Nezařazené

 • SIGNÁL

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: kostka, 2 náhodné věci

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: družstva

Hrají dvě družstva proti sobě. Hráči sedí za sebou a drží toho před sebou za uši. Před prvními hráči leží dvě věci. Rozhodčí hází kostkou tak, že na ni vidí vždy pouze poslední hráč v řadě. Podle toho, jaké číslo padne na kostce (lichá x sudá), zatahá hráč předchozího hráče za ucho a tak se signál šíří až k prvnímu, který podle toho, které ucho bylo taháno chytne jeden z dvou předmětů. Družstvo které to zvládne rychleji provede rotaci o jednoho (tj. první jde na konec a ostatní se posunou). Družstvo, které se protočí úplně jako první vyhrává.

 • POSÍLÁNÍ SMETÁKU

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: smeták

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: družstva

Opět dvě družstva proti sobě. Na začátku stojí za sebou a první drží smeták. Po startu první hráč pošle smeták mezi nohama hráčů, poslední ho vytáhne a přeběhne s ním dopředu a znova ho pošle. Družstvo, které se protočí celé jako první vyhrává.

 • PROVLÍKÁNÍ PROVÁZKU

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: provázek, klíč

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: družstva

Buď dvě družstva proti sobě nebo na čas. Každé družstvo má provázek s něčím těžším na konci (třeba klíčem). Úkolem je navléct celé družstvo na provázek, tak aby každý byl navlečen dostatečným kusem oblečení (tj. rukáv, nohavice apod.).

 • NOŠENÍ VĚCÍ

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: nic

Hráči: 10 a víc

Doba: 15-20 min.

Jak: Družstva

Základním principem je nošení věcí z okolí na určené místo, přičemž u těch věcí je důležité pouze to na jaké začínají písmeno.
– Přineste vše co začíná na … – úkolem je během časového limitu donést co nejvíce věcí, které začínají na nějaké zadané písmeno.
– Abeceda – úkolem je během časového limitu nashromáždit věci, tak aby bylo zastoupeno co nejvíce písmen abecedy
– Slova – vždy zadáme nějaké slovo a úkolem je donést věci tak, aby se z prvních písmen poskládalo zadané slovo

 • OBLÉKÁNÍ

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: nic

Hráči: 10 a víc

Doba: 15-20 min.

Jak: Družstva

Úkolem je během časového limitu navléct na jednoho člena družstva co nejvíce vrstev oblečení. Varianta 1: může se používat pouze oblečení, co mají hráči právě na sobě; Varianta 2: hráči si mohou donést libovolné (svoje) oblečení. Doporučuji nejdříve korektně definovat co to znamená “mít oblečeno”.

 • RUCE, NOHY

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: nic

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Družstva

V každém kole zadáme určitý počet nohou a rukou (např. 4 ruce a 2 nohy). Úkolem družstev je přeskupit se co nejrychleji tak, aby se dotýkali země pouze (a přesně) zadaným počtem končetin (ničeho jiného než země se dotýkat nesmí). Družstvo, které to zvládne nejrychleji, má bod.

 • ŠARÁDY

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: tužka, papír, nápady

Hráči: 10 a víc

Doba: 30-120 min.

Jak: Družstva

V každém kole vyšle každé družstvo jednoho zástupce. Rozhodčí pak ukáže zástupcům jedno nebo více slov a ti licitují o to, kdo ho zvládne předvést nejrychleji, přičemž se můžou nabízet jen pevně dané časové limity (já používám (v sekundách): 120, 90, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 12, 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1). Hráč, který řekne nejmenší čas, začne předvádět. Předvádí pantomimicky a po celou dobu předvádění smí jeho družstvo hádat. Pokud se trefí, tak získává bod a toto kolo končí. Poté, co hráč skončí s předváděním, má družstvo ještě jeden tip. Pokud ani pak neuhádne pokračuje s předváděním další hráč (občas se dovoluje dodatečná licitace, tj. po neúspěšném pokusu mohou ostatní ještě licitovat). Přičemž 0 znamená, že hráč nepředvádí a jen se nastaví do určité polohy, čas -1 znamená, že družstvo rovnou hádá.

 • MALOVÁNÍ PÍSNIČEK

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: tužky, papíry, zpěvník bodne

Hráči: 10 a víc

Doba: 15-30 min.

Jak: Družstva

Opět každé družstvo vyšle jednoho člena. Těm je tentokrát ukázán název nějaké písničky (je potřeba hrát ve společnosti, kde všichni znají podobné písně). Po té se hráči rozprchnou ke svým družstvům a snaží se namalovat danou písničku. Družstvo, které ji začne první zpívat získává bod.

 • SLOVA V PÍSNIČKÁCH

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: tužky, papíry, zpěvník bodne

Hráči: 10 a víc

Doba: 5-10 min.

Jak: Družstva

Každé družstvo si napíše abecedu (nějak vhodně upravenou, např. bez q, x, ale s některými českými znaky). Po té se zpívají písničky a úkolem družstev je ke každému písmenu napsat slovo, které má alespoň 4 písmena a které se vyskytuje v některé ze zpívaných písniček.

 • NESROZUMITELNÁ PŘÍSLOVÍ

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: nic

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Družstva

Každé družstvo si vymyslí nějaké známé přísloví a rozdělí si slova tohoto přísloví, tak aby každé slovo měl alespoň jeden člověk (ale klidně může mít jeden člověk více slov). Po té vždy jedno družstvo zařve své přísloví a to tak, že řvou všichni zaráz (v tom jednom družstvu) a snaží se, aby nebylo poznat, co to je za přísloví. Ostatní družstva se to snaží uhádnout. Nějak vhodně bodujeme.

 • HRA S PŘÍSLOVÍMI

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: tužky, papíry

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Družstva

Opět si každé družstvo vymyslí známé přísloví. Hraje se na kola, v každém kole je jedno družstvo bokem a ostatní družstva se snaží uhádnout jeho přísloví a to tak, že se ho postupně ptají na libovolné otázky a vybrané družstvo odpovídá, přičemž jediné požadavky na odpověď jsou tyto: musí být rozumně krátká (určí rozhodčí) a musí obsahovat jedno slovo z vybraného přísloví (samozřejmě pokaždé jiné slovo), případně by se odpověď mohla aspoň trochu vázat k otázce. Hádající družstva si musejí odpovědi pamatovat (tj. nesmí si je zapisovat) a snaží se uhádnout, co je to za přísloví.

 • ALIBI

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: tužky, papíry

Hráči: 10 a víc

Doba: 30-60 min.

Jak: Družstva

Nahodíme nějaký detektivní příběh: byla vykradena banka … a byli zadrženi jistí podezřelí. Ti si však navzájem poskytují alibi. V každém kole jedno družstvo představuje podezřelé. Odejdou bokem a domluví si nějaké alibi (např. že v té době byli na kulečníku, co tam dělali a tak…). Poté jde každý podezřelý k jinému družstvu a to ho vyslýchá. Postupně si družstva podezřelé vymění a snaží se najít nějakou chybu v jejich alibi (např. jeden bude tvrdit, že hráli karambol a druhý, že pool). V roli podezřelých se postupně vystřídají všechna družstva.

 • ŘAZENÍ PO TMĚ

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: vypínač

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Družstva

Družstva se shromáždí k sobě a po té zhasneme a určíme nějaké kritérium podle kterého se mají seřadit (např. výška, datum narození, délka vlasů apod.). Když je nějaké družstvo hotovo, tak zařve, rožne se a ohodnotí se jak je kdo seřazen.

 • KDO DÉLE?

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: nic

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Družstva

Nahodíme nějaké téma (např. ovoce, dopravní prostředky, slova na F) a každé družstvo musí vždy do pěti sekund říct slovo, které spadá do tohoto tématu a ještě nebylo řečeno. Družstvo, které to nestihne vypadá a ostatní jedou dál (pozor – dá se to hrát i s jednotlivci, překvapivé, že?). Taky se to občas hraje s písničkami, kde se zadá nějaké slovo, které se musí v textu vyskytovat a družstvo vždy zazpívá úryvek (tady doporučuji dát limit víc než 5 sekund…).

 • RUCE NAD STŮL

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: nic

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Družstva

Hrají dvě družstva, která sedí na protějších koncích stolu. Jedno družstvo dostane korunu a tu si podává pod stolem. Na pokyn rozhodčího: “Ruce nad stůl.” zvednou ruce nad stůl, přičemž je mají sevřené v pěst a jeden z nich drží korunu. Po té na pokyn pokud možno všichni zaráz prásknou rukama o stůl a snaží se, aby nebylo slyšet cinknutí. Druhé družstvo pak hádá, pod kterou rukou je koruna.

 • VLASTNÍ PEXESO

Potřeby – lidi: 1 vedoucí

Potřeby – věci:

Hráči: 5-10

Doba: cca 60 min.

Jak: Všichni

V zájmu zabití co nejvíce času, pexeso na družinovce nejen hrajeme, ale také (resp. hlavně) vyrábíme. Postup je jednoduchý: nastříháme 64 kartiček a děti je pokreslí obrázky (pokud možno tak, aby tam každý obrázek byl právě dvakrát). Druhou stranu doporučuji nechat bílou. Po té si námi vyrobené pexeso zahrajeme.
Pozn.: Při použití velkých kartiček, lze hrát na podlaze, ve velkém počtu a po družstvech.

 • HLEDÁNÍ S PANTOMIMOU

Potřeby – lidi: 1 vedoucí

Potřeby – věci: nic

Hráči: 5-10

Doba: 15-30 min.

Jak: Dvojice

Hraje se po dvojicích. V každém kole je jeden z dvojice hledač a jeden napovídač. Hledače odvedeme z místnosti a napovídačům ukážeme jeden předmět (takový, který se dá odnést). Poté jdou napovídači vedle za hledači a tam se jim snaží pantomimicky předvést, co mají přinést (nikdo nesmí mluvit – ani hledači). Když si hledač myslí, že aspoň tuší, co by to mohlo být, jde do místnosti, něco vezme a přinese to. Když je to hledaný předmět, získává jeho dvojice bod a končí se (jde tedy o rychlost), když je to špatný předmět, musí ho vrátit zpátky a může hledat dál (případně můžeme omezit počet pokusů na 3). Tato hra má tu podstatnou výhodu, že děti jsou u ní po většinu času potichu.

 • BALÓN

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: nic

Hráči: 6 a víc

Doba: 15-30 min.

Jak: Jednotlivci Vybereme několik výřečných jedinců a několik rozličných povolání a každému z vybraných přidělíme nějaké povolání. Příběh: letíte v balónu a začínáte klesat a klesat a … a musíte někoho vyhodit. Jednotlivý hráči pak argumentují proč by neměli být vyhozeni právě oni, ale někdo jiný. Pak se hlasuje (hlasují všichni, i ti co jsou jenom diváci) a někdo je vyhozen. A tak dál až tam zůstane jenom jeden a ten stejně spadne …
Pozn. Tato hra se dá hrát dost různě. Tak, jak jsem to popsal výše, když to hrajete s dětmi, každý si vylosuje nějaký povolání, tak je to prostě sranda. Pokud to hrajete v podstatě se stejnými pravidly, ale s vysokoškoláky, každý obhajuje svoje budoucí (případně momentální) povolání a na pozadí pustíte trochu dramatické hudby, tak se z toho stává docela hrubý psycho a k legraci to má hodně daleko.

 • ŠESTÝ SMYSL

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: tužky, papíry

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Postupně říkáme různá témata (barva, číslo, město …) a každý hráč vždy napíše slovo, o kterém se domnívá, že ho napíší také ostatní. Vždy přidělíme tolik bodů kolikrát se dané slovo vyskytovalo. Když je moc hráčů, hrajeme po družstvech.

 • PÍSMENKOVÁ BURZA

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: lístečky

Hráči: 10 a víc

Doba: 5-10 min.

Jak: Jednotlivci

Každý hráč dostane lísteček s jedním písmenem. Úkolem hráčů je dostat se do co nejpočetnější skupinky, takové, že z těch písmenek budou schopni poskládat slovo.

 • ŽIDLOVANÁ

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: židle

Hráči: 6 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Skupinka hráčů dostane 2-3 židle s jejichž pomocí musí překonat co nejrychleji určitý úsek a to bez dotyku země o ostatního vybavení. Pokud máme dost místa mohou závodit dvě skupinky zaráz proti sobě. Samozřejmě čím početnější skupinka, tím těžší je to úkol. Doporučuji nepoužívat nové židle.

 • DALŠÍ SLOVO

Potřeby – lidi: 1 vedoucí

Potřeby – věci: kniha

Hráči: 5-10

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Čteme text (nejlépe z knihy) a v určitý moment zastavíme a hráči hádají, jaké bude další slovo. Toto je velice jednoduchá, leč zábavná hra.

 • UŽ TO CÍTÍM

Potřeby – lidi: 1 vedoucí

Potřeby – věci: lístečky, pastelky

Hráči: 5-10

Doba: 20-40 min.

Jak: Jednotlivci

Intelektuálně náročnější hra. Musíme si připravit 81 lístečků. Na každém lístečku je objekt, který má následující 4 vlastnosti:
– tvar: kolečko, čtvereček, trojúhelník
– barva: modrá, červená, zelená
– vyplněnost: prázdné, plné, šrafované
– počet: 1, 2, 3,
Příklad: dva červené šrafované čtverečky. Na každém lístečku je samozřejmě jiný objekt (81 proto, že 81=3*3*3*3). Hra spočívá v hledání Trojic. Trojici, tvoří takové tři lístečky, pro které platí, že každou vlastnost mají všechny stejnou nebo úplně jinou (tj. např. všechny mají stejnou barvu nebo jeden je červený, jeden modrý a jeden zelený; podobně pro ostatní vlastnosti).
Hra: na stůl položíme 16 lístečků. Všichni hráči se na ně dívají a snaží se vycítit trojici. Pokud se jim to nedaří, mohou to komentovat výroky typu “Já to necítím”. Pokud někdo najde Trojici, ohlásí to výkřikem “Už to cítím” a dané tři lístečky si vezme a nahradíme je novými třemi. A tak dále…

 • QWRTX

Potřeby – lidi: 1 vedoucí

Potřeby – věci: lístečky, vlastní hrací plán

Hráči: 5-10

Doba: 60-120 min.

Jak: Jednotlivci

Pozn. Uznávám, že ten název není příliš výmluvný, ale to nevadí.
Toto je hra přibližně na celou družinovku. Příprava: trať – čtverečkovaná, šířka trati je 2-4 políčka, může se různě zatáčet, rozdvojovat, mohou tam být teleporty, zakázaná políčka, kytičky atd. (viz. vaše fantasie). Dále lístečky (každé několikrát): 1, 2, 3, věž, kůň, střelec, žibřiď, pižmole, QWRTX, kostka. Základ hry: úkolem je dostat se za startu (ten je na začátku trati), do cíle (ten je na konci – překvapivé, že?). Každý hráč má jednu figurku se kterou se pohybuje. Hráči různými způsoby získávají lístečky (viz. níže). Jak: se pohybuje záleží na tom, jaký má lísteček: čísla (to jako 1, 2, 3) značí, že se může posunout o příslušný počet políček (a může u toho měnit směr), věž – může se pohnout v řádku či ve sloupci o max. 3 pole, střelec – šikmo o max. 2 pole, kůň – prostě jako kůň v šachách, žibřiď – všichni o jedno pole zpět, ten kdo si ho vytáhl o polo dopředu, pižmole – pohne se všemi hráči o jedna, QWRTX – pohne s jedním libovolným hráčem o dva, kostka – hodí si kostkou a podle čísla určíme figuru podle které se bude hýbat (pouze z prvních 6). Kromě toho platí pro pohyb následující pravidla: na každém políčku může stát max. 1 hráč – na políčko, kde někdo stojí si nesmíte stoupnout, ani přes ně přejít; teleport vás někam přenese; na zakázaném políčku nesmíte zastavit, ale můžete projít; na kytičce získáváte prémiový bod; další dle vaší fantasie. Pořadí v jakém hráči táhnou určujeme nějakým rozumným způsobem.
Lístečky se získávají hlavně tímto způsobem: do jedné místnosti uschováme několik lístečků (klidně to může být méně než je hráčů) a pak tam vpustíme hráče. Hráč, který najde lísteček, si ho může vzít a odejít zpátky nebo hledat dál nějaký lepší. Po té co všichni najdou nějaký lísteček nebo uplyne časový limit, skončíme a jdeme provést tah. Kromě tohoto základního způsobu vyhlašujeme různé prémiové soutěže, za které lze získávat prémiové lístečky (opět viz. vaše fantasie a možnosti).

 • JE PRAVDA, ŽE …?

Potřeby – lidi: 1 vedoucí

Potřeby – věci: vlastní inteligence, sirky

Hráči: 5-10

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Každý hráč dostane určitý počet sirek. Poté říkáme různé výroky a hráči sází, zda je to pravda či lež. Kdo se netrefí, tomu sebereme sirku. Kdo již nemá sirky, prohrál.

 • KOLIK JE SOUČET?

Potřeby – lidi: 1 vedoucí

Potřeby – věci: sirky

Hráči: 5-10

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Každý hráč dostane cca. 3 sirky. V každém kole si každý tajně vloží do dlaně několik svých sirek (může i nula). Po té hráči postupně tipují kolik je celkem v dlaních sirek. Nikdo nesmí říct číslo, které již bylo řečeno (při každé hře začíná někdo jiný, aby to bylo spravedlivý). Kdo trefí celkový součet, odloží jednu sirku. Kdo nemá již žádnou sirku, vyhrál.

 • RAFINOVANÉ BINGO

Potřeby – lidi: 1 vedoucí

Potřeby – věci: papír, tužka, fantasie

Hráči: 5-10

Doba: 15-25 min.

Jak: Jednotlivci

Hraje se podobně jako normální BINGO, akorát hrajeme s mřížkou 3×3 a do políček nevpisujeme čísla, ale věci které vidíme kolem sebe. Šéf hry po té chodí po místnosti a náhodně říká věci na které padne jeho zrak, případně může říkat i úplně jiné věci. Kdo danou věc má, ten si ji škrkne… Hra má tu negativní stránku, že všichni nadávají na toho, kdo říká, že neříká ty věci, které mají oni napsané.

 • NAJDĚTE SLOVO

Potřeby – lidi: 1 vedoucí

Potřeby – věci: papír, tužka

Hráči: 5-10

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Příprava hry: chodíme po klubovně a prohlížíme si různé texty (pokud možno takové, které jsou volně viditelné). Občas si zapíšeme nějaká dvě slova, které se vyskytují v nějakém textu za sebou. Hráčům poté vypíšeme seznam prvních slov a jejich úkolem je ke každému najít patřičné druhé.

 • POHÁDKA

Potřeby – lidi: 1 vedoucí

Potřeby – věci: papír, tužka

Hráči: 5-10

Doba: 15-30 min.

Jak: Jednotlivci

Vymyslíme nějakou hodně praštěnou pohádku, ve které se vyskytuje spousta náhodných údajů. Tu dětem přečteme a po té se ptáme na ty náhodné údaje a přidělujeme body.
Pozn.: Nepodceňujte děti, jsou schopny si toho zapamatovat mnohem víc než si myslíte. A navíc si to budou pamatovat ještě půl roku.

 • ZVEDÁNÍ KRABIČKY

Potřeby – lidi: 1 vedoucí

Potřeby – věci: krabička sirek

Hráči: 5-10

Doba: 10-20 min.

Jak: Jednotlivci

Doprostřed místnosti umístíme židli a někde u ní krabičku sirek. Hráč se posadí na židli a jeho úkolem je zvednout pusou krabičku aniž by se přitom dotkl země. Krabičku umistíme v dalším kole do nějakého náročnějšího místa.

 • SARDEL

Potřeby – lidi: 0

Potřeby – věci: karty

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Namícháme karty tak, aby tam byla jedna červená a jinak samý černý. Kdo má červenou je sardel, ostatní jsou sardinky. Po té se rozmístíme po místnosti a zhasneme. Všichni hráči syčí, jenom sardel někam zaleze a je potichu. Kdo najde sardel, tak se k ní přitulí a přestane syčet. Kdo syčí poslední, tak prohrál, protože se nemohl k nikomu tulit.

 • MEDVĚD

Potřeby – lidi: 0

Potřeby – věci: nic

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Jeden dělá medvěda a jde někam pryč. Ostatní v místnosti přestaví nábytek, tak aby se medvěd po návratu pokud možno co nejvíc zabil a můžou (resp. měli by) se i schovat. Po té se zhasne a vejde medvěd. Za soustavného brumlání se pak snaží ostatní najít. Děti na této hře nejvíc baví to přestavování nábytku.

 • ZVUKY

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: lístečky

Hráči: 10 a víc

Doba: 5-10 min.

Jak: Jednotlivci

Připravíme lístečky se jmény zvířátek, tak aby jich bylo stejně jako hráčů a každé zvíře tam bylo dvakrát. Po té se zhasne a každý hráč začne vydávat zvuk typický pro jeho zvíře a snaží se najít toho druhého. Doporučuji zařadit nějaká prémiová zvířata jako: ryba, Rumcajs s Mankou, letadlo… Je u toho fakt skvělý kravál.

Napsat komentář