S papírky

  • DOMINO

Druh: s papírky

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: papírky s tečkami

Někde jsou rozházeny lístečky potištěné tečkami jako domino. Úkolem hráčů je posbírat papírky a potom složit co nejdelší řetěz.

  • HLEDAČKA II.

Druh: s papírky

Místo: v místnosti

Délka: 15 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: 50 malých očíslovaných papírků

Vedoucí hry si předem doma připraví padesát malých čtverečků papírků, pokud možno nějaké tlumenější barvy (mohou být i různobarevné) a očísluje je zřetelně psanými číslicemi od jedničky do padesátky. V nepřítomnosti hráčů je ukryje v klubovně na nejrůznějších místech (zastrká je třeba za rámečky obrázků, pod nohy skříní, do skulin ve stolech a židlích, za přístupnou lištu mezi podlahou a stěnou, pod nějaké předměty na poličkách a podobně). Vždy ale tak, aby aspoň nepatrný růžek bylo vidět. Tím mistrněji budou lístky ukryty, tím obtížnější a zajímavější bude jejich hledání, až hra začne. Po příchodu hráčů jim vedoucí hry vysvětlí, co kde mají hledat, přičemž samozřejmé přesná místa úkrytů jednotlivých lístků neprozradí. A dodá, že trojice lístečků, jejichž čísla jsou za sebou (například 14, 15, 16 nebo třeba 38, 39, 40 či 7, 8, 9 atd.) platí za čtyři lístky. Proto si mohou hráči během hledáni nalezené lístky mezi sebou ještě vyměňovat, aby každý docílil co největšího počtu takovýchto trojic. Hraje každý sám na svou pěst. Úkolem každého hráče je, aby při skončení hry měl co největší počet lístků. Po určité době, když nálezy lístků jsou už vzácné, protože většina jich už je nalezena, vedoucí hry oživuje hledání zbylých lístků různými pokyny, například: “Jeden lístek je ještě na severní stěně! Další je kdesi asi 10 centimetrů od podlahy. Jeden lístek pořád ještě odpočívá v jedné ze šesti židlí!” A podobně. Když už skutečně nelze nic nalézt, vedoucí hru skončí a pak jsou každému z hráčů jeho nalezené lístky spočteny. Za každou trojici s čísly za sebou jdoucími se mu připočte jeden lístek navíc jako “prémie”. Vítězem je samozřejmě hráč s největším počtem lístků.

  • SCHOVANÉ LÍSTEČKY

Druh: s papírky

Místo: místnost

Délka: 5 min

Hráči: dohromady

Pomůcky: lístečky

Vedoucí v nepřítomnosti ostatních zastrká v klubovně do skulin nábytku a za nábytek, nebo venku pod kameny, za stromy atd. malé lístečky. Na zavolání členové přiběhnou a hledají. Každý hráč se snaží nalézt co nejvíce lístků.

Napsat komentář