Na cesty

  • MAKAČKA NA BEDNU

Potřeby – lidi: 1 čítač

Potřeby – věci: sada kartiček

Hráči: 5 a víc

Doba: 10 min. 1 hra

Jak: Jednotlivci

(Pozn. Někteří pohané nazývají tuto hru “Encyklopedie”, ale já už je převedu na správnou víru.) Počet hráčů 4-30. Na tuto hru potřebujeme sadu kartiček, na kterých jsou různá “témata” (co já vím, jak to nazvat, např. stát, sportovec, jídlo …). Před hrou zvolíme (vylosujeme) jedno písmeno. Poté jeden člověk postupně čte kartičky a ostatní se vždy snaží vymyslet slovo, které spadá do daného tématu a začíná na správné písmeno. Hráč, který řekne první slovo splňující uvedené požadavky, dostane kartičku. Slovo, které již bylo jednou použito, se již používat nesmí. Vyhrává ten, kdo má na konci nejvíce kartiček a v dalším kole za trest dělá toho, kdo kartičky čte. Pokud vás zajímá, jaká slova mohou být na kartičkách, tak si stáhněte mojí sadu.

  • DEBILO

Potřeby – lidi: 0

Potřeby – věci: nic

Hráči: 3-8

Doba: libovolná

Jak: jednotlivci

Počet hráčů 3-8. Tato hra vychází ze známé slovní kopané. Hlavní rozdíl je v tom, že slova se neříkají přímo, ale popisují se. Normálně se hraje na poslední dvě písmena, která se mohou otočit (můžou se i oddělávat a přidávat háčky a čárky, ale to je detail). První slovo se vykopává normálně. Hráč, na kterého přijde řada a nechytá se (to znamená, že neví na co má hrát), má trestný bod a vykopává.
Příklad: výkop: dveře, první hráč: “rostlina, tahali to dědeček s babičkou”, druhý hráč: “otáčím, indiánský kmen”, atd. Pokud jste to stále nepochopili, tak si najdete někoho, kdo vám to předvede osobně.

  • ASOCIACE I. – DVOJICE

Potřeby – lidi: 0

Potřeby – věci: papír, tužka

Hráči: 4-8

Doba: libovolná

Jak: dvojice

Hra se hraje po dvojicích (z čehož vyplývá nutný předpoklad správné parity hráčů, doporučený počet 6), ideální je když dvojice sedí naproti sobě (postačující podmínka: kupé ve vlaku). V každé dvojici označíme jednoho hráče A, druhého B. Některý hráč, ze skupiny A vymyslí nějaké podstatné jméno a sdělí ho ostatním hráčům A (ti budou napovídat). Hráč po jeho pravici začíná napovídat. Napovídá se jedním slovem. To slovo může být v podstatě jakékoli, jen nesmí mít stejný kořen s hádaným slovem, nesmí to být překlad do cizího jazyka a nesmí to být novotvar. Poté jeho spoluhráč hádá (opět jedno slovo). Pokud neuhádne, napovídá další hráč (důležité je, aby hráč, který dané slovo vymyslel, napovídal až poslední). Dvojice, která uhádne, získává bod. Po té vymýšlí slovo, jiný hráč A. Až se ve vymýšlení prostřídají všichni hráči A, vymýšlí (a napovídájí) hráči B.
Upozornění: Pokud tuto hru hrají páry, které spolu chodí, tak se většinou pohádají. Naopak pokud hraje dvojice stejného pohlaví, která se zná dlouho (a má tedy spoustu lokálních asociací) většinou drtí.

  • ASOCIACE II. – KOLEČKO

Potřeby – lidi: 0

Potřeby – věci: nic

Hráči: 3-6

Doba: libovolná

Jak: jednotlivci

Hraje se tak ve 3-6 hráčích v daném cyklickém pořadí. Jeden hráč začne a řekne nějaké náhodné slovo, následující hráč, řekne libovolné slovo, které se mu tímto slovem nějak asociuje. Podobně se pokračuje dál, čímž vzníká posloupnost zdánlivě náhodných slov. Po určité době (dle schopností hráčů) zastavíme a začneme “odmotávat” slova zpět. Každý vždy řekne “já jsem řekl …, protože on řekl …” a tak dál. Pokud si někdo nevzpomene, tak má trestný bod. Ač se to nezdá, tímto způsobem se dá zapamatovat velmi mnoho slov (stovka není problém, je však důležité říkat slova, která se vám opravdu nějakým způsobem asociují).

  • AUSTRÁLIE

Potřeby – lidi: 0

Potřeby – věci: nic

Hráči: 4-7

Doba: libovolná

Jak: jednotlivci

Hraje se v 4-7 hráčích. V každém kole je jeden “vyvolený”. Ostatní mu navrhnou nějaké dvě slova (třeba les a šťáva). Jeho úkolem je vymyslet slovo, které je os těch dvou přibližně stejně významově vzdáleno (třeba jahoda). Ostatní hráči se pak v duchu rozmyslí, ke kterému slovu je to podle nich blíže a po té naráz řeknou svůj typ. Úkolem ostatních je pokud možno se shodnout, úkolem vyvoleného je, aby se neshodli. Bodujeme nějak vhodně podle počtu hráčů.

  • BOR

Potřeby – lidi: 1 vyvolávač

Potřeby – věci: nic

Hráči: 10 a víc

Doba: libovolná

Jak: jednotlivci

Pozn. Název hry je zkratka z “Black or right”. Toto je však absolutně zavádějící. Jeden člověk je vyvolávač. Je potřeba, aby ostatní šli tak, aby ho slyšeli. Vyvolávač vyvolává různé pokyny a ostatní je musí plnit, kdo nesplní, má trestný bod. Pokyny:
* Vlevo/vpravo x – (za x dosadit číslo), hráči se musí schovat nalevo/napravo od cesty dříve než vyvolávač napočítá do x.
* Bomba – všichni musí padnout břichem na zem, nohama od epicentra (=vyvolávač)
* Šváb – všichni lehnou na záda a třepou nožičkama
* Šípková princezna – nikdo se nesmí hýbat, dokud vyvolávač neřekne stop
* Potopa – všichni se musí dostat aspoň kousek nad zem

  • BOBR

Druh do vlaku

Místo kdekoli

Délka libovolná

Hráči jednotlivci

Pomůcky

Hraje jakýkoli počet hráčů, nejlépe v tramvaji, na ulici cestou městem. Kdo první uvidí pána s plnovousem (stačí knír), zvolá “bobr !” a počítá se mu bod.

  • BLESKOVÁ ORIENTACE

Druh do vlaku

Místo kdekoli

Délka libovolná

Hráči jednotlivci

Pomůcky mapa

Máte-li při jízdě vlakem mapu projížděné trati, určete vždy čas od času nějaký objekt u trati, úkolem hráčů je najít jej co nejdříve na mapě. Bodujte správné určení.

  • POZOROVÁNÍ Z VLAKU

Druh do vlaku

Místo kdekoli

Délka libovolná

Hráči jednotlivci

Pomůcky

Posaďte děti k oknu, aby mohly sledovat rychle se měnící krajinu, jíž vlak projíždí. Po chvíli si dejte popsat cestu. Jaké mostky jste přejeli, jak se točila silnice podél trati, kolik zákrutů měla trať, jaké strážní domky a pod. Pozorujte jen blízké okolí, protože se dá snadno sledovat i kontrolovat a také se velmi rychle mění.

  • NA ZVÍŘATA

Druh: na cesty

Místo: u okna

Délka: libovolná

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Vypracujeme hráčům bodovací tabulku a před cestou je informujeme o bodech za jednotlivá zvířata (pes 2 body, kočka 1 bod, slon 100 bodů apod.). Hráči během cesty sledují krajinu a pokud vidí nějaké zvíře z bodovací tabulky, oznámí to vedoucímu, a ten mu připíše příslušný počet bodů.

Napsat komentář