V kolečku

 • KYTKY

Potřeby – lidi: 0

Potřeby – věci: šátek

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: jednotlivci

Typická seznamovací hra, kterou my však většinou nehrajeme se jmény, protože se známe, ale s názvy kytek, zvířat, států apod. Jeden hráč je uprostřed a má šátek (s velkým uzlem). Někdo začne a řekne jméno (kytku, zvíře, stát …) jiného hráče. Vyvolaný hráč musí říct další jméno (kytku, zvíře, stát …) dřív než ho ten uprostřed bouchne. Když ho ten uprostřed dřív bouchne, jde ten bouchnutý doprostřed. Nejdůležitější pravidlo: Při výměně musí ten co si sedá říct další jméno (kytku, zvíře, stát …) dřív si sedne, jinak ho nový prostřední může bouchnout a znova se vymění.

 • SMETÁK

Potřeby – lidi: 0

Potřeby – věci: smeták

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: jednotlivci

Tradiční zahajovací hra (než se všichni sejdou). Jeden hráč je uprostřed a drží smeták (vzhůru držákem). Řekne jméno některého hráče a pustí smeták. Pokud vyvolaný hráč smeták chytne, nic se neděje a situace se opakuje, jinak se hráči prohodí.

 • JMÉNO

Potřeby – lidi: 0

Potřeby – věci: nic

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: jednotlivci

Židlí je o jednu méně než hráčů. Přebývající hráč je uprostřed a řekne “Vymění se všichni ti …” a místo tří teček doplní nějakou vlastnost, kterou splňují alespoň dva hráči. Hráči splňující danou vlastnost se pak musí vyměnit a hráč uprostřed se snaží zabrat nějaké místo. Kdo zůstane uprostřed, říká další větu (pozn. zůstat uprostřed je špatné – můžeme za to přidělovat trestné body). Příklady vlastností: “co mají tepláky”, “co se narodili v lednu”, “co mají rádi kuřátka”

 • VYMĚNÍ SE ČÍSLA …

Potřeby – lidi: 0

Potřeby – věci: šátek

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Každému hráči přidělíme přirozené číslo z intervalu 1 až počet hráčů. Jeden hráč jde doprostřed a zavážeme mu oči. Tento hráč pronese magickou větu: “Vymění se čísla x a y.” kde za x, y jsou vhodná čísla (tj. např. x, y z <1,n>, x<>y apod.). Poté se hráči s danými čísly přihlásí, stoupnou a vymění si židličky. Hráč uprostřed se je přitom snaží chytit. Když někoho chytí, tak se s ním vymění, jinak říká znova (s jinými čísly). Mohou se vyměňovat i tři hráči, pak ale musíme určit směr v jakém se vyměňují (např. po směru hodinových ručiček).

 • ZVÍŘÁTKA

Potřeby – lidi: 0

Potřeby – věci: nic

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Každý hráč si vybere nějaké zvíře (pokud možno ještě předtím, než vysvětlíme pravidla). Poté se udá základní rytmus – dvě tlesknutí do stehen a dvě normálně. Někdo začne a řekne dvakrát svoje jméno (při tleskání do kolen) a dvakrát nějaké jiné zvíře (při normálním tleskání) (např. “pes, pes, kočka, kočka”). Ten koho takto vyvolá musí ihned pokračovat a přitom dodržovat rytmus. Kdo udělá chybu, tak ještě nevypadá, ale od té chvíle je místo jeho zvířete používán zvuk, který dané zvíře vydává (např. “pes, pes, mňau, mňau”). Při další chybě se pak zvuk nahrazuje pohybem (bez příkladu – to se špatně popisuje. Po další chybě pak již hráč vypadá. Tato hra je spíše pro starší hráče.

 • KOSTELNÍK

Potřeby – lidi: 0

Potřeby – věci: nic

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Židlí je tolik, kolik je hráčů. Každé židli přidělíme určitou roli, a to postupně: zvoník, 1, 2,…, n-3, farář, kostelník. Úkolem všech hráčů je dostat se v tomto žebříčku co nejvýše, tj. pokud možno stát se kostelníkem (na počátku je rozsazení pokud možno náhodné). V každém kole začíná zvoník a říká : “V kostele se ztratil(o,a) … a udělalo to číslo x raz dva tři.” Přičemž za … a x vhodně dosadí. Vyvolané číslo musí říct “Já ne!” dřív než zvoník dořekne tři. Pokud to stihne, tak řekne “Já to nebyl, bylo to číslo … raz dva tři.” a pokračuje se stejně dál, jediný rozdíl je, že teď už hráč může obvinit i faráře a kostelníka. Když někdo nestihne říct “Já ne!”, tak se zvedne, všichni co byli níž než on se posunou a on si jde sednou na místo zvoníka a začíná znova.

 • SEDÍM, MYSLÍM, LÍBÁM

Potřeby – lidi: 0

Potřeby – věci: nic

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Židlí je o jednu více než hráčů. Ten kdo sedí po pravé straně od volného místa si přesedne a řekne “Sedím”, další si přesedne a řekne “Myslím” a třetí si opět přesedne a řekne “Líbám”, načež řekne jméno přítomné osoby opačného pohlaví. Ta se zvedne (čímž se uvolní nové místo), přesedne si a políbí toho, kdo ji zavolal. Zajímavá hra, že?

 • NA VRAHA

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: karty

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Potřebujeme karty, které vytřídíme tak, že v nich bude jedna červená a (n-1) černých karet (n je počet hráčů). Každý hráč se podívá na kartu a poté ji položí na zem před sebe. Ten kdo dostal červenou je vrah a snaží se povraždit co nejvíce hráčů. Ostatní jsou normální lidi a snaží se odhalit vraha a neumřít (v tomto pořadí). Vrah vraždí mrkáním: kdo vidí, že na něho někdo mrknul, otočí svoji kartu na znamení toho, že je mrtvý. Pokud si někdo myslí, že ví kdo je vrah, tak otočí jeho kartu. Pokud se trefil, tak hra končí, pokud se netrefil, tak sám umírá a hra pokračuje dál.

 • ELEKTRIKA

Potřeby – lidi: 0

Potřeby – věci: nic

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Každý hráč položí svou levou ruku na pravé koleno levého souseda a pravou ruku na levé koleno pravého souseda. Po té někdo vyšle signál (to jako jedno plesknutí do sousedova kolena). Signál se pak šíří proti směru hodinových ručiček. Když někdo pleskne dvakrát, tak se směr šíření signálu otočí. Když někdo udělá chybu (tj. pleskne když nemá nebo naopak dlouho nepleskne), tak oddělá ruku, která chybovala.

 • JAHODA – BAGR

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: nic

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Šéf hry jde doprostřed kolečka a postupně ukazuje na hráče a pokaždé řekne “Jahoda” nebo “Bagr”. Hráč musí neprodleně (bez otáčení hlavy) říct jméno souseda po levici (při jahodě) či po pravici (při bagru). Kdo to nezvládne dostatečně dobře vypadá. Když to všichni zvládají, zkomplikujeme: místo jednoho slova třeba říkáme dvě, významy se pak skládají, nebo zavedeme další slova (letadlo=jahoda, škola=bagr).

 • PEPÍČKU, PÍPNI

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: šátek

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

V každém kole se utkají dva hráči. Oběma zavážeme oči, do rukou jim dáme šátek s uzlem na konci a umístíme je do kolečka. Poté jeden z nich prohlásí: “Pepíčku pípni!”, druhý pípne a první se ho snaží udeřit šátkem. Pokud se trefí získává bod a dobrý pocit z toho, že to toho druhého bolelo. Pak si role vymění. Hrajeme do tří bodů nebo do dostatečně dobrého pocitu.

 • PRASÁTKO, KVIKNI

Potřeby – lidi: 0

Potřeby – věci: nic

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Jeden je uprostřed, má zavázané oči, sedne si někomu náhodně na klín a řekne: “Prasátko kvikni.” Dotyčný (tj. ten komu sedí na klíně) musí kviknout a ten uprostřed hádá, kdo to byl. Když uhádne, tak se vymění, jinak jde dál.

 • MALÁ HODNÁ KOČIČKA

Potřeby – lidi: 0

Potřeby – věci: nic

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Jeden je uprostřed, chodí po čtyřech o občas se začne k někomu tulit a vrnět (jako kočička). Dotyčný musí beze smíchu říct “Ty jsi má malá, hodná kočička”. Pokud se zasměje, tak se vymění, jinak jde kočička dál.

 • NA KOHO SE DÍVÁ OBČANKA

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: občanka

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Nejdříve seženeme občanku (v případě nouze se to dá hrát i s něčím jiným (je to totiž úplně jedno), ale to není ono). Jeden hráč si ji vezme, pokaždé s ní provede nějaký fikaný manévr, nějak ji natočí a zeptá se: “Na koho se dívá občanka?”, ostatní tipují na koho se dívá a poté jim prozradíme správnou odpověď. Princip: občanka se dívá na toho, kdo promluvil první po doznění otázky. Doporučuji hrát spíše se staršími hráči a i těm tak po půl hodině napovědět…

 • CO SI VEZMEŠ NA HADY?

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: nic

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Úvod: Chcete jít s dědečkem na hady a chcete se dobře vybavit. Dědeček je ale byrokrat a jen tak ledacos vám

nepovolí. Navíc každému povolí něco jiného.

Hráči postupně říkají co by si chtěli vzít a někdo, kdo dělá dědečka jim říká, jestli si to můžou vzít nebo ne.
Princip: Každý si může vzít věci, které začínají na stejné písmeno, jako jeho jméno (případně přezdívka). Pro starší: Nepočítá se jméno hráče, ale souseda po levici apod.

 • KŘÍŽEM – ROVNĚ

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: tužka

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Posíláme si tužku (nebo něco podobného), různě natočenou a každý při předání řekne buď “Křížem” nebo “Rovně”. Někdo znalý principu pak hráče shovívavě opravuje. Princip: nezáleží vůbec na tužce, ale na tom, jak má podávající hráč nohy: do kříže či rovně.

 • S – BEZ

Potřeby – lidi: 1 organizátor

Potřeby – věci: nic

Hráči: 10 a víc

Doba: 10-15 min.

Jak: Jednotlivci

Podobné jako předchozí hra, opět něco posíláme a tentokrát říkáme buď “S” nebo “Bez” . Tentokrát princip spočívá v tom, jestli s úsměvem či bez úsměvu.

 • TROJNOŽKA

Potřeby – lidi: 0

Potřeby – věci: 0

Hráči: 6 a víc

Doba: 5 min

Jak: Jednotlivci

Ze tří klacků vytvoříme ne příliš stabilní trojnožku. Hráči vytvoří kolečko kolem ní, chytnou se za ruce, začnou kroužit kolem trojnožky a snaží se tahat ostatní tak, aby shodili trojnožku. Kdo shodí trojnožku vypadá. Dvojice, která se pustí, vypadá taky. Kdo zůstane nakonec vyhrál (překvapivý závěr).

 • KUŽELKA

Potřeby – lidi: 0

Potřeby – věci: 0

Hráči: 6 a víc

Doba: 5 min

Jak: všichni

Vytvoříme těsné kolečko a doprostřed umístíme jednoho hráče jakožto kuželku. Kuželka musí stát stále nohama na jednom místě. Do kuželky všichni žduchají a snaží se ji vyhodit s kolečka. Komu propadne ven, ten se s ní vystřídá.

Napsat komentář