Pro pobavení

 • BABETA

Druh: pro pobavení

Místo: místnost

Délka: 10 min

Hráči: jeden

Pomůcky: velká buchta, cukr, židle

Na židli je položena babeta, nebo jakákoli větší buchta. Uvnitř je někde schovaný klíč. Hráč se k němu musí v časovém limitu prokousat bez použití rukou a sousta nesmí vyplivovat (musí je polykat). Je dobré buchtu předem pořádně pocukrovat.
S větší buchtou lze uspořádat soutěž dvojic (kdo se ke klíči prokouše dříve).

 • ČAS K JÍDLU

Druh: pro pobavení

Místo: místnost

Délka: 20 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: kojenecké láhve s dudlíky a papírový ubrousek

Dívky sedí na židlích na jednom konci místnosti, v ruce drží láhev naplněnou mlékem, limonádou nebo jiným nápojem (všechny musí mít pochopitelně stejný obsah) a ubrousek. Chlapci stojí na druhém konci místnosti. Na znamení přiběhnou ke svým partnerkám, pokleknou před nimi, dívky jim uváží kolem krku ubrousek a přidržují láhev, zatímco muži co nejrychleji pijí, přičemž se nesmí láhve dotknout rukama. Jakmile dopijí, dívky rychle ubrousek odvážou a oba běží k místu startu. Vítězí nejrychlejší pár. Hru je možno zpestřit tím, že dítě svou partnerku na místo startu odnese.

 • ČÁSTI TĚLA

Druh: pro pobavení

Místo: místnost

Délka: do 30 min

Hráči: vhodné jsou smíšené páry

Pomůcky: lístky s částmi těla

Na lístky se nejprve napíší části lidského těla, nejvhodnější jsou končetiny a části hlavy. Potom se vyberou nebo určí soutěžící páry. Pro každý pár se pak vybírají lístečky z klobouku. Vybírat mohou buď členové páru, nebo zvlášť určený další hráč. Úkolem dvojice je spojit se vylosovanými částmi těla, přičemž ve spoji musí umístit jeden z lístečků. Pokud se jim to povede, pokračují dál v tahání z klobouku, dokud jim některý z lístečků neupadne, nebo již nejsou schopni další spojení utvořit. Vyhrává ta dvojice, která získá nejvíce bodů, tzn. udrží najednou nejvíce lístečků.

 • HLEDÁNÍ ŠPENDLÍKŮ

Druh: pro pobavení

Místo: místnost

Délka: do 30 min

Hráči: nejlépe páry

Pomůcky: zavírací špendlíky

Hráči se rozdělí do dvojic (pokud možno smíšených), jeden z dvojice má zavázané oči. Druhý dostane několik zavíracích špendlíků. Tyto špendlíky umístí na svém oblečení a poté stojí nehnutě. Druhý se zavázanýma očima má za úkol tyto špendlíky na svém partnerovi najít co nejrychleji. Vyhrává nejrychlejší dvojice.

 • CHUDINKA KOČIČKA

Druh: pro pobavení

Místo: místnost

Délka: 50 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Hráči sedí v kruhu. Jeden hráč je uvnitř kruhu a představuje chudinku kočičku. Kočička si klekne před libovolného hráče, žalostně zamňouká a dělá přitom komické grimasy. Sedící hráč musí při tom kočičku pohladit a říci:
“Chudinka kočička.” Nesmí se ale usmát. Kočka třikrát zamňouká, a když hráče rozesměje, vymění si s ním úlohu. Nepodaří-li se jí to, přejde k jinému sedícímu hráči a vše se opakuje.

 • KLÍČE

Druh: pro pobavení

Místo: místnost

Délka: do 10 min

Hráči: skupiny

Pomůcky: pro skupinu klíč a provázek

Hráči se rozdělí do skupin. Každá dostane klíč, v jehož oušku je přivázán dostatečně dlouhý provázek. Ve stejné chvíli začnou všechny skupiny protahovat klíč svým oděvem tak, že musí od hlavy k patě procházet pod celým oděvem. Když je sešněrován jeden hráč, předá klíč druhému a pochod se opakuje. Vyhrává ta skupina, která je svázána dříve.

 • KOJENÍ

Druh: pro pobavení

Místo: místnost

Délka: do 15 min

Hráči: smíšené dvojice

Pomůcky: na dvojici jedna s dudlíkem

Hraje několik smíšených dvojic, z nichž matka – dívka usedne na židli a nemluvně – hoch – si jí sedne na klín. Matka obdrží láhev s dudlíkem – plnou (pivo, limonáda) – a dává pít svému nemluvněti. Které nemluvně dříve obsah vypije, to vyhrává. Do dudlíku se nesmí vykousnout větší otvor – nemluvňata ještě nemají zuby!

 • MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Druh: pro pobavení

Místo: místnost

Délka: do 30 min

Hráči: jen pánové

Pomůcky:

Chlapecká část hráčů se ve stanoveném limitu (do 15 minut) oblékne za dámy. Dámská část hráčů s napětím čeká na výsledek. Po vypršení limitu jedna dívka uvede módní přehlídku a bude komentovat jednotlivé modely. Nejnápaditější model vyhrává. Je vhodné celou přehlídku rozdělit na různé kolekce, např. plážové komplety, večerní róby apod.

 • MUMIE

Druh: pro pobavení

Místo: místnost

Délka: do 50 min

Hráči: dvojice

Pomůcky: toaletní papíry (role)

Vybrané dvojice obdrží po roli toaletního papíru. Na povel začne chlapec obmotávat partnerku od hlavy k patě tímto papírem. Vítězí ta dvojice, která dříve vypotřebuje celý smotek.

 • OBUJ PARTNERKU

Druh: pro pobavení

Místo: v místnosti

Délka: 30 min

Hráči: dvojice

Pomůcky:

Čtyřem až šesti mládencům se vylosují partnerky. Pak jsou chlapci odesláni za dveře. Partnerky si sednou, odloží svoje boty do kufru a ten se dá na druhý konec místnosti. Boty se případně mohou jen tak naházet na hromadu. Chlapci se zavolají zpět a musí správně obout své partnerky. Není to ale tak jednoduché, protože nesmějí mluvit a boty se mohou nosit jen po jednom. Děvčata mohou jen vrtět hlavou. Kdo přinese nevhodnou botu, musí ji vrátit a přinést další. Vyhrává ten, kdo první obuje svoji partnerku.

 • PITÍ V BEZTÍŽNÉM STAVU

Druh: pro pobavení

Místo: vhodné

Délka: 1 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: sklenice tekutiny, brčko

Dotyčný udělá stojku (může se opřít nohama o zeď či strom). Dostane láhev s čajem a musí ji co nejdříve slánkou vypít – hlavou dolů.

 • REŽISÉŘI

Druh: pro pobavení

Místo: místnost

Délka: do 30 min

Hráči: alespoň 10

Pomůcky:

Vyberou se 3 – 4 dvojice, které se pošlou z doslechu. Pátá dvojice představuje milence na lavičce v parku. Postupně přicházejí hráči v roli režiséra a mají navrhnout nejlepší pozici dvojice, protože obecenstvu se práce předchozího režiséra nelíbí. Když už režisér nemá, co by upravil (obvykle po jedné minutě), dobře si své dílo prohlédne a vymění si místo s hercem stejného pohlaví. Délkou potlesku se určí nejlepší dvojice režisérů.

 • ROMEO A JULČA

Druh: pro pobavení

Místo: místnost

Délka: 5 min. na scénu

Hráči: sudý počet

Pomůcky:

Stejný počet chlapců a dívek jde za dveře. Jeden pár rovnou zůstává uprostřed místnosti. Pak postupně chodí po jednom do místnosti a mají za úkol vytvořit z dvojice uprostřed sochu Romea a Julie (max. 5 min). Když si myslí, že je socha hotova, vymění si pozici (chlapec s Romeem, dívka s Julií). Příštím sochařem je další z lidí za dveřmi.

 • RUSKÁ RULETA

Druh: pro pobavení

Místo: místnost

Délka: do 30 min

Hráči: jednotlivci

Pomůcky: noviny na čepice, několik vajec

V carském Rusku se mezi šlechtou rozmohla hra, které se říkalo “ruská ruleta”. Šlo o to, že se vzal bubínkový revolver, nabitý jediným nábojem. Nikdo nevěděl, kde náboj je. Poté brali šlechtici jeden po druhém revolver, natáhli kohoutek, přiložili si revolver ke spánku a zmáčkli spoušť. Když vyšla rána, ostatní odnesli mrtvolu a hra skončila. Pokud rána nevyšla, pokračoval další.
Naše obměna :
Každý hráč si udělá papírovou čepici z novin. Čistotní hráči se vysvléknou do půl těla, nebo se přikryjí igelitem, pláštěnkou atd. Všichni si sednou do řady nebo do kruhu. Vylosujeme jednoho hráče, který odejde. Po jeho odchodu vylosujeme dalšího hráče, kterému dáme na hlavu syrové vejce a zakryjeme ho čepicí. Všichni ostatní mají také nasazené čepice. Pak se přivolá první vylosovaný hráč, ten si ostatní obejde za jejich zády, aby poznal, pod kterou čepicí se skrývá vejce. Potom má jedinou ránu na jeho zásah. Trefí-li se, hra končí, netrefí-li se, sedá si na místo toho, kterého udeřil a ten se vzdaluje, aby mohl hádat. Opět se losuje, kdo bude mít na hlavě vejce a hra pokračuje.
Doporučení : vejce je vhodné na hlavu dávat s částí krabičky (lépe drží a hráč nesedí tak křečovitě).

 • SIBIŘ

Druh: pro pobavení

Místo: místnost

Délka: do 15 min

Hráči: skupiny

Pomůcky:

Hráči vytvoří několik stejně velkých družstev z pokud možno nestejně velkých hráčů. Poté se snaží ve družstvech obléci na jednoho ze svého týmu co nejvíce ze svršků, které na svého manekýna dostane co nejvíc oděvních součástí. Vhodné je stanovit časový limit.

 • ŠŇŮRA

Druh: pro pobavení

Místo: místnost

Délka: do 15 min

Hráči: nejlépe 5-ti členné skupiny

Pomůcky:

Hráče rozdělíme do pětičlenných družstev. Jejich úkol je vytvořit ze svých svršků co nejdelší provaz. Při měření musí provaz držet nad hlavami a nesmí se přetrhnout. Družstvo s nejdelší šňůrou pochopitelně vyhrává.

 • VODOU NA SVÍČKU

Druh: pro pobavení

Místo: místnost

Délka: do 10 min

Hráči: jednotlivci nebo dvojice

Pomůcky: svíčka, injekční stříkačka s vodou

Hráči dostanou do ruky vodou naplněnou injekční stříkačku. Jejich úkolem je z určité vzdálenosti zhasnout plamen Komu se to podaří dříve, zvítězil.

 • DANDA

Druh: pro pobavení

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Hraje se v klubovně tak, že jeden hoch povstane a ostatní mu kladou celkem 9 libovolných otázek. On musí na každou odpovědět jen slovem “Danda” a nesmí se ani usmát. Málokdo vydrží odpovídat vážně, zejména když jsou otázky hrozně legrační!

 • NESMĚJ SE!

Druh: pro pobavení

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: skupina a jeden

Pomůcky:

Hráči se sesednou do kruhu, jeden stojí uprostřed. Každý z nich si vyvolí část vepře (ouško, ocásek apod.). Úkolem je na otázky uprostřed stojícího hráče odpovídat příslušným pádem slova, které si určil, dívat se tazateli do očí a nesmát se. Kdo se zasměje, prohraje.
“Na co jsi dnes odpoledne upadl?”
“Na ocásek!”

 • VĚČNÍ MILENCI

Druh: pro pobavení

Místo: kdekoli

Délka: 5 min

Hráči: dva

Pomůcky:

Ona a on si vyprávějí příhodu. Rozmluva se však stává napjatější a přechází do ostré výměny názorů. Nakonec se pohádají, otočí se zády k sobě a nemluví na sebe. Tu začne ona zjišťovat, zda on se ještě zlobí. On odpovídá zpočátku mrzutě, ale zvolna se mírní až posléze se oba smíří. Po celou rozmluvu však nikdo nesmí říci nic jiného než “ňala ňala ňala la” nebo “jedna dvě tři čtyři pět”. Je tedy třeba vyjádřit všechno tónem hlasu. Diváci posuzují herecký projev obou a bodují jej.

 • VYPRÁVĚNÍ POHÁDKY

Druh: pro pobavení

Místo: kdekoli

Délka: libovolná

Hráči: vypravěč a ti druzí

Pomůcky:

Každý si vymyslí jednu osobu (známou alespoň části skupiny, nemusí být ani živá) a nějaký citát (“Bez práce nejsou koláče”, “To je ale pěkné počasí, že?”, “Více světla” či cokoliv jiného). Osobu poví člověku vlevo, citát člověku vpravo, ti si je zapamatují a nikomu nepoví. Poté vypravěč (většinou vedoucí s velkou fantazií a/nebo schopností improvizace) začne vyprávět nějaký příběh. Když se dostane na místo, kam by vkládal jméno osoby, zastaví se a vyzve někoho k tomu, aby doplnil jméno osoby (ten doplní jméno osoby, kterou mu řekl člověk zprava). Obdobně se vkládá i citát. Při dobrém vypravěči je zábava zaručena.

Napsat komentář