Krátké

  • BOJ O VLAJKU

Potřeby – lidi: 0 (to znamená,že organizátor může hrát taky. Dobrý ne?)

Potřeby – věci: 2 vlajky (šátky..), lana, případně oblečení, případně větve, případně …

Hráči: 10 a víc

Doba: dle terénu, počtu hráčů… 4-30 min.

Jak: družstva (2)

Tato hra hodně závisí na terénu. Dá se hrát na úzké louce i v lese v území neomezeném do šířky. Teď k pravidlům: nejdříve vybereme území. Důležitým prvkem je půlící čára – ideální je když je to přírodní útvar (např. cesta, žleb, potůček…), případně vyrobíme sami (viz. pomůcky). Dále vyrobíme ve vzdálenosti asi 30 kroků od čáry dva kruhy (každý na jiné straně) o průměru asi 3 kroky. Do kruhů umístíme vlajky. Každé družstvo začíná na své půlce. Cílem je dopravit vlajku z protějšího kruhu na své území. Když někdo plácne soupeře na svém území, útočník si dřepne a čeká až ho někdo osvobodí (dotykem). Obránci nesmí do kruhu. Pokud někdo běží s vlajkou zpátky na své území a je plácnut, vlajka se vrací do kruhu a on je normálně zajat. Komu se podaří dostat vlajku dřív zpátky, vyhrál.
Pozn.: Při přenosu vlajky z kruhu se vlajka může podávat. Normálně se nesmí házet, ale při upravené verzi házení povolujeme a hrajeme s tenisákem či s UFEM.
Pozn. 2: Ideální obuv: kopačky (dobře se kličkuje).

  • DOBÝVÁNÍ TVRZE

Potřeby – lidi: 0-3 rozhodčí

Potřeby – věci: malá kaplička, tvrz… ,případně lano a stromy

Hráči: 15-30

Doba: 1 kolo 5 min. (tak 4 krát)

Jak: družstva (2)

Potřebujeme malou kapličku, zříceninu či něco takového. Když nemáme vyrobíme 4 stěny pomocí nataženého lana mezi stromy. Jedno družstvo tvoří obránce, druhé útočníky. Útočníci startují z vymezeného místa a jejich úkolem je dostat se co nejvícekrát během daného časového limitu (cca 5 min.) “do tvrze” (to znamená dotknout se kapličky, resp. lana). Za každý dotyk je 1 bod. Útočník, který je plácnutý nebo který dosáhl bodu, se vrací zpět na startovní pozici a může jít znovu. Po uplynutí limitu si družstva vymění role a vítězí družstvo, které získá více bodů. Případně lze hrát více kol a body se sčítají.

  • PŘENÁŠENÍ

Potřeby – lidi: 0-2 rozhodčí

Potřeby – věci: cokoli malého mnohokrát

Hráči: 8-30

Doba: 1 kolo 5 min. (tak 2-4 kola)

Jak: družstva (2)

Příprava: Vymezíme na louce čtvercové, případně obdélníkové pole. Velikost přizpůsobíme počtu hráčů. Nedaleko jedné strany pole (vně) umístíme kuličky (případně cokoli jiného, co je malé a je toho dost).
Pravidla: Jedno družstvo jsou obránci, druhé přenašeči. Obránci se pohybují pouze ve vymezeném území. Úkolem přenašečů je přenést přes území na druhou stranu co nejvíce kuliček. Když je přenašeč plácnut obráncem případně se mu podaří přenést kuličku, vrací se na výchozí pozici a jde znovu. Konec hry: hrajeme buď tak dlouho než se podaří přenašečům přenést všechny kuličky a pak stopujeme čas, nebo hrajeme po předem určenou dobu (asi 5 min.) a počítáme kolik kuliček se podařilo přenést. Poté si družstva vymění role.

  • POPIS ZLOČINCE

Potřeby – lidi: 1 šéf hry

Potřeby – věci: cedulky s popisem

Hráči: 10 a víc

Doba: 30-45 min.

Jak: Družstva

Legenda: Byl spáchán velký zločin. Zločince vidělo několik svědků a své výpovědi zapsali na lístečky. Pak ale zafoukal vítr a rozfoukal lístečky všude okolo. Policie chce repliku zločince. Úkolem hráčů je najít lístečky s výpověďmi (typu má zelené tričko, hodinky na pravé ruce, šátek přes oči apod.) a nastrojit jednoho člena družina, tak aby vyhovoval co nejvíce z těchto požadavků.

  • DVA ČTVERCE

Potřeby – lidi: 1-2 rozhodčí

Potřeby – věci: papírové koule

Hráči: 6-16

Doba: 5 min.

Jak: Družstva

Na rovné ploše vymezíme dva čtverce o velikosti asi 3×3 metry vzdálené od sebe asi 5 metrů. Každý hráč dostane jednu kouli. Úkolem každé družstva je nasbírat v časovém limitu co nejvíce bodů. Družstvo získává bod, když se mu podaří hodit kouli tak, že se dotkne soupeřova čtverce. Házet se může pouze ze svého čtverce, jinak se hráči mohou pohybovat, jak chtějí (bránit koule tělem, donášet koule, které šli mimo…).

  • KRÁLI, KRÁLI DEJ VOJÁČKA

Potřeby – lidi: 0

Potřeby – věci: 0

Hráči: 6 a víc

Doba: 5 min

Jak: družstva (2)

A nyní jedna trochu drsnější hra. Hrají proti sobě dvě družstva, která proti sobě vytvoří dvě řady. Začne jedno družstvo a řvou na sebe asi takto: “Králi, králi dej vojáčka” “Jakého?” “Modrého” “A kdo jím má být?” “Pepa” (Pozn. Za kurzívou psané části dosazujeme dle situace), načež daný hráč (Pepa) vyběhne (s rukama za zády) a pokusí se roztrhnout soupeřův řetěz, pokud se mu to podaří, vybere si jednoho z těch dvou, mezi kterými proběhl a ten jde k jeho družstvu. Pokud neprotrhne tak zůstává u soupeře. Opakujeme (a střídáme družstva) tak dlouho, dokud jedno družstvo nevymizí nebo dokud nebrečí nadpoloviční většina dětí.

  • PAŘEZOVKA

Potřeby – lidi: 4 chytači

Potřeby – věci: louka s pařezy

Hráči: 10-25

Doba: 5 min.

Jak: družstva, jednotlivci

Úkolem hráčů je dostat se ze startovního místa na louce na cílové (území musí být omezené do šířky). V úkolu jim brání chytači. Když je hráč chycen musí se vrátit na startovní místo a může jít znovu. Pařezy fungují jako domečky – když je hráč na pařezu (oběma nohama), nemůže být chycen. Na každém pařezu může být max. jeden hráč. Hráči se mohou navzájem z pařezů vyhánět: když někdo doběhne k obsazenému pařezu a napočítá do pěti, musí původní “obyvatel” domeček opustit. Lze hrát také po třech družstvech. Jedno družstvo vždy dělá chytače, další dvě útočí. Role se postupně vymění.

  • MEDVĚDI

Potřeby – lidi: asi 7 medvědů

Potřeby – věci: nic(verze 1) / cedulky se jmény(verze 2)

Hráči: 15-30

Doba: 5-20 min.

Jak: Jednotlivci

Verze 1: Úkolem hráčů je pozabíjet všechny medvědy a naopak. Hráči zabijí medvěda tak, že se dva dotknou během krátkého časového intervalu (3 s). Medvěd zabije hráče tak, že ho povalí na zem.
Verze 2: Úkolem hráčů je zjistit jména všech medvědů (viz. cedulky na zádech). Pokud se hráče dotkne medvěd je mrtev a dohrál. Pokud hráč řekne medvědovo jméno, medvěd na 5 s zkamení (jenom jako).

  • CYKLICKÁ HONĚNÁ

Potřeby – lidi: 1 šéf hry

Potřeby – věci: cedulky se jmény účastníků

Hráči: 6 a víc

%3