S šipkami

 • PĚTADVACET

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: Libovolná

Hráči: 1, 2 i více

Pomůcky: šipky, terč

Tato hra je velmi podobná dablované postupce, kromě následujícího. Začínáte s 25 body a házíte tři šipky postupně na dably čísel 1-20 a poslední tři šipky na bull. Jestliže požadovaný dabl trefíte, připočtete si získané skóre (pokud házíte na dabl 6 a zasáhnete ho dvakrát, získáte 24 bodů). Pokud ale dabl netrefíte ani jednou ze tří šipek, musíte si odečíst hodnotu nezasáhnutého dablu (pokud házíte na dabl 13 a minete, odečtete si 26 bodů). V obou případech postoupíte v dalším hodě na následující číslo. Pokud váš bodový zisk klesne na nebo pod nulu, vypadáváte ze hry. Osoba s nejvíce body po bullech (pokud nějaká zůstane) vyhrává.

 • OSMAČTYŘICET

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: Libovolná

Hráči: dva a více

Pomůcky: šipky, terč

Je to hra na procvičení zavírání některého čísla (místo 48 se může použít jakékoliv jiné číslo). Hráči začínají od tohoto čísla a snaží se ho normálně dablem zavřít. Po ukončení začíná hráč opět od stejného čísla. Vítězí ten, kdo toto číslo zavře víckrát během deseti hodů, které každý z hráčů má k dispozici.

 • PĚT SET JEDNA

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: Libovolná

Hráči: 1, 2 i více, páry

Pomůcky: šipky, terč

Nejobvyklejší typ hry. Může hrát i více hráčů, ale obvykle hrají pouze dva. Případně mohou hrát i páry (hráči odčítají od stejného čísla a střídají se). Hráči začínají vždy od určeného čísla (většinou 501, 301, pro páry 701, občas i 1001 nebo 201). Postupně hází a odečítají si body, které hodili. Ten, kdo klesne jako první na nulu, získává leg. Musí ale dosáhnout nuly přesně, pokud někdo hodí více než mu zbývá do konce, přehodil, a zůstává mu tolik bodů do konce, kolik měl před hodem. Vítězí ten hráč, kdo jako první dosáhne určeného počtu vítězných legů.
Jiné varianty této hry:
1. DABL OUT – Nejčastější druh hry, který se hraje na většině významných soutěží. K tomu, aby hráč vyhrál leg, musí se dostat na nulu pomocí dablu, tzn. pokud má do konce 20, musí hodit dabl 10. Zavírat se může také pomocí bullu, což je dabl outbullu. Pokud se někdo dostane během hodu na jedničku, je to stejné jakoby přehodil.
2. MASTER OUT – Hraje se stejně jako dabl out s tím, že se může zavírat i treblem.
3. DABL IN – Musí se začínat pomocí dablu.
4. DABL IN/OUT – Musí se začínat i končit dablem.
5. SINGLE BULL – Celý střed i včetně outbullu se počítá za 50 bodů.

 • 55 PO PĚTI

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: libovolná

Hráči: dva a více

Pomůcky: šipky, terč

Každý z hráčů hází 3 šipky a zvyšuje své skóre. To ale pouze v případě, že počet bodů, které hodil, je dělitelný pěti. Potom vydělí toto číslo pěti a připočte si ho k dosavadnímu bodovému zisku. Například pokud je skóre po ukončení hodu 45, pak hráč získá 9 bodů. Jestliže ale hodí 43, zůstane bez bodového zisku. Všechny tři šipky musí během hodu bodovat. Pokud šipka vypadne nebo se zabodne do míst terče, kde nepřináší žádný bodový zisk, potom se hráči v tomto hodu nezapočte nic. Hráči pokračují stejným způsobem, dokud někdo nedosáhne 55 bodů. V případě, že se hráč dostane na vyšší číslo jak 55, tak přehodil a zůstává mu stejné číslo, které měl před hodem. Pokud tedy momentálně máte 52 bodů, musíte hodit 15 (např. singl 8, singl 4 a singl 3). Kromě tohoto je zde ještě jedno pravidlo: během hodu nesmí skončit dvě šipky ve stejném čísle. Jestliže tedy hodíte dvě dvacítky, tak váš hod končí a započítá se vám nula.
Jiné varianty hry:
1) Jestliže nejste velmi přesný hráč, může se stát tato hra velmi frustrující. Proto je zde jedna lehčí obměna s názvem 51 po pěti. Kromě toho, že se hraje pouze do 51 bodů, což zas tak velké ulehčení není, může se beztrestně házet na stejné místo. Zde je velmi výhodné mířit do výseče 10-15, protože to téměř vždy přináší docela dobrý, méně riskantní, bodový zisk.

 • BASEBALL

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: libovolná

Hráči: 2 i více

Pomůcky: šipky, terč

Tato hra se postupně hraje na čísla 1-9 (která představují hry v baseballu). Každý začíná házet na jedničku, přičemž se snaží získat co nejvíce bodů: trebl znamená 3 přeběhy, dabl 2 a singl 1. Hráč, který má na konci deváté‚ hry nejvíce bodů vítězí. Pokud je remíza, pokračuje se desátou hrou na čísle 10 atd. Toto pokračuje dokud někdo na konci hry nezvítězí.
Jiné varianty hry:
1. Jestliže hráč zasáhne číslo všemi třemi šipkami, může házet znovu na stejné‚ číslo. Pokračovat může jen do té doby, než mine číslo alespoň jednou šipkou z hodu.

 • BITVA

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: libovolná

Hráči: dva nebo týmy

Pomůcky: šipky, terč

Nejprve si hráči musí vybrat, se kterým vojskem budou hrát. “Horní” se skládá z 11, 14, 9, 12, 5, 20, 1, 18, 4 a 13; “Dolní” z 6, 10, 15, 17, 3, 19, 7, 16 a 8. Hráči se postupně střídají v likvidování soupeřova vojska. Každý zásah do čísla znamená smrt vojáka, který se na tomto čísle nachází. Pokud hráč zasáhne svého vojáka, tak také umírá. Prohrává samozřejmě ten hráč, jehož vojsko je pobyto celé.

 • CRICET

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: libovolná

Hráči: 2 a více

Pomůcky: šipky, terč

Cricet požaduje trefení následujících čísel nejméně třikrát: 20, 19, 18, 17, 16, 15 a bull. Trebl se počítá třikrát, dabl dvakrát a ostatní plochy na terči jednou. Bull se počítá dvakrát, outbull jenom jednou. Pokud hráč zasáhne některé‚ číslo třikrát, je považováno za otevřené‚ a každý zásah do něj získává hráči, který toto číslo otevřel, body. Trebly (resp. dably se samozřejmě počítají třikrát (resp. dvakrát), bull za 50 a outbull za 25. Toto platí ale pouze do doby než toto číslo zasáhne někdo jiný také třikrát, poté je číslo považováno za zavřené‚ a nikdo již na něm nemůže bodovat. Vítězem hry je ten, který po zavření všech čísel má největší počet bodů.
Jiné varianty hry:
1. Gentlemanský Cricet – Hráči musí před hodem oznámit číslo, na které budou házet. Pokud hráč trefí jiné číslo, tak se nepočítá. Když číslo neoznámí, automaticky se předpokládá, že bude házet na stejné místo jako v předchozím hodu.
2. Slepá myš – Jedna z nejpopulárnějších her ve Spojených státech. Kromě čísel, která se musí zasáhnout v cricetu, je třeba trefit ještě tři trebly, tři dably a tři zásahy do stejného čísla (nemusí se jednat o čísla používaná v normálním cricetu). Jedna šipka se může počítat pouze jedním způsobem (např. při trefení t20 si hráč musí vybrat jestli se bude počítat do treblů nebo do dvacítek).
3. Martyho myš – Hraje se úplně stejně jako slepá myš až na to, že dably, trebly a zásahy do stejného čísla se počítají pouze u čísel, která jsou u normálního cricetu. Čísla menší než patnáct se tedy vůbec nepočítají. Pro pokročilejší hráče se může zavést stejné pravidlo jako u gentlemanského cricetu.
4. Přidávání a odebírání čísel – Můžete různě měnit čísla, která se do cricetu počítají. Např. hrát na všechny čísla, nebo naopak jenom na 20, 19, 18 a bull. Možností je ale hodně.

 • ČLOVĚČE, NEZLOB SE

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: libovolná

Hráči: 2 a více

Pomůcky: šipky, terč

Jako ve většině her se hráči nejdříve rozhodí na střed. Všichni začínají od nuly a postupně si připočítávají skóre. Pokud se někomu podaří skončit po hodu na stejném čísle jako někdo jiný, pošle ho na začátek. To znamená pokud máte naházeno 141 bodů a některý z hráčů má 96 a podaří se mu hodit 45, potom vás pošle na start a vy musíte začínat od nuly. Vítězem hry se stává ten, kdo jako první dosáhne přesně 301 bodů. Jestliže někdo toto číslo přehodí, zůstává mu tolik bodů, kolik měl před hodem.
VAROVÁNÍ – Tato hra může způsobit těžké psychické i zdravotní následky.

 • GOLF

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: libovolná

Hráči: 1, 2 i více

Pomůcky: šipky, terč

Tato hra se hraje postupně s čísly 1 – 18 (nejprve se hází na jedničku, potom na dvojku atd.). Cílem hry je dostat co nejméně bodů. Pokud minete číslo všemi třemi šipkami, dali jste jamku jeden úder nad par a dostanete 5 bodů. Dabl znamená 1 bod (jamka na první úder), trebl 2 body, větší pole čísla (mezi dablem a treblem) 4 body a menší pole čísla (mezi treblem a outbullem) 3 body. Hod můžete kdykoliv ukončit. Takže pokud trefíte trebl a stačí vám zisk 2 bodů, můžete přestat házet. Pokud se ale rozhodnete pokračovat, tak se tento hod nepočítá. Tzn. pokud hodíte trebl, ale ten vám nestačí a rozhodnete se pokračovat a dalšími šipkami nic netrefíte, započtete si bodů pět.

 • HI-SKORE

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: libovolná

Hráči: 1, 2 i více

Pomůcky: šipky, terč

Extrémně jednoduchá hra. Každý z hráčů se snaží naházet co nejvíce během sedmi hodů. Vítězem je samozřejmě ten, kdo získá největší počet bodů.

 • HOKEJ

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: libovolná

Hráči: dva

Pomůcky: šipky, terč

Nejprve si hoďte mincí, abyste zjistili, kdo bude začínat. Vítěz hází na bull. Pokud ho zasáhne, získá puk. Nyní může házet na jakýkoliv dabl, přičemž dostává za každý jeho zásah bod. Nyní musí hodit bull soupeř, aby získal puk na svou stranu. Toto pokračuje až do té doby, než někdo dosáhne předem stanovené skóre (obvykle 10). Tato hra je dobrým tréninkem na dably a bully.

 • HON NA LIŠKU

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: libovolná

Hráči: dva

Pomůcky: šipky, terč

Je to docela zajímavá, ale někdy velmi frustrující hra. Nejlépe se hraje dvěma hráčů, přibližně na stejné úrovni (měli by být spíše pokročilí než začátečníci, protože jinak by se hra mohla stát téměř nekonečnou). Jeden z hráčů je liška a druhý lovec. O tom, kdo bude kdo se rozhodne při rozhozu na střed. Kdo je blíž je liška a začíná. Cílem lišky je dostat se zpět do nory. Začíná na dvacítce a musí hodit dabl dvacet a hned další šipkou singl dvacet, aby se dostal na další číslo po směru hodinových ručiček. Tímto způsobem postupuje, až se dostane zpět na dvacítku. Pokud zasáhne dabl dvacet, tak vítězí (již nemusí házet singl). Cílem lovce je samozřejmě lišku chytit. Začíná na osmnáctce a postupuje stejným způsobem jako liška. Pokud se mu podaří zasáhnou dabl čísla, na kterém se právě liška nachází, tak vítězí.

 • KILLER

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: libovolná

Hráči: více

Pomůcky: šipky, terč

Jestliže si chcete procvičit Vaši schopnost zasahovat dably, je killer jednou z možných cest. Každý hodí jednu šipku na terč rukou, kterou normálně při házení nepoužívá. Číslo, které zasáhne, je potom jeho číslem po celou hru i v případě, že hodí bull. Jestliže již někdo toto číslo trefil musí si hráč hodit znovu. Osoba s nejnižším číslem hází první, s druhým nejnižším číslem druhá atd. Aby se stal hráč tzv. killerem, musí zasáhnout dabl svého vlastního čísla. Nyní, když už jím jste, můžete vyřazovat ostatní hráče ze hry tím, že trefujete jejich dably. Pokaždé, když dabl zasáhnete, seberete hráči, kterému dabl patří, jeden život. Pokud se ale omylem stane, že trefíte své vlastní číslo, přicházíte o život vy. Všichni hráči začínají se třemi životy. Pokud hráč není killerem a zasáhne soupeřův dabl, nic se neděje.
Jiné varianty hry:
1. Místo životů se odebírají šipky. Takže pokud někdo zasáhne Váš dabl, musíte jednu šipku odložit a dál hrát už jenom se dvěmi.
2.Podobně jako v předchozí variantě hráči přichází o šipky. Ty se ale neodkládají a může s nimi házet ten, kdo hráče o šipku připravil. Tzn. pokud trefíte soupeřův dabl, můžete si vzít jednu jeho šipku a s tou dále házet, dokud Vám ji nesebere někdo jiný.
3. Pokud se hráč stane killerem, může házet pouze na hráče, kteří se ještě nestali killery. Až poté, co se všichni stanou killery, se může házet na kohokoliv.
4. Používejte trebly místo dablů.
5. Jesliže se stane, že hráč trefí svoje vlastní číslo, i když je už killer, ztrácí svůj killerský status a musí trefit svého dabla znovu.
6. Každý začíná jako killer. Nemusíte tedy na začátku házet na své číslo.

 • LEGS

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: libovolná

Hráči: 2 a více

Pomůcky: šipky, terč

Jedná se pravděpodobně o nejlehčí hru na vysvětlení. Všichni hráči se rozhodí na střed a vítěz se snaží hodit třemi šipkami co nejvíc. Další hráč musí hodit více (remíza se nebere). Jestliže toto skóre překoná, musí pak opět další hráč hodit více. Jestliže ovšem předcházející skóre nepřekoná, ztratí život a další hráč nemusí překonávat nic. Stačí aby hodil co nejvíc. Každý z hráčů má na počátku pět životů.

 • LOOPER

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: libovolná

Hráči: více

Pomůcky: šipky, terč

Toto je velmi jednoduchá a celkem zábavná hra. Může ji hrát téměř jakékoliv množství hráčů (čím více, tím lépe). Ve dvou se totiž hra stává docela nudnou. Hráči se nejprve rozhodí na střed, aby zjistili, kdo bude začínat. První hráč hází na terč rukou, kterou normálně nepoužívá, aby určil náhodný cíl. Za cíl se počítá každé pole terče (např. trebl 5, malá sedmička – pole mezi treblem a outbullem, atd.). Za cíl se také počítají uzavřené pole v číslech na okruží terče (u 4, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19 a 20) a největší černé pole mezi treblem a okrajem terče, které se normálně počítá za nulu. Další hráč nynímusí vyzkoušet umístit svou šipku do stejného pole jako soupeř. Pokud se mu to nepodaří, ztrácí život a jde házet další hráč, který nemusí trefit nic, ale hází rukou, kterou normálně nepoužívá. Každý hráč začíná se třemi životy. Jestliže je hráč úspěšný a má ještě v ruce nějakou šipku, použije ji k určení dalšího cíle. Pokud byl cíl zasažen až třetí šipkou, vezme si šipky z terče a může je použít ke stanovení dalšího cíle. Nemusí být ale hozeny všechny tři, jestliže je hráč již po první šipce spokojen s cílem, který určil následujícímu hráči, může přestat házet. !!! Pokud hráč právě poslední šipkou, kterou určuje cíl, mine terč nebo šipka vypadne z terče, ztrácí život, jakoby vůbec nezasáhl cíl, který měl předtím trefit. Cílem pro dalšího zůstává číslo, které měl házel tento hráč. Příklad: Hráč musí hodit malou 5 (pole u pětky mezi treblem a outbullem). První šipkou ho zasáhne a dalšími dvěma šipkami se snaží určit bull, jako cíl soupeři. Zasáhne ho a může si jít sednout a další hráč musí házet na bull. Pokud ale z nějakého nepochopitelného důvodu (např. opilost) se rozhodne házet ještě jednou, např. na dabl 18, a mine terč , ztrácí život a další hráč hází malou 5. Zasáhne ji až třetí šipkou, vyndá z terče a hází, aby určil cíl dalšímu soupeři. První šipkou zasáhne trebl 20 a sedne si, nemusí (pokud nechce) házet zbylé dvě šipky.

 • LOW-SKORE

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: libovolná

Hráči: 1, 2 i více

Pomůcky: šipky, terč

Velmi primitivní hra. Účelem je naházet během sedmi hodů co nejméně bodů. Pokud šipka vypadne z terče nebo zasáhne část terče, která nepřináší žádný bodový zisk, připočítá si hráč 50 bodů. Vítězem je samozřejmě ten, kdo má na konci nejméně bodů.

 • POSTUPKA

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: libovolná

Hráči: 1, 2 i více

Pomůcky: šipky, terč

Jedna z velmi jednoduchých her na vysvětlení. Nejprve se hráči rozhodí na střed, aby zjistili, kdo bude začínat. Vítězem hry se stává ten, kdo jako první hodí všech 20 čísel (postupně od 1 do 20) a střed na závěr (outbull nebo bull). Počítají se jak singly, tak i trebly a dably.
Jiné varianty hry:
1) Místo celého středu nazávěr se musí nejprve hodit outbull a potom bull.
2) dablovaná postupka – počítají se pouze dably, včetně posledního bullu.
3) treblovaná postupka – počítají se pouze trebly + bull nazávěr.
4) singlová postupka – počítají se pouze singly v mezikruží mezi dablem a treblem.

 • SCRAM

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: libovolná

Hráči: dva

Pomůcky: šipky, terč

Jeden z hráčů je útočník a druhý je obránce. První hází obránce a snaží se zablokovat co nejvíce čísel (na bull se nehraje). Pokud nějaké číslo trefí, útočník již na něm nemůže bodovat. Ten hází jako druhý a získává body, ale pouze na číslech, která ještě obránce nezablokovat. Trebly a dably se počítají. Po zavření všech čísel ze strany obránce si hráči úlohy vymění. Vítězem se stává ten, kterému se podaří získat více bodů.

 • SHANGHAI

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: libovolná

Hráči: 1, 2 i více

Pomůcky: šipky, terč

Všichni hráči začínají od nuly. Účelem hry je vždy alespoň jednou trefit požadované číslo. Za každý zásah se získávají body podle hodnoty čísla, na které se hází (např. pokud se hází na 15 a hráč trefí jednou trebl a jednou singl, připočítá si 60 bodů). Pokud hráč toto číslo nezasáhne ani jednou, tak se mu dosavadní bodový zisk rozpůlí (zaokrouhluje se nahoru => 0,5 = 1). Nejprve se začíná na tzv. Skóre, kdy se počítají všechna čísla. Poté následuje dvacítka, devatenáctka, trebl… Celá série vypadá takto:
Skóre-20-19-T-18-17-D-16-15-41-14-13-B. 21 znamená, že hráč musí v tomto hodu dosáhnout jedno z následujících skóre, jinak se mu dosavadní bodový zisk rozpůlí (41, 82, 164). D znamená dabl, T trebl, B bull.
Jiné varianty této hry:
Tato hra má mnoho variant, které se liší pouze ve skóre, na kterém se začíná, a v číslech, na která se hází. Proto jen tři nejčastější:
1) Halbieren – začíná se s 50 body a postup je takový 20-T-19-D-18-R-17-G-16-=43-15->61-14-3F-13-BE-12. R znamená červené pole, G zelené pole, =43 přesně 43, >61 víc jak 61 včetně, 3F tři různé barvy a BE bullseye (červený střed).
2) Narvak – začíná se s 5 body a série vypadá takto 20-19-T-18-17-D-16-15-B.
3) 13-14-D-15-16-T-17-18-3B-19-20-B, začíná se od nuly a 3B znamená tři zásahy do stejného čísla.
4) Half-it – 15-16-17-18-19-20-B, začíná se od 40 bodů.
5) Bomber run – 20-19-D-18-T-17-52-16-15-B, přičemž se začíná od nuly a 52 znamená přesné naházení čísla 52 pomocí tří šipek.

 • SKOK DO DÁLKY

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: libovolná

Hráči: dva a více

Pomůcky: šipky, terč

Jedná se o hru, která se dá hrát v téměř jakémkoliv počtu hráčů. Čím více, tím lépe. Účelem hry je doskočit co nejdále. Hraje se postupně na čísla D11, velká 11, T11, malá 11, outbull, bull, outbull, malá 6, T6, velká 6, D6. Každý z hráčů hází 3 šipky postupně na uvedená čísla. Pokud ale ani jednou ze tří šipek netrefí pole, na které právě hází, tak končí s číslem, které právě má. Po tom co takto vypadnou všichni hráči, vítězí ten, který má zasažené nejvzdálenější pole.

 • TENIS

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: libovolná

Hráči: dva

Pomůcky: šipky, terč

Jedná se o hru docela těžkou na vysvětlení. Abych si tuto úlohu ulehčil, budu předpokládat, že všichni znáte pravidla normálního tenisu (hlavně počítání bodů). Hraje se postupně na čísla od 15 do 20 pořád dokola. Tedy při odházení na dvacítce se hraje další gam na 15. Na počátku hry se hráči rozhodí na střed o to, kdo bude podávat v prvním gamu. Každý míček začíná podáním. Hráč, který podává, má dvě šipky na to, aby trefil požadované číslo. Pokud se mu to nepodaří, znamená do dvojchybu a bod pro soupeře. Pokud ano, hází soupeř jednou šipkou na stejné číslo. Opět pokud se mu to nepodaří, získává bod soupeř. Toto se opakuje do doby, kdy některý z hráčů udělá chybu, která znamená bod pro soupeře. Šipky zůstávají průběžně v terči a vyndávají se teprve tehdy, když již hráč nemá žádnou šipku, se kterou by mohl házet. Jestliže se hráči podaří zasáhnout dabl, znamená to velmi dobrý úder a soupeř musí trefit dabl nebo trebl, aby ho vybral. Jestliže se hráči podaří trefit trebl, znamená to smeč a soupeř musí hodit alespoň outbull, aby ji vybral. Pokud ho trefí, pokračují hráči v hodech na střed, dokud ho některý z nich nemine. Hráči se střídají v podání po každém gamu.
Toto jsou asi základní pravidla tenisu. Nutné je ale ještě říci, že se boduje přesně podle pravidel normálního tenisu, včetně míčků, výhod, gamů, setů i případných tie-breaků.

 • TIC-TAC-TOE

Druh: házení šipkami

Místo: u terče

Délka: libovolná

Hráči: dva

Pomůcky: šipky, terč

TIC-TAC-TOE je zábavná a docela jednoduchá hra pro dva. Spojuje standardní pravidla známé hry piškvorky se šipkami. Cílem hry je udělat tři křížky (resp. kolečka) vedle sebe (vertikálně, horizontálně nebo diagonálně). Na papír nakreslíme tři hrací pole pro piškvorky (3 x 3 čtverce). Dva menší pro jednotlivé hráče a jeden větší doprostřed. Malé jsou používány pro značení zásahů hráčů, na větší se zaznamenává aktuální hra. Čísla jsou přiřazena k jednotlivým políčkům takto:
12 20 18
11 BB 6
7 3 15
K tomu, aby hráč mohl udělat křížek nebo kolečko do velkého pole, musí zavřít číslo ve svém malém hracím poli. To udělá, pokud ho zasáhne třikrát (dabl se přitom počítá dvakrát, trebl třikrát). První zásah se do malého pole označí lomítkem “/”, druhý písmenem “X” a třetí kroužkem okolo x. Příklad: Hráč zasáhne singl 18, dalb 18 a singl 7. Potom si zapíše kolečko do pravého horního rohu (tři zásahy do osmnáctky) a lomítko do levého dolního rohu (jeden zásah do sedmičky). Jelikož zavřel číslo 18, může si zakreslit své znaménko (křížek nebo kolečko) do pravého horního rohu.

Napsat komentář