Úpolové

 • ESKYMÁCKÉ PŘETAHOVÁNÍ ZA KRK

Druh: úpolová

Místo: kdekoli

Délka: 2×2 min.

Hráči: dvojice

Pomůcky: pevný pásek

Dva zápasníci se proti sobě kleknou na všechny čtyři. Mezi nimi uprostřed je čára. Oba mají mezi sebou napnutý řemen (za temenem hlavy). Na povel se snaží toho druhého přitáhnout k sobě.

 • NOHAMA PROTI SOBĚ

Druh: úpolová

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Dva soupeři sedí na zemi proti sobě, chodidly se vzájemně dotýkají a ruce mají položeny na kolenou. Na dané znamení se snaží jeden druhého odtlačit z místa. Vítězí ten, komu se to podaří. Hráči si nesmí pomáhat rukama, ani se jimi nesmí dotýkat země.

 • PŘEVAL PROTIVNÍKA NA ZÁDA

Druh: úpolová

Místo: kdekoli vhodně

Délka: do 5 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: dvě tyče

Dva hráči sedí proti sobě tak, že se dotýkají prsty nohou. Oba drží na ohnutých loktech a pod ohnutými koleny tyč. Ruce mají sepjaté vpředu před koleny. Po zahajovacím signálu se pokoušejí jeden druhému podstrčit nárty pod chodidla a tlakem vzhůru přinutit soupeře, aby se převalil na záda.

 • ŘADY PROTI SOBĚ

Druh: úpolová

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Dvě družstva stojí v řadách proti sobě. Mezi nimi čára – hranice, kterou nesmí překročit. Na dané znamení sednou všichni do dřepu a bojují proti sobě. Prohrává ten, kdo přepadne dopředu nebo dozadu, překročí čáru nebo se zvedne z podřepu. Poražený ze hry odstoupí a vítěz pak bojuje proti dalšímu volnému soupeři.

 • SOUBOJ V DŘEPU

Druh: úpolová

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: dvojice >9

Pomůcky:

Dvojice si dřepne čely k sobě a podají si ruku. Na dané znamení začnou táhnout, aby svalili druhého za sebou. (Místo podání ruky se lze přetlačovat dlaní předpažené ruky.)

 • STRKÁNÍ ZADKEM

Druh: úpolová

Místo: kdekoli

Délka: 2×30 sec.

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Dva hráči si stoupnou do kruhu namalovaném na zemi (asi 60 cm v průměru), a to tak, aby k sobě byli zády. Na povel se začnou vystrkovat ale pouze zadky. Ruce se nesmí používat. Kdo je vystrčen, nebo kdo přešlápne, prohrál. Vypadnou-li oba, vítězí ten, kdo se dotkl země později.

 • TRIANGL

Druh: úpolová

Místo: kdekoli

Délka: 45 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: tři klacky

Utvoří se kruh tak, že se všichni hráči uchopí za ruce. Doprostřed kruhu se postaví ze třech klacků trojnožka (položí míč či několik klobouků na sebe). Kruh se roztočí po směru hodinových ručiček. Kdo z hráčů shodí trojnožku nebo se přestane držet, vypadává. Vyhrává poslední hráč.

 • TVRDOHLAVEC

Druh: úpolová

Místo: kdekoli

Délka: 20 min

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Dvojice si kleknou proti sobě. Mezi nimi je na zemi čára. Na dané znamení se soupeři začnou přetlačovat hlavami. Kdo druhého odtlačí, vyhrává. Pozor, hlavami se přetlačuje silou, nikoliv úderem.

 • VYVIKLEJ HO!

Druh: úpolová

Místo: kdekoli

Délka: 20 min

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Hráči stojí proti sobě čelem, položí si navzájem ruce na ramena a jednou rukou přitahují, druhou odtlačují a snaží se soupeře vytočit, nebo vyviklat ze základního postavení – soupeř ztrácí rovnováhu a padá. Nohama se nesmí hýbat, ty musí být k zemi jako přilepené.

 • ZADKOŠŤOUCH

Druh: úpolová

Místo: kdekoli

Délka: 40 min

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Soupeři si nejdříve upraví postoj a vzdálenost asi takto: jeden hráč se předkloní a druhý, prohnutý v pase směrem dopředu, stoupne těsně za něho. Oba stojí zády k sobě ve stojí spatném. Úkolem je donutit soupeře ukročit nohou ze základní pozice, tentokrát úderem tzv. prodloužené části zad. případně úhybným manévrem v okamžiku soupeřova útoku. Uhýbat se může i do stran, chodidla však musí zůstat na místě. Po celou dobu se soutěžící dívají dopředu, neotáčejí se a řídí se odhadem a citem.

 • INDIÁNSKÝ ZÁVOD

Druh: úpolová

Místo: rovné

Délka: 2 min

Hráči: dva

Pomůcky:

Chlapci jsou ve dvou řadách zády k sobě. Hráč A v každé dvojici leží na zemi na břiše. Hráč B zvedne kotníky hráče A ke svým ramenům (drží je tak, že palec směřuje dovnitř a prsty ven). Pak začne postupovat kupředu. Hráč A musí couvat po rukou. Do dvojic vyberte spoluhráče stejně velké a silné.

 • KUŽELKA

Druh: úplová

Místo: kdekoli

Délka: >5 min

Hráči: všichni a jeden

Pomůcky:

Vytvoříme těsné kolečko a doprostřed umístíme jednoho hráče jakožto kuželku. Kuželka musí stát stále nohama na jednom místě. Do kuželky všichni žduchají a snaží se ji vyhodit s kolečka. Komu propadne ven, ten se sní vystřídá.

 • NA BALVANY

Druh: úpolová

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Hráči se vzájemně zvedají. Ze hry vypadá každý, kdo bude zvednut tak, že se nedotýká vůbec země. Ten, kdo zůstane ve hře jako poslední, vyhrává a získává titul “absolutní balvan”.

 • OŘECH NA LŽÍCI

Druh: úpolová

Místo: kdekoli

Délka: 10 min na dvojici

Hráči: dvojice

Pomůcky: dvě lžičky, ořechy, židle

Dva hráči sedí proti sobě na židli a každý z nich má v ruce lžičku, na které je položen vlašský ořech. (Nemáte-li ořech, stačí kulička nebo korková zátka či cosi podobného pohyblivého.) Jeden druhému se snaží vzájemně shodit z jeho lžičky ořech, přičemž svůj ořech se snaží uchránit před spadnutím ze lžičky.

 • TROJNOŽKA

Druh: úpolová

Místo: kdekoli

Délka: >5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: větve

Ze tří klacků vytvoříme ne příliš stabilní trojnožku. Hráči vytvoří kolečko kolem ní, chytnou se za ruce, začnou kroužit kolem trojnožky a snaží se tahat ostatní tak, aby shodili trojnožku. Kdo shodí trojnožku vypadá a navíc musí trojnožku znovu postavit. Dvojice, která se pustí, vypadá taky (oba). Kdo zůstane nakonec, vyhrál.

Napsat komentář