S kuličkami

  • BOŘENÍ PYRAMIDY

Druh: s kuličkami

Místo: rovná plocha

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: kuličky

Vedoucí umístil do malého kroužku čtyři kuličky a na ně ještě pátou. Naším úkolem bylo strefit se z určité vzdálenosti kuličkou do této malé pyramidy tak, aby kuličky vylétly z kroužku.

  • CO NEJDÁLE

Druh: s kuličkami

Místo: rovná plocha

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: kuličky

Kdo dokulí kuličkou co nejdále. Házení je zakázáno.

  • HÁZENÍ

Druh: s kuličkami

Místo: rovná plocha

Délka: 5 min

Hráči: minimálně dva

Pomůcky: 10 kuliček a čepice

Čepici drží jeden z hráčů, a to tak, aby byl vnitřek čepice obrácen k spoluhráčům. Na daný povel se jeden hráč za druhým snaží na vzdálenost pěti kroků hodit do čepice co nejvíce kuliček. Kdo jich hodí do čepice více, vyhrává.

  • HLEDÁNÍ

Druh: s kuličkami

Místo: rovná plocha

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: 25 kuliček

Ve vymezeném prostoru umístil vedoucí 25 kuliček. Kdo našel nejvíce kuliček v časovém limitu, získal tři body.

  • KOLIK JE V PYTLÍKU?

Druh: s kuličkami

Místo: rovná plocha

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: kuličky

Odhadnout, kolik kuliček je v pytlíku, bylo víc štěstí než umění a stejně tak, když vedoucí měl v jedné ruce kuličku a my jsme jeden po druhém hádali, kde ji má. Kdo neuhádl, vypadl ze hry, až nakonec zůstali poslední tři, kteří se rozdělili o body.

  • MORSEOVKA

Druh: s kuličkami

Místo: rovná plocha

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: různobarevné kuličky

Z barevných kuliček sestavil vedoucí zprávu z Morseovy abecedy, kdy tečku, čárku a rozdělovací znaménko představovaly barvy kuliček. Vítěz získal prémii 5 bodů.

  • PORÁŽENÍ FIGUR

Druh: s kuličkami

Místo: rovná plocha

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: kuličky, 3 šachové figurky

Potom nám vedoucí rozestavil tři šachové figurky a naším úkolem bylo kutálením kuliček z určité vzdálenosti postupně porážet jednotlivé figurky. Zabodovali nejlepší tři, kteří potřebovali k poražení všech tří figur nejméně kuliček.

  • ŘAZENÍ

Druh: s kuličkami

Místo: rovná plocha

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: 15 různobarevných kuliček

Na pokyn vedoucího jsme se otočili, aby mohl seřadit 15 barevných kuliček do řady. Po otočení jsme měli pouze 10 sekund na zapamatování, V jakém barevném sledu kuličky jsou. Po zakrytí jsme každý na papírek napsali, v jakých barvách byly kuličky seřazeny.

  • TŘÍDĚNÍ

Druh: s kuličkami

Místo: rovná plocha

Délka: 5 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: 100 různobarevných kuliček

Jeden po druhém jsme se snažili rozdělit hromádku 100 kuliček podle barev v nejkratším čase, který sledoval vedoucí na stopkách.

Napsat komentář