Odhadovací

  • KOLIK HRÁŠKŮ?

Druh: odhadovací

Místo: místnost

Délka: do 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: hrášky, úzká sklenice

Přineste do klubovny úzkou sklenici a nasypte do ní určitý počet hrášků. Ukažte sklenici hráčům a vyzvěte každého, aby napsal svůj odhad – kolik je uvnitř hrášků. Hráč s nejpřesnějším odhadem získá jeden bod. Opakujte odhad ještě několikrát a pokaždé dejte do sklenice jiný počet hrášků (od 15 do 100).

  • ODHAD VÁHY I.

Druh: odhadovací

Místo: místnost

Délka: do 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: asi 10 stejných krabiček

Opatřete si asi 10 stejných krabiček nebo plechovek. Očíslujte je a vyplňte uvnitř voskem a za tepla nasypte broky tak, aby každá krabička měla jinou, přesně určenou hmotnost. Hmotnosti zaznamenejte do seznamu dle čísel. Dejte nyní hráčům potěžkat krabice. Ať určí která hmotnost patří ke které krabičce. Nedovolte, aby měl někdo v ruce více jak jednu krabičku.

  • ODHAD VÁHY II.

Druh: odhadovací

Místo: místnost

Délka: do 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: různé zvážené předměty

Připravte si asi 10 různě těžkých věcí, vážících od několika dkg až po několik kg (polínko, kámen, knihu, podkovu, …) Každou věc přesně zvažte a zapište si její váhu na lístek. V klubovně pak posílejte předměty dokola. Hráči odhadnou jejich váhu a napíší si své odhady na lístek. Odhady potom porovnejte se skutečností a za nejlepší dejte vždy 3 body, za druhý 2 body a za třetí 1 bod. Kdo bude mít celkový součet nejvyšší, zvítězí.

  • ODHAD ČASU

Druh: odhadovací

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: hodinky

Stopněte si čas a od té chvíle máte odhadnout délku pěti minut. Musíte se během těchto pěti minut bavit, hovořit, nesmíte mlčet (aby se totiž nikdo nemohl příliš soustředit). Kdo si myslí, že už pět minut uplynulo, oznámí to vedoucímu, který se podívá na hodinky a zapíše si odhadnutý čas. Když každý tak či dříve či později ohlásil slůvkem “teď” domnělých pět minut, vedoucí sdělí, kolik vteřin či minut kdo prohádal.

  • ODHAD MINUTY

Druh: odhadovací

Místo: kdekoli

Délka: 1 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: stopky

Oznamte hráči start na stopkách nebo podle sekundové ručičky na hodinkách a od této chvíle je jeho úkolem odhadnout čas jedné minuty. Až se bude domnívat, že je minuta u konce, zvolá “Teď’! Aby si ale neusnadnil odhadování tím, že by si v duchu počítal zvolna do šedesáti, vyrušujte ho různými otázkami, na které musí odpovídat. Například kdy se narodil, jak dlouho má svou bundu, co jí nejraději a podobně. V soutěži odhadu vítězi ten hráč, který se svým odhadem nejvíce přiblížil minutě.

  • ODHAD VÁHY III.

Druh: odhadovací

Místo: kdekoli

Délka: 30 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: váha

Přines si domů deset kamenů, přibližně stejně velikých, ale různé váhy. Zvaž každý zvlášť a opatři jej číslem a zapiš si, které číslo kolik váží. Pak přines kameny do klubovny a dej je kamarádům, aby je sestavili do řady podle svého odhadu, od nejlehčího do nejtěžšího. Závodí každý hráč sám. Když řadu vytvoří, opiš si pořadí čísel, načež odhaduje závodník druhý, pak třetí atd. Když se všichni vystřídali, vytas se teprve se správnými váhami podle seznamu z domova a srovnávejte, kolik kamenů kdo umístil správně a kolik nesprávně. Za každý správně umístěný kámen dej čtyři body, za každý nesprávný o tolik půlek bodů méně, o kolik míst je kámen vzdálen od místa správného. Například kámen, který byl svou správnou váhou na pátém místě, zařadil závodník až na sedmé místo, tedy o dvě místa špatně. Obdrží za jeho odhad tudíž místo čtyř bodů jen tři body. (Za každé místo se strhává půlka bodu.)

  • ODHADUJTE DÉLKU!

Druh: odhadovací

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: každý dvě zápalky, metr

Každý má připraveny dvě zápalky, či dva špendlíky, nebo cosi podobného, jímž by mohl ohraničit nějakou malou vzdálenost, např. 75 cm ap. Na povel každý samozřejmě bez pomoci měřítka odhadne umluvenou vzdálenost a označí ji po obou jejích stranách. Když každý tak aniž by pozoroval druha učiní, změří se výkon každého jednotlivce měřítkem. Vítězí ten, kdo odhadl nejsprávněji!

  • POROVNÁNÍ VELIKOSTI

Druh: odhadovací

Místo: na stole

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: dřevěné kolíčky, kolečka či čtverečky

Pořiďte si asi dvacet dřevěných kolíčků (od 1 cm délky do 10 cm s rozdíly asi 2 mm), od každého rozměru po dvou kusech. Jednu sadu kolíčků vysype organizátor hry na stůl, druhou si ponechá skrytu u sebe. Ukáže nyní hráči jeden kolíček, až si jej prohlédne a potom zpaměti vybere stejný ze sady na stole.

Napsat komentář