Deskové

 • ALAGER

Druh inteligentní

Místo kdekoli

Délka 60 min

Hráči až 9

Pomůcky 52 bridžových karet

Kdysi velmi oblíbená karetní hra, původem z Francie. Každý z hráčů obdrží 3 karty a poslední 3 se rozloží otevřeně do prostřed stolu. Zbytek tvoří zakrytý talón, z něhož si hráči střídavě odebírají po jednom svrchním listu, vyjma případu, kdy mohou měnit jednu nebo všechny tři vyložené karty za karty z ruky. Cílem je vylepšení bodových hodnot svých karet. Počítají se jen karty jedné barvy a to od dvojky do desítky podle hodnoty, každá figura deset a eso jedenáct. Nikdo není nucen měnit a k pokračování hry se dává sousedovi pokyn slovem dále. Projde-li bez výměny celé kolo, nahradí se všechny tři vyložené karty znovu z talónu a zastrčí se dospod. Hráč, který je spokojen s docílenými hodnotami, ohlásí dost, ostatní hráči mohou ještě jednou měnit, načež dojde k zúčtování bodů. Hráč s nejmenším počtem bodů obdrží trestný bod. Dosažením předem určeného počtu bodů hráč vypadá ze hry. Hraje se pak dohrou poslední dvojice hráčů. Výjimku v počítání tvoří kombinace stejnobarevné dámy, krále a esa s hodnotou 31, zvaná ALAGER, která se ihned hlásí a je odměněna odpisem jednoho bodu. Ostatní už nemohou měnit a hráč s nejmenším počtem hodnot prohrává bod.

 • DIPLOMACIE

Druh inteligentní

Místo u stolu

Délka 4 hodiny

Hráči 4 – 7 lidí

Pomůcky mapa

Mapa světa je rozdělená na státy. Každý hráč vlastní jednu velmoc. Na různých teritoriích má vojenské jednotky. Hra probíhá po kolech. Každé kolo má 3 etapy: napsání pokynů pro tahy jednotek, řešení kolizí a debata mezi hráči o strategii. Úkoly jsou hráčům na začátku tajně určeny (zabrat nějaký kontinent, zničit někoho jiného…). Hra končí v okamžiku, kdy někdo splní svůj úkol. Hráči se nesmí izolovat, jinak by je ostatní zničili. Musejí se vzájemně domluvit, kdo na koho.

 • INVESTICE

Druh inteligentní

Místo v místnosti

Délka 4 hodiny

Hráči 20 – 40 lidí

Pomůcky peníze, suroviny, továrny

Hráči jsou kapitalisté vlastnící továrny na stroje, suroviny, jídlo, energii; tyto suroviny a peníze. Každé kolo se dělí na jaro (nákup a prodej továren a surovin), léto (výrobu v továrnách) a zimu (volný obchod, stanovení nových cen podle zájmu trhu). Úkolem hráčů je vymyslet optimální strategii, sdružit se do skupinek a vyznat se ve strašném chaosu. Obvykle jsou 4 stoly se 4 odvětvími průmyslu. Je nutno vyrobit hrozně moc papírků (peníze, suroviny, továrny). Továrny mají omezenou životnost, jsou přesně daný výrobní vzorce. Nákup a prodej od státu jsou nevýhodné v poměru 2:1. Jeden člověk je šéf určuje ceny, prognózy do budoucna (všechno na tabuli). Je možné podplácet organizátory.

 • KYTIČKY

Druh inteligentní

Místo místnost

Délka 4 hodiny

Hráči 2 – 6 lidí

Pomůcky papíry, tužky

Na čtverečkovaném či šestiúhelníkovém papíře jsou vyznačeny půdní oblasti a vzduch. Každý hráč staví nějakou kytičku. Hráči se střídají po tazích. V každém tahu se vypočítá, kolik minerálů a celulózy kytička získá ze svých kořenů a lístků. Z nich si pak může hráč přistavět další kořeny (pouze na půdě), lístky, cestičky (maximálně 3 políčka daleko), zásobníky (na přebytečný materiál), různé zbraně na jedno nebo více použití, bomby, slizomet, slizolamy, …

Pravidla jsou velice variabilní a je možno je vymyslet vždy znovu. Hra se rozvíjí exponenciálně do doby, než se začne bojovat. Pak začne trvat strašně dlouho kvůli tahanicím mezi soupeři. Je nutno navrhnou ceny tak, že na zbraně je potřeba hodně minerálů, které se získávají v kořenech, které mohou růst pouze v půdě, takže probíhá boj o půdu.

 • LODĚ NA GRAFU

Druh inteligentní

Místo u stolu

Délka 2 hodiny

Hráči 5 – 12 lidí

Pomůcky papíry, tužky

Je nakreslen graf. Vrcholy jsou zde ostrůvky, hrany povolené trasy. Na každém ostrůvku je číslo určující počet ropy, které tam nalezneme a na hraně počet ropy, kterou tam spálíme při převozu. Úkolem hráčů je dojet s počátečním množstvím ropy na druhý konec herního plánu. Čeká se na všechny, bere se celkové pořadí. V každém tahu nejprve každý napíše, kterým směrem vypluje a pak se zjišťují kolize. Při kolizi

mají hráči 1-3 minuty na to, aby se dohodli, jinak nikdo nevypluje nikam. Startovní pozice je rovněž určována dohodou (každý napíše, kde chce startovat a pak se řeší kolize). Je nutno dát pozor, aby měl hráč dostatek ropy na plavbu, jinak navždy zůstane na jednom místě. Jeden ostrůvek a kanál smí v daném časem použít pouze 1 hráč. Ropa vyčerpaná 1 hráčem už pro další návštěvníku na ostrůvku nebude.

 • RYBAŘENÍ

Druh inteligentní

Místo u stolu

Délka 1 – 2 hodiny

Hráči několik skupin

Pomůcky papíry, tužky

Je nakreslen čtverečkový papír s mapou moře. Každé družstvo si může nakoupit několik flotil a s nimi jet lovit někam ryby. Ryby se samozřejmě vyčerpávají a je nutné zvolit vhodnou strategii, aby se dohodli soupeři. Všechny lovy a nákupy se evidují na papíře. Přesnější pravidla neznám, ale ono to stejně bohužel vede na to, že vítězí ten, kdo pochopí, že musí vytěžit co nejdříve co nejvíc ryb.

 • STÁTY

Druh inteligentní

Místo v místnosti

Délka 4 hodiny

Hráči 6 a více skupinek po 1 – 3 lidech

Pomůcky

Skupinky hráčů vytvoří několik států. Každý stát je charakterizován počtem peněz, ropy, odkladů na ropu,

vysokých škol, útočných divizí, obranných divizí a pakty s ostatními, resp. mobilizací vůči někomu. Přesná pravidla je nutno přiložit. Počet kol je neznámý, ví se jen přibližně, 5 kol před koncem se to ale ohlásí. Úkolem je nasbírat co nejvíce peněz. V každém kole provede svůj tah postupně každý stát (začínající stát se kolo od kola posunuje). Jednotlivými tahy může vydělávat peníze, zbrojit, těžit ropu, vyhlašovat válku, … Po skončení kola je ponechán čas pro volnou diskusi, kutí piklí… Stát se nemůže izolovat, rovněž je nutno vytvářet skupinky, které spolu bojují. Zrada je zde hlavním motivem hry.

 • VLAKOVÉ SPOLEČNOSTI

Druh inteligentní

Místo místnost

Délka 4 hodiny

Hráči 4 skupiny

Pomůcky herní plán

Velice variabilní hra. Skupinka hráčů je železniční společnost, která musí prosperovat. Na začátku je prázdný herní plán, do kterého se kreslí tratě, vzniknuvší bažiny, … Úkolem hráčů je půjčovat si a vracet peníze bance, kupovat pozemky, dohodnout se na přátelství s indiány, postavit s najatými dělníky trať, zamluvit si zakázku na převoz něčeho do dané doby, zajistit bezproblémový převoz, zničit ostatním jejich převozy, při tom všem podplácet organizátory, domlouvat se a kout pikle proti ostatním,… Přesná pravidla nejsou důležitá, dohodnou se na místě. Vše závisí na libovůli organizátorů.

 • CVRNKAČKA

Druh: stolní

Místo:

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: knoflík, tužka

Položte na stůl knoflík tak, aby se dotýkal stolu svou zakulacenou stranou. Pak přitlačte na okraj knoflíku nějakým zakulaceným dřívkem či neořezaným koncem tužky ap. Pod tímto silným a prudkým přitlačením knoflík vyskočí do výšky. Dopadne-li zpět na svou zakulacenou stranu, dostane hráč 3 body, dopadne-li na rovnou stranu, obdrží hráč 1 bod. Spadne-li knoflík ze stolu, hráč ztrácí 2 body. Hráči se desetkrát vystřídá jí a vítězí ten s největším počtem bodů.

 • CVRNKÁNI NA ČÍSLA

Druh: desková

Místo: u stolu

Délka: 30 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: balicí papír, knoflíky

Pokryjete desku hladkého stolu balicím papírem, na jehož horních třech čtvrtinách je namalována šachovnice se samými bílými poli o velikosti asi 3 x 3 cm. Na každém čtverci je napsáno nějaké číslo od 1 do 20. Čísla mohou být zpřeházená, některá se mohou opakovat, jiná mohou být vynechána. Každý hráč má knoflík, který má cvrnknutím dopravit od spodního okraje papíru na některý ze čtverců. Číslo čtverce, na kterém se knoflík zastavil, se zapisuje: to je počet bodů, které hráč v tomto kole hry získal. Každý se proto bude samozřejmě snažit cvrnknout knoflík na čtverec s největším číslem ale to se vždycky nepodaří, knoflík si nedá moc poroučet! Přeletí-li hráči knoflík přes papír a spadne ze stolu, nevydělá hráč nic a musí zaplatit pokutu 20 bodů. Odečte si je z těch, které už získal v předchozích kolech. Je ovšem také možné, že “udělá sekyru” hned při prvním cvrnknutí. Každý si své výdělky i pokuty přesně zapisuje, sčítá a odčítá za kontroly ostatních. Dorazí-li knoflík na hraniční čáru mezi dvěma či více čtverci, platí číslo toho čtverce, na kterém je knoflík zřetelně umístěn většinou své plochy. Je-li umístění sporné a hráči se přou, které číslo má platit, hod se ruší a hráč startuje znovu.

 • ČTVEREČKOVÁNÍ

Druh: desková

Místo: na stole

Délka: 15 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: čtverečkovaný papír, tužky

Na čtverečkovaném papíru tužkou vymezíme čtverec o délce a šířce 15 čtverečků. Hráči mají v ruce tužku a po sobě udělají čáro po straně některého čtverečku uprostřed velkého čtverce. Cílem je, abychom svou čárou uzavřeli čtvereček, který během hry už ze tří stran orámovali. Kdo takto uzavřel čtvereček, může si do něj zapsat nějaký svůj znak. Musíme promýšlet, ke kolika uzavřením dopomůžeme svými čarami spoluhráči a kolik nám jich musí přenechat, aby to bylo pro nás výhodnější. Vyhrává ten, kdo má nejvíc uzavřených čtverečků označených svými znaky.

 • FOUKANDA I.

Druh: stolní

Místo:

Délka: <10 min

Hráči: dva

Pomůcky: pingpongový míček

Po každé straně stolu usedne jeden hráč (při větším počtu hráčů i dva nebo tři) a doprostřed stolu se položí pingpongový míček. Nemáte-li jej, poslouží i malá papírová kulička. Na dané znamení začnou všichni hráči do míčku foukat a snaží se, aby míček spadl na soupeřově straně se stolu, nebo aby se dotkl tváře některého z cizích hráčů. To se lehko stane, protože při foukání mají všichni hráči hlavy až u okraje stolu. Strana, které míček spadl se stolu nebo se dotkl něčí tváře, dostává gól. Není přípustné pokládat při hře ruce na stůl. Hraje se na čas předem smluvený (nejdéle 10 minut, protože foukání za chvíli velmi unaví) nebo na pořadí branek: poslední je strana, která obdrží první branku, předposlední ta, která obdrží branku druhou, za ní je strana s brankou číslo tři a vítězí strana, která zůstává jako poslední bez branky.

 • FOUKANDA II.

Druh: stolní

Místo:

Délka: <10 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: křída, pingpongový míček

Udělejte si malou kuličku z papíru ještě lepší je pingpongový míček). Pak se rozsaďte po všech stranách stolu a nakreslete křídou uprostřed okraje každé strany malou branku o šíři asi 10 cm. Výška branky je 5 cm. Hráč každé strany stolu hraje proti třem brankám stran ostatních. Branka je tedy, když kulička, poháněná po stole foukáním hráče, vběhne do některé z branek. Je-li vás málo na obsazení všech čtyř stran stolu, hrajte jen na dvou stranách.

 • PAPÍROVÁ BITVA

Druh: desková

Místo: na stole

Délka: 10 min

Hráči: menší počet

Pomůcky: papír, tužky, dvě hrací kostky

Hráči dostanou prázdný papír a na něj si svislými čarami nakreslí svoje oddíly. Každá čára představuje jednoho vojáka. První voják je velitel, toho je nutné zvýraznit. Hráči si mohou nakreslit tolik vojáků, kolik chtějí, ale ne víc než 20. to by na podstatě hry nic neměnilo. Například hrají čtyři hráči, oddíl prvního má 5 vojáků, druhého 8, třetího 4 a čtvrtého 18. Pak je třeba stanovit klíčové číslo: někdo dvakrát hodil hrací kostkou a sečte obě čísla (např. 3+5), tím dostane klíčové číslo (8). Tímto klíčovým číslem se zahajuje bitva. Každý osmý voják padne. první hráč začne počítání. Protože má jen 5 vojáků, pokračuje v počítání druhý hráč a osmého vojáka přeškrtne, padl. Další hráči pokračují v počítání a přeškrtnou 16., 24., 32. vojáka. Vidíme, že už padli dva velitelé. Pokračuje se, dokud nepadne i třetí a zbývající velitel je vítěz.

 • SFOUKNUTÁ FIGURKA

Druh: stolní

Místo:

Délka: 5 min

Hráči: dva

Pomůcky: kulička, figurka

Doprostřed stolu se postaví lehká figurka nebo tužka či skleněná tuba od tabletek ap. Hráč pak vezme nějakou kuličku (třeba udělanou z papíru) a fouknutím ji pošle na figurku. Dotkne-li se kulička figurky, dostává hráč 1 bod. Porazí-li ji, dostane body 2. Je-li figurka poražena fouknutým vzduchem, hráč ji postaví a “střílí” znovu. Všichni hráči se vystřídají desetkrát. Kdo má nejvíc bodů, je vítězem.

 • SKOKY

Druh: desková

Místo: u stolu

Délka: 15 min

Hráči: dva

Pomůcky: šachovnice

Šachovnice se podobá opravdové šachovnici, střídají se na ni světlá a tmavá políčka, ale po délce i po šířce mají dvanáct řad. Hraje se jen na světlých políčkách. Oba hráči mají po 18 kotoučích. Z 18 kotoučů jich 6 znázorňuje slunce malými kolečky, a to zvyšujícím se počtem: na prvním je jedno slunce, na druhém dvě slunce atd. Dalších 6 kotoučů znázorňuje právě tak měsíce a dalších 6 zase hvězdy. Mezi kotouči obou hráčů je jen ten rozdíl, že jeden hráč má obrázky sluncí, měsíců a hvězd vyobrazeny tmavou barvou na světlém podkladu a druhý obráceně na tmavém podkladu světlé vyobrazení.Hráči si postaví figury tak, aby každý hráč měl na šachovnici před sebou v první řadě slunce, v druhé řadě měsíce, v třetí řadě hvězdy zleva doprava podle vzrůstajícího počtu na levé straně bude kotouč znázorňující jedno slunce, jeden měsíc, jednu hvězdu (všechny jen na světlých poličkách). postupuje se úhlopříčně. Při jednom tahu lze postoupit jen o jedno políčko. Cílem je, seřadit své kotouče správně na nepřítelově straně (na levé straně má být v první řadě jedno slunce atd. v druhé řadě jeden měsíc atd., v třetí jedna hvězda atd.) Jeli při postupování napříč v cestě figura, je možné ji přeskočit. Stejnou figurou se dá při jednom tahu najednou i několikrát přeskakovat. Můžeme přeskočit i vlastní figury. Zběhlý hráč může přimět protivníka k takovým skokům, které jsou pro něj nevýhodné. Nepřítel například se svými figurami s šestkou usiluje dostat se na protější stranu, ale svými tahy ho můžeme donutit k takovým skokům, které ho brzdí, nutí k ústupu a když se figury příliš pomíchají, nakonec místo rychlých skoků musí k cíli postupovat pomalými kroky, zatímco protivník rychle uspořádává své řady.

 • SLALOM

Druh: stolní

Místo:

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: špendlíky, kulička

Asi na metrovou desku nebo na stůl připevněte v jedné řadě za sebou jdoucí špendlíky. Vzdálenost mezi nimi budiž asi 8-10 cm. Hráč má za úkol vést foukáním mezi vzniklými “brankami” malou papírovou kuličku. Kdo některou branku vynechá, musí kuličku foukáním vrátit k té brance, kterou jako poslední správně projel.

 • STOLNÍ FOTBAL I.

Druh: stolní

Místo:

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: koruny, desetník, branky

Hraje se na hladkém stole, na jehož užších stranách je vždy po jedné brance, křídou naznačené. Doprostřed stolu se dá desetihaléř, který slouží jako míč. Hráči každého mužstva postaví ke své brance po jedné koruně, která hráče zastupuje. Hráči střídavě cvrnkají do svých korun a snaží se jimi srazit míč do soupeřovy branky. Dotkne-li se hráč svou korunou koruny hráče druhé strany bez dotyku míče, pokládá se to za provinění a mužstvo provinivšího se hráče musí dvakrát vynechat hru. Za mužstvo, které je právě na řadě, střílí vždy jen jeden hráč, nikoli tedy všichni hráči.

 • STOLNÍ FOTBAL II.

Druh: stolní

Místo:

Délka: 15 min

Hráči: čtyři

Pomůcky: papír, tužky, kulička

Potáhněte desku staršího stolu silným balicím papírem a na každé straně stolu naznačte branku u okraje desky (tzn. že budou celkem 4 branky). Pak vyrobte z papíru maličkou kuličku. Dejte ji do středu desky a nyní o ni zápaste jako o míč obrácenými tužkami. Každý hráč má vlastní branku a snaží se tužkou vstřelit kuličku do cizí branky. Hrají všichni (tj. čtyři) hráči současně. Pozor, abyste v zápalu boje nepoškrábali stůl anebo si nedali vlastní branku. Jsou-li jen dva hráči, má každý dvě branky.

 • ŠACH A DÁMA

Druh: stolní

Místo:

Délka: dlouhá

Hráči: všichni

Pomůcky: šachy, dáma, …

Vypište soutěž v šachu a dámě. Za horka se mnoho partií nesehraje, ale v dešti se bude hrát jistě v každém stanu. Zejména “žravá dáma” pro rychlý spád hry je velmi oblíbena.

 • Z ROHU DO ROHU

Druh: desková

Místo: u stolu

Délka: dle IQ hráčů

Hráči: dva

Pomůcky: klasická šachovnice

Na šachovnici si v rozích proti sobě (v úhlopříčném směru) postaví po osmi pěšácích (nejmenší, stejné figurky), do jednoho rohu bílé, do druhého černé. Dvě figurky, jednu bílou a jednu černou, schováme do pěstí, spoluhráč uhodí do jedné pěsti a podle toho, kterou figurku uhodl, se rozhodne, čí budou bílé a čí černé. Bílý začíná. Cílem je, abychom co nejrychleji dostali svoje figurky do protilehlého, tedy do protivníkova rohu. Najednou je možné postoupit jen o jedno políčko, do kteréhokoli sousedního čtverce, který je volný. Jestliže je vedlejší pole obsazené, ale jeho přeskočením se dostaneme do prázdného pole, je možné skákat. Dokonce je možné skákat i několikrát po sobě, tímto několikerým skokem je možné šikovně proniknout vpřed.
Vyhrává ten, kdo své figurky dostane dříve do protějšího rohu.

 • ZÁVODY PLACHETNIC

Druh: stolní

Místo:

Délka: 5 min

Hráči: dva

Pomůcky: dva papírky 9×4 cm

Vystřihněte si ze silného papíru dva obdélníčky 9×4 cm. Přehněte je tak, aby jedna třetina délky obdélníčku trčela
vzhůru. Ta tvoří “plachtu”. Pak na obou podélných stranách stolu (čím delšího, tím lépe) narýsujte asi 10 cm od
okraje čáru křídou. Vznikne pruh, 10 cm široký, který představuje vodu. Nyní si po obou stranách stolu (ke každé
vodě) stoupne jeden hráč, položí na “vodu” svou “plachetku” a na daný start začne foukat do zdviženého konce
obdélníku. A tak foukáním pluje vesele se svou plachetkou na druhý konec stolu. Spadne-li ze stolu, je vyřazen ze
závodu. Přelétne-li přes křídovou čáru více než polovinou plachetky, musí papírek vrátit na start a znovu vyjet.
Kdo z obou hráčů první zdárně dofouká svůj papírek k cíli, vítězí!

 • ZBAV SE JICH!

Druh: desková

Místo: u stolu

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: kostka, tvrdý papír, tužka, knoflíky

Na tvrdý papír nakreslíme 6 koleček a podle čísel hrací kostky je očíslujeme od 1 do 6. Kolečka mají být tak velká,
aby se do nich vešlo po jednom knoflíku, tedy široká asi na dva prsty, a mají být od sebe co nejdál, aby k nim
hráči měli snadný přístup.

Každý hráč dostane 10 knoflíků (mohou to být fazole či menší předměty).
Začíná hra. Každý po řadě hodí kostku. první obsadí kolečko odpovídající číslu, které hodil (např. kolečko č. 6) tím, že do něj umístí knoflík. Ostatní hráči mohou své knoflíky umístit jen do prázdných koleček, jeli kolečko obsazené, nemohou tam knoflík položit, dokonce si musí vzít knoflík, který tam leží. Výjimkou je hod šestky. Kdo hodí šest, může si i do obsažených koleček umístit knoflík.
Vyhrává ten, kdo první umístil všechny své knoflíky.

Napsat komentář