jak kdo k cíli s papírkem dorazil.

 • PŘIHOŘÍVÁ, HOŘÍ!

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: 5 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: předmět

Vybereme jednoho hráče, “hledače”. Pošleme ho ven. Ostatní ukryjí v místnosti nějaký předmět. Zavoláme hledače dovnitř, a mezitím co hledá, ostatní mu naznačují, zda se k předmětu přibližuje (říkají sborem: přihořívá! hoří!), nebo zda se od něho vzdaluje (voda! samá voda!). Když schovaný předmět najde, musí se vybrat nový hráč. Když ho nenajde, předmět se schová jinam a týž hráč hledá znovu.
Obměna: Přibližování nebo vzdalování hledače je možné naznačovat i jinak. Hráči zpívají a při přibližování zpěv zesilují, při vzdalováni zeslabují. Nebo pobrukují nápěv a mění jeho intenzitu. Podobně je možné i podupávat či tleskat.

 • RYBÍ ZÁVODY

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: 5 min na závod

Hráči: několik

Pomůcky: křída, papírové rybičky, noviny

V klubovně si nakreslíme křídou na podlaze dva kruhy o průměru asi 15 cm, každý u jedné stěny klubovny. Z papíru vystřihneme dvě namalované rybky (každá asi 8 cm dlouhá) a dáme je po jedné do obou kruhů. Ke každému kruhu si stoupne hráč, který má v ruce složené noviny nebo nějaký starý sešit nebo čepici a mává nad rybičkou a snaží se ji tak co nejrychleji přemístit do protějšího kruhu. Komu se to podaří dříve vítězí. Upozorňujeme, že rybka se musí do kruhu dostat celá a ani kousek jí nesmí přesahovat obvod kruhu.

 • SIRKY NA FLAŠCE

Druh: ojedinělá

Místo: na stole

Délka: 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: láhev, krabička zápalek

Ke hře potřebujeme jednu láhev (obvykle s úzkým hrdlem, ale drsňáci mohou hrát i s lahví od mléka) a krabičku sirek. Každý hráč dostane stejný počet sirek. Hráči se střídají v kruhu, hráč, který je na tahu vezme nějakou svoji sirku a položí ji nahoru na láhev (jsou-li tam sirky, tak přes ně). Pokud tam sirka drží, je to v pořádku a hraje další. Pokud z láhve něco spadne, hráč si vezme všechny sirky, které jsou na láhvi. Vyhrává ten, kdo se jako první zbaví všech sirek.

 • SKÁKAJÍCÍ KRABIČKA

Druh: ojedinělá

Místo: rovné

Délka: 5 min

Hráči: jeden

Pomůcky: krabička od sirek

Položíme krabičku se zápalkami na stůl tak, aby jednou třetinou své délky přečnívala ze stolu. Pak prstem nebo tužkou udeříme zespodu na krabičku, aby vyletěla nahoru do vzduchu. Krabička se v letu prudce otáčí a pak dopadne na stůl. Dopadne-li na plocho, obdrží hráč 1 bod. Dopadne-li na bok, kde je škrtátko, obdrží 2 body. Dopadne-li dokonce na stranu, která se otvírá, obdrží hráč 3 body. Spadne-li však krabička na zem, hráč naopak ztrácí 1 bod.

 • TRAMVAJOVÉ BLOČKY

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: kreslící potřeby, papírky

Vedoucí hry rozdá všem hráčům tramvajové bločky a prázdné papírky téže velikosti. Po 1 min. hráči jízdenky odevzdají a každý se snaží na svůj prázdný papírek jízdenku co nejvěrněji zachytit (rozdělit, nalinkovat, vyplnit jednotlivé rubriky). Vítězí ten, komu se to nejlépe podaří.
Obměna: Otázkami se ptáme na některé podrobnosti (součet čísel v určitém sloupci, jejich pořadí, číslo jízdenky). Za každou správnou odpověď je 1 bod.

 • VONÍCÍ ABECEDA

Druh: ojedinělá

Místo: místnost

Délka: 10 min

Hráči: jeden

Pomůcky: 40 krabiček od zápalek, šátek

Budeme potřebovat asi 40 prázdných krabiček od zápalek, přelepíme nálepky bílým papírem a na každou napíšeme jedno písmeno abecedy. Samohlásky si vyrobíme dvojmo, protože se často vyskytuji. Do každé krabičky dáme nějakou věc, která má charakteristickou vůni. První písmeno “náplně” v krabičce by mělo být shodné s písmenem, které je napsáno na krabičce. Z krabiček sestavíme určité slovo a jednoho hráče požádáme, aby nám přečetl sestavené slovo, ale se zavázanýma očima. Hráč přichází ke stolu. Ke každé krabičce si nenápadně přivoní a podle vůně určí písmeno na ní napsané. Tak postupně zjistí celé slovo.

 • ZÁVODĚNÍ S FAZOLEMI

Druh: ojedinělá

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: 2 až 5

Pomůcky: fazole

Každý hráč může schovat do pěsti buď žádnou (čili nulu), nebo dvě či tři fazole. pak začne tipování, hráči po řadě hádají, jaký je počet ukrytých fazolí. Při jednom kole se může tipovat jen jednou. Kdo uhodne, vyhrává. Hádání vždycky začíná jiný hráč. Výhra spočívá nejen ve štěstí, ale také v pozornosti a počítání. Když například hrají tři, mohou nastat následující možnosti:
Každý schoval nulu, výsledek: 0
Každý schoval dvě, výsledek: 6
Dva nulu, jeden jedničku: 1
Jeden nulu, dva jednu: 2
Tři jednu: 3
Dva jednu, jeden dvě: 4
Jeden jednu, dva dvě: 5
Souhrn: u tří hráčů může být sedm výsledků: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Při tipování místo hádání naslepo musíme tedy vypočítat číslo možností. Z uvedených sedmi možností zpravidla vynecháme dvě krajní možnosti: vypustíme nulu a šestku, protože ty mohou nastat, jen když každý schová nulu nebo dvě. Zbývá jeden dva tři čtyři. Naše tipování ovlivní také to, kolik řekli ostatní a kolik jsem sám schoval. Když jsem schoval dvě, řeknu raději tři nebo čtyři, když jsem schoval nulu, řeknu jednu nebo dvě. Hra trvá do určitého počtu bodu: kdo vyhrál, získává bod. Když někdo získal deset nebo dvacet bodů, hra je u konce.

Napsat komentář