Slovní

 • ČTENÍ SLOV POZPÁTKU

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: skupiny či jednotlivci

Pomůcky: list se slovy

Připravte si asi 50 různých slov a napište je na list papíru pozpátku. V klubovně pak čtěte jedno slovo za druhým. Přečtete-li například “ecibudraP”, dostane ten, kdo řekne první “Pardubice”, 9 bodů (tolik písmen slovo obsahuje). Kdo se splete, tomu strhnete tolik bodů, z kolika písmen se ono slovo skládalo. Nikdo si nesmí přečtené slovo zapsat. Kdo získá do konce hry nejvíc bodů, vyhraje.

 • DEFINICE, POJMY

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: dohromady

Pomůcky: papíry, tužky

Nejprve navrhnou hráči nějaké slovo o 4 písmenkách. Smrž? No, dobře. Nyní si na papír napište jednotlivá písmena pod sebe – tak a nyní o tři prsty dál zase pod sebe, ale zezadu.
s ž (smrž, soutěž)
m r (mramor, mor, motor)
r m (rám, rozum)
ž s (žas, žrals)
Určený hráč vymslí slovo začínající a končící některou dvojicí písmen. Ale neřekne nám ho! Jen definici (podobně jako v křížovce). Dle definice musíme přijít na to, které slovo si hráč myslí. Pakliže slovo někdo uhodne, dostanou oba (ten, kdo slovo vymyslel a ten, kdo je uhodl) jeden bod. Jestliže slovo nikdo neuhodne, získá hráč (původce slova) body dva. Definice však musí být správné. Jinak se mu naopak jeden bod strhne.

 • EXTRÉMY

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Nejdelší slovo složené jen ze souhlásek (Scvrnkls)
Nejdelší slovo vůbec (Nejneobhospodařovávatelnějšími)
Nejdelší jednoslabičné podstatné jméno (Chroust)
Slovo, kde je A,E,I,O,U,Y (Dvacetikoruny)

 • HAD

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: tužka, papír

Úkolem hráčů je vymýšlet podstatná jména o 5 písmenech tak, aby v nich určité písmeno bylo na správné pozici. Dané slovo lze použít pouze jednou. Kdo napíše za 5 min více slov (udělá delšího hada), vyhrává.
Př.: 5 písmen, písmeno “k”
Kořen
vKlad
vzKaz
látKa
kolíK
desKa
šaKal, atd.

 • HRA NA BÁSNÍKA

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: do 30 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Hru začíná jeden z hrajících slovy: “Já jsem básník, ty jsi básník, řekni rým na pátek,” a ukáže na některého z hráčů. Označený hráč musí říct slovo, jež se rýmuje se slovem, které bylo řečeno (v našem případě pátek), a to dřív, než tázající napočítá do sedmi, např. svátek, šátek, matek, zkratek apod. Neodpoví-li správně do určené doby, vypadává ze hry. V tom případě se znovu ptá první hráč někoho jiného. Odpoví-li označený hráč správně do určené doby, ptá se sám dalšího. Pokračuje se do vyčerpání slovní zásoby. Každé slovo lze použít jen jednou.

 • HRA S DATY

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

268

Hráči: skupiny či jednotlivci

Pomůcky: tužka, papír

Pro každou číslici se zvolí nějaké slovo. Např. 1-pes, 2-les, 3-ves, … Pak vedoucí napíše, zakryt kabátem, jakékoli datum (nebo jiné číslo). Celý oddíl čeká, až vedoucí číslo odkryje. Kdo nyní naznačí nejdříve datum slovy místo číslic ?
13 = pes ves
32 = ves les

 • MÁM ZAHRADU

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 50 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Jeden z hráčů sedí v kruhu a uvede nějaké téma, např.: “Mám zahradu.” Oslovený hráč se zeptá: “Jakou zahradu?” “Pěknou zahradu,” odpoví první. Druhý hráč se ptá třetího, čí to je zahrada, jak je dlouhá, co tam roste atd. a všichni musí odpovídat dalším přídavným jménem začínajícím písmenem “P”. Neodpoví-li někdo do 10 vteřin, vypadává ze hry.

 • MIŠMAŠ

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: podle chuti

Hráči: dva hráči nebo skupiny

Pomůcky:

Autorem hry je Lewis Carroll (Alenka v říši divů). Mišmaš mohou hrát dva hráči, ale stejně tak dobře i větší společnost, rozdělená do dvou soupeřících skupin. Jedna z nich předloží protihráčům “jádro”, pozůstávající ze tří písmen, která jsou buď obsažena v nějakém slově, např. ARD (pardál), nebo jsou vybrána namátkou, aniž by autoři měli na mysli určité slovo. Skupina, které bylo jádro předloženo, má na rozmyšlenou dvě minuty. Po jejich uplynutí dojde ke zhodnocení odpovědi hádajících:
Varianta 1: Hráči prohlásí, že slovo znají a soupeř potvrdí, že i on měl na mysli určité slovo. Když hádající slovo oznámí, získávají jeden bod a to i v případě, že našli jiné slovo, než které vybrala zadávající skupina (např.ARD – PARDÁL i KARDINÁL). Písmena musí být ve slově obsažena v daném seskupení. Pokud zahajující přizná, že neměl na mysli žádné slovo, hádající získává dva body.
Varianta 2: Hráči oznámí, že slovo nenašli. Ztrácí jeden bod, ať už zahajující měli na mysli nějaké slovo nebo neměli.
Varianta 3: Hráči prohlásí, že slovo s danými třemi písmeny podle jejich názoru neexistuje a že ani protivník žádné
takové slovo nezná. Mají-li pravdu, získávají dva body, v opačném případě, když soupeř slovo nezná, dva body ztrácejí. Pak se skupiny vystřídají a hra pokračuje. Předem se domluví, zda se vítězem stane ten, kdo dosáhne nejdřív 10 bodů, či ten, kdo po deseti hrách má lepší skóre. Vybírat se smějí pouze podstatná jména jednotného čísla, nikoliv vlastní jména a pochopitelně se musí dodržovat u daných písmen (pokud tvoří součást nějakého slova) čárky i háčky. Jádro se musí vždy vyskytovat uvnitř slova, tedy slovo jím nesmí začínat nebo končit

 • NA SMOLAŘE

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: podle libosti hráčů

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Jeden z hráčů vysloví nějaké písmeno. Jeho soused přidá další, ovšem jen takové, aby obě písmena dávala začátek nějakého slova. Následující hráči jmenují další písmena a to tak, že každý, přidá-li své písmeno, musí mít na mysli určité slovo, které z dosud vyslovených písmen může vzniknout. Kdo řekne písmeno, jímž je ukončeno slovo (ovšem pouze podstatné jméno v 1. pádě jednotného čísla), píše nebo počítá si trestné písmeno. První je S, druhé je M atd. až do slova SMOLAŘ. Kdo se první stává smolařem, vypadává ze hry. Zvítězí ten, kdo má ve finálovém utkání posledních dvou hráčů nejméně trestných bodů (písmen). Trestné body se zapisují i v případě, že se nedá pokračovat v tvorbě slova. Třeba k písmenům Ž, Á, B připojí Z. Ten, který po něm přichází na řadu, se jej může zeptat, jaké slovo měl na mysli. Nedokáže-li ten, který Z navrhl, říci slovo začínající na ŽÁBZ (což věru asi nedokáže!), píše si trestný bod (písmeno). Jeho soused pak začíná nové kolo libovolným písmenem. Trestný bod dostává i ten, kdo se ptá předchozího hráče, co měl na mysli, ale dostane správnou odpověď. Například ptá-li se hráče, který k písmenům Ž, Á, B připojil R, co tím myslel, a ten mu odpoví ŽÁBRY.

 • NEJDELŠÍ A NEJKRATŠÍ

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 30 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: tužky a papír

Všichni hráči píší v časovém limitu co nejvíce nejkratších a nejdelších slov. Za nejkratší slovo lze získat jeden bod, za nejdelší slovo čtyři body. Nejdelší slovo musí mít 5 a více slabik. Nejkratší slova jsou všechna jednoslabičná.

 • OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: do 30 min

Hráči: dohromady, raději méně

Pomůcky:

Hrající sedí např. kolem stolu. Určí se některé písmeno, třeba “A”. Všichni musí postupně říci, jak se jmenují, odkud přicházejí a co prodávají. Každý tento údaj musí začínat určeným písmenem. V naší ukázce je to typ A.
Tedy : “Jmenuji se Antonín, přicházím z Arábie, prodávám angrešt”. Tak se postupně všichni vystřídají. Kdo neví, co říci, nebo řekne něco, co už před ním někdo uvedl, vypadává ze hry. Při každém písmenu změňte pořadí, v němž hrající odpovídají, protože čím později kdo odpovídá, tím je jeho úkol nesnadnější.

 • PÍSMENKOVÁNÍ

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupiny či jednotlivci

Pomůcky:

Jsou dána dvě slova (pro nejtěžší kategorii o délce 5 písmen). Úkolem hráčů je převést jedno písmeno v druhé postupně vždy změnou jednoho písmene ve slově. Všechna slova (i mezikroky) musí dávat smysl.

 • PŘESMYČKY

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: dohromady

Pomůcky: papíry, tužky

Napište na tabuli těchto 20 slov: 1. RAPAH, 2. BORN, 3. PETLICE, 4. ŇLZPE, 5. PEKÍS, 6. ČEBŘÍT, 7. CHÁOND, 8. ORSTVAA, 9. ÍSÚT, 10. VIJAHAL, 11. BORÁT, 12. RŘOVEP, 13. JOOMNZ, 14. BŇŘTEO, 15. MUŠPRKE, 16. ČÍNJI, 17. KŠVOVY, 18. OOOCMLU, 19. AEIUECBPRD, 20. CRBLIREE.
Pak vysvětlete, že přeskupením písmen z každého nesrozumitelného slova známé jméno. Kdo vyluští všech 20 slov nejdřív?
(Správné znění: 1.Praha, 2. Brno, 3. Teplice., 4. Plzeň, 5. Písek, 6. Třebíč, 7. Náchod, 8. Ostrava, 9. Ústí, 10. Jihlava, 11. Tábor, 12. Přerov, 13. Znojmo, 14. Třeboň, 15. Šumperk, 16. Jičín, 17. Vyškov, 18. Olomouc, 19. Pardubice, 20. Liberec)

 • ROZTRŽITÝ AUTOR

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: do 30 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: pro každého předem připravený text

Předem si připravíme text stejný pro všechny hráče. Bude to třeba nějaká povídka, ve které jsou vynechaná určitá slova nebo písmena. Úkolem hrajících je ve stanovené době text doplnit. Úloha může být různě těžká podle vyspělosti hráčů. Záleží na tom, kolik je vypuštěno písmen nebo slov.

 • SESTAVTE TELEGRAM

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: do 10 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: dopis, každý hráč papír a tužku

Ten, kdo hru povede, přečte ostatním nějaký krátký dopis nebo text. Úkolem hráčů je zkrátit text tak, aby mohl být podán jako telegram. Hodnotí se cena (počet slov) a srozumitelnost telegramu. Je možné hodnotit i čas na formulování telegramu.

 • SESTAVTE VĚTU

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: dohromady

Pomůcky: papír, tužky

Nadiktujte hráčům 5 různých písmen. Kdo nejrychleji sestaví větu o 5 slovech, která budou začínat danými písmeny? Slova musí jít ve větě v tom pořádku, v jakém je vedoucí diktoval. Věta má přirozený slovosled a logický smysl.

 • SKLÁDÁNÍ ROZHÁZENÝCH SLOV

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: skupiny či jednotlivci

Pomůcky: tužka, papír

Vedoucí napíše na tabuli 10 vět, každou o 5 – 10 slovech. Slova ve větách jsou zpřeházená a zdánlivě nedávají žádný smysl. Který hráč je seřadí dřív tak, aby obsahovaly jasné myšlenky ?

 • SKLÁDÁNÍ VĚT

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: dohromady

Pomůcky: lístky se slovy, papíry, tužky

Rozdejte hráčům lístky. Na každém je napsáno deset slov. Kdo z nich sestaví nejvíce vět použiv ke každé větě pouze dvou slov (tří, čtyř či více, dle dohody), vyhrává.

 • SKOTSKÝ TELEGRAM

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: krátká

Hráči: dohromady

Pomůcky: tužky, papíry

V jednom skotském městě se rozhlásilo, že telegramy do 6 slov, jež všechna začínají stejným písmenem, se dopravují zadarmo. Vedoucí určí námět, o kterém se má telegrafovat, a úkolem hráčů je napsat výstižný, nejstručnější telegram se slovy začínajícími stejným písmenkem.

 • SLOVA KONČÍCÍ NA …

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 10 min.

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Hráči sedí v kruhu a mají za úkol říkat slova, jež končí určitou koncovkou (-dlo, -tika, -ička, -íče, -ů). Každý vysloví slovo, které ještě nikdo neřekl a ukáže na někoho dalšího. Tem má stejný úkol jako jeho předchůdce. Neodpoví-li do 3 vteřin, nebo bylo-li slovo již vyřčeno, vypadává. Kdo se udrží ve hře nejdéle, vyhrává.

 • SLOVA NA “M”

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky:

Hráči sedící v řadě po řadě říkají jména měst, rostlin, slavných lidí a pod., která začínají stejným písmenem. Druh slov i začáteční písmena určí pořadatel. Slova se nesmějí opakovat. Hra se stává nejzajímavější, když se začíná zásoba vyčerpávat.

 • SLOVNÍ FOTBAL

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: podle libosti

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Ten, kdo otvírá hru, vysloví nějaké podstatné jméno, třeba ATOM. Smyslem hry je co nejrychleji odpovědět slovem, které začíná dvěma posledními písmeny řečeného slova, v našem případě např. OMÁČKA. Kdo vysloví slovo první, získává bod. Další slovo bude třeba KAJUTA, atd. Slovní přihrávky se mají dít co nejrychleji. Slova se nemohou opakovat a platí pouze ta, která mají skutečně smysl.

 • SLOVNÍ KULOMET

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: do 30 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Každá ze skupin si vybere svého zástupce, který odejde z doslechu. Skupiny se dohodnou na určitém (stejném) písmenu. Potom zavolají vedoucí družstev oba zástupce a oznámí jim písmeno. Závod spočívá v tom, že každý z obou závodníků musí po jistou dobu (asi dvě minuty) rychle chrlit slova začínající smluveným písmenem. Vítězem je ten, kdo za stanovenou dobu vystřelí více slov. Každé družstvo má počtáře, který počítá jednotlivá slova. Vítězí družstvo, jež má více bodů.

 • SLOVNÍ SAMOOBSLUHA

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: do 30 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: asi 60 kartiček

Na kartičky z tuhého papíru se napíší písmena, na každou kartu jedno. Je dobré mít takto připravené alespoň dvě abecedy, aby mohlo hrát co nejvíc hráčů. Ten, kdo hru povede (doporučujeme ho střídat), karty zamíchá, bere jednu po druhé a vždy vyvolá písmeno na ní napsané. Při tom řekne: Voda, Země nebo Vzduch. Hráči se snaží jmenovat co nejrychleji buď zvíře, rybu nebo ptáka, jehož jméno začíná vyvolaným písmenem. Kdo první vykřikne správné jméno, dostane kartičku. Není dovoleno jména opakovat. Kdo se dopustí chyby, musí jednu kartičku vrátit do hry. Vítězí ten, kdo má kartiček nejvíce.

 • SLOVO OBSAHUJÍCÍ SAMOHLÁSKY

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: skupiny či jednotlivci

Pomůcky: tužka, papír

Hráči mají za úkol vymyslet slovo, ve kterém se nachází co nejvíce samohlásek. Samozřejmě ten, kdo vymyslí slovo, kde jsou všechny a to ještě třeba podle abecedy, vyhrává.
Př.: dvAcEtIkOrUnY, krEmAtOrIUm

 • Z JEDNOHO CO NEJVÍC

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: do 30 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: tužka a papír pro hráče

Hráči jsou vyzbrojeni papírem a tužkou. Dohodnou se na nějakém delším slově, které si zapíší na svůj list papíru. Z jeho písmen se pak každý snaží utvořit co největší počet slov. Smí se tvořit ta slova, skládající se výhradně z písmen, z nichž se dané slovo skládá, a to i co do počtu. Obsahuje-li dané slovo jedno A, nesmí se v žádném novém slově vyskytovat A dvakrát. Smí se tvořit jen podstatná jména, nikoli vlastní, v prvním pádě jednotného čísla. (Háčky a čárky se nesmí přidávat ani ubírat). Každé utvořené slovo musí mít alespoň tři písmena. U zkušených hráčů může kdykoli ukončit kterýkoli hráč tak, že řekne “DOST”. Všichni si spočítají utvořená slova.
Ten, který jich má nejvíc, začne pomalu číst svůj seznam. Je samozřejmé, že mnoho ze čtených slov mají ve svých seznamech i jiní hráči. V takovém případě vzkřiknou “Mám!” a přečte svůj seznam slov další hráč, opět se vyškrtají slova, společná u dvou nebo více hráčů a takto se postupně vystřídají všichni. Vyhrává ten, kterému zbylo nejvíc nepřeškrtnutých slov.
Ukázka : Dáno je slovo SAMOOBSLUHA. Tvořená slova o nejméně 4 písmenech : Obloha, album, bluma, halas, halma, houba, losos, laso, moula, ohlas, sloha, sobol, aula, basa, hlas, husa, lama, louh, maso, mlha, molo, mula, obal, osma.

 • APENEPA

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Apenepa jsou slova, která se čtou stejně zezadu jako zepředu (mířím, nepochopen, mávám, míjím, krk atd.) Kdo napíše za pět až osm minut více apenep, vítězí. Můžeme soutěžit také tím způsobem, že zvítězí ten, kdo dříve napíše stanovený počet apenep, například deset. Hru lze ztížit pro hráče staršího věku tím, že se budou psát pouze apenepa, která mají více než čtyři písmena.

 • DOBRÝ ČEŠTINÁŘ

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: papíry a tužky

Vedoucí si najde slovní kmen, například “stup”, řekne jej chlapcům a ti na daný povel se snaží napsat co nejvíce slov se stejným kmenem. Například STUPeň, STUPátko, vSTUP, vSTUPné, záSTUP, trojSTUP, úSTUP, přesSTUPek, záSTUPce, atd.

 • DOPLŇOVAČKA

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: papíry a tužky

Každý hráč si vymyslí deset libovolných českých slov, pokud možno delších. Tato slova napíše do sloupečků pod sebe na lístek papíru, ale pozor: V každém slově vynechá polovinu libovolných písmen, na přeskáčku. Místo vynechaného písmene udělá jen vodorovnou čárku. Tak například slovo “podobizna” může napsat třeba takto: “Pobi- n-. Má-li slovo lichý počet písmen, smí vynechat menší polovinu. Když každý hráč sestaví takovou desítku svých slov, připevní se lístky na stěnu nebo se vůbec umístí někam tak, aby na ně každý hráč viděl, a pak začnou všichni hráči na čistý papír psát celá slova (tím doplňovat chybějící písmena) ostatních hráčů. Kdo nejdříve napíše slova všech hráčů, vítězí (samozřejmě svoje nevypisuje!).

 • HOMONYMA

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Jeden z hráčů odejde, ostatní si vymyslí nějaké homonymum, slovo s několika významy (pero, měsíc, kolo, zámek, klíč, list atd.). Každý hráč si vybere jeden význam myšleného slova.
Hádač dává hráčům postupně otázky, každému ne více než tři. Tázaný odpovídá pouze na jeden význam slova, přičemž odpovědi se dávají pouze pomocné, které ihned neukazují význam myšleného slova. Například je myšleno slovo “Klíč”.
“Kde je tento předmět?”
“V kapse”, “Na papíře”
“Z čeho se dělá?”
“Z kovu”, “Z barvy”
“K čemu je určen?”
“Ke dveřím”, “Ke hraní”
Když je slovo uhodnuto, hádač se zařadí do hry a hádá ten, u koho hádač myšlené slovo uhodl.

 • KONCOVKA

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Vedoucí napíše začáteční a konečné písmeno určité věci, která je v klubovně. Hráči mají za úkol doplnit celé slovo. Kdo řekne první správně věc, kterou měl vedoucí na mysli, vítězí a získává bod. Hraje se desetkrát. Kdo získá nejvíce bodů, je celkovým vítězem.

 • NÁPOVĚDA

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Určíme, kdo bude středním neboli hádačem. Požádáme ho, aby na chví-li odešel z místnosti. Zatím se domluvíme na některém slově. Musí to být podstatné jméno, které se skládá ze čtyř pěti písmen, přičemž všechna písmena musí být různá, např. “stůl”, “talíř”, “perník” atd. Střední má uhodnout dohodnuté slovo, protože je to obtížné, musíme mu pomoci, tzn. něco napovědět, pochopitelně ne přímo, ale oklikou, spolehneme se na jeho chápavost a pozornost.
Dejme tomu, že domluvené slovo je komár. Hádač je nezná. “Prosím vás, napovězte mi první písmeno,” obrací se na hráče. To je jeho právo vyžadovat nápovědu; napovídat mohou kteříkoliv tři hráči, každý podle svého.
První písmeno domluveného slova je “K”. Jak ho napovědět, abychom ho přímo neřekli? Je to možno udělat takto: Tři hráči po řadě říkají po jednom jednoslabičném neslo dvouslabičném slově, ve kterém je písmeno “K”. Dejme tomu, že jeden řekne slovo “kompas,” druhý “pták,” třetí “karta”. Ve všech třech slovech se opakuje písmeno “K”. Hádač si oddělí toto písmeno a zapamatuje si je.
“A nyní druhé písmeno!” žádá.
Jestliže bude hádač pozorný a nezaplete se do nápovědí, má právo vybrat nového středního, který bude ve hře pokračovat. Ale neuhodne-li domluvené slovo, musí hru opakovat. Ať si ještě protrénuje pozornost!

 • ŘEKNI JMÉNO

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Hráči sedí v kroužku nebo kolem stolu. Vylosovaný hráč je první a začíná hru: dá svému sousedovi po levici za úkol říci například křestní jméno od písmene B. Nevzpomene-li si hráč do deseti vteřin, ztrácí bod. Vzpomene-li si včas, dostává bod. Body se každému hráči zapisuji na papír k jeho jménu. Pak tento hráč sám dává úkol opět svému sousedu po levici. Tentokrát může úkol znít například: “Řekni nějaký druh ovoce od písmene A!” Další hráč třeba: “Město od R” nebo: “Řeka od S”. Hraje se na jména osob, měst, řek, států, ovoce, zeleniny, zvířat. Jméno kteréhokoli z těchto určených námětů od kteréhokoli písmene může hráč od svého souseda po levici požadovat, když na něho dojde řada. Ale sám takové jméno musí znát! Nevzpomene-li si na něho vyzvaný soused, musí mu jméno sám říci jako doklad toho, že takové jméno opravdu existuje. (Jinak by mu mohl “napařit” třeba “zeleninu od Y”, a tak by vyzvaného už předem připravil o bod, neboť taková zelenina není a nebude, jejíž jméno by od ypsilonu začínalo.)

 • ŘEKNI JMÉNO 2

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Hráči sedí v kroužku nebo kolem stolu. Vylosovaný hráč je první a začíná hru: dá svému sousedovi po levici za úkol říci například křestní jméno od písmene B. Nevzpomene-li si hráč do deseti vteřin, ztrácí bod. Vzpomene-li si včas, dostává bod. Body se každému hráči zapisují na papír k jeho jménu. Pak tento hráč sám dává úkol opět svému sousedu po levici. Tentokrát může úkol znít například: “Řekni nějaký druh ovoce od písmene A!” Další hráč třeba: “Město od R” nebo: “Reka od S”. Hraje se na jména osob, měst, řek, států, ovoce, zeleniny, zvířat. Jméno kteréhokoli z těchto určených námětů od kteréhokoli písmene může hráč od svého souseda po levici požadovat, když na něho dojde řada. Ale sám takové jméno musí znát! Nevzpomene-li si na ně vyzvaný soused, musí mu jméno sám říci jako doklad toho, že takové jméno opravdu existuje. (Jinak by mu mohl “napařit” třeba “zeleninu od Y” a tak by vyzvaného už předem připravil o bod, neboť taková zelenina není a nebude, jejíž jméno by od ypsilonu začínalo.)

 • ŘETĚZ SLOV

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Hráč vysloví první slabiku slova a ukáže na jiného; ten je přinucen doplnit ji na celé slovo. Druhý určí dalšího, aby doplnil poslední slabiku na slovo jiné, a tak to jde dále. Příklady: Houba, basa, sady, dýně, sova atd. Hru ztížíme, určíme-li, že se mohou říkat slova dvouslabičná. Kdo neví slovo, vypadá ze hry.

 • ŘETĚZ SLOV I.

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Jeden hráč řekne například: “Tužka”. Druhý musí slovo opakovat a přidá k němu další, například: “Tužka není”. Třetí opakuje obé slova a přidá zase další. A tak se přidávají pořád další a další slova, přičemž se předešlá musí přesně opakovat. Kdo nějaké slůvko vynechá či přehodí, vypadá ze hry.

 • ŘETĚZ SLOV II.

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: dohromady

Pomůcky:

Sedněte si všichni do kruhu a ten, kdo závod řídí, předá svému levému sousedovi nějaký předmět (např. klíč) a řekne při tom: “To je klíč.” S přesně stejnými slovy předá soused klíč zase dále svému sousedovi, ten opět dále a tak klíč oběhne všechny hráče, přičemž každý řekne stejná slova: “To je klíč.” Když dojde klíč až k vedoucímu závodu, přidá k slovům jedno další, takže věta s klíčem teď předávaná zní: “To je klíč železný.” A zase jde klíč s těmito slovy kolem. Kdo se zmýlí, slova přehodí či některé vynechá, vypadá ze hry. A po každém příchodu klíče k vedoucímu, ten přidává další a další slova, takže za chvíli se předává s klíčem už celá litanie. Když se zmýlí sám vedoucí hry, vypadne i on a jeho místo převezme jeho nejbližší levý soused, který za něj přidává slova. Zbudou-li pak ve hře již jen dva hráči, přidávají si slova vzájemně jeden druhému. Každý opakuje slova předchozího, ale hned k zim přidá nové slovo svoje. Kdo z obou vydrží déle, vyhrává.

 • SAMOHLÁSKOVÁ SOUTĚŽ

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Děti soutěží, kdo za tři minuty napíše více slov se stejnými samohláskami. Nesmějí se psát slova, v nichž se vyskytují jiné samohlásky. Dělají-li se závody na písmeno “o”, musíme si např. vybrat slova jako SchOpnOst,
HObOj, VOjskO, POhOdlnOst, ROzhOdnOst, DObrOvOLnOst, ChOchOL, KOlOtOč, ZLOvOLnOst, SOkOL. Když uplynula stanovená lhůta, sečte se množství samohlásek v každém slově. Za každou samohlásku v těch slovech, která se neopakují u žádného z účastníků, získá hráč dva body. Vyskytují-li se slova u druhých hráčů, získá za každou samohlásku jeden bod. Chyby se pokutují. Tomu, kdo udělal chybu, škrtá se nejenom nesprávně napsané slovo, ale i slovo následující. Vyhrává ten, kdo získá největší počet bodů.

 • SESTAVOVÁNÍ SLOV

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: papíry, tužky

Vedoucí vyšle morseovkou ze svého stanu několik písmen a stanové dvojice se z nich snaží sestavit co největší

počet spisovně psaných slov. Limit je 15 minut (nebo déle podle úmluvy). Opět se boduje. Řím více slov sestavíte,

tím více bodů a tím lépe pro vás.

 • SLOVNÍ SKRÝVAČKY

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky:

Julek si vymyslel různé věty, ve kterých poslední písmena nebo i celé slabiky připojené k prvním písmenům dalšího slova dají nějaké nové slovo. Tak například: “Pak se najednou ze stanu vynořil muž”. Ve větě byla ukryta dvě slova: sen a nouze. Nebo: “Slepice leknutím začaly splašeně létat”. Ukryté slovo je celek. Pak jsme se střídavě pokoušeli i my ostatní o věty s ukrytými slovy. Kdo jako první ukryté slovo v dané větě objevil, dostával bod.

 • STEJNÉ PÍSMENO

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Hráči se domluví, které písmeno se bude opakovat ve všech slovech na stejném místě. Dohodnou se například, že L (N, K) bude v neopakujících se podstatných jménech, skládajících se z pěti (sedmi) písmen, na třetím (čtvrtém) místě.
HuLán
FaLeš
Malše
GoLem
LeLek
JeLen
JíLec
OrLík
KoLík
JaLta
DáLka
ŽiLka
KoLín
HaLka
Malta
KoLek
DůLek
OdLiv
ZáLiv
MiLan

 • STO SLOV

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 10 min na jedno kolo

Hráči: jednotlivci či skupiny

Pomůcky:

Kdo napíše více slov (nebo jen podstatných jmen) začínajících stejným písmenem. První, kdo napsal sto slov, ohlásí to nahlas. Ostatní hráči přeruší psaní. Za každé slovo se jim potom započítává jeden bod.Počet slov zmenšíme u dětí mladšího věku na 50 nebo na 30. Hru můžeme omezit také časově. Vyhrává ten, kdo za 10 minut napíše nejvíce slov.

 • ŠEST PÍSMEN

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 2 min na kolo

Hráči: skupiny

Pomůcky: lístečky s abecedou

Napište na malé lístečky všechna písmena abecedy (tedy i s háčky a čárkami). Pak lístky zamíchejte a položte je písmeny dolů na stůl. Nikdo neví, kde které písmeno leží. Pak si každý hráč vybere libovolně 6 lístků, ale nesmí se zatím podívat, jaká písmena si vybral. Když má každý 6 lístků v ruce, vedoucí dá znamení, na které všichni své lístky obrátí, přečtou si písmena na nich a snaží se co nejrychleji sestavit z nich nějaké české nebo slovenské podstatné jméno v 1. pádě. (K sestavení slova není nutno použít všech šesti písmen !)

 • TÁBOROVÁ POVÍDKA

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: papíry, tužky

Každý stan napíše co nejdelší a co nejsouvislejší povídku, přičemž smí používat jen slov začínajících některým ze čtyř (nejvíce z pěti) písmen, jež vedoucí předem určí.

 • TELEGRAMY

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 15 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: papíry, tužky

Každý hráč dostane blanket na telegram a tužku. Na blanket napíše deset písmen, jedno od druhého asi 4 cm. Žádné písmeno se nesmí opakovat. Všechny blankety se pak předají o jedno místo doprava a každý hráč napíše telegram, v němž musí slova začínat těmi písmeny, která tam jsou již předepsaná. Telegramy pak nahlas přečteme.

 • TISKÁRNA NA TRÁVĚ

Druh: se slovy

Místo: louka

Délka: 10 min

Hráči: dohromady či skupiny

Pomůcky: papírky s písmenky

Připravte si doma do sáčku asi 200 lístečků z tuhého papíru. Na každý napište jedno písmeno abecedy. Bude tedy každé písmeno na několika lístcích. Čím je písmeno v naší řeči používanější, tím více lístečků mu věnujte. (Jsou to například samohlásky, souhláska S, méněkrát se již používá souhlásek Ž, R, Č apod.) Lístečky rozházejte po louce nebo po hřišti. Na dané znamení závodník běží od startovní čáry do louky a má za úkol vyhledat taková písmenka, aby z nich mohl sestavit jakékoli české slovo na šest písmen. (Při druhém kole hry můžete si určit jiný počet písmen např. osm.) Ostatní hráči zatím nezávodí a kontrolují čas toho, kdo je na trati. Čas je mu změřen, když z lístečků, které přinesl, sestaví na zemi před ostatními slovo o žádaném počtu písmen. Pak se lístky vrátí do herního pole a startuje další hráč za stejných podmínek: musí si vzpomenout na nějaké slovo o určeném počtu písmen, lístky s těmito písmeny nalézt a seřadit. Opakujte závod v několika kolech, výsledky (vteřiny) každému hráči sečítejte. Vítězem je hráč s nejnižším počtem vteřin.

 • TISKÁRNA V KLUBOVNĚ

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 5 min na hru

Hráči: skupiny

Pomůcky: lístečky s písmenky

Nastříhali jsme si asi 150 čtverečků čistého papíru velikosti 5 x 5 cm. Na každý jsme pak napsali čitelně a tiskacím písmem vždy po jednom písmenu z abecedy. Písmen, která se v češtině vyskytuji často (například samohlásky), jsme napsali větší počet, málo používaných méně. Tak s písmenem A, E, 0 jsme připravili asi po 10 až 12 čtverečcích, s písmenem O, ~ jen asi po třech. Když byly všechny čtverečky popsány, promíchali jsme je a obrátili všechny písmenem dolů.
Pak si z této hromádky čtverečků vytáhl každý z nás po deseti, ale nesměl se zatím ještě dívat, jaká písmena na nich má. (Protože jsme použili silnějšího papíru, písmena neprosvítala na druhou stranu). A když už jsme všichni měli své papírky před sebou, dal Tomek start a my jsme je rychle začali obracet písmeny nahoru. úkolem bylo, aby každý hráč ze svých písmenek vytvořil nějaké české slovo, které má alespoň dvě písmena. Čím více slov se mu z té desítky písmen podařilo sestavit, tím ovšem lépe. Přitom ale nesměl k utvořeni druhých slov používat písmena, z nichž měl sestavena už jiná slova.
Lhůta k sestavování slov byla pět minut. Mohla se ale zkrátit, když už nikdo ze své desítky nemohl nic dalšího sestavit. Pak se každému z nás zapsaly jeho výsledky (počet slov), papírky se vrátily na hromadu, zase se důkladně promíchaly a začalo druhé kolo: opět si každý vybral 10 čtverečků a začal na daný start sestavovat.
Někdy se stalo, že si hráč vytáhl tak nešťastně seskupená písmenka, že se mu z nich nepodařilo sestavit ani jedno slovo. V tom kole tedy neobdržel žádný bod. To se nedalo nic dělat. Po deseti kolech se spočítalo, kolik kdo celkem utvořil slov, a podle toho byl sestaven žebříček hráčů.

 • TURNAJ DŮVTIPU

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: papíry a tužky

Vedoucí hry zapíše všechny hráče na papírek do svislého sloupku. Pak dává různé otázky. Kdo odpoví správně jako první, dostane 3 body, druhý dva, třetí jeden. Další už se nebodují. (Chcete-li však, můžete i další bodovat. V takovém případě první musí dostávat bodů ovšem více, a to tolik, kolik je hráčů, přičemž každý další obdrží o 1 bod méně, než předchozí). A jaké jsou otázky?
Kdo vysloví nejdříve v prvním pádu nějaké české podstatné jméno, které má osm písmen?
Napište do jedné minuty co nejvíce slov, ve kterých jsou alespoň tři písmena stejná.
Řekněte nějaké podstatné české jméno, které má deset písmen.
Vyřkněte sloveso, začínající písmenem “R”.
Řekněte nějaké české slovo, z kterého výměnou či ubráním nebo přidáním jednoho písmene vznikne slovo jiné. (Například SOL STOL, OKO OKNO, ČERT ČERT atd.) Vedoucí hry si vymýšlí sám podobné otázky a připisuje k jménům jednotlivých hráčů body podle rychlosti a správnosti odpovědi. Nakonec se body sečtou a sestaví se žebříček hráčů podle výsledků.

 • ZNALOST SLOV

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupiny či dohromady

Pomůcky: papíry, tužky, lístečky

Vedoucí řekne například “C 6”. Značí to, že hráči musí rychle, každý zvlášť, vymýšlet taková česká podstatná jména, která začíná jí písmenem “C” a mají celkem 6 písmen. Doba na přemýšlení je limitovaná. Kdo napíše nejvíce slov, vítězí.
Lze si připravit i dvě hromádky lístků. V jedné jsou písmena a v druhé číslice. Vytažením z každé hromady se získají typy pro psaní písmen.

 • ŽEBŘÍČEK

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Uspořádejte soutěž. Kdo dříve sestaví tři žebříčky s dvanácti příčkami z podstatných jmen, začínajících písmeny a, u a d, žebříček z podstatných jmen, která začínají písmeny o, p, n, s, v může mít 14-17 příček.
Zde je znázorněn žebříček z podstatných jmen, který má 14 “příček”.
O

Okr
Olga
Osada
Obálka
Ohníček
Opeřenec
Objevitel
Otrokovice
Opatrovanec
Obohacovatel
Obdivovatelka
Obrazotvornost
Všechna slova začínají písmenem “o” a v každém následujícím slově je jen o jedno písmeno více.

 • ŽIVÁ ABECEDA

Druh: se slovy

Místo: kdekoli

Délka: 10 min

Hráči: dvě skupiny

Pomůcky: papíry s písmeny

Družiny si připraví sérii písmen abecedy, které jsou napsány velkými viditelnými písmeny. Každé družstvo má jinou barvu. Každý hráč dostane 2-3 písmena, tak, aby družstvo mělo rozdělenou kompletní abecedu. Každé družstvo stojí ve stejné vzdálenosti od organizátora hry. Ten řekne nějaké slovo, například “klec”. Hráči, kteří mají písmena, z nichž se skládá toto slovo, běží rychle k organizátorovi hry a postaví se na vymezeném místě do řady a utvoří vyvolané slovo. Kterému družstvu se to dříve podaří, získává bod. Organizátor hry říká jen slova, kde se jedno a totéž písmeno vyskytuje jen jednou (např. žito, mouka, balón, kopec aj.).

Napsat komentář