Běhací

 

  • BĚH KOLEM STOLU

Druh: běhací

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: kniha, kulička

Dej na tvrdou vázanou knihu kuličku a s tímto nákladem poběží závodník třikrát kolem stolu (nebo po jiném okruhu). Komu kulička spadne, musí toto pokažené kolo opakovat od startu znovu. Na hodinkách měřte čas každého závodníka.

  • CESTA S PŘEKÁŽKAMI

Druh: běhací

Místo: v místnosti

Délka: 15 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: kuželky, stopky

V místnosti se postaví větší množství kuželek nebo prázdných lahví nebo nařezaných polínek tak, že vytvoří klikatou uličku. Potom se místnost důkladně zatemní a hráč se snaží projít uličkou co nejrychleji tak, aby neporazil ani jednu kuželku. Každému se měří čas a vítězí ten s nejkratším časem.

  • ČLOVĚČE, NEZLOB SE

Druh: běhací

Místo: kruh o poloměru 3m

Délka: 30 min

Hráči: čtyři stejně početné skupiny

Pomůcky: kostka

Hráči budou představovat figurky, proto je vhodné, aby každé družstvo bylo přibližně stejně barevné. V každém rohu kruhu je umístěn domeček jednoho družstva, uprostřed kruhu se hází kostkou. Kostku lépe větší než menší. Ideální je vlastnoručně vyrobená o hraně asi 25 cm. Když nějakému družstvu padne číslo, na které může běžet, vybíhá jedna figurka a má za úkol tolikrát oběhnout tolikrát kruh, kolik padlo. Aby věc nebyla tak jednoduchá, na kruhu už může kroužit někdo jiný. Pokud figurka doběhne jinou figurku a dotkne se jí, doběhnutá figurka vypadává. Jako ve skutečném Člověče nezlob se, vítězí

družstvo, které dostane všechny svoje figurky do domečku jako první. Házení kostkou: Když nějakému družstvu padne 6 nebo 1, hází ještě jednou. Pokud jako druhé číslo padne 6, hází se tak dlouho, dokud nepadne něco jiného. Potom se sečtou všechna hození čísla a výsledek je počet kol, které musí figurka oběhnout. Pokud jako první číslo padne něco jiného než 1 nebo 6, nikdo nevybíhá.

Pár příkladů:
6 3 — běží se 9 kol
1 2 — běží se 3 kola
1 6 2 — běží se 9 kol
6 6 6 3 — běží se 21 kol
7
2 — neběží se nic
6 1 — běží se 7 kol
7 — zkontrolovat kostku
Prý je dobrá i maďarská varianta “Es bolzen, ečevolč”, kdy se běhá pozpátku.

  • DOTKNI SE ŽELEZA

Druh: běhací

Místo: větší zařízená místnost

Délka: do 30 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

Hráči se rozsadí nebo rozestaví libovolným způsobem. Jeden z nich pak hru vede a všichni ostatní se musí řídit jeho pokyny. Když řekne třeba: “Dotkni se železa”, každý z hráčů musí najít co nejrychleji železný předmět a dotknout se ho. Následují další povely, např. dotkni se mosazi, levé zdi, podlahy, dřeva, porcelánu atd. Kdo se nedotkne určeného předmětu dřív, než vedoucí hry třikrát tleskne nebo odpočítá (podle velikosti herního prostoru), do-stává bod nebo naopak vypadává ze hry. Vítězí hráč, který zůstává poslední ve hře.

  • EVOLUCE

Potřeby – lidi: 3 stanoviště, 1 recyklátor

Potřeby – věci: lístečky, cedulky

Hráči: 20-30

Doba: 30-45 min.

Jak: Jednotlivci

První krok při přípravě této hry je sestavit vhodný potravní řetězec. Já navrhuji tento, ale klidně si udělejte svůj.
Stupeň 0: tráva, třešně, kopretiny, cola, hamburger hodnota stravy 1
Stupeň 1: čmelák (žere třešně, kopretiny), brouček (žere trávu, kopretiny), bakterie (žere stupeň 2,3)
hodnota stravy 2
Stupeň 2: zajíc (žere trávu), špaček (žere čmeláky, třešně), blboun (žere čmeláky, broučky)
hodnota stravy 3
Stupeň 3: medvěd (žere zajíce, blbouna), orel (žere zajíce, špačky)
Stupeň 4: člověk (žere colu s hamburgrem a chytá bakterie)
Stupeň 0 je reprezentován lístečky poházenými po lese. Všichni hráči začínají na stupni 1, kdo umře může začít znova na stupni 1. K přestupu na vyšší stupeň je vždy potřeba nasbírat potravu s hodnotou alespoň 5 (vyjímka bakterie, viz. níže). To znamená, že pokud jste čmelák musíte na začátku nasbírat 5 lístečků s třešněmi či kopretinami. Na druhém stupni již můžete lovit také zvířátka 1. Stupně, to znamená, že když někoho chytnete, seberete mu jeho cedulku a on začíná znova. Takže takový špaček může nalovit třeba 2 čmeláky a 1 třešeň nebo 5 třešní nebo atd. Obdobně je to se stupněm 3. Vyjímka jsou bakterie, které loví zvířata stupně 2 a 3 (na ulovení medvěda či orla jsou potřeba 2 bakterie, které plácnou oběť těsně po sobě) a stačí jim k postupu na další stupeň pouze 1 kořist. Účelem celé hry je stát se člověkem a nasbírat co nejvíc bodů. Člověk získá 5 bodů za hamburger s colou, 1 bod za samotnou colu či hamburger či za ulovenou bakterii. Pozn. k realizaci: Je dobré udělat aspoň 3 stanoviště na kterých budou probíhat postupy na vyšší úroveň a “oživování mrtvých” (aby se netvořili fronty) a 1 recyklátora, který bude znova rozmisťovat posbírané papíry.

  • LOVENÍ KLOBOUKU

Druh: běhací

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: klobouky

Sestavíme dvě družstva. Rozestaví se v řadě proti sobě, 1-5 m od sebe. Mezi oběma družstvy nakreslíme půlící čáru a na ni umístíme klobouky (nebo něco jiného), aby na každý pár stojící proti sobě připadl jeden. Na znamení vedoucího hry se páry stojící proti sobě rozeběhnou ke klobouku. Kdo se k němu dostane dříve, odnese si ho. Vedoucí hry spočítá klobouky. Družstvo, které získalo víc klobouků, je vítězem.

  • MOLEKULY

Druh: běhací

Místo: kdekoli

Délka: >5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

U této hry je důležitá heterogennost hráčů. Zvolíme předříkávače a ten potom předříkává následujícím způsobem : “Molekuly kmitají” (to značí začátek kola, všichni hráči poskakují a vzájemně se prolínají), “Vytvoříme molekuly homo/hetero dvou/tří/čtyř/…” – na tento signál začnou hráči vytvářet skupinky. V každé skupině musí být přesně tolik lidí kolik předříkávač řekl a navíc se musí řídit předponou homo či hetero. Homo znamená, že ve skupině jsou pouze osoby jednoho pohlaví, hetero značí, že v každé skupině musí být, alespoň jeden muž a jedna žena. Ti co se nenacpou do žádné skupiny vypadají a dále nehrají, ostatní pokračují dále (“Molekuly kmitají” …). Hrajeme tak dlouho, až zbudou poslední dva hráči a ti vyhráli.

  • RYCHLÍK JEDE DO BRATISLAVY

Druh: běhací

Místo: v místnosti

Délka: 10 min

Hráči: všichni a jeden

Pomůcky: šátek

Všichni hráči sedí ve velkém kruhu, jeden se zavázanýma očima stojí uprostřed. Každý hráč si vybere jméno některého města. Vedoucí si napíše jejich seznam a podle tohoto seznamu tu a tam zvolá např. “Rychlík jede z Prahy do Bratislavy”. Vybírá obvykle dva hráče, kteří sedí na opačných stranách kruhu. Ti, kdož představuji Prahu a Bratislavu, přeběhnou opatrně kruh a posadí se na druhé sedátko. Střední hráč se však snaží jednoho z nich chytit. Jestliže si už vyměnilo místa několik hráčů a střednímu se nepodařilo nikoho zajmout, vedoucí zvolá: “Všichni na cestu!” Na toto znamení musí každý vyskočit a přeběhnout na druhou stranu kruhu. Ve chvatu a zmatku, který nastane, se střednímu hráči podaří jistě někoho chytit. Chycený pak přebírá úlohu slepého a slepý bude představovat město místo něho.

  • STRHOVANÁ DO KRUHU

Druh: běhací

Místo: prakticky kdekoli

Délka: 10-15 min

Hráči: dohromady 8-11

Pomůcky:

Na zemi je nakreslen kruh. Vně něj utvořili kruh hráči čelem dovnitř. Hráči se otáčí a každý se snaží strhnout své okolí tak, aby šláplo do kruhu. Když se mu to podaří, ten, kdo šlápl, vypadá. Mohou hrát i dvě družstva, v kruhu rozpočítaná A-B-A-B. Za přešlápnutí soupeře dostává potom bod celé družstvo.

Napsat komentář