Zručnostní

 • ROVNÁNÍ ZÁPALEK

Druh: zručnostní

Místo: u stolu

Délka: 5 min na hráče

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: krabička zápalek

Vysypte na stůl celou krabičku zápalek a přeházejte zápalky tak, aby svými hlavičkami byly co nejzpřeházenější. Pak na povel začnete zápalky srovnávat a ukládat hlavičkami na jedné straně zpět do krabičky. Kdo z vás to dokáže za nejkratší dobu? Nesprávně uloženou zápalku je možné buď uložit správně nebo bonifikovat 3 trestnými vteřinami. Závod si pak můžete udělat ještě těžší, ale tím zajímavější: Mějte při srovnávání zápalek do krabičky zavázané oči, skládejte pouze jednou rukou (praváci levou, praváci pravou apod.), nebo si nasaďte lyžařské rukavice.

 • NAVLÉKÁNÍ JEHLY

Druh: zručnostní

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: jehly, nitě

Hráči A stojí na jedné čáře a drží v pravé ruce jehlu. Hráči B stojí na druhé čáře tak daleko, jak jim bylo přikázáno, a drží v pravé ruce nit. Na znamení postoupí hráči B vpřed, a když dojdou k hráčům A, pokoušejí se navléknout nit do jehly, kterou drží jejich druh mohou však použít jen jedné ruky. Kdo se vrátí na startovní čáru s navlečenou jehlou nejdřív, vítězí.

 • ZÁBAVY S HOLÍ

Druh: zručnostní

Místo: kdekoli

Délka: libovolná

Hráči: jednotlivci >12

Pomůcky: hůlka
– balancovat s holí na dlani
– ujít s holí na pravé dlani co nejdelší vzdálenost
– balancovat s holí na nártu
– kleknout a postavit se s holí na ukazováčku
– vyhodit a chytnout do stejné ruky
– pustit, otočit se a zase chytit
– přeskočit tyč

 • ŽONGLÉRSKÁ ŠTAFETA

Druh: zručnostní

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: dvě skupin

Pomůcky: destička a kulatý předmět

Hráči jsou v zástupech, první dostane prkénko a na něm jakýsi vratký předmět. Úkolem je držet prkno a bez toho, aby předmět spadl, oběhnout metu asi 5m vzdálenou, zase se vrátit a předat prkno dalšímu.

 • BABYLONSKÁ VĚŽ

Druh: zručnostní

Místo: rovné

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: kamínky

Na místě, kde je hodně kaménků, si umluvte tuto hříčku: na dané znamení začne každý sám stavět z kaménků věž (věžičku), a to tak, že bude dávat jeden kamének na druhý: nesmí být tedy dva kaménky na jednom větším, který by byl pod nimi. Asi tak, jako kdybyste skládali sloupec z mincí. Před startem se umluvte, jak dlouho se smí stavět. (Třeba pět nebo deset minut.) Samozřejmě, že leckomu z vás věžička nejednou spadne, než uplyne stanovený čas. A kdo bude vítězem? Kdo má nakonec ve své věži nejvíce kaménků!

 • LOV NA OŘECHY

Druh: obratnostní

Místo: v místnosti

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: špejle asi 25 cm dlouhé, 4 ořechy

Oddíly se postaví do dvou zástupů, na dva metry od sebe. V čele každého zástupu je kapitán. Před zástupy stojí 4 židle ve vzdálenosti jednoho kroku od sebe. Na první židli jsou 4 ořechy. Vedoucí hry dá do ruky prvním závodícím, po dvou špejlích. Úkolem závodících je, aby uchopili špejlemi ořechy jeden po druhém a přemístili je na další židli. Špejle mohou držet jednou rukou nebo oběma. Když první závodník z každého zástupu přemístí 4 ořechy z první židle na druhou, předá špejle následujícímu závodícímu, který přemístí 4 ořechy z druhé židle na třetí. A tak dále. Když už jsou všechny čtyři ořechy na čtvrté židli, pak se přemísťují nazpátek. Spadne-li ořech, může se zvednout jen pomocí špejlí. Vyhrává oddíl, kterému se podaří více přemístění během hry, tj. když se všichni v obou zástupech vystřídali.

 • MAGICKÝ OBRAZEC

Druh: zručnostní

Místo: místnost

Délka: 40 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: papír a tužka

Na kus papíru namalujte podle předlohy devět čtverců o rozměru asi 15×15 cm. Do každého čtverce nakreslíte příslušnou číslici. Papír položte na podlahu na rovnou zem. Hráči mají za úkol trefit se mincí do čtverce s největším číslem. Hází se ze vzdálenosti šesti metrů, přičemž každý má devět hodů. Mince, které se dotýkají čáry, se počítají vždy podle nižšího bodování. Vítězí ten, kdo má nejvyšší počet bodů.

 • OBLÉKACÍ ŠTAFETA

Druh: zručnostní

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: dvě skupiny >10

Pomůcky: vesta či kabát

Dvě ale i více řad hráčů. První mají vestu či kabát. Na dané znamení si vestu obléknou, vysvléknou a předají dál. Vítězí to družstvo, u nějž došla vesta na konec jako první.

 • POHYBLIVÝ CHODNÍK

Druh: zručnostní

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: jednotlivci >10

Pomůcky: dva čtverce

Úkolem je dostat se z místa A na místo B bez šlápnutí na zem. Stoupne si na papír. Papír, co má za sebou, dá před sebe a stoupne si na něj. Papír, co má za sebou…

 • ŠTAFETA S MINCÍ

Druh: zručnostní

Místo: místnost

Délka: krátká

Hráči: skupiny >10

Pomůcky: mince

Hráči stojí v řadách. První má na hřbetě ruky minci. Tu musí bez jakékoli pomoci dopravit na hřbet ruky souseda. Ten opět předá stejným způsobem minci dále. Za spadnutí mince strháváme body.

 • TELEFONISTÉ

Druh: zručnostní

Místo: místnost

Délka: 2×5 min.

Hráči: dvojice

Pomůcky: 2 klacíky, dlouhý provázek, šátek

Dva hráči stojí na koncích dlouhého provázku. Na povel se snaží co nejrychleji namotávat provázek na klacík, který drží v rukou. Kdo se první “domotá” k šátku, uvázanému uprostřed provázku, vyhrává.

 • HOD KROUŽKEM

Druh: zručnostní

Místo: kdekoli

Délka: do 45 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: láhev, kroužky

Z vrbových nebo jiných proutků si připravíme kroužky o průměru asi 15 až 20 cm. Proutek na obou koncích svážeme nití, provázkem, drátem. Na vyhlédnutém místě postavíme ve vzdálenosti 3 až 5 metrů láhev. Hráči se snaží házet kroužky tak, aby spadly na láhev. Každý hází 3 až 5 kroužků. Ten, komu se podařilo hodit nejvíc kroužků na láhev, je vítězem. Hra se může hrát i na více kol.

 • JEŽEK

Druh: zručnostní

Místo: místnost

Délka: 20 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: špendlíky, brambory, tlusté rukavice

Každý soutěžící dostane omytý neoloupaný brambor a skleničku špendlíků. Úkolem soutěžících je v tlustých rukavicích po jednom vybrat špendlíky a zapichovat je do bramboru. Kdo jich stihne zapíchat během předem stanoveného času nejvíce, vyhrává.

 • KUTILKY

Druh: zručnostní

Místo: kdekoli

Délka: do 60 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: co je k dispozici a lékárnička

Úkolem je ve stanoveném časovém limitu vyrobit nějaký předmět – dívky např. dřevěnou stoličku, chlapci ušít rukavice atd. Volba úkolu je závislá na materiálu a nářadí, které máme k disposici. Pro účastníky je téměř životu nebezpečné např. vyřezání funkční lžíce ze špalíčku dřeva. Lékárnička je podmínkou nutnou nikoli postačující.

 • BRANÍ SIREK

Druh: zručnostní

Místo: na stole

Délka: krátká

Hráči: jednotlivci >11

Pomůcky: pět sirek na osobu

Na okraj stolu položíme pět sirek. Hráči musí zvednout sirky tak, že první zvedají dvěma palci, druhou ukazováčky, atd. Pořadí prstů při zvedání sirek je libovolné.

 • CVRNKANÁ DO TERČE

Druh: zručnostní

Místo: na stole

Délka: krátká

Hráči: dohromady >9

Pomůcky: mince

Na jeden konec stolu položíme minci tak, aby částí stůl přesahovala. Zhruba 50 cm od ní naznačíme terč s kruhy o poloměru 2, 4, 6, 8 a 10 cm. Hráč se postaví k minci a cvrnkne do ní. Podle umístění v terči obdrží příslušný počet bodů.

 • ABECEDA

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 1 minuta na hráče

Typ hry: do místnosti

Úkolem účastníků je přednést abecedu. Důležitý je ale její dramatický přednes – jako tragédii, komedii, reportáž z fotbalového zápasu, pohádku pro malé dítě atp. Při přednesu se nepoužívá žádných slov, jen se předříkávají hlásky abecedy. Hráč je může opakovat tolikrát, kolikrát to považuje za vhodné. Jednotlivá vystoupení nesmí přesáhnout 1 minutu a přednes by měl být co nejdramatičtější.

 • BALÓNPRÁSK

Počet hráčů: dvojice

Pomůcky: nafukovací balónky, provázek

Doba trvání: 50 minut

Typ hry: do místnosti

Soutěžícím se kolem pasu uváže nafouknutý balónek tak, aby visel za od zad dolů k zemi. Úkolem je rozšlapat protihráčům jejich balónky nohou a přitom ochránit ten svůj.

 • ČÁSTI TĚLA

Počet hráčů: libovolný, vhodné jsou smíšené páry

Pomůcky: lístky s částmi těla

Doba trvání: do 30 minut

Typ hry: do místnosti

Na lístky se nejprve napíší části lidského těla, nejvhodnější jsou končetiny a části hlavy. Potom se vyberou nebo určí soutěžící páry. Pro každý pár se pak vybírají lístečky z klobouku. Vybírat mohou buď členové páru, nebo zvlášť určený další hráč. Úkolem dvojice je spojit se vylosovanými částmi těla, přičemž ve spoji musí umístit jeden z lístečků. Pokud se jim to povede, pokračují dál v tahání z klobouku, dokud jim některý z lístečků neupadne, nebo již nejsou schopni další spojení utvořit. Vyhrává ta dvojice, která získá nejvíce bodů, tzn. udrží najednou nejvíce lístečků.

 • JEŘÁB

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: pro hráče sešit A 5

Doba trvání: do 10 minut

Typ hry: do místnosti

Jde o zkoušku ohebnosti a zavalitosti těla. Otevřený sešit se postaví jako stříška na zem. Hráč se k němu postaví a chytí jednou rukou za zády za kotník opačné nohy. Poté se snaží předklonit a sebrat v zubech sešit, aniž by se přitom dotkl země jinou částí těla, než je noha, na níž stojí. Těm nejlepším se to skutečně povede.

 • KRESLENÍ POSLEPU

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: šátek, papír a tužka pro každého

Doba trvání: do 15 minut

Typ hry: do místnosti

Hráči obdrží tužky a papíry, šátkem se jim zaváží oči a poté dostanou za úkol něco konkrétního nakreslit (zvíře, hrad, člověka…). V závěrečné vernisáži hráči navzájem bodují svá dílka a vybírají nejlepší.

 • PŘEDÁVAČKA

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: pro družstvo krabička od sirek, koruna, míček

Doba trvání: 45 minut

Typ hry: do místnosti

Hráči v družstvu si předávají mezi sebou:
* víčka krabičky od sirek z nosu na nos,
* pomeranč nebo jiné ovoce, popřípadě míček držený pod bradou,
* korunu z čela na čelo,
* míček z klína na klín.
Vítězí tým, který předal dříve, při pádu opakuje dvojice, která pád způsobila. Je zakázáno pomáhat si rukama.

 • SBÍRÁNÍ KOLÍČKŮ

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: kolíčky, provázek, ešus nebo hrnec

Doba trvání: 50 minut

Typ hry: do místnosti

Na provazech natažených vodorovně přes jednu stranu místnosti navěsíme kolíčky na prádlo, ne těsně k sobě. Na druhou stranu místnosti do místa startu postavíme na zem ešus nebo menší hrnec. Úkolem soutěžícího je přenést všechny kolíčky v co nejkratším časovém intervalu do nádoby na startu, a to pouze ústy. Je povoleno brát si více kolíčků zároveň a s kolíčky na šňůře jakkoliv (ústy) manipulovat. Tato hra se dá hrát i jako vyřazovací – dva provazy vedle sebe, či jako štafeta.

 • SLEPÝ ŽEBRÁK

Počet hráčů: libovolný, do 10

Pomůcky: hrst platných mincí, šátek

Doba trvání: do 30 minut

Typ hry: do místnosti

Potřebujete hrst mincí, které jsou v oběhu. Pár korun, desetníků, dvacetníků, dvoukorun, pětikorun a desetikorun. Hrst mincí vložíte do rukou hráči, kterému zavážete oči. Jeho úkolem je v co nejkratší době mince roztřídit. Za každou špatně umístěnou nebo vůbec nezařazenou minci odečítáme hráčům trestný bod. Čas pochopitelně měříme. Vítězí hráč, který má nejlepší čas s nejmenší bodovou ztrátou.

Napsat komentář