Smyslové

 • CO ZMIZELO?

Druh: smyslová

Místo: u stolu

Délka: do 15 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: drobné předměty

Položte na stůl 30 drobných předmětů a zavolejte oddíl. Dovolte hráčům, aby si vystavené předměty minutu prohlíželi. Pak jim řekněte, aby zavřeli oči a přikryli si je dlaněmi. Vezměte jeden předmět a uschovejte jej. Na váš pokyn si oddíl začne znovu prohlížet věci na stole. Kdo první ohlásí, který předmět zmizel, získá jej jako trofej a schová si jej do kapsy. Potom hráči zavřou oči a vy schováte další věc. Jestliže nikdo z oddílu neodhalí, co se ztratilo, řeknete jim, aby zase zavřeli oči, předmět vrátíte na stůl a odeberete jiný. Soutěž pokračuje, dokud na stole nezůstane 5 věcí. Potom si hráči spočítají své trofeje – kdo jich bude mít nejvíc, vyhrál.

 • DVANÁCT VTEŘIN A DOST

Druh: smyslová

Místo: kdekoli

Délka: do 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: 12 nakreslených obrazců

Hráčům předvedeme 12 různých geometrických obrazců (kruh, ovál, mnohoúhelníky atd.) po dobu 12 vteřin.
Potom se všichni hráči snaží nakreslit tyto obrazce zpaměti a co nejpřesněji. Při hodnocení srovnáme zadání a výtvory, hráči by si měli všimnout chyb, kterých se dopustili. Hned potom tutéž zkoušku opakujeme znovu. Tentokrát už jistě budou mít všichni zakresleno všechno bez chyb. Ve zkoušce pak lze pokračovat kreslením obrazců, které vymysleli sami hráči a zároveň zvyšováním počtu obrazců.

 • KORÁLKY

Druh: smyslová

Místo: u stolu

Délka: 45 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: korálky všech barev a velikostí

Vedoucí hry vysype na stůl pytlík s korálky. Po chvíli beze slova korálky posbírá a dá nazpět do pytlíku. Úkolem hráčů je určit počet korálků všech barev, určit jejich velikost, druh materiálu (např. největší byl modrý s dírkou, nejmenší bílá skleněná kulička).

 • KORUNA

Druh: smyslová

Místo: u stolu

Délka: do 30 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: koruna

U stolu sedí dvě družstva proti sobě. Jedno družstvo má ruce pod stolem a podává si korunu. Kdokoliv z druhého družstva řekne dost. Na tento povel musí první družstvo plácnout rukama o stůl a nechat je ležet na stole. Druhé družstvo se snaží podle zvuku uhodnout, kdo z hráčů má pod rukou korunu. Při dostatku hráčů (nad 6 v družstvu) může být více pokusů o uhádnutí (až 3). V případě, že se podaří uhádnout, kde je koruna, vymění si družstva úlohu.

 • NA KOUZELNOU HŮLKU

Druh: smyslová

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: dohromady 8-11

Pomůcky: vyřezávaná hůlka

Tohle je jedna z našich oblíbených schovávaček. Ke hře je potřeba kouzelná hůlka, představuje ji asi na prst silná, nejméně dvacet centimetrů dlouhá vyřezávaná hůlka. Jeden z hráčů hůlku schovává, určí tedy ostatním, kterým směrem se mají dívat a za jejich zády pak hůl někam skryje. Při tom musí dodržet pravidlo, že alespoň polovina hůlky musí být z nějakého místa viditelná. Poté oznámí, kde zhruba se hůlka nalézá. (řekne např.: není dále než pět kroků od tamtoho modřínu) Ostatní se hůlku vydají hledat. Kdo ji první nalezne, sebere ji, zvedne ji nad hlavu a zavolá kouzelnou formulku: “Já ji mám a nikomu ji nedám.” Dokud není formulka zavolaná, může mu hůlku kdokoliv sebrat a pokusit se o totéž. Kdo to dokáže, může v příštím kole schovávat.

 • NA KRÁLÍKA

Druh: smyslová

Místo: vybavená místnost

Délka: krátká

Hráči: dohromady 8-12

Pomůcky: libovolný předmět

Další ze schovávacích her, tentokrát hrávaná zejména v klubovně. Na počátku hry je jeden předmět, zpravidla propiska, označen za králíka. Jedna osoba zůstane v klubovně a králíka někam ukryje, králík musí být schován tak, aby z nějakého pohledu byl vidět aniž by bylo třeba cokoliv odkrývat. Když je králík ukryt, ostatní vejdou do klubovny a hledají jej. Kdo ho najde, nedá to nijak najevo a v klidu usedne a nadále se baví jen sledováním ostatních. Kdo stojí jako poslední, je označen za slepuchu slepáckou. Ten, kdo se posadil první pak vyjme králíka z úkrytu a schovává jej v příštím kole.

 • NA POSTŘEH

Druh: smyslová

Místo: zařízená místnost

Délka: do 20 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: drobný předmět dle vlastního výběru

Ten, kdo hru povede, si připraví nějaký drobný předmět, který si ostatní dobře prohlédnou. Potom se vzdálí a vedoucí předmět schová tak, aby ho bylo sice vidět, ale ne na první pohled. Hráči pak zase přijdou a věc hledají, ale jen očima, nesmí na nic sahat, shýbat se, na nic vystupovat. Kdo hledanou věc uvidí, oznámí to nenápadně vedoucímu. Když všichni nebo alespoň většina předmět nalezla, oznámí vedoucímu pořadí, v jakém hráči předmět nalezli.

 • NÁKUP

Druh: smyslová

Místo: místnost

Délka: 15 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: “zboží”

Dvojice obdrží papírek se seznamem, co má nakoupit a naučí se jej nazpaměť. Potom se vydají do obchodu nakupovat (seznam pochopitelně zapomenou doma). Obchod představuje stůl, na kterém jsou vyskládány papírky se jménem zboží lícem dolů. Zboží je 3x více druhů než se má koupit a od všeho je tolik kusů, kolik je družinek. Hráči postupně obracejí papírky a hledají to “jejich” zboží. Každou nesprávnou kartičku musí obrátit zase lícem dolů.
Až si jsou jisti, že mají vše, jdou za porotou. Hodnotí se rychlost a správnost nákupu.

 • NEDEJTE SE OŠIDIT!

Druh: smyslová

Místo: u stolu

Délka: do 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: větší počet různých mincí

Vedoucí hry rozhodí na stůl hromádku různých mincí – pětníky, desetníky, dvacetníky, padesátníky, koruny, dvoukoruny, pětikoruny i desetikoruny. Na stole, na který musí všichni hráči dobře vidět, je nechá chvilku ležet, a pak je rychle sebere. Během doby, kdy peníze leží na stole, je musí hráči rychle spočítat nebo alespoň odhadnout celkovou částku. Kdo první vysloví přesnou sumu, kterou mince představují, získává bod. Bod se přiděluje i za nepřibližnější údaj. Vítězí ten, kdo první dosáhne určeného počtu bodů.

 • ODHAD ČASU

Druh: smyslová

Místo: louka, místnost, i jinde

Délka: 10 min

Hráči: družinky 9-13

Pomůcky: stopky

Členové družinek utvoří zástupy. Postupně pak vychází, odhadem 30 sekund něco dělají a pak se jdou zařadit. Až se všichni vystřídají stopne se čas a porovná se s teoreticky zjištěným (hráčů*30) sekund. Která družinka byla nejblíže, vyhrává. Vedoucí může též určit čas, např. 30 min. Děti mají za úkol tento čas co nejpřesněji odhadnout a jeho uplynutí nahlásit vedoucímu. Vedoucí si přesný čas, kdy mu hráč hlásil, že si myslí, že čas už uplynul, zapíše. Jakmile toto učiní i poslední člen oddílu, vyhlásí vedoucí, kdo se nejblíže trefil. Pozn. nikdo nesmí používat hodinky.

 • POSTŘEH

Druh: smyslová

Místo: u stolu

Délka: do 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: libovolné drobné předměty (30 – 50 ks), stopky

Na stole rozložíme větší množství (30 – 50 ks) drobných předmětů (knoflíky, šroubky, známky, kamínky…) a přikryjeme je ručníkem, prostěradlem, atd. tak, aby hráči neviděli, o vedoucí hry pak na chvíli (cca 20 – 30 vteřin) předměty odkryje a hráčům ukáže. Hráči potom mají za úkol napsat na papír co nejvíce předmětů. Složitější způsob bodování je ten, že za každý správně určený předmět započteme 1 bod, za napsaný předmět, který nebyl vystaven se dva body strhnou, a za vystavený a nenapsaný; se strhne jeden bod. Zkoušku lze několikrát opakovat. Zajímavé je testovat časovou závislost paměti tím, že po delší době (asi 2 hodiny), požádáme hráče o nové zapsání předmětů, které viděli.

 • SBOROVÉ VOLÁNÍ

Druh: smyslová

Místo: kdekoli

Délka: do 30 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Jeden hráč jde za dveře nebo z doslechu. Ostatní se domluví na nějakém krátkém, jednoslabičném slově. Potom zavolají hráče zpět do místnosti a na znamení vedoucího hry smluvené slovo vykřiknou. Hráč má poznat, o jaké slovo jde. Ač se zdá, že je úkol velice jednoduchý, lze ověřit, že např. slova vrk, mrk, krk lze jen velmi těžce odlišit od sebe.

 • VĚTNÁ ŠTAFETA

Druh: smyslová

Místo: kdekoli

Délka: 10-15 min

Hráči: družinky 8-12

Pomůcky:

Hráči se rozestaví do řady. Prvnímu se řekne příběh (slovo) a on musí příběh obsahově správně převyprávět dalšímu,… Kdo bude mít zprávu nejdříve a nejsprávněji?

 • CO SE ZMĚNILO?

Druh: smyslová

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: malé předměty

Vedoucí družiny má vždycky u sebe pro tuto hru 11-15 různých malých věci. Knoflík, zátka, pero, tužka, kamínek, zápalka, poštovní známka atd. Všechny věci rozložíme na stole a přikryjeme novinami. Hráč se během 30 vteřin seznamuje s rozmístěním věcí; pak se otočí zády ke stolu; zatím tři nebo čtyři věci přemístíme. Znovu musí hráč 30 vteřin prohlížet věci. Pak opět všechno přikryjeme novinami. Nyní se zeptáme hráče: co se změnilo v rozestavení předmětů, které z nich byly položeny na jiné místo? Za každý správně určený předmět se připočítává jeden bod, za každou chybu se jeden bod odpočítá. Chybou je, když hráč řekne věc, která se nepřekládala na jiné místo.
Podmínky hry musí být pro všechny stejné, jestliže jsme prvnímu přemístí-li čtyři předměty, musíme i ostatním přemístit stejný počet. V tomto případě je nejlepší výsledek čtyři body. Všichni, kteří je získají, jsou vítězi hry.

 • DÁRKY

Druh: smyslová

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: jeden a všichni

Pomůcky:

Vybereme si jednoho hráče. “Slyšeli jsme, že jdete na cesty” říkají mu, “budete v různých místech?” hráč to potvrzuje a ptá se, jestli bude mít organizátor hry nějaká přání. přání bude mnoho. Všichni hráči se na něho po řadě obracejí s osobními prosbami. “Já mám strýčka v Plzni, navštivte ho,” praví první hráč, “slíbil, že mi něco pošle.”
Každý jmenuje některé město a svého příbuzného nebo přítele, k němuž by měl hráč zajít. Podle podmínek hry uvádějí se jen známá města a začáteční písmena jejich jmen musí být různá.
Cestovatel je člověk velmi ochotný, vyslechne všechna přání a slíbí, že je splní. Rozloučí se a odjíždí na svou dalekou cestu, to znamená, že odchází z místnosti. “Cestování” hráče netrvá déle než pět minut. To ale stačí k tomu, aby vymyslel co komu přivézt. Při vybírání dárků se řídí tímto pravidlem: dárek musí mít stejné začáteční písmeno jako město, odkud je přivezen a odevzdat se musí tomu, kdo toto město jmenoval. Tak např. tomu, kdo řekl Plzeň papír nebo punčochu. Čím směšnější dárek, s tím větší radostí jej ostatní hráči přijmou. “Byl jsem u vašeho dědečka,” říká některému z hráčů. “Poslal vám ohlávku.” Jestliže ten, komu je určen tento dárek, řekl Olomouc, je to správné a dárek je dobře doručen. Jestliže se však hráč zmýlí, hráč dárek nepřijme.
Když hraje více než 5 hráčů, jedna chyba se nepočítá. Ale za dvě chyby již dostane pokutu: znovu sbírá přání a podruhé jede na své “daleké cesty”.

 • DESET ČÍSEL

Druh: smyslová

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: papíry a tužky

Přečtěte deset číslic, dvouciferných (například 84, 42, 11, 39 atd.). Pak se každý chopí tužky a snaží se napsat jich tolik, kolik si jich zapamatoval.

 • HLEDAČKA I.

Druh: smyslová

Místo: v místnosti

Délka: 30 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: papíry s úkoly

Vedoucí si připraví tolik papírů různých barev, kolik je hráčů. Na tyto papíry napíše různé úkoly (např. dopis morseovkou, různé hádanky a chytačky ap.). Obsah každého papíru je stejný, každý hráč má tedy tytéž úkoly jako druzí. Vedoucí hry tyto papíry rozstříhá na stejný počet nepravidelných ústřižků a v nepřítomnosti členů je porůznu ukryje (pod nábytkem, ve skulinách ap., ale tak, aby vždy alespoň růžek byl vidět). Pak hráči přijdou, každý hledá ústřižky své barvy, sestaví je a luští úkoly na nich. Boduje se rychlost i správnost hledání a luštění.

 • HLEDÁNÍ PÍSMEN

Druh: smyslová

Místo: u stolu

Délka: 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: papírové kartičky s abecedou

Na kartičky, zhotovené ze silnějšího papíru, napište všechna písmena abecedy. (Na každou kartičku jedno písmeno.) Kartičky jsou pak libovolně rozloženy po stole, písmeny dolů. Nikdo tedy neví, kde které písmeno se nalézá. Vedoucí pak hlásí: “Hledá se písmeno A.” Na tato slova všichni hráči současně vezmou si po jedné kartičce a podívají se, jaké písmeno kdo vytáhl. Není-li mezi nimi písmeno A, vrátí všichni hráči kartičky zpět, zamíchají a tahá se znovu a to tolikrát, až někdo písmeno A nalezne. Toto nalezené písmeno si ponechá. Pak se hledá písmeno B, atd., až se tak zvolna všechna písmena odstěhují k různých hráčům. Kdo má na konci hry nejvíce písmen, vyhrává.

 • HLEDEJTE VEVERKU!

Druh: smyslová

Místo: místnost, příroda

Délka: 30 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: veverka

Používáme při ní malé veverky koupené v hračkářství. Někdy se spokojíme jen s malým látkovým míčkem, kterému přimalujeme oči, nos a ústa. Všichni hráči až na jednoho vyjdou ven. Určený hráč pak umístí veverku kamkoli nahoru nebo dolů, ale tak, aby ji bylo dobře vidět. Pak se všichni vrátí a začnou hledat. Kdo veverku uvidí první, tiše usedne a dostane 1 bod. Postupně usedají i ostatní, hned jak spatři veverku, a snaží se chovat nenápadně, aby ostatním neprozradili místo úkrytu.
Obvykle se hraje, dokud nemá někdo tři body to je vítěz. Někdy však hrajeme tak dlouho, až už má aspoň jeden bod každý kromě jednoho tomu pak zůstane málo lichotivý titul “Největší nemehlo”.

 • KULIČKOVÁ

Druh: smyslová

Místo: v místnosti

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: šikmá plocha, 10-15 různobarevných kuliček

Kolem stolu jsou rozestaveni hráči. Na jeden konec šikmé plochy se postaví organizátor hry a na druhý jeho konec pomocník. Hra začne tím, že organizátor vybírá kuličky z neprůhledného sáčku a kutálí je po nakloněné ploše a jeho pomocník kuličky chytá a dává rovněž do neprůhledného sáčku. Kuličky se kutálí v rychlém sledu. Úkolem hráčů je zapamatovat si, v jakém pořadí se koulely kuličky za sebou. Předem je stanoveno podle čeho (barva, velikost atd.). Až koulení skončí, napíší hráči pořadí. Za správně popsanou kuličku ve správném pořadí jsou dva body, za kuličku nesprávně umístěnou, ale správně popsanou jeden bod.

 • MÁŠ DOBRÝ ČICH?

Druh: smyslová

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: aromatické věci v pytlících

Připravte několik papírových pytlíků všechny stejné a vložte do každého věc, která vydává zvláštní vůni například do jednoho nakrájenou cibuli, do dalšího kávu, růžové okvětní lístky, kůži, anýz, pomerančovou kůru atd. Postavte tyto pytlíky do řady kousek stranou a pak posílejte jednoho hráče po druhém, aby kolem nich přešli, a pět vteřin ke každému čichali. Na konci mají minutu na to, aby napsali po paměti nebo odříkali vedoucímu ve správném pořadí jména různých věci, které poznali čichem.

 • MĚSTA

Druh: smyslová

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: papíry, tužky

Vedoucí napíše do dvou sloupců po desíti jménech různých měst. Potom oznámí číslo sloupce (první, druhý) a předčítá zvolna jejich města. Asi za minutu po přečtení oznámí, který sloupec mají hráči zpaměti napsat. Dokáže někdo zapamatovat si a napsat všech 10 měst?

 • NA BYSTROZRAKÉHO

Druh: smyslová

Místo: terén

Délka: 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Na vzdálenost, ve které je možno ještě rozeznat omezené pohyby, pošleme hráče, který provádí ve volných časových intervalech různé úkony, jak nejrychleji dovede. Například čistí si zuby, zvedne paži, udělá dřep a podobně. Hráči mají zapsat (či pouze zapamatovat) každý pohyb a odevzdat po ukončení vedoucímu.

 • NASTOUPENÁ DRUŽINA

Druh: smyslová

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: skupina

Pomůcky:

Hráči stojí v řadě. Požádáme dva hráče, aby vyšli z řady a obrátili se čelem k ostatním. Tito dva mají přesně minutu k tomu, aby si mohli prohlédnout všechny, kteří stojí nastoupeni v řadě, a zapamatovat si vzhled každého hráče, podrobnosti jeho oblečení. Pak je organizátor hry požádá, aby na chví-li odešli z místnosti. Nyní navrhneme všem ostatním, aby si něco změnili na svém vzhledu (vyměnili bundy, vyhrnuli rukávy apod.). Hádači pak po jednom přichází. Každý musí říci, jaké změny zpozoroval na vzhledu svých kamarádů. Není třeba na ně pospíchat. Spočítáme všechno, co bylo řečeno správně. Zvítězí ten, kdo zpozoroval více změn.

 • POPLETENÁ

Druh: smyslová

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: předměty

Kolik družstev se zúčastní hry, tolik souborů drobných předmětů si připravíme na různá místa v klubovně. Družstva pak soubory obcházejí, na každý smějí hledět pouze minutu a nakonec dostanou deset minut na sepsáni seznamů co kde bylo. Úkol je ztížen tím, že všechna družstva vyšlou k soupeřům své zástupce, aby tam rušili, mátli a zpochybňovali. Nesmějí se však protihráčů dotýkat.

 • POTULNÝ PRODAVAČ

Druh: smyslová

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky: předměty

Hráči se pohodlně rozsadí v klubovně. Přichází protřelý obchodník s kufrem, krosnou nebo krabici, vytahuje jednotlivé kusy sucho zboží, vychvaluje, doporučuje a zase ukládá zpět. Po předvedeni veškerého sortimentu se s uctivými úklonami odebere zase ven a hráči pilné zapisuji, co zhlédli. Za každý předmět obdrží dva body, uvedou-li navíc správně i pořadí, mají nárok na čtyři body. Místo zboží lze použít třeba výběr knih, za doplňující úkol můžete dát podrobný popis prodavačova oblečeni. Kimovky se dají hrát rovněž se soubory pro ostatní smysly: se sadou slov, souborem různých zvuků, s vonnými látkami apod. Hodně smíchu při hře přeje

 • POZNEJ ZNÁMÁ MÍSTA

Druh: smyslová

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: speciální fotografie

Ukažte hráčům řadu fotografii nebo kreseb objektů z nedalekého okolí, které musí všichni dobře znát, chodí-li s otevřenýma očima. Například obrázky křižovatky, neobvyklých výlohy chrliče nebo větrné korouhvičky, stromu, světelného odrazu ve vodě (hráči mají uhodnout, co se tu zrcadli) atp. Všímejte si, kdo pozná těch objektů nejvíc.

 • ROZDĚLOVAČKA

Druh: smyslová

Místo: rovné

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: různotvary

Ze starých krabiček od tavených sýrů, bonbónů, apod. si nastříhejte 20 čtverečků, 20 obdélníčků, 20 trojúhelníčků a 20 koleček. Všech 80 výstřižků důkladně zamíchejte. Každý hráč zkusí na daný start rozdělit je do hromádek podle jejich tvarů. Čas se měří stopkami nebo na sekundové ručičce hodinek. Za každý výstřižek, vhozený omylem na hromádku, kam nepatři, se k celkovému času připočtou tři vteřiny. Závod lze zpestřit tím, že se smí třídit jednou rukou nebo že závodník má při závodu zavázané oči a třídí tedy jen hmatem.

 • SARDINKY

Druh: smyslová

Místo: místnost

Délka: 10 min na hru

Hráči: jeden a zbytek

Pomůcky:

Jeden hráč se někde schová a ostatní se ho po určité době vydají hledat. Každý, kdo ho najde se k němu připojí a tak jsou na konci hry všichni v úkrytu namačkáni jako sardinky.

 • SETONOVA HRA

Druh: smyslová

Místo: rovné

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: šachovnice, různotvary

Na čtvrtku si narýsujte mřížku (šachovnici) o 25 políčkách. Bude to pět řádek okének (políček). Všechny políčka jsou bílá, tedy nikoli jako na šachovnici střídavě černá bílá. Potom vystřihněte z nějakého tuhého barevného kartónu dva čtverečky, dva trojúhelníky a dvě kolečka. Vedoucí hry těchto šest značek libovolně rozestaví do různých políček. Ostatní se na takto zaplněnou šachovnici potom minutu dívají, načež se šachovnice zakryje a nyní každý hráč má zpaměti namalovat na papír, na kterém políčku byla jaká značka postavena. Za správnou značku na správném místě obdrží hráč 2 body, za nesprávnou značku na správném políčku 1 bod, za značku na políčku, kde žádná značka být neměla, neobdrží ovšem nic.

 • SKLÁDAČKA I.

Druh: smyslová

Místo: rovné

Délka: 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: rozstříhané papíry, lepidlo

Vedoucí dodá do každého stanu nějaký starý tiskopis (pro všechny stejný), rozstříhaný na 20-30 ústřižků. Soutěží se o to, která dvojice tiskopis správně složí a slepí na papír jako první, druhá, atd. (není-li v táboře po ruce větší počet takových tiskopisů, plakátů atd., může se použít i čistý papír bez jakéhokoli tisku.) Podmínkou je, aby každý stan měl papír rozstříhaný stejným způsobem a nebyl ve výhodě ani v nevýhodě proti jiným stanům tím, že by měl ústřižků méně nebo zase více, pravidelněji či nepravidelněji rozstříhané atd.

 • SKLÁDAČKA II.

Druh: smyslová

Místo: rovné

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: rozstříhaná lepenka

Vystřihni si obdélník či čtverec lepenky ze staré krabice. Musí být bez tisku, nesmí na něm být žádný obrázek nebo text. Pak lepenku rozstříhej na několik dílů, velmi nepravidelných (třeba 6, 7 či 8) a dej svým kamarádům, aby jednotlivě (tedy každý sám) lepenku složili do původního tvaru. Měř na sekundové ručičce čas, jak dlouho komu skládání trvalo.

 • SLOŽENÍ ČÍSLOVANÝCH LÍSTEČKŮ

Druh: smyslová

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: očíslované lístečky

Vedoucí si doma připraví deset lístečků, číslovaných od jedničky do desítky, a nějakou krabičku. Před započetím hry lístečky všelijak promíchá a rozloží na stůl, číslicemi dolů. Určený hráč má za úkol co nejrychleji lístečky složit podle čísel do krabičky. Musí tedy každý lísteček otočit a na jeho číslo se podívat. Vedoucí měří čas, ten, který to zvládne za nejkratší čas, je vítězem.

 • SPRÁVNÝ ČAS

Druh: smyslová

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: papíry, tužka

Na tabuli či větším archu papíru nakreslíme 8-10 ciferníků. Takto vzniklé “hodiny” ukazují různý čas: 12:45, 12:20 atd. Hráči si ciferníky 1-2 minuty prohlížejí a po jejich zakrytí musí napsat “správný čas”. Za každý “správný čas” je jeden bod.

 • ZA VŮNĚMI

Druh: smyslová

Místo: místnost

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: zdroj smradu (sýr, naftalín, petrolej, …), šátek

Úkolem hráčů je nalézt v místnosti silný zdroj vůně. Tento zdroj vůně dáme na určité místo a hráči (buď se zavázanýma očima, ale i bez zavázaných očí) hádají zdroj vůně. Zjistí-li místo, hledají naoko dále. Místo, kde je tento zdroj vůně, nenápadně opustí, a šeptem to sdělí organizátoru hry. Za správné označení zdroje získává družina jeden bod.

 • ZNÁŠ MINCE?

Druh: smyslová

Místo: kdekoli

Délka: 2 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: všechny platné mince

Hráč nastaví ruku a vy mu vtisknete palcem minci do ruky, aby neviděl, jakou minci mu dáváte. Jakmile ji má, na okamžik zavře ruku a má uhodnout do pěti vteřin, o jakou minci jde. (Aby byla hra napínavější, zpestří se tím, že si obstaráte některé staré mince nebo minci cizí.

 • ZVUKOVÁ HÁDANKA

Druh: smyslová

Místo: tiché

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: gramofon či magnetofon

Přehráváme dětem různé zvukové efekty z gramofonové desky nebo magnetofonového pásku: letadlo, vlak, pochodující vojsko, dělostřelecká palba, kulometná dávka, jednotlivý výstřel, dusot jízdy, gong, zvony, hlas trubky apod. Mají za úkol rozlišit,co daný zvuk představuje. Podle vyspělosti volíme i náročnost ukázek. Starší děti např. dokáží rozeznat zvuk motoru nákladního automobilu od osobního, popř. i značku vozidla (Trabant – Wartburg – Škoda – Tatra – Lada).

Napsat komentář