Legislatíva a odkazy

Obsah:

 1. Vláda ČR
 2. Vláda SR
 3. Pedagogické fakulty v ČR
 4. Pedagogické fakulty v SR
 5. Další školy
 6. Legislativa – zákony ČR
 7. Legislativa – vyhlášky, metodické pokyny MŠMT ČR
 8. Rámcové vzdělávací programy
 9. Odborné instituce
  • Pre zdravotne postihnutých
  • Pre zrakovo postihnutých
  • Pre sluchovo postihnutých
  • Ďalšie odborné inštitúcie
 10. Internetové encyklopédie
 11. České online zpravodajské portály a časopisy
 12. Metodické, informačné a odborné portály

 

Vláda ČR

Späť na začiatok


 

Vláda SR

Späť na začiatok


 

Pedagogické fakulty v Českej republike

Späť na začiatok


 

Pedagogické fakulty ve Slovenskej republike

Späť na začiatok


 

Další školy

Späť na začiatok


 

Legislatíva – zákony

Späť na začiatok


 

Legislatíva – vyhlášky, metodické pokyny MŠMT ČR

 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášek č. 389/2006 Sb., č. 226/2007 Sb. a č. 208/2009 Sb.
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. (v souladu s § 185 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 378/2009 Sb., bude aplikována od 1. září 2010).
 • Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.
 • Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci  a řešení šikanování  mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6, Věstník 1/2009.
 • Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č. j. 14 423/99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999.
 • Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j. 10 194/2002-14, Věstník MŠMT sešit 3/2002.

Späť na začiatok


 

Rámcové vzdelávacie programy

 • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 31 504/2004-22, Věstník MŠMT sešit 1/2005, ve znění opatření č.j. 27002/2005-22, Věstník MŠMT sešit 10/2005, opatření č.j. 24 653/2006-24,Věstník MŠMT sešit 8/2007 a opatření č.j. 15 523/2007-22.
 • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č. j. 32 405/2004-22, Věstník MŠMT sešit 2/2005, ve znění opravy textové chyby, č.j. 4002/2006-22, Věstník MŠMT sešit 4/2006.
 • Vydání rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání, č. j. 12 698/2007-23 ze dne 30. 7. 2007.
 • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20.8.2008, kterým se vydává rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální a uvolňuje k tvorbě školních vzdělávacích programů, č.j. 9009/2008-61-VÚP , Věstník MŠMT č. 8/2008.
 • Vydání rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání, č. j.: 6 907/2008-23 ze dne 29. 5. 2008.
 • Vydání rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání, č. j.: 9 325/2009-23 ze dne 6. 5. 2009, Věstník MŠMT sešit 6/2009.
 • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j.:_27 797/2009-23 ze dne 29. 1. 2010 o odložení závaznosti výše hodnot ukazatele H uvedených v rámcových vzdělávacích programech oborů vzdělání středního vzdělávání.
 • Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 č.j. 1707/2010-2/VÚP

Späť na začiatok


 

Odborné inštitúcie a spoločnosti

Pre zdravotne postihnutých
Pre zrakovo postihnutých
Pre sluchovo postihnutých
Dalšie odborné inštitúcie

Späť na začiatok


 

Internetové encyklopédie

Späť na začiatok


 

České online zpravodajské portály a časopisy

Späť na začiatok


 

 

 

Pridaj komentár