Obratnostní

 • BĚŽECKÉ ZÁVODY NA STOLE

Druh: obratnostní

Místo: na stole

Délka: 15 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: papír, mince, značky

Rozviňte na kraji stolu dlouhý pruh papíru, rozdělený na pravidelná políčka. Může jich být 20 – 50. Na jednom konci stolu nakreslete 3 soustředné kruhy – první o průměru 10 cm, druhý 6 cm, střední 2 cm. Pak na ně cvrnkejte z opačného konce stolu desetník. Hráč má právo posunout svou značku na pruhu papíru o jedno pole dál, jestliže se mince zastaví na největším mezikruží. Zasáhne-li střední mezikruží, posune svou značku o 2 pole, zůstane-li mince ležet ve středním kroužku, posune značku o 3 pole. Všichni se pravidelně střídají. Kdo dorazí k cíli nejdříve, vyhraje.

 • BITVA O VĚŽIČKY

Druh: obratnostní

Místo: u stolu

Délka: 15 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: knoflíky, dřívka

Obložte stolní desku na krajích pruty nebo prkénky. Pak rozestavte po stole 12 věžiček (6 černých a 6 bílých). Věžičky vyrobte ze silnějších větviček (o průměru asi jako tužka), rozřezaných na dílky 5 cm. Pak oba hráči položí do určitého rohu svůj knoflík (jeden černý, druhý bílý) a začnou s ním střídavě cvrnkat. V každém tahu cvrnkají z toho místa, kde se jejich knoflík zastavil. Oba se snaží co nejrychleji všechny soupeřovy věžičky porazit.

 • BOJ O LÁHEV

Druh: obratnostní

Místo: u stolu

Délka: 15 min

Hráči: skupina

Pomůcky: láhev, zápalky

Dejte všem hráčům stejný počet zápalek. Pak postavte doprostřed stolu láhev. Každý hráč dá vždy postupně jednu zápalku na otvor hrdla. Zápalky se různě překládají, ale nesmějí spadnout. Komu spadne třeba jen jedna zápalka, musí si všechny zápalky z lahve vzít. Všichni se pravidelně střídají. Vyhraje ten, kdo se zápalek zbaví nejdříve.

 • DESETNÍKOVÁ ŠTAFETA

Druh: obratnostní

Místo: kdekoli

Délka: 30 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: desetníky

Družstva stojí v řadách, každý prvý z družstva má na hřbetu předpažené pravé ruky desetihaléřovou minci. Na zahajovací povel ji předá bez jakékoliv pomoci druhé ruky nebo spoluhráče na hřbet pravé ruky druhého ve štafetě atd. Vítězí to družstvo, které si dříve a bez pomoci předá minci až na konec. Jestliže mince spadne, musí se vrátit prvnímu ve štafetě a hra pokračuje dál.

 • GENTLEMANI

Druh: obratnostní

Místo: kdekoli

Délka: do 10 min

Hráči: smíšené páry

Pomůcky:

Hráči se postaví za svoje partnerky, které také stojí. Na pokyn si svléknou saka (svetry, bundy – podle toho, co mají na sobě) a musí je co nejdříve obléci svým partnerkám. Saka musí mít zapnutý horní nebo prostřední knoflík. Poté musí chlapci knoflík opět rozepnout a sako vysvléknout z dívky a obléci na sebe. Dívky nesmí aktivně pomáhat – pouze přizpůsobováním, pohybem těla. Hodnotí se počet vysvlečení a oblečení kabátu v určeném časovém limitu. Zvláštní porota složená z ostatních hráčů může zároveň přidělovat body za galantní chování. Vhodné je brát vždy po dvou až třech párech tak, aby ostatní mohli sledovat. Zároveň se tím lépe kontroluje počet oblékacích cyklů.

 • HORKÝ POPEL

Druh: obratnostní

Místo: kdekoli

Délka: 20 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Několik hráčů se uchopí za ruce a vytvoří kruh. Všichni jsou bosí a snaží se navzájem šlapat si na nohy tak, jako by nestáli na zemi, ale na horkém popelu.

 • JAK ROSTE TRÁVA

Druh: obratnostní

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Všichni hráči se spustí do hlubokého dřepu. Sedí na patách, trup mají pěkně vzpřímený a ruce v bok. Pomaloučku, plynule, téměř neznatelně se začnou zdvihat až do vztyku a stoje na špičkách se vzpažením. Vyhrává ten hráč, který to dokáže nejpomaleji.

 • JEZDÍCÍ PÁS

Druh: obratnostní

Místo: trávník, místnost

Délka: 10 min

Hráči: všichni

Pomůcky:

Hráči si lehnou vedle sebe a pak první (a za ním další) přelézají jako jezdící pás (v kliku) přes ostatní a s každým si podají ruku a představí se.

 • KNOFLÍKOVÝ SOUBOJ

Druh: obratnostní

Místo: na stole

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: knoflíky

Vezměte 10 tmavých knoflíků a postavte je do řady na užším konci desky stolu. Soupeř rozestaví 10 světlých knoflíků na opačné straně stolu. Pak střídavě cvrnkejte do kteréhokoli ze svých knoflíků a snažte se srazit soupeřovy knoflíky ze stolu dolů. Knoflík, který spadne, je zajat. Cvrnknutý nebo odražený knoflík zůstane ležet vždy tam, kde se zastavil. V boji zvítězí ta strana, která zajme všechny nepřátele.

 • LASO

Druh: obratnostní

Místo: u stolu

Délka: 40 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: laso, ovoce

Na stůl položíme několik druhů ovoce: pomeranč, jablko, kokosový ořech, ananas, hrušku apod. Jeden hráč po druhém hází malým lasem a snaží se jím ovoce zachytit a přitáhnout k sobě. Ovoce můžeme podle velikosti obodovat a podle toho hráče hodnotit. Největší ovoce bude mít nejméně bodů.

 • LIDSKÁ PYRAMIDA

Druh: obratnostní

Místo: kdekoli

Délka: 10 min.

Hráči: skupina

Pomůcky: noviny

Na zem se položí noviny. Celé družstvo si na ně vleze tak, aby se ničím nedotýkali země. Podaří-li se mu to, noviny se přeloží napůl a družstvo svůj pokus opakuje. Družstvo, které se celé vejde na nejmenší kousek novin, zvítězilo.

 • MÍČEK NA LŽÍCI

Druh: obratnostní

Místo: kdekoli

Délka: 30 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: lžíce a pingpongové míčky

Hráči se rozdělí do dvou družstev. Každý vezme do úst polévkovou lžíci. Na znamení vloží prvý na řadě na svou lžíci pingpongový míček a přesune ho ze své lžíce na lžíci souseda. Jestliže míček upadne, nesmí se zvednout rukou, nýbrž opět lžící.

 • PROLEZ OKNEM

Druh: obratnostní

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Dvojice stojí čelem proti sobě, spojí obě ruce, jeden pár ruku zdvihne a druhý pár spustí, takže vznikne okno. Tímto oknem prolézá celé družstvo. Okno se nesmí rozbít, jinak provinilec musí prolézat znovu.

 • PŘEDÁVAČKA

Druh: obratnostní

Místo: kdekoli

Délka: 45 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: pro skupinu krabička od sirek, koruna, míček

Hráči v družstvu si předávají mezi sebou:
a. víčka krabičky od sirek z nosu na nos
b. pomeranč nebo jiné ovoce, popřípadě míček držený pod bradou
c. korunu z čela na čelo
d. míček z klína na klín.
Vítězí tým, který předal dříve, při pádu opakuje dvojice, která pád způsobila. Je zakázáno pomáhat si rukama.

 • RUCE – NOHY

Druh: obratnostní

Místo: kdekoli

Délka: do 10 min

Hráči: skupiny alespoň po 5 lidech

Pomůcky: stopky

Na začátku každého kola se určí, kolika rukama a kolika nohama se smí družstvo dotýkat země. Určí se časový limit na přípravu a měří se nejméně 30 vteřin výdrž v dané pozici. Za každé uznané kolo se počítají body. Vyhrává družstvo s nejvíce body.

 • RYBOLOV

Druh: obratnostní

Místo: rovná plocha

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: udice s háčkem, 15 hrnků

Na stole či zemi je rozestavěno 15 hrnků s uchem. Pod jedním z nich je klíč. Soutěžící má udici s háčkem. Po dobu, kdy mu běží časový limit, se snaží z dané vzdálenosti háčkem chytit a zvednout hrnky a najít klíč.

 • SBÍRÁNÍ KOLÍČKŮ

Druh: obratnostní

Místo: v místnosti, na louce

Délka: 50 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: kolíčky, provázek, ešus nebo hrnec

Na provazech natažených vodorovně přes jednu stranu místnosti navěsíme kolíčky na prádlo, ne těsně k sobě. Na druhou stranu místnosti do místa startu postavíme na zem ešus nebo menší hrnec. Úkolem soutěžícího je přenést všechny kolíčky v co nejkratším časovém intervalu do nádoby na startu, a to pouze ústy. Je povoleno brát si více kolíčků zároveň a s kolíčky na šňůře jakkoliv (ústy) manipulovat. Tato hra se dá hrát i jako vyřazovací – dva provazy vedle sebe, či jako štafeta.

 • SOLO SUŠICE, SOLO LIPNÍK

Druh: obratnostní

Místo: kdekoli

Délka: 30 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: krabičky od zápalek

Hráči se rozdělí do dvou družstev a posadí či postaví vedle sebe. Kapitáni obou družstev si na nos nasadí vnější část krabičky od zápalek a předají ji na nos dalšího hráče, aniž by použili rukou. Tak předává až k poslednímu v řadě a zase se předává krabička zpět. Spadne-li krabička na zem, musí ji hráč, který ji upustil, zvednout ze země, ale opět bez pomoci rukou. Musí si ji nastrčit na nos (např. tím, že si ji opře o nějaký pevný předmět, nebo že mu ji spoluhráč přidrží nohou). Vítězí to družstvo, jehož krabička se vrátí kapitánovi nejdříve.

 • STŘELNICE NA STOLE

Druh: obratnostní

Místo: na stole

Délka: do 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: knoflíky, krabičky od zápalek

Rozestavte na okraj stolu 11 krabiček od zápalek a střídavě na ně cvrnkejte knoflíkem z opačného konce stolu. Knoflík se vrací po každé ráně na základní čáru. Kdo srazí krabičku na zem, bere si ji jako trofej. Kdo jich má nakonec nejvíc, vyhrává.

 • TĚŽKÁ TUŽKA

Druh: obratnostní

Místo: u zdi

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: tužky

Hráč se postaví zády ke zdi, paty těsně u ní. Mezi špičky nohou si položí tužku, kterou po narovnání má rukama zvednout. Tužky se nesmí dotknout ničím jiným než rukou. Při sklánění pro tužku hráč nesmí pohnout nohama z místa.

 • ÚTOK NA NOHY

Druh: obratnostní

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: skupina >9

Pomůcky:

Dvojice, ale i více hráčů ve vhodné obuvi či bosi se drží za ruce a snaží se vzájemně si šlapat na nohy a uskakováním unikat.

 • UZEL

Druh: obratnostní

Místo: kdekoli

Délka: do 30 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Hráči vytvoří kruh a pomalu kráčí k jeho středu a to tak dlouho, až nemohou dál. Pak skloní hlavy a zvednou pravou ruku nad hlavu a zachytí ruku někoho jiného. Poté se podívají vzhůru a uloví v chumlu zdvižených levých rukou ruku někoho jiného. Tím bylo dosaženo vytvoření uzlu. Úkolem hráčů je uzel rozvázat, tedy vytvořit opět kruh s podmínkou, že se všichni musí držet za ulovené ruce. Hráči mohou podlézat, přelézat, rozmotávat se, avšak nesmí se pustit. Málokdy se povede vytvořit pouze jeden řetěz (počet řetězů snadno zjistíme posíláním signálů).

 • VESELÉ ZÁVODY

Druh: obratnostní

Místo: kdekoli

Délka: do 30 min

Hráči: skupiny i jednotlivci

Pomůcky: podle disciplín

Úkolem je vykonat o závod co nejrychleji pět různých úkolů, jako třeba:
1. Uhodit míčkem o zeď a schovat ho do kapsy
2. Sednout si třikrát na zem a zase rychle vstát
3. Napsat 10 jmen měst, květin atp., začínajících stejným písmenem
4. Složit z papíru vlaštovku, čepici nebo parník
5. Navršit 10 různě rozvrstvených mincí do sloupku Vítězí ten, kdo první provede předepsané úkony. Závodí-li družstva, je každému z členů přidělen jeden z jmenovaných úkolů. Každý hráč může začít s plněním svých úkolů, až předcházející hráč dokončí svůj. Vítězí družstvo, které nejdříve splní určené úkoly.

 • BLÁZNIVÁ ŠTAFETA

Druh: obratnostní

Místo: v místnosti

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: různé předměty

Sesedněte se na židlích do těsného kruhu. Uprostřed kruhu na zemi je krabice s velkým počtem různých věcí. Jsou to věci takové, které se nepoškodí, když upadnou a které také nikoho nezraní, když je vezme rychle do ruky. (Tedy například starý notýsek, krabička, klíč, cívka, prázdná malá lahvička atd.) Vedoucí hry dá do oběhu několik věcí, které si hráči po jednotlivcích štafetově předávají. Žádná věc nesmí upadnout na zem a žádná nesmí změnit směr svého obíháni. Pak vedoucí přidává z krabice věci nové, některé posílá kolovat opačným směrem, a když je jich hodně v oběhu, zavolá: “Druhá rychlost”. Na tento povel se zvýší rychlost předávaných věcí; na povel “Třetí rychlost” věci pak už jen létají.

 • ČLUNEK

Druh: obratnostní

Místo: rovné

Délka: 5 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Hráči se postaví do dvou stejně zdatných řad proti sobě a odpočítají se. Mezi nimi nakreslíme čáru. Dohodneme se, že hráči v družstvech budou skákat po řadě (ob jednoho) a na opačné straně. Na znamení organizátora hry přistupujeme ke hře. První hráč jde k čáře, špičkami bot se jí dotýká a chodidla má vedle sebe. Skáče z místa co možno nejdále dopředu. Organizátor hry nebo jeden z hráčů označí na zemi délku jeho skoku (podle pat). Pak přichází první hráč druhého družstva, Postaví se na místo, kam předchozí hráč doskočil a skáče na opačnou stranu. Přeskočil-li výchozí čáru a doskočil za ní, znamená to, že získal pro své družstvo několik cm nebo naopak. Místo, kam doskočil, opět označíme. Pak znovu skáče zástupce prvního družstva na opačnou stranu atd. Poslední skáče vždy to družstvo, které nezačínalo. Jestliže se poslednímu hráči podaří přeskočit výchozí čáru, vyhrává jeho družstvo tolik cm, jaká je vzdálenost jeho doskoku od výchozí čáry. Jestliže nedoskočí, pak družstvo odpovídající počet cm prohrává.

 • CHŮZE PŠTROSÍ

Druh: obratnostní

Místo: rovné

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

Předkloňte se a položte dlaně na podlahu. Pak postupujte kupředu po čtyřech s napjatýma nohama.

 • JÍZDA NA KOŠTĚTI

Druh: obratnostní

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: koště, dvě židle, 4 kapesníky, hůl

Dvě pevné židle postavíme proti sobě a necháme mezi nimi takovou mezeru, aby obyčejné domácí koště sahalo od jedné židle ke druhé; dolní konec opřeme o jednu židli, špičku násady asi v deseticentimetrové délce o druhou židli. Pak pověsíme čtyři kapesníky, po jednom na horní rohy opěradel. Hráč, který představuje čarodějnici, je ozbrojen pevnou holí dlouhou přesně tři čtvrti metru. Sedí na násadě koštěte a má na ní i obě chodidla. Rovnováhu udržuje tím, že opírá hůl jedním koncem o zem. Nesmí spadnout a má holí postupně shodit kapesníky. Když položí ruku nebo nohu na židli nebo se dotkne nohou nebo rukou země, je to, jako kdyby spadl. Smí použít kterékoli ruky, ale při přendávání hole musí udržet rovnováhu. Některé z našich “čarodějnic” jsou tak obratné, že shazují šest kapesníků, ty další dva pověsí na každou židli doprostřed opěradla. Někteří to dělají i poslepu.

 • NA CUKRÁŘE

Druh: obratnostní

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: kniha

Přineste si na schůzku nějakou starou nepotřebnou knihu, nebo malé prkénko. Na daný povel první hráč si dá knihu či prkénko na hlavu a snaží se co nejrychleji obejít třikrát stůl, aniž by mu věc spadla z hlavy. (Rukou si věc nesmí přidržovat.) Spadne-li mu, musí začít znovu to kolo, ve kterém mu spadla. Na hodinkách měřte, kolik vteřin komu obíhání trvalo. Konáte-li schůzku venku, naznačte si stůl čtyřmi kameny na zemi, které pak obíháte.

 • PŘEKÁŽKOVÝ STŮL

Druh: obratnostní

Místo: v místnosti

Délka: 5 min na jednoho

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: stůl, krabičky od zápalek

Na starší stůl, jemuž hned tak nějaký ten šrám nebude vadit, a pokud možno obdélníkového tvaru, postavíte porůznu větší počet krabiček od zápalek. Stavte je na výšku, tedy jejich otevírací stranou k desce stolu. Hráč má za úkol přelézt stůl z jedné podélné strany na protilehlou a přitom porazit co nejmenší počet krabiček, nebo raději neporazit ani jednu! Ať už porazí krabičku dotekem nebo i jen pouhým otřásáním stolu, jež vznikne jeho přelézáním, vždy se krabička počítá prostě za poraženou. Podmínkou je, že hráč při přelézání nesmí svým tělem přecházet přes boční strany stolu. Celé jeho tělo (tedy i nohy) musí projít jedině nad deskou stolu. K vylezení na stůl nesmí použít židle, musí se na desku stolu dostat ze stoje na podlaze sám svou obratností. Při menším počtu soupeřících hráčů je možno umluvit si několik kol přelézání. V takovém případě se pak sčítají každému hráči poražené krabičky ze všech kol dohromady a po skončení celé hry se vypracuje žebříček všech hráčů závodníků.

 • ŠAMANSKÉ CVIKY

Druh: obratnostní

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Vzpažujte obě ruce najednou od ramen vzhůru. Říkáte, že to zvládnete? Dobrá, pak tedy levou ruku zvedněte třikrát a současné pohybujte pravičkou. Za stejnou dobu jenom jednou vzhůru a zpět. Opisovat rukama ve vzduchu osmičky jisté umíte. A kreslit nohou kroužky určitě také. Ověřte si, zda jste oba cviky nezapomněli, a pak se pokuste vykonávat oba zároveň.

Napsat komentář